dailė 2003/2
Į TURINĮ
ATGAL


2004 metų jubiliejai

Sausis
01 01 Ignui Egidijui Talmantui 70 metų
01 02 Algirdui Antanui Zokaičiui 60 metų
01 03 Audronei Petrašiūnaitei 50 metų
01 07 Egiliui Skujai 60 metų
01 07 Sigitai Marijai Baltakienei 70 metų
01 08 Vitalijai Kurtinaitienei 50 metų
01 09 Antanui Viliui Jurkūnui 60 metų
01 12 Juozui Balčikoniui 80 metų
01 15 Jonui Lioliui 75 metai
01 16 Jūratei Mykolaitytei 50 metų
01 22 Elenai Eugenijai Kasperavičienei 70 metų
01 23 Juozui Ruzgui 70 metų
01 24 Irenai Žviliuvienei 70 metų
01 27 Nijolei Janinai Klišiūtei 75 metai

Vasaris
02 01 Bronislavai Jasevičiūtei-Jėčiūtei 85 metai
02 04 Vidui Drėgvai 50 metų
02 04 Marijonai Danutei Gerlikienei 60 metų
02 08 Algimantui Reimeriui 60 metų
02 09 Eugenijui Jankauskui 50 metų
02 11 Viktorijai Ostrauskaitei-Šimkuvienei 50 metų
02 17 Kostui Narkevičiui 90 metų
02 25 Vidmantui Gylikiui 50 metų

Kovas
03 03 Danutei Zovienei 50 metų
03 04 Gražinai Arlauskaitei-Vingrienei 50 metų
03 09 Marijai Matušakaitei 80 metų
03 15 Rūtai Viktorijai Katiliūtei 60 metų
03 16 Nijolei Kuosaitei 70 metų
03 18 Alfonsui Čepauskui 75 metai
03 23 Lilijai Eugenijai Jasiūnaitei 60 metų
03 23 Albertui Vaidilai 60 metų
03 25 Marijai Mačiulienei 75 metai
03 24 Aleksandrui Šepkui 50 metų
03 24 Aleksandrui Kukujevui 85 metai

Balandis
04 01 Laimučiui Ločeriui 75 metai
04 02 Alfonsui Žviliui 60 metų
04 16 Genovaitei Stasei Kariniauskaitei 70 metų
04 28 Vitaliui Mazūrui 70 metų
04 29 Algimantui Mikėnui 75 metai
04 30 Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei 50 metų

Gegužė
05 02 Eglei Kvintienei 50 metų
05 03 Mikalojui Povilui Vilučiui 60 metų
05 12 Augustinui Savickui 85 metai
05 13 Juozui Burneikai 75 metai
05 15 Vladimirui Nesterenkai 50 metų
05 21 Romui Klimavičiui 50 metų
05 26 Algimantui Vytėnui 60 metų
05 27 Joanai Kinderytei 80 metų

Birželis
06 02 Kęstučiui Kasparavičiui 50 metų
06 03 Kaziui Švažui 80 metų
06 04 Pranciškui Poručiui 80 metų
06 10 Stasiui Žirguliui 60 metų
06 12 Algirdui Ničiui 75 metai
06 13 Alvydai Antaninai Burokienei 60 metų
06 17 Zinai Martinaitienei 70 metų
06 19 Vytautui Jūrevičiui 50 metų
06 30 Vytautui Karčiauskui 50 metų

Liepa
07 02 Osvaldui Jablonskiui 60 metų
07 05 Rimutei Mačiulytei 50 metų
07 08 Gražinai Marijai Martinaitienei 70 metų
07 11 Algirdui Dovydėnui 60 metų
07 13 Eugenijai Pilypaitienei 70 metų
07 18 Onai Birutei Vincevičienei 80 metų
07 25 Rūtai Brazauskienei 50 metų
07 30 Vytautui Laukiui 50 metų

Rugpjūtis
08 01 Antanui Petraičiui 60 metų
08 01 Sofijai Savulionienei 75 metai
08 02 Vidai Zamalytei 60 metų
08 06 Vilijai Mačiulytei 50 metų
08 07 Rimai Gaižauskaitei 50 metų
08 10 Nijolei Valadkevičiūtei 60 metų
08 12 Ričardui Ničajui 50 metų
08 20 Ramutei Narakienei 60 metų
08 31 Justui Tolvaišiui 50 metų
08 31 Elenai Tulevičiūtei-Venckevičienei 80 metų

Rugsėjis
09 01 Pranui Tamašauskui 85 metai
09 02 Anatolijui Klemencovui 50 metų
09 20 Henrikui Mazūrui 50 metų
09 25 Liudvikui Natalevičiui 50 metų
09 27 Akvilinai Kripaitytei 50 metų

Spalis
10 01 Alfonsui Januliui 95 metai
10 12 Giedrei Konstancijai Jasudytei 70 metų
10 14 Dmitrijui Jefremovui 70 metų
10 15 Birutei Demkutei 80 metų
10 16 Antanui Milkintui 75 metai
10 17 Reginai Morkvėnienei 80 metų
10 18 Arvydui Šalteniui 60 metų
10 26 Jadvygai Laurinavičiūtei 75 metai

Lapkritis
11 07 Vytautui Žiliui 60 metų
11 15 Genovaitei Vincevičienei 75 metai
11 23 Vytautui Krasauskui 70 metų
11 25 Konstancijai Gražinai Rameikaitei 70 metų
11 26 Bronislovui Rudžiui 50 metų

Gruodis
12 07 Lianai Karpavičienei 50 metų
12 07 Vladui Liatukui 50 metų
12 07 Jūratei Šimkuvienei 50 metų
12 12 Algirdui Griškevičiui 50 metų
12 13 Sergejui Cvetkovui 60 metų
12 16 Irinai Matulionienei 50 metų
12 20 Aleksandrui Indriulaičiui 70 metų
12 27 Aldonai Žaromskienei 70 metų
12 28 Vladimirui Kasatkinui 80 metų
12 30 Irenai Vaišvilaitei 50 metų

Į TURINĮ
ATGAL