dailė 2002/2
Į TURINĮ
ATGAL


Lietuvos dailininkų sąjungos veikla

2001:
Gruodžio 20 d. LDS tarybos posėdyje nutarta 2002 m. balandžio 19 d. surengti LDS konferenciją. LDS skyriai ir kūrybiniai padaliniai (iki 2002 m. kovo 4 d.) turi sukviesti visuotinius susirinkimus ir išrinkti delegatus į LDS konferenciją (1 nuo 10).
Gruodžio 27 d. "Danielos" fondas, globojantis kraujo vėžiu sergančius vaikus (direktorė Lina Višomirskienė), kuris bendradarbiauja su LDS, pakvietė Lietuvos Kalėdų senį (tapytoją Arvydą Bagdoną) aplankyti negalios ištiktus ligoniukus Santariškių vaikų ligoninėje.

2002:
Sausio 28 d. LDS salėje vyko intelektualų ir menininkų susitikimas, ruošiantis kovo 23 d. rengiamam Kultūros kongresui. Susitikime dalyvavo kūrybinių sąjungų pirmininkai, LATGA-A atstovai, menininkai. Kalbėta apie menininko statusą Lietuvoje ir intelektualinės nuosavybės apsaugą. LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis supažindino susirinkusius su LR įstatymų pataisų paketu, kurį Meno kūrėjų asociacija įteiktė LR Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui. Jam buvo pateikti siūlymai keisti Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų įstatymą, kad dalis autorinio honoraro atskaitymų būtų įskaitomi į sveikatos ir pensijų draudimą.
Vasario 14 d. buvo įteikti LDS auksiniai ženkleliai ir premijos už 2001 metų kūrybą.
Šiemet ženkleliai įteikiami jau antrą kartą. 2001 m. Lietuvos dailininkų sąjunga įsteigė tris lygiavertes LDS premijas už metų kūrybą. Premijos ir auksiniai LDS ženkleliai skiriami LDS tarybos nutarimu. 2002 m. sausio 24 d. LDS tarybos posėdyje slaptu balsavimu iš 14 LDS narių, nominuotų šiam apdovanojimui, išrinktos trys dailininkės - tekstilininkė Salvinija Giedrimienė, tapytoja Marija Teresė Rožanskaitė ir tekstilininkė Lina Jonikienė. Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo tik dvi dailininkės, nes Lina Jonikienė dviem mėnesiam buvo išvykusi į kūrybinę stažuotę Paryžiuje. Iškilmingo vakaro metu vyko Salvinijos Giedrimienės ir Marijos Teresės Rožanskaitės kūrinių paroda. Laureates ir visus susirinkusius pasveikino merginų choras "Liepaitės" (vadovė Liucija Palinauskaitė).
Vasario 18 d. LDS parodų salėje atidaryta paroda "Krikštai mene". Ši paroda - dalis "Krikštai mene" (kuratorė Eva Labutytė) ekspozicijos, kuri 2001 m. pabaigoje buvo eksponuojama Klaipėdos dailės parodų rūmuose (2001 11 09-2001 12 02), o vėliau perkelta į Šilutės F. Bajoraičio viešąją biblioteką (2001 12 07-2002 01 25). Pasak kuratorės, paroda "Krikštai mene" - tai dar vienas brangus ir prasmingas sugrįžimas prie senosios baltų praeities, prie unikalaus lietuvių liaudies meno ištakų. Išleistas parodos katalogas (įžangos straipsnius parašė parodos kuratorė Eva Labutytė, istorikas Libertas Klimka, menotyrininkė Nijolė Tumėnienė).
Vasario 28 d. LDS vyko pirmoji LDS klubo diskusija "Menininkas ir galerija". Nors klubas tik pradeda veiklą - nuo šiol kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį žadama rengti pokalbius aktualiomis temomis, dailininkų ir galerininkų susirinko per pusę šimto. Diskusiją vedė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, o temą apžvelgė kviestinis pranešėjas - dailėtyrininkas Viktoras Liutkus. Prieš diskusiją menininkams ir galerininkams buvo išsiųstos anketos, kuriomis remiantis siekta atsakyti į klausimus: kokie šiandien turėtų ar galėtų būti optimalūs dailininkų ir galerijų ryšiai? kas galėtų ar turėtų atsirasti mūsų meno rinkoje, jos teisinėje, ekonominėje, socialinėje terpėje, kad galerijos ir dailininkai sugyventų? Apklausa buvo anoniminė ir atlikta visose Lietuvos galerijose. Dailininkams anketos buvo išsiųstos į visus miestus, deja, atsakymų sulaukta nedaug.
Kovo 28 d. Lietuvos dailininkų sąjungos klube vyko diskusija "Nacionalinė XX a. dailės galerija: istorijos versija ir kolekcijos vizija". Pranešėja menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. Diskusijoje dalyvavo LR kultūros viceministrė Ina Marčiulionytė, LR Seimo narys Vytenis Andriukaitis, Vyriausybės kanceliarijos konsultantė kultūros klausimais Nijolė Tumėnienė, LR kultūros ministerijos Muziejų skyriaus vedėjas Romanas Senapėdis, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Vilniaus dailės akademijos rektorius Arvydas Šaltenis, Lietuvos dailės muziejaus ir LDM Šiuolaikinės dailės informacijos centro darbuotojai, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, dailininkai, spaudos darbuotojai. Diskusiją vedė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis. Jis akcentavo, kad būtina struktūrinti kalbas apie Nacionalinę XX a. dailės galeriją, susitarti dėl principinių dalykų ir sutarti, kaip spręsti šią problemą. Lietuva be Nacionalinės XX a. dailės galerijos sunkiai įsivaizduojama kaip Europos Sąjungos narė.
Diskusijoje kalbėję dailininkai pabrėžė, kad būtina baigti kalbas ir pradėti galerijos statybą, t.y. "prikelti" pastatą dešiniajame Neries krante, kad negalima išeliminuoti ir sovietinio laikotarpio meno palikimą, kad būsimoji galerija neturi tapti ŠMC filialu. Kita problema, pasak prelegentų, - Nacionalinės XX a. dailės galerijos kolekcijos suformavimas, ir čia menotyrininkų balsas turi būti lemiamas. Tačiau, pabrėžė kalbėjusieji, nėra aiškios valstybinės kultūros politikos, kaupiant rinkinius paskutiniajame XX a. dešimtmetyje žiojėja skylė, daug kūrinių negrįžtamai parduota ir išvežta į užsienį. Pasak kultūros viceministrės I. Marčiulionytės, Kultūros ministerija baigia rengti Nacionalinės XX a. dailės galerijos koncepciją, kurią ketina pristatyti KM Meno tarybai artimiausiu metu. Seimo narys V. Andriukaitis teigė, kad Seime derėtų suaktyvinti diskusiją šia tema, nes Valdovų rūmų atstatymas nukreipė nuo jos dėmesį. Jis siūlė parengti Sostinės įstatymo projektą. LDS pirmininkas V. Krutinis nerimavo, kad užsitęsus diskusijoms teritorija dešiniajame Neries krante, kur stovi griūvantis NG pastatas, labai greitai bus panaudota komercinėms reikmėms ir gali būti prarasta, kaip prarasti Lietuvos menininkų rūmai.
Kovo 15 d. LDS salėje surengtas vakaras "Architektūra ir muzika", kurį rengė M.K. Čiurlionio muzikos rėmimo fondas ir Lietuvos architektų sąjunga. Vakaro metu pristatytas kalendorius-albumas "Čiurlionis ir šiandiena" (dail. Rimantas Dichavičius), skirtas nūdienos architektūros ir dailės kūrėjams. Susirinkusiems grojo Petras Kunca.
Balandžio mėn. į LDS rezidencinę studiją (J. Basanavičiaus g. 6) 2 mėnesių stažuotei atvyko menininkė iš Suomijos Tanja Koponen, kurianti video meną, performansą ir kitą šiuolaikinį meną.
Balandžio 19 d. LDS būstinėje įvyko LDS konferencija, sušaukta vykdant LDS narių suvažiavimo, vykusio 2000 m. lapkričio 21 d., nutarimą LDS konferencijas kviesti kasmet, pasibaigus finansiniams metams. Pirmojoje konferencijos dalyje už pusantrų metų veiklą atsiskaitė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, LDS teritorinių padalinių pirmininkai Eugenijus Nalevaika (Kaunas), Vytautas Tribandis (Šiauliai), Vytautas Žirgulis (Panevėžys), Algimantas Jusionis (Klaipėda). Konferencijoje patvirtintas LDS galerijų reorganizacijos projektas. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su balandžio 17 d. LR kultūros ministerijos Meno tarybos priimta Nacionalinės dailės galerijos koncepcija, pagal kurią NDG turėtų būti atidaryta rekonstruotame pastate Vilniuje, Ukmergės g. 28, 2007 m. sausio mėn., minint Pirmosios lietuvių dailės parodos 100-metį. LDS konferencija priėmė nutarimą (žr. LDS mėnraštyje Nr. 5).
Balandžio 25 d. LDS klube vyko diskusija "Kaip tapti Lietuvos dailininkų sąjungos nariu? LDS narių vieta dabarties visuomenėje". Diskusijoje dalyvavo Vilniaus dailės akademijos rektorius Arvydas Šaltenis, VDA dėstytojai bei studentai, LDS nariai ir siekiantys jais tapti dailininkai. Diskusijoje buvo aptariami narystės kūrybinėje dailininkų organizacijoje ir menininko statuso visuomenėje aspektai. Aptarti naujų narių priėmimo į LDS klausimai, stojimo tvarka. Pasiūlyta rengti bendras VDA diplomantų ir stojančiųjų į LDS parodas, kad jaunimas būtų skatinamas aktyviai dirbti ir natūraliai įsilieti į profesionalių menininkų bendruomenę.
Gegužės 23 d. LDS tarybos posėdyje į Lietuvos dailininkų sąjungą buvo priimti 49 nauji nariai. 35 jų gyvena Vilniuje ir jie papildė grafikų (7), tapytojų (7), Vilniaus akvarelininkų (1), skulptorių (2), monumentaliųjų menų (2), tekstilininkų (9), keramikų (3) gretas; 4 dailininkai panoro tapti neasocijuotais LDS nariais. LDS Kauno skyrius padaugėjo 7 nariais, Klaipėdos skyrius - 5 nariais, Šiaulių skyrius - 2 nariais.
Gegužės 30 d. LDS klube vyko diskusija itin aktualia tema - "Šiuolaikinės monumentaliosios dailės kūrinių išsaugojimas Lietuvoje". Tema aptarta žurnale "Dailė’2000/2", apie ją ne kartą diskutuota LDS taryboje, buvo siūlyta kviesti LDS konferenciją ar net suvažiavimą. Deja, į diskusiją, kuriai pranešimus parengė menotyrininkė Aldona Dapkutė ir prof. Algimantas Mačiulis, susirinko vos keli skulptoriai ir keliolika monumentaliosios dailės kūrėjų. Birželio 4 d. LDS monumentaliųjų menų sekcija (pirmininkė Vida Zamalytė) dar kartą sukvietė savo narius bei architektus aptarti temą "Monumentalioji dailė architektūroje".
Gegužės 30 d. LDS pristatyta Apolonijos Valiuškevičiūtės knyga "Kauno dailės institutas 1940-2000", kurią išleido J. Petronio leidykla. Šios knygos leidybą rėmė S. Karoso labdaros ir paramos fondas bei Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė. Naujoji A. Valiuškevičiūtės knyga yra veikalo "Kauno meno mokykla 1922-1940" tęsinys. Į knygos pristatymą susirinko gausus būrys buvusių Kauno dailės instituto absolventų, autorės kolegų ir bičiulių. Renginį organizavo dailininkė Viktorija Gatavynaitė.
Birželio 20 d. LDS buvo pristatytas žurnalas "Dailė’2002/1", knyga "Lietuvos dailininkų sąjunga", įteikti LDS bilietai naujiems nariams.
Rugsėjo 13-spalio 14 d. Šiaulių dailės galerijoje vyko Lietuvos dailininkų sąjungos apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda "Kolekcija’2002". Pasirinktas ne kuruojamosios parodos modelis, bet eita demokratiniu keliu - LDS taryba ir jos įsteigtas parodų komitetas pasiūlė kiekvienam LDS kūrybiniam padaliniui suformuoti kolekcijos dalį, kurioje būtų pristatomi įdomiausi įvairių kartų menininkų, skirtingų stilistinių braižų 2000-2002 m. sukurti tapybos, grafikos ir skulptūros kūriniai. Eksponuojant pateiktus kūrinius Šiaulių dailės galerijoje orientuotasi į svarbiausią kriterijų - profesionalumą. Parodoje dalyvavo 88 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio dailininkai. Spalio mėn. paroda perkelta į Telšius, o vėliau į Vilnių, Verkių rūmus.
Rugsėjo 12 d. LDS tarybos posėdyje svarstyta Nacionalinės kultūros politikos plėtros programa 2003-2009 metams. Nutarta iš esmės programai pritarti. Svarstyta sutartis su Šiuolaikinio meno centru dėl galimybės du mėnesius per metus LDS naudotis ŠMC parodiniu plotu. Sutarčiai pritarta. Taryba informuota apie LR Vyriausybės nutarimą dėl Lietuvos nacionalinės dailės galerijos koncepcijos patvirtinimo ("Valstybės žinios", 2002 09 13, nr. 90, p. 20).
Rugsėjo 26 d. LDS salėje vyko tapytojos Gražinos Vitartaitės kūrybos vakaras ir paroda. Koncertavo aktorė Rasa Rapalytė.
Spalio 23 d. LDS Medalių galerijoje buvo aptarta Apžvalginė taikomosios dailės paroda. Į aptarimą susirinko gausus būrys dailininkų, menotyrininkų, autorių. Diskutuota apie apžvalginių parodų būtinumą ir jų organizavimo principus.
Spalio 9-14 d. Tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje  - seniausioje ir didžiausioje knygų mugėje pasaulyje buvo pristatyti ir LDS Dailės leidybos centro leidiniai. Knyga "Lietuvos dailininkų sąjunga" įtraukta į nacionalinio stendo ekspoziciją ir katalogą, o "Dailės" žurnalai, knygų serija "Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai" bei albumas "Lietuvos dailininkų sąjunga" buvo pristatyti spaustuvės "Sapnų sala" stende.
Lapkričio 14 d. LDS buvo pristatytos trys knygos "Aldona Keturakienė", "Arvydas Šaltenis", "Zinaida Vogėlienė" iš serijos "Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai".
Lapkričio 28 d. LDS vyko tradicinis diskusijų klubas tema "Lietuvos istorija mene". Rengė draugijos "Pilis" atstovai Kazys Almenas, Edmundas Kulikauskas, vakarą vedė tapytojas Aloyzas Stasiulevičius. Pasisakė menotyrininkės Marija Matušakaitė, Rūta Janonienė ir kt.

Padėka
Lietuvos dailininkų sąjunga dėkoja dailininkei Galinai Petrovai-Džiaukštienei už LDS perduotą archyvą - parodų katalogus ir įvairių skaidrių rinkinius.

Į TURINĮ
ATGAL