dailė 2002/2
Į TURINĮ
ATGAL


Simpoziumai, plenerai, konkursai, projektai, konferencijos Lietuvoje

2001:
Spalio 17-lapkričio 7 d. Klaipėdoje vyko III tarptautinis taikomosios dailės ir archeologijos projektas "Žemė, ugnis, laikas" (kuratoriai Giedrė Masiulytė-Burbienė, Vladas Žulkus). Dalyvavo Virginija Degenienė, Audronė Adomavičienė, Danguolė Baravykienė, Petras Balčius, E. Bernotas, Giedrė Masiulytė-Burbienė, Danius Drulys, Petras Gintalas, V. Giniotytė, Mėnulio Katinas, Vytautas Mockaitis, Zita Inčirauskienė, Valerijonas Juzėnas, Daiva Ložytė, Timas Goodmanas (Airija).
Lapkričio 9-10 d. Vilniuje, ŠMC, vykusiame renginyje "Mados infekcija" Rūta Šipalytė sukūrė keraminius objektus Ievos Šeriakovaitės ir Jolantos Rimkutės kolekcijai "Maja".
Lapkričio 29 d. Vilniuje, Rašytojų klube, vyko Jūratės Stauskaitės piešinių parodos atidarymas-akcija "Eskizai smuikui solo". Tai buvo autorės režisuotas poezijos ir muzikos spektaklis, kuriame dalyvavo smuikininkės Rusnė Mataitytė, Dalia Kuznecovaitė, pianistė Aldona Šikšniūtė, poetai ir prozininkai Alfonsas Andriuškevičius, Onė Baliukonytė, Vanda Juknaitė, Alvydas Šlepikas, Dalia Zelčiūtė.
Lapkričio-gruodžio mėn. Skėmų pensionate, Rokiškio r., vyko tapybos pleneras "Skėmai’ 2001" (kuratorius Arvydas Bagdonas). Dalyvavo Arvydas Baltrūnas, Algimantas Kliauga, Raimondas Gailiūnas, Arvydas Bagdonas.
Gruodžio 27 d. LITEXPO rūmuose vyko Lietuvos karaliaus Mindaugo paminklo Vilniuje konkurso vertinimo komisijos posėdis ir paskelbti pirmojo etapo nugalėtojai:
projektas 200123 - skulptorius Regimantas Midvikis, architektai Algimantas Nasvytis, Ričardas Krištapavičius, Inesa Alistratovaitė;
projektas 000001 - skulptorius Arvydas Ališanka, architektai Kęstutis Kisielius, Lijana Jančytė;
projektas 111115 - skulptorius Valdas Bubelevičius, architektai Saulius Mikštas, Romas Kučinskas;
projektas 481235 - skulptorius Šarūnas Arbačiauskas, architektai Regimantas Rukas, Darius Balčiūnas;
projektas 100579 - skulptorius Mindaugas Jurėnas, bendradarbis Andrius Alūzas.
Gruodžio mėn. LDS liejykloje "Bronzos amžius" baigėsi V bronzos liejimo simpoziumas "Bronzos metamorfozės", kuriame dalyvavo Arvydas Ališanka, Mindaugas Aučyna, Darius Bražiūnas, Algirdas Bosas, Valdas Bubelevičius, Stasys Juraška, Vladimiras Kančiauskas, Juozas Lebednykas, Dalia Matulaitė, Kęstutis Musteikis, Jonas Noras Naruševičius, Gediminas Piekuras, Vytautas Tallat-Kelpša, Marius Zavadskis, Algirdas Zokaitis. Nulieta Šarūno Šimulyno (1939-1999) skulptūra. Kuratoriai Arvydas Ališanka, Darius Bražiūnas.

2002:
Sausio 10-11 d. LR kultūros ministerijoje vyko kasmetinis Lietuvos knygos meno konkursas, kurį organizuoja Kultūros ministerija drauge su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija. Knygos meno konkursui 24 leidyklos pateikė 94 knygas, išleistas 2001 m. Į antrąjį konkurso turą atrinkta 31 knyga. Vertinančioji komisija išrinko 15 knygų. Pirmoji premija paskirta knygai "Steponas Šarapovas" (dailininkas Izaokas Zibucas, R.Paknio leidykla), antroji - knygai "Philobiblon" (dailininkė Elona Ložytė, leidykla "Baltos lankos"), trečioji - knygai "Lietuvos fotografijos istorija" (dailininkas Eugenijus Karpavičius, Lietuvos nacionalinis muziejus). Lietuvos dailininkų sąjungos premija (dvi savaitės Palangos kūrybos namuose) atiteko dailininkui Romui Orantui už A.R. Čaplinsko knygos "Rudninkų gatvė. Valdovų kelias" meninį sprendimą.
Vasario 7-10 d. Vilniuje, LITEXPO rūmuose, vyko III tarptautinė knygų mugė. Mugės metu surengtos kelios knygos menininkų kūrybos parodos. Šalia 2001 m. gražiausių Lietuvos knygų eksponuotos Kęstučio Kasparavičiaus iliustruotos knygos, kurios išleistos Vokietijoje, Japonijoje, kitose pasaulio šalyse. 2001 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stasys Eidrigevičius mugėje rodė iliustracijas, piešinius ir plakatus, o greta vyko paroda "Dailininko knyga" (abiejų pastarųjų parodų kuratorė Rima Povilionytė).
Vasario 16 d. Kauno paveikslų galerijoje vyko parodos "Geriausias 2001 metų kūrinys" laureatų apdovanojimo iškilmės. Žiūrovų simpatijas pelnė Linos Jonikienės kūrinys "Tekstilė ir aš". Parodos kūrinius vertino ne tik žiūrovai, bet ir bendra muziejaus ir Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus komisija. Ji geriausiais metų kūriniais pripažino: tarpdisciplininių menų srityje - Naglio Baltušniko, skulptūros Algimanto Šlapiko, grafikos - Marijaus Petrausko, tekstilės - Linos Jonikienės darbus. Visiems laureatams buvo įteiktos parodos rėmėjų - Kauno savivaldybės, įmonių "Omnitel", "Humanitas", Akademinio dramos ir Muzikinio teatrų, Filharmonijos - dovanos ir diplomai.
Vasario 27 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko vakaras "Vytauto Igno kūrybos pasaulis" ir knygos apie dailininką V. Igną pristatymas. Dalyvavo knygos "Vytautas Ignas" (Vilnius, 2001) įžangos autorė menotyrininkė Nijolė Tumėnienė, poetas Kazys Bradūnas, menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, dailininkas Leonardas Tuleikis, menotyrininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, menotyrininkas Romualdas Budrys.
Vasario 27 d. Rašytojų klube vyko Tomo Sakalausko jubiliejinis vakaras "Čakona": prieš ir po". Vakaro metu vyko Jūratės Stauskaitės grafikos paroda "Čakona" tema.
Kovo 5 d. Vilniaus rotušėje vyko knygos "Feliksas Bajoras: viskas yra muzika" pristatymas. Knygą išleido Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras. Sudarytoja Gražina Daunoravičienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius.
Kovo 5-29 d. Šakiuose vyko Danijos menininkų Agnete Brittasius keramikos ir Pederio Staugardo piešinių parodos (rengė Šakių r. savivaldybės Kultūros skyrius).
Kovo 7-10 d. Rygoje vyko Baltijos šalių knygų mugė, kurioje pristatytos Latvijos, Estijos ir Lietuvos knygos. Mugės metu vyko Baltijos šalių gražiausių 2001 metų knygų konkursas. Tarptautinė komisija išrinko tris gražiausias knygas: "Vilniaus fotografija. 1858-1915" (Lietuva, dail. Eugenijus Karpavičius), "Medinė Ryga" (Latvija, dail. Juris Petruškevičius), "Estų architektūra" (Estija). Diplomais apdovanotos dar trys Lietuvos knygos: "Philobiblon, arba apie meilę knygoms" (dail. Elona Ložytė), "Steponas Šarapovas" (dail. Izaokas Zibucas), "Takelis iš naujo" (dail. Jūratė Račinskaitė).
Kovo 22-23 d. Vilniaus rotušėje vyko III Lietuvos kultūros kongresas "Įžengus į XXI amžių: kultūros politikos strateginiai metmenys".
Kovo 25 d. Rašytojų klube vyko jaunųjų menininkų kūrybos vakaras "Ateinantys". Vakaro metu atidaryta Jolantos Dambrauskaitės tapybos paroda "Regėjimai".
Balandžio 3 d. Vilniuje, Savicko galerijoje, buvo pristatytas katalogas "Soutine’o dienos’ 2001".
Balandžio 4-5 d. Atviros Lietuvos fonde vyko diskusija ir seminaras apie ES kultūros politiką ir jos įtaką atskirų šalių nacionalinei kultūros politikai. Pranešėjas Claude’as Veronas iš Relais Culture Europe. Seminare kalbėta apie ES kultūros finansavimo galimybes. Pranešimus parengė Claude’as Veronas, Jūratė Rastauskaitė (Europos komitetas prie LRV), Janina Petuchienė (URM), Ieva Skaržinskaitė (Europos kultūros programų centras). Buvo pristatytas naujas ES kultūros finansavimo žinynas, Agnė Nastopkaitė apibendrino programos "Kultūra 2000" rezultatus.
Balandžio 12-gegužės 3 d. Šakiuose vyko paroda "3 Goldap" (rengė Šakių r. savivaldybės Kultūros skyrius). Dalyvavo Jaroslawas Jozefas Jasinskis, Tadeuszas Krzywickis, Zbigniewas Mierunskis (Lenkija).
Balandžio 15 d. Vilniaus rotušėje vyko teorinė konferencija "Lietuvos bažnyčių architektūra ir menas 1990-2001 m. Patirtis ir tendencijos". Konferenciją ir parodą, kurioje buvo pristatyti paskutiniojo dešimtmečio monumentaliosios dailės kūriniai naujai pastatytose bažnyčiose, organizavo Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Vyskupų konferencija. Įžangos žodį tarė kardinolas A.J. Bačkis, Vyskupų konferencijos pirmininkas S. Tamkevičius, LAS pirmininkas K. Pempė. Konferencijos tema buvo plačiai aptarta įvairiais aspektais: kalbėta apie liturgiją bažnyčių mene ir architektūroje (A. Kajackas), sakralinės architektūros kokybės problemas (J. Minkevičius) ir kt. Prof. dr. arch. A. Mačiulis labai išsamiai pristatė 1990-2001 m. pastatytus sakralinės paskirties objektus ir juose esančius meno kūrinius.
Balandžio 20 d. Vilniuje, Mokytojų namuose, vyko Vilniaus dailės akademijos leidyklos leidinių ir knygos "F. Navickas. Scenografija" pristatymas.
Balandžio 25 d. Kaune, naujoje dailės galerijoje "ARTeritorija", grupė Post Ars (Robertas Antinis, Česlovas Lukenskas, Aleksas Andriuškevičius) rodė performansą "Mūsų kalba".
Balandžio 26 d. Vilniuje, naujoje LATGA-A buveinėje, vyko šios autorių teises Lietuvoje ginančios organizacijos forumas. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra gyvuoja dvyliktus metus. Konferencijoje buvo įteiktos 2001 m. autorių nominacijos. Jos įteiktos dailininkams Vilmantui Marcinkevičiui, Svajonei ir Pauliui Stanikams. Naujose patalpose atidarytoje parodų salėje buvo eksponuotas pirmojo LATGA-A prezidento Broniaus Leonavičiaus grafikos darbų ciklas "Vilniaus legendos".
Balandžio 27-gegužės 4 d. Veisiejuose, Lazdijų r., vyko pleneras "Veisiejų pavasaris" (rengė Veisiejų miesto bendruomenės komitetas). Dalyvavo Andrius Mosiejus, Gintaras Žilys, Birutė Kuicienė, Aleksandras Vozbinas, Juozas Videika, Viktoras Karavajevas, Viktoras Zuoza.
Gegužės 1-27 d. Palangoje ir Klaipėdoje vyko tarptautinis projektas "Marių vėjai" (kuratorė Renatė Lūšis). Dalyvavo Valdimaras Kalninis, Zita Inčirauskienė, Daiva Ložytė, Romualdas Inčirauskas, Renatė Lūšis, Irina Novokreščionova, Viačeslavas Sokoleckis, E. Forsti (Suomija), A. Franzen (Švedija).
Gegužės 6 d. Vilniuje, viešbutyje "Holiday Inn" atidengta Tado Gutausko skulptūra "Gyvybės medis".
Gegužės 12 d. Andrioniškyje (Anykščių apsk.) paminėtas ten gimusios žymios dailininkės Domicelės Tarabildienės (1912-1985) gimimo 90-osios metinės. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už dailininkę ir jos artimuosius. Parapijos salėje eksponuota D. Tarabildienės tapybos paroda, vyko prisiminimų popietė, kurioje dalyvavo dailininkės vaikai ir vaikaičiai, Andrioniškio inteligentai, Anykščių mero pavaduotoja, žurnalistai. Dailininkės atminimo minėjimą rengė Andrioniškio seniūnas Vaclovas Marcinkevičius.
Gegužės 13-31 d. Juodkrantėje, viešbutyje "Eglės slėnis", vyko Vilniaus menininkų klubo "Plekšnės" narių pavasario pleneras (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
Gegužės 14 d. Lentvaryje prasidėjo tekstininkų ir landšaftininkų pleneras "Vyresniųjų patirtis ir jaunimo makimalizmas".
Gegužės 15 d. Vilniuje (Šv. Jono g. 5 ) buvo atidarytas Lietuvos instituto biuras (direktorė Karina Firkavičiūtė). Viešąją įstaigą "Lietuvos institutas" 2001 m. įsteigė trys Lietuvos ministerijos - Užsienio reikalų, Kultūros bei Švietimo ir mokslo. Naujosios institucijos uždavinys - skleisti įvairią informaciją apie Lietuvą, koordinuoti, inicijuoti ir rengti projektus Lietuvos pristatymui pasaulyje (parodos, koncertai, seminarai, leidiniai etc.).
Gegužės 23 d. Zabarijos kaime, Elektrėnų savivaldybė, vyko meno akcija "Energijos" (kuratorius Arvydas Ališanka). Dalyvavo Kazys Venclovas, Kęstutis Musteikis, Gediminas Piekuras, Rytas Belevičius, Stasys Juraška, Jurgita Jasinskaitė, Audrius Pulkauninkas, Sigutė Barniškytė, Laima Milevičiūtė, Ineta Žalandauskaitė, Rasa Vaičiulytė, Elena Umbrasienė, Zita Jurgelevičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Ieva Paukštytė.
Gegužės 29 d. Kaune, M. Žilinsko galerijoje, šiuolaikinio meno projekte "Dienos sapnai" (kuratorė Violeta Jasevičiūtė), skirtame ir dalyvaujant neregiams, Robertas Antinis parodė hepeningą "Neregių teatras" (dalyvavo Kauno šokio teatras "Aura").
Gegužės 15-25 d. Bikuškio dvare vyko tapybos pleneras "Bikuškio dvaras’ 2002" (kuratorė Dalia Gruodienė). Dalyvavo Jonas Daniliauskas, Simonas Gutauskas, Algirdas Griškevičius, Jolita Skėrytė, Raimondas Savickas, Arūnas Žilys, Arūnė Tornau, Loreta Zdanavičienė, Gintaras Gesevičius, Antanas Obcarskas, Solomonas Teitelbaumas, Sigrid Hynell Fleischer.
Gegužės mėn. Kaune vyko projektas "Menų ir mūzų alėja" (rengė Tekstilininkų ir dailininkų gildija, kuratorės J. Šmidtienė, R. Kuodaitienė, A. Valčiukienė). Dalyvavo M. Sinkevičienė, N. Degsnienė, A. Kleizaitė, I. Petraitienė, D.M. Grudžinskaitė, grupė "Baltos kandys" (Miglė Lebednykaitė, Laura Pavilonytė, Julija Vosyliūtė, Rasa Leonavičiūtė, Austė Jurgelionytė, Karolina Kunčinaitė), M. Taurinskienė, J. Kazakevičiūtė, K. Tamašauskaitė, L. Marcinkevičiūtė, L. Paulauskienė.
Birželio 1-14 d. Nidoje, Mizgirių menininkų namuose, vyko gintaro simpoziumas ir paroda "Gintaras interjere" (rengė Virginija ir Kazimieras Mizgiriai). Dalyvavo Ruslanas Aranauskas, Kazys Venclovas, Arvydas Ališanka.
Birželio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko spaudos konferencija, skirta bienalei "ArtGenda 2002", kuri birželio 7 dieną buvo atidaryta Hamburgo miesto rotušėje. Tai ketvirtoji šiuolaikinio meno bienalė Baltijos jūros regione. Jau nuo 1996 m. Kopenhagoje, o vėliau - Stokholme (1998) ir Helsinkyje (2000) rengiama "ArtGenda" atskleidė Baltijos regiono kultūrinį potencialą bei tapo vienu svarbiausių Europos kultūros sostinės renginių. Pagrindinis "ArtGendos 2002" Vilniaus sekcijos organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybė. Šiemet Vilnių "ArtGendoje" prezentuoja dešimt jaunų menininkų: Aurelija Maknytė, Inga Raubaitė, Ieva Sireikytė, Alma Skersytė, Laura Stasiulytė, Vilma Šileikienė, Kristina Inčiūraitė, Ignas Krunglevičius, Andrius Pulkauninkas, Galmantas Sasnauskas.
Birželio mėn. 5 d. Kultūros ir meno iniciatyvų centras pristatė Marijos Teresės Rožanskaitės meninį-ekologinį projektą "Liūdi gamtos mylėtojai", kuriuo siekta atkreipti dėmesį į ekologinius barbarus bei jų daromą žalą gamtai. Pirmoji projekto akcija įvyko ekologiškai pažeistose Vilniaus  vietose (netoli Panerių g., prie Kairėnų). Akcijos dokumentika bus panaudota antrajame projekto etape. Projektas įgyvendintas Pasaulinės aplinkos apsaugos dieną, jį rėmė reklamos agentūra "Clear Channel", "Taurakalnis" ir Irena Čereškienė. Kuratorė Saulė Mažeikaitė.
Birželio 6 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) pristatyta Vilniaus dailės akademijos knyga "Lietuvos dailės istorija". Knygą rengė 38 autorių kolektyvas, dailininkas Bronius Leonavičius, leidinyje apie 1000 iliustracijų.
Birželio 7 d. dailininko Kazimiero Žoromskio name-muziejuje, Vilniuje (Kalinausko g. 12), vyko vakaras-koncertas "Padėka prof. K. Žoromskiui už indėlį į Lietuvos kultūrą". Renginį organizavo LR kultūros ministerija, LR užsienio reikalų ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos dailininkų sąjunga. Programoje dalyvavo politikai, menininkai, visuomenės veikėjai.
Birželio 7 d. galerijoje "Rojaus kalnas" vyko memorialinis Šarūno Šimulyno (1939-1999) kūrybos vakaras. Pirmą kartą buvo pristatyta dailininko poezija, kurią skaitė pats autorius (garso įrašas) ir novelių knyga "Rugiuose prie obelų". Taip pat buvo atidaryta tapybos paroda, kurioje eksponuojamas 1992-1996 m. sukurtas ciklas "Dievo žodis į sielą".
Birželio 10-23 d. Sintautuose, Šakių r., vyko pleneras "Kalbanti žemė 3" (rengė Šakių r. savivaldybės Kultūros skyrius, Viešoji įstaiga "Sintautų akademija", Zanavykų seimelis). Dalyvavo Valentinas Antanavičius, Jonas Daniliauskas, Nielsas Frankas (Danija), Finnas Have (Danija), Vytautas Kaunas, Barbara Kolejnik (Lenkija), Asta Kulikauskaitė-Rastauskienė, Jonas Maldžiūnas, Zbigniewas Mierunskis (Lenkija), Lilita Rūgytė, Algimantas Vorevičius, Audronė Vorevičienė.
Birželio 10-liepos 6 d. Lazdijuose vyko pleneras "Lazdijams-405" (rengė Lazdijų miesto bendruomenės komitetas). Dalyvavo Antanas Česnulis, Balys Dabrukas, Gintas Akstinas, Pranas Petronis, Antanas Lastauskas, Pranas Labutis, Juozas Krušna, Saulius Lampickas, Juozas Videika, Antanas Volungevičius.
Birželio 14-24 d. Sudeikiuose, Utenos r., vyko dailininkų pleneras "Alaušas’ 2002" (rengė Utenos r. savivaldybės Sudeikių seniūnija). Dalyvavo Romualdas Pučekas, Violeta Juodzevičienė, Gražvydas Kardokas, Vytautas Ramoška, Jonas Balaišis, Valentas Šimonėlis. Sudeikių miestelyje pastatytos plenere sukurtos skulptūros "Žvakė" (akmuo), "Neptūnas" (ąžuolas).
Birželio 22-rugsėjo 14 d. Žemaitkiemio dvare, Kauno r., vyko tarptautinis kultūrinis renginys "Laikas" (rengė Žemaitkiemio dvaro šeimininkas Mindaugas Šventoraitis, Kauno dailininkų paramos fondas, LDS Kauno skyrius, kuratorė Jolita Zabulytė). Birželio 23-29 d. vyko pleneras, kuriame dalyvavo Antanas Obcarskas, Judita Budriūnaitė, Miglė Kosinskaitė, Aušra Andziulytė, V. Tamoliūnas, E. Rinkevičienė, Dalia Marija Šaulauskaitė, Roberta Vaigeltaitė, Egidijus Rudinskas, Lina Jonikienė, Gayane Babyan (Armėnija). Plenero dalyvių darbų parodos atidarymas birželio 29 d. sutapo su dvi dienas dvare vykusios mokslinės konferencijos "Lietuvos dvarai: praeitis, dabartis, perspektyvos" uždarymu. Renginį užbaigė žymios solistės Sabinos Martinaitytės ir koncertmeisterės Audronės Eitmanavičiūtės surengtas klasikinės muzikos vakaras. Renginio globėja - Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.
Birželio 24-30 d. Utenos dailės mokykloje vyko Utenos ir Chelmo (Lenkija) tradicinis tarptautinis pleneras (rengė Utenos dailės mokykla). Dalyvavo Adomas Kaminskas, Eimantas Tuzas, Martynas Ramoskis, Ernesta Kaulinyte, Milda Stasitytė, Agata Latos, Klaudija Sugier, Aleksandra Lech, Anjeika Janisz, Lukasz Steres (Lenkija).
Birželio 29 d. Vilniuje, senojoje spaustuvėje Maironio g., Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje dalyvavo Robertas Antinis ir parodė hepeningą "Re-gi-ne-re-gi" (su Kauno šokio teatru "Aura" ir neregiais).
Birželio mėn. Vilniuje, Jeruzalės meno centre, vyko LR kultūros ministerijos projektas "Ekspansija" ir Vaikų meno dienos "Spalvų pasaulis" (kuratorė Eglė Tulevičiūtė). Dalyvavo Nijolė Vilutytė, Nijolė Akstinienė.
Birželio-spalio mėn. LR Prezidentūros kiemelyje buvo tęsiamas 2001 m. pradėtas LDS projektas ir surengta skulptūrų ekspozicija (kuratorius Stasys Juraška). Dalyvavo Arvydas Ališanka, Gediminas Piekuras, Dalia Matulaitė, Virginija Babušytė-Venckūnienė, Vaclovas Krutinis.
Liepos 1-6 d. Kietaviškio dvarelyje, Rozalimo sen., Pakruojo r., vyko Žiemgalos krašto dailininkų pleneras (rengė Kietaviškio dvarelio savininkas Vidmantas Palujanskas, Pakruojo r. savivaldybė, Pakruojo seniūnija). Dalyvavo Romualdas Čarna, Janina Budrienė, Vytenis Rimkus, Vitolis Trušys, Raimundas Trušys, Marija Teresė Rožanskaitė, Sigitas Laurinavičius, Juozas Galkus.
Liepos 1-14 d. Mančiagirėje, Varėnos r., plenere "Medis" dalyvavo Roberta Vaigeltaitė, Rūta Mazūraitė, Inga Dargužytė, Taida Balčiūnaitė, Rima Gaižauskaitė, Virginija Kalinauskaitė.
Liepos 1-rugpjūčio 1 d. Klaipėdoje vyko Tarptautinis akvarelės pleneras, skirtas Klaipėdos 750 metų jubiliejui (kuratorė Renatė Lūšis). Dalyvavo Bronė Orlingytė-Lapinskienė, Eugenija Pilypaitienė, Ramūnė Lebedytė, Laima Drazdauskaitė, Lino Lago Redindela (Ispanija), Regina Maželytė-Taurinskienė, Irina Novokreščionova, Monika Ose (Latvija), Milda Remeikytė, Tatjana Simanaitienė, Vladimiras Sušilovas, Kazys Kęstutis Šiaulytis, Rolanda Šenderytė, Virginija Urbonavičienė, Valentinas Varnas.
Liepos 2 d. Vilniuje, Mokslo akademijos bibliotekoje, Alfonsas Čepauskas surengė parodą "Kazachų ekslibrisai".
Liepos 3-rugpjūčio 2 d. vyko XIV tarptautinis Panevėžio keramikos simpoziumas (kuratorė Jolanta Lebednykienė). Jame dalyvavo Nerutė Čiukšienė, Audrius Janušonis, Jūratė Kirtiklytė, Jovita Laurušaitė, Aldona Šaltenienė (Lietuva), Grahamas Hay (Australija), Ludmila Kovarikova, Iva Ouhrabkova (Čekija), Steve’as Mattisonas, Mery Wells (Didžioji Britanija), Andersas Ruhwalas (Danija). Liepos 23 d. Panevėžio dailės galerijoje vyko simpoziumo teorinė konferencija "Keramikos meno tūkstantmetis". Pagrindinį pranešimą "Profesionaliosios lietuvių keramikos 70-metis" skaitė Vaida Ščiglienė. Simpoziume dalyvavę dailininkai demonstravo savo kūrybos technologijas, rodė kūrinių skaidres, supažindino su savo šalies keramika. Rugpjūčio 2 d. Panevėžio dailės galerijoje atidaryta simpoziumo dalyvių darbų paroda.
Liepos 3-17 d. Lazdijų r., Mackonių kaime, Janinos ir Kęsto Kazlauskų sodyboje, vyko tarptautinis tapybos ir skulptūros simpoziumas "Dzūkija’ 2002" (rengė dailininkų grupės "Be rėmų" nariai Arvydas Švirmickas, Vitas Zabita, Kristina Šoblickaitė). Dalyvavo Aleksandra Janik, Magdalena Rajska-Armata, Maria Konopacka, Ryszardas Dudekas, Teresa Bryning-Kalinowska (Lenkija), Dainis Gudovskis (Latvija), Richardas Hoferis (Čekija), Rudo Hoferis, Tkačikas Juraij (Slovakija), Vytautas Poška, Vitas Zabita, Arvydas Švirmickas, Raimondas Navarauskas (Lietuva).
Liepos 4-14 d. Būtėnų kaime, Svėdasų sen., Anykščių r., Rūtos ir Petro Baronų sodyboje, vyko LDS Kauno skyriaus akvarelininkų sekcijos tradicinis pleneras "Nemunas", skirtas Kajetono Sklėriaus 70-osioms mirties metinėms (rengė Svėdasų TV direktorius Vytautas Maželis, kuratorius Eugenijus Nalevaika). Dalyvavo Česlonas Banys, Emilija Jaudegytė, Rimantė Ropytė, Algimantas Mikėnas, Eugenijus Nalevaika, Josipas Judelevičius, Rita Kišonienė, Sofija Rickevičiūtė, Dovilė Dainulevičienė, Genovaitė Motiejūnienė, Eglė Talalienė, Elma Šturmaitė, Kristina Civinskienė. Liepos 28 d. plenero dalyvių darbų paroda atidaryta Svėdasų bibliotekoje.
Liepos 5 d. Nidoje vyko Lietuvininkų-kuršininkų "Knygos dienos", skirtos Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre "Agila" atidaryta paroda "Krikštai mene" (kuratorė Eva Labutytė).
Liepos 13-23 d. prie Metelio ežero Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė surengė langinių tapybos plenerą "Langinės". Dalyvavo Joana Danutė Plikionytė, Birutė Zokaitytė, Lida Dubauskienė, Nijolė Šaltenytė, Violeta Juškutė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė.
Liepos 19-20 d. Klaipėdoje, Atgimimo aikštėje, vyko akcija "Meno desantas" (kuratorius Ignas Kazakevičius). Dalyvavo Arvydas Ališanka, Anatolijus Klemencovas, Džiugas Katinas, Gediminas Akstinas, Bonislavas Rudys.
Liepos 20-rugpjūčio 14 d. Biržuose vyko pleneras "Vasara’ 2002" (rengė dailininkų grupė "8+" ir jos vadovas Vidmantas Jažauskas). Dalyvavo Sandra Sukarevičiūtė, Kristina Baltuškaitė, Egils Skuja, Sonata Vasiliūtė, Daiva Zalogienė, Vidmantas Jažauskas, Jonas Gudmonas, Jūratė Pranciliauskienė.
Liepos 30-rugpjūčio 12 d. Plateliuose, Mažeikių r., vyko II tarptautinis dailininkų pleneras "Ženklų kalba" (koordinatorės Julija Malakauskienė, Algė Dargienė). Dalyvavo V. Degenienė, V. Tamošiūnas, Z. Steponavičius, V. Simutis, A. Vaškys, G. Gailius, T. Vaičaitis (Lietuva), U. Grabowska, K. Ruseckij (Lenkija), M. Rožanska, L. Steininger (Čekija).
Liepos 15-31 d. Šventojoje ir Klaipėdoje vyko respublikinis medalininkų simpoziumas "Medalių menas ir Klaipėda" (kuratorius Saulius Bertulis). Dalyvavo Romualdas Inčirauskas, Antanas Olbutas, Tamara Janova, Augustinas Virgilijus Burba, Algirdas Bosas, Saulius Bertulis, Algis Vytėnas, Gintautas Jonkus, Rimtautas Eidėjus, Dainius Drulys, Petras Gintalas, Vytautas Mockaitis, Beata Sietinšienė, Skaistė Žilienė, Stasys Makaraitis.
Liepos mėn. Vilniuje, Verkių parke, vyko simpoziumas "Laiko formos" (rengė asociacija "Kultūros, meno ir mokslo rūmai"). Dalyvavo Gediminas Piekuras, Kazys Venclovas, Saulius Ercmanas.
Rugpjūčio 2-8 d. Kreivakiškių dvarelyje, Pakruojo r., vyko tradicinis "Žiemgalos pleneras" (rengė "Žiemgalos draugija" ir Pakruojo r. Kultūros skyrius). Dalyvavo Vitolis Trušys, Raimondas Trušys, Vytenis Rimkus, Janina Budrienė, Romualdas Čarna.
Rugpjūčio 3-12 d. Šventragio kaime, Marijampolės savivaldybė, vyko dailininkų pleneras "Simbolis+..." (rengė Marijampolės menininkų klubas "Kiemas"). Dalyvavo Gintaris Česiūnas, Jonas Dulinskas, Ona Gustaitienė, Jūratė Kadusauskaitė, Romutis Karpavičius, Algirdas Kraukšlys, Gintaras Pankevičius, Lina Paknytė, Lolita Rūgytė, Loreta Skruibienė, Vacys Vekerotas.
Rugpjūčio 5 d. Betygaloje, Raseinių r., vyko pleneras "Ne tik peizažas" (rengė Raseinių menininkų bendrija "Pegasas"). Dalyvavo Egidija Aleksaitė, Gintarė Borkeitaitė, Egidijus Kučinskis, Zenonas Liekis, Vytautas Bulotas, Mykolas Pačkauskas, Kristina, Pačkauskienė, Vidmantas Petraitis, Asta Naureckaitė, Lolita Bitvinskienė, Audrius Norkus, Sigita Nanartavičienė.
Rugpjūčio 10-18 d. Drevernoje, Klaipėdos r., vyko Pamario krašto dailininkų pleneras (rengė Šilutės meno mokyklos mokytoja Gražina Pavliatenko). Dalyvavo Linas Julijonas Jankus, Vytautas Bliūdžius, Vida Būdvytienė, Remigijus Šliažas, Indrė Gaudešiūtė, Audronė Stasiulienė, Jolanta Rudaitienė, Artūras Rudaitis.
Rugpjūčio 11-18 d. Rusnėje, Šilutės r., vyko II tarptautinis tapybos pleneras "Žvejų sala" (kuratorė Tatjana Simanaitienė, rėmėjas Rusnės evangelikų parapijos kunigas Gintaras Pareigis). Dalyvavo Aivars Kleins, Ilgvars Zalans (Latvija), Birutė Kuicienė, Renata Pareigienė, Emilija Poškutė-Pumputienė, Valdas Pumputis, Ona Šimaitytė-Račkauskienė, Tatjana Simanaitienė.
Rugpjūčio 12-19 d. Trakuose vyko I tarptautinis dailininkų pleneras "Trakai grafikoje, akvarelėje, pastelėje". Dalyvavo Viktorija Daniliauskaitė, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Kęstutis Ramonas, Nadiežda Zajančkovskaja, Vija, Rimtas ir Kristijonas Tarabildos, Benjeminas Jenčius (Lietuva), Andrzejus Krzemiñskis (Lenkija), Dzintra Cepite (Latvija). Renginį organizavo Trakų r. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Jadvyga Lisevičiūtė ir VšĮ "Amžiaus vizija" direktorė Nerija Šnirienė.
Rugpjūčio 14-25 d. Klaipėdoje, Smiltynėje, vyko III tarptautinis popieriaus meno simpoziumas "Pop.menas’03" (kuratorė Saulė Mažeikaitė, rėmė "Papyrus Distribution"). Simpoziumo tema - "Skirtingos popieriaus interpretacijos". Dalyvavo daugiau nei 20 menininkų iš Lietuvos, Škotijos, Vokietijos ir Suomijos.
Rugpjūčio 19-rugsėjo 6 d. Telšiuose vyko XVIII medalininkų simpoziumas (kuratoriai Petras Gintalas, Romualdas Inčirauskas). Dalyvavo Saulius Bertulis, Pranciškus Balčiūnas, Eglė Čėjauskaitė, Jurga Erminaitė, Rimantas Eidėjus, Rimantė Gilytė, Petras Gintalas, Martynas Gintalas, Romualdas Inčirauskas, Vaidas Jankauskas, Mindaugas Junčys, Alma Martinkute, Vytautas Mockaitis, Antanas Olbutas, Beata Sietinšienė, Mindaugas Šimkevičius, Remigija Vaitkutė, Saulė Želnytė.
Rugsėjo 2-9 d. Troškūnuose ir Vilniuje vyko vitražo simpoziumas "Vilnius-Troškūnai" (rengė Algirdas Dovydėnas ir Bronius Bružas). Dalyvavo Vilniaus dailės akademijos dėstytojai ir studentai.
Rugsėjo 1-20 d. Druskininkuose, "Draugystės" sanatorijoje, vyko skulptūrų simpoziumas (rengė VO "Ž. Lipšico Druskininkų parkas"). Dalyvavo Antanas Šnaras, Marijus Šlektavičius, Martynas Lukošius.
Rugsėjo 2-14 d. Taikomosios dailės galerijoje vyko IV keramikos meno simpoziumo "Harmonija" dalyvių darbų paroda (kuratorius Gvidas Raudonius). Rugsėjo 2 d. atidaryta žemos degimo temperatūros kūrinių ekspozicija, rugsėjo 6 d. ją papildė aukštos degimo temperatūros darbai. Rugsėjo 13 d., atidarant "Sostinės dienas", buvo paskelbti geriausių kūrinių Vilniaus tema autoriai - Monika Kibartaitė-Jutelienė, Kostas Urbanavičius, Rolana Čečkauskaitė-Norkūnienė.
Rugsėjo 2-16 d. Nidoje, viešbutyje "Nidos smiltė", vyko Vilniaus menininkų klubo "Plekšnės" narių rudens pleneras (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
Rugsėjo 4-12 d. "Vartų" galerija surengė "Vilniaus plenerą’2002". Pleneras įspūdingai buvo atidarytas Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Atidarymo metu grojo Martynas Švėgžda fon Bekeris, o uždarant dainavo choras "Jauna muzika". Plenere dalyvavo Egmontas Bžeskas, Marius Jonutis, Nomeda Marčėnaitė, Eimutis Markūnas, Dalia Kasčiūnaitė, Saulius Vaitiekūnas, Anatolijus Martyševas, Irena Slauk (Baltarusija), Sonoko Mitsui (Japonija), Areta Ochwat (Lenkija), Ron Zakrin (JAV).
Rugsėjo 4-14 d. Ventės kaime, Beatričės ir Šarūno Laužikų sodyboje "Ventainė", vyko tarptautinis skulptūros ir tapybos simpoziumas "Kuršių meno savaitė" (rengė VsI "Vaizdo ir garso projektų centras", kuratoriai Šarūnas Laužikas, Tadas Gutauskas, Saulius Kocys). Dalyvavo Dagas Wallinas (Švedija), Sigrydas Hynneli Fleischeris (Norvegija), Riina Aillio (Suomija), Andrejus Barinovas (Rusija), Catherine Lorent (Liuksemburgas), Tadas Gutauskas, Stasys Juraška, Audrius Gražys (Lietuva). Sodyboje pastatytos medžio skulptūros "Sodybos dvasia" (aut. Andrejus Barinovas), "Draugystės laivas" (aut. Dagas Wallinas), "Kompozicija" (aut. Stasys Juraška).
Rugsėjo 7-21 d. Nidoje vyko VIII tarptautinis tapybos pleneras "Nidos magija", tęsiantis ekspresionistines "Brücke" kartos tradicijas (kuratorius Saulius Kruopis, rengė Nidos menininkų asociacija "Tiltas", reklamos agentūra "Forzacas", rėmė LR kultūros ministerija, Neringos miesto savivaldybė, LDS ir kt.). Dalyvavo Jurga Karčiauskaitė, Lino Lago Bareiro, Miguelis Angel Sanches Garsia (Ispanija), Raimondas Savickas, Simonas Gutauskas, Ramunė Jundaitė, Olegas Melechovas, Jevgenijus Pečerskis (Rusija, Kaliningradas), Irena Daukšaitė-Guobienė, Bronislava Orlingytė-Lapinskienė, Mona Ray-Ratalahti, Tiina Tuurna, Inari Virmakovski (Suomija), Solomonas Teitelbaumas, Xu Xin (Kinija), Arvydas Bulaka, Arturas Savickas, Saulius Kruopis.
Rugsėjo 10-19 d. Biržuose vyko simpoziumas "Šiaurės Lietuvos ir Šiaurės šalių kultūriniai ryšiai" (rengė Viktoras Zuoza, Jonas Stankevičius). Dalyvavo Gintaras Palemonas Janonis, Arvydas Kašauskas, Barbora Gediminaitė, Viktoras Zuoza, Jonas Stankevičius, Ketty Steffensen (Danija), Jette Wistoff (Danija), Silija Puranen, Tuuli Savonen, Anu Saari (Suomija).
Rugsėjo 11-23 d. Druskininkuose vyko tapybos pleneras "M.K. Čiurlionio dienos’ 2002" (rengė grupė "3x"). Dalyvavo Arnis Rupainis (Latvija), Ana Panek, Ana Szpadzinska-Kass (Lenkija), Birutė Kuicienė, Tatjana Simanaitienė, Aleksandras Vozbinas, Stasys Aukštuolis.
Rugsėjo 14 d. Vilniuje, S. Moniuškos skverelyje, "Vartų" galerija surengė projektą "Menų parkas". Dalyvavo Arvydas Baltrūnas, Egmontas Bžeskas, Linas Cicėnas, Vitalis Čepkauskas, Markas Dancey (JAV), Audrius Gražys, Marius Jonutis, Rasa Kriščiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Linas Liandzbergis, Marius Liugaila, Nomeda Marčėnaitė, Anatolijus Martyševas (Baltarusija), Sigitas Mickevičius, Sonoko Mitsui (Japonija), Areta Ochwat (Lenkija), Vytautas Pakalnis, Arturas Savickas, Algis Skačkauskas, Irena Slauk (Lenkija), Jūratė Stauskaitė, Arūnė Tornau, Saulius Vaitiekūnas, Vytautas Vanagas, Eglė Vertelkaitė, Nijolė Vilutienė, Ronas Zarkinas (JAV), Neringa Žukauskaitė.
Rugsėjo 14-spalio 13 d. Vilniuje, restauruojamame "Senamiesčio dominijos" kvartale, Šv. Stepono g. 9, pristatyta Londone garsėjanti galerija "IBID. Projects". Čia savo kūrybą eksponuoja Vakarų ir Lietuvos šiuolaikiniai menininkai. Rugsėjo 13 d. surengtas "IBID. Projects: Vilnius" pristatymas, kuriame dalyvavo Artūras Raila, Johnas Russellas ir Fabienne Audeoud (Didžioji Britanija). A. Raila rodė video kūrinį "Pirmapradis dangus". Projekto kuratorė Vita Zaman. Pirmoji šio projekto dalis "IBID. Projects: London" įvyko Kembridže rugsėjo 7-spalio 14 d.
Rugsėjo 16-spalio 7 d. Vilniaus dailės akademijoje vyko II tarptautinis keramikos seminaras "Glazūros audra Baltijoje". Seminaro tema - spalvotos glazūros reikšmė keramikos kūriniams, išdegtiems žemoje temperatūroje. Dalyvavo Ingrid Allik (Estija), David L.Gamble (JAV), Steven J.Howell (JAV), Charlotte Wilhelmina Moorrees (Olandija), Grazyna Plocica (Lenkija), Susanne Weise (Vokietija), Rimas VisGirda (JAV), Billie Jean Theide (JAV), Juozas Adomonis, Gražina Degutytė-Švažienė, Rytas Jakimavičius, Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė, Ona Petkevičiūtė (Lietuva). Sukurti darbai spalio 7-12 d. eksponuoti Vilniuje, "Akademijos" galerijoje. Seminaro rėmėjai - Vilniaus dailės akademija, LR kultūros ministerija, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, American Art Clay Co , Inc. (AMACO), Indianapolis, AB "Dvarčionių keramika".
Rugsėjo 18 d. Vilniaus mokytojų namuose įvyko knygos "Meno pažinimas: mokytojas - mokinys" pristatymas. Knygą sudarė Jūratė Stauskaitė, Elona Lubytė, Nijolė Nevčesauskienė, išleido leidykla "Baltos lankos".
Rugsėjo 19-28 d. Skėmų pensionate, Rokiškio r., vyko tapybos pleneras "Skėmai’ 2002" (kuratorius Arvydas Bagdonas). Dalyvavo Mindaugas Aučyna, Stanislova Daščioraitė, Gintaras Varnas, Arvydas Bagdonas.
Rugsėjo 20-22 d. Vilniuje, prie Baltojo tilto, vyko III ugnies skulptūrų festivalis (kuratorė Eglė Plioplienė). Dalyvavo Arvydas Ališanka, Rytas Belevičius, Darius Bražiūnas, Gediminas Piekuras, Kęstutis Musteikis, Marius Grušas, Kazys Venclovas, A. Garbačiauskas.
Rugsėjo 27 d. Kaune, pramoniniame miesto rajone, pristatytas LDS Kauno galerijos projektas "Skulptūrų zona" (kuratorė Rasa Andriušytė, rengė Arvydas Žalpys). Projekte dalyvavo Gediminas Akstinas, Robertas Antinis, Algirdas Bosas, Arūnas Daugėla, Almantas Gutauskas, Mindaugas Navakas, Raphaėlis Mognetti (Prancūzija). Projektą rengė LDS Kauno galerija, rėmė - UAB "Bonarta", Lietuvos-Vokietijos įmonė "Baltik Sign".
Rugsėjo 30 d. "Akademijos" galerijoje vyko Alantos plenerų (1997-2001) dalyvių kūrybos paroda. Dalyvavo Jurga Augustaitytė, Eglė Gineitytė, Andrea Griffante (Italija), Augusto Griffante (Italija), Martinas Jankus, Pranciškus Jansas, Ramunė Jundaitė, Tomas Jurkėnas, Patricija Jurkšaitytė, Rūta Kasiulytė, Jolanta Keršulytė, Aistė Kirvelytė, Reinhardas Kuhlas (Vokietija), Sigita Maslauskaitė (plenerų kuratorė), Tomas Mickonis, Jūratė Mikailionytė, Justina Puidokaitė, Marius Puskunigis, Asta Rastauskienė, Mindaugas Semėnas, Inga Valeikaitė, Katrin Wagner (Vokietija), Andrius Zubkaitis. 2001 buvo išleistas katalogas "Alantos plenerai". Alantos plenerus remia Alantos žemės ūkio mokykla (direktorius Vladas Pusvaškis), LR kultūros ministerija, Molėtų r. savivaldybės Kultūros ir švietimo skyrius, UAB "Alanta" (direktorius Vilius Maslauskas).
Spalio 9-13 d. Šilainės kaime, Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų r., vyko pleneras "Ruduo Šilainės kaime". Rengė Vytautas Žukauskas, dalyvavo Loreta Skruidienė, Stasys Aukštuolis, Viktoras Kunickas, Vytautas Jarutis.
Lapkričio 28 d. LR kultūros ministerijoje vyko Lietuvos šiuolaikinės dailės pristatymo 2003 m. Venecijos bienalėje koncepcijos projektų konkurso komisijos posėdis. Iš 8 projektų atviru balsavimu atrinktas jungtinis Ievos Dilytės, Rimos Povilionytės bei Svajonės ir Pauliaus Stanikų projektas. Nutarta, kad 50-ojoje Venecijos bienalėje Lietuvai atstovaus Svajonė ir Paulius Stanikai
Lapkričio 29 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, vyko Traptautinės meno kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencija "Meno kritikos krizė - kritikos egzistavimo būdas". Konferenciją lydėjo paroda "Apie mieguistumą (gryname ore)", kuri surengta galerijoje ARTeritorija".
Gruodžio 3-4 d. Vilniuje, Kultūros ir filosofijos institute vyko mokslinė konferencija "Paribiai: kita Lietuvos kultūros istorija".

Į TURINĮ
ATGAL