dailė 2002/2
Į TURINĮ
ATGAL


Stipendijos

2002 m. sausio 25 d. LR kultūros ministrės įsakymu Nr. 35 paskirtos Valstybės stipendijos meno ir kultūros kūrėjams 2002-2003 m.
I. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2004 m. sausio 1 d. 10 MGL dydžio per mėnesį strateginių meno ir kultūros projektų (programų) valstybės stipendijos paskirtos:
Menotyrininkei Laimai Bialopetravičienei - sukurti tarptautinės dailės parodos "Lietuvos valstybės kūrėjai (XV-XX a. portretai) koncepcijai ir jai įgyvendinti;
Menotyrininkei Giedrei Jankevičiūtei - knygai "Dailė ir visuomenė XIX a. pab.-XX a. pr." sukurti;
Menotyrininkei Rūtai Janonienei - knygai "Lietuvos gotika" sukurti.
II. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2003 m. sausio 1 d. 10 MGL dydžio per mėnesį individualios valstybės stipendijos paskirtos:
Dailininkei Ievai Babilaitei - meno projektams "Raidžių nekrologas ir suvartojimo aplinkybių galimybės", "Pergamentai", "Komunikacija", "Uostas" įgyvendinti;
Dailininkui Kostui Dereškevičiui - tapybos kūrinių ciklui "Argumentai" sukurti bei jam pristatyti parodose;
Dailininkui Gediminui Jokūboniui - kūrybos palikimui sutvarkyti, knygai apie savo nueitą kūrybinį kelią paruošti, skulptūroms, skirtoms Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui, sukurti;
Dailininkui Petrui Gintalui - medaliams, plaketėms, metalo plastikos kompozicijoms Žemaitijos krašto dvasinio paveldo tematika sukurti bei tarptautinei XVIII medalio meno kūrybinei stovyklai ir konferencijai organizuoti 2002 m.
Dailininkui Arūnui Kaziui Kynui - knygai "Nuo stabmeldiško ženklo iki krikščioniško simbolio" parašyti;
Dailininkui Juozui Lebednykui - kūrinių serijai "Nuo akmens prie bronzos" sukurti;
Dailininkei Audronei Petrašiūnaitei - tapybos kūrinių ciklui savo poezijos motyvais sukurti bei pristatyti jiems tarptautiniame projekte "Avesta art 2002" Švedijoje;
Dailininkei Adasai Skliutauskaitei - personalinėms parodoms "Baltas laukas", "Dialogas" sukurti;
Dailininkui Leopoldui Surgailiui - personalinei parodai surengti;
Dailininkei Rasai Staniūnienei - kūrinių ciklui sukurti.

III. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2002 m. liepos 1 d. 10 MGL dydžio per mėnesį individualios valstybės stipendijos paskirtos:
Dailininkei Karolinai Kuckaitei-Gudzinskienei - tekstilės kūriniams parodoms Lietuvoje ir užsienyje sukurti;
Dailininkei Austei Jurgelionytei - projektui "Procesas + Rezultatas" įgyvendinti;
Dailininkei Miglei Lebednykaitei - personalinei parodai "Požiūris į kūną" surengti;
Dailininkei Rasai Leonavičiūtei - dalyvauti parodose Lietuvoje ir užsienyje.

IV. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gegužės 1 d. 10 MGL dydžio per mėnesį edukacinė valstybės stipendija paskirta:
Menotyrininkei Elonai Lubytei - dalyvauti 36-ajame tarptautinės dailės kritikų asociacijos kongrese Dramblio kaulo krante "Menas, mažumos ir didumos".
2002 m. Pollock-Krasner fondo stipendija buvo paskirta Kęstučiui Grigaliūnui.
2002 m. Šiaurės šalių šiuolaikinio meno centro (NIFCA) stažuotes laimėjo Alma Skersytė ir Kęstutis Grigaliūnas
.

Į TURINĮ
ATGAL