dailė 2002/2
Į TURINĮ
ATGAL


Naujos knygos ir leidiniai apie dailę

2001:
Gruodžio mėn. LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido žurnalą "Dailė’2001/2". Žurnalas 104 p., tekstai apie 2001 m. antrojo pusmečio parodas, pristatomos dailininkų personalijos, per šimtą spalvotų iliustracijų, straipsnių santraukos pateikiamos anglų kalba, išsami 2000-2001 m. įvykių kronika. Tiražas 700 egz. Sudarytoja Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius. Žurnalo leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Spausdino UAB "Sapnų sala". Žurnalą galima perskaityti svetainėje www.culture.lt/daile_review.

2002:
Sausio mėn. LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido katalogą "Gražiausios knygos’ 2001". Dailininkas Eugenijus Karpavičius. Leidinys 36 p., pateikta informacija apie Lietuvos gražiausių knygų konkursą ir apdovanotas knygas, publikuojami 15-os apdovanotų knygų viršeliai. Rėmė LR kultūros ministerija. Spausdino UAB "Sapnų sala". Tiražas 500 egz.
Birželio mėn. LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido žurnalą "Dailė’2002/1". Leidinys 104 p., tekstai apie 2002 m. pirmojo pusmečio parodas, pristatomos dailininkų personalijos, per šimtą spalvotų iliustracijų, straipsnių santraukos pateikiamos anglų kalba. Tiražas 800 egz. Sudarytoja Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius. Žurnalo leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Spausdino UAB "Sapnų sala". Žurnalą galima perskaityti svetainėje www.culture.lt/daile_review
Liepos mėn. LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras LR krašto apsaugos ministerijos užsakymu išleido knygą "Lietuvos kariuomenė". Sudarytojas Jonas Gečas, dailininkas Eugenijus Karpavičius. Leidinys 136 p., per šimtą spalvotų nuotraukų.
Lapkričio mėn. LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras išleido tris atkurtos serijos "Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai" knygutes: "Aldona Keturakienė" (įžangos autorė Danutė Zovienė), "Zinaida Vogėlienė" (įžangos autorė Lijana Natalevičienė), "Arvydas Šaltenis" (įžangos autorė Raminta Jurėnaitė). Serijos sudarytoja Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius, rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas. Spausdinama dailininkų kūrybos apžvalga (lietuvių ir anglų kalbomis), albuminėje dalyje publikuojami reikšmingiausi kūriniai, kataloginėje - išsami informacija: trumpa biografija, visų sukurtų kūrinių sąrašas (lietuvių ir anglų k.), parodų sąrašas, bibliografija (lietuvių k.). 56 p., spalvotos il., kiekvienos knygos tiražas po 500 egz.
Leidykla "Alma littera" išleido Ernsto Hanso Gombricho knygą "Dailė ir iliuzija". Autorius, gvildendamas Naujųjų laikų vaizduojamosios dailės stilių raidos dėsningumus, aiškina regimojo vaizdo kūrimo psichologiją. Tai viena garsiausių ir įtakingiausių XX a. knygų. Tiražas 3376 egz., 320 iliustracijų.
Leidykla "Tyto alba" išleido Augustino Savicko knygą "Žalia tyla. Memuarai". Lietuvių tapybos klasiko atsiminimų, vertimų, straipsnių rinkinys, sudarytas laisva, improvizacine forma. Knyga - autentiška, žavi atvirumu. Tiražas 2000 egz., spalvotos iliustracijos.
AB "Šviesa" išleido Kazio Kęstučio Šiaulyčio dailės vadovėlį V klasei "Moku piešti". Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į Bendrųjų programų reikalavimus. Tai vedlys į vizualųjį pasaulį, vizualinio raštingumo mokymo ir lavinimo priemonė. Tiražas 3000 egz., spalvotos iliustracijos.
AB "Šviesa" 2002 m. išleido Kazio Kęstučio Šiaulyčio dailės vadovėlį VI klasei "Mano nauji atradimai. Tikrovės formos, erdvės, spalvos". Vadovėlio mokomoji medžiaga atskleidžia įvairialypės meninės raiškos galimybes, kūrybinio darbo eigą, pristato atskirų dailės šakų technikas, skatina savarankiškai plastinei raiškai. Vadovėlyje pateikiama mokinių darbų, daug kitos vaizdinės informacijos. Tiražas 3000 egz., spalvotos iliustracijos.
AB "Šviesa" išleido Sigutės Imbrasaitės knygą "Meno istorija. Skaitiniai IX-X klasei". Knygoje tęsiama dailės ir architektūros analizė, pradėta VII-VIII klasės vadovėlyje. Pradedama romantizmu, vėliau nagrinėjami XIX a. II pusės ir XX a. meno stiliai. Gausu informacijos, padėsiančios suvokti dailės raidos dėsningumus ir svarbiausius bruožus. Klausimai pateikiami taip, kad mokiniai atkreiptų dėmesį į svarbiausius dalykus ir patys darytų išvadas. Tiražas 3000 egz., spalvotos iliustracijos.
AB "Šviesa" išleido Violetos Židonytės vadovėlį XI-XII klasei "Dizainas I. Grafinis dizainas". Vadovėlyje kalbama apie grafinio dizaino specifiką, rūšis, santykį su taikomąja, dekoratyvine ir vaizduojamąja daile. Mokiniai supažindinami su grafinio dizaino meninės išraiškos priemonėmis ir pritaikymu. Gausios iliustracijos supažindina su koloristikos pagrindais, šriftais, piktogramomis, simboliais, firmų ženklais, jų kūrimo principais, atskleidžia vizualinės reklamos esmę ir paskirtį. Tiražas 1000 egz., spalvotos iliustracijos.
AB "Šviesa" išleido Violetos Židonytės vadovėlį XI-XII klasei "Dizainas II. Projektinis dizainas". Vadovėlyje nagrinėjami tūrinio ir apimtinio dizaino objektai bei jų komponavimas erdvėje. Pagrindinės temos — interjero dizainas, drabužių dizainas, pramoninis dizainas, vizualinė reklama ir informacija. Pateikiama trumpa šių dalykų istorinės raidos apžvalga, bendrosios sąvokos, pagrindiniai kūrimo principai, projektų pateikimo reikalavimai ir būdai. Temos baigiamos detalizuotomis užduotimis. Tiražas 1000 egz., spalvotos iliustracijos.
Leidykla "Baltos lankos" išleido vadovėlį "Meno pažinimas: mokytojas - mokinys" (I ir II tomai). Knygą sudarė Jūratė Stauskaitė, Elona Lubytė, Nijolė Nevčesauskienė.
Vilniaus dailės akademijos leidyka išleido knygą "Lietuvos dailės istorija". Knygą rengė 38 autorių kolektyvas, dailininkas Bronius Leonavičius, leidinyje apie 1000 iliustracijų.

Į TURINĮ
ATGAL