dailė 2003/2
Į TURINĮ
ATGAL


LDS veikla

2002:

Gruodžio 12 d. LDS Tarybos posėdyje buvo pasveikinti 2002 m. įvairius apdovanojimus gavę LDS nariai. Gruodžio 9 d. Nacionalinių kultūros ir meno premijų komitetas paskelbė 2002 m. šios premijos laureatus. Jais tapo skulptorius Robertas Antinis už paminklą Romui Kalantai, pastatytą Kaune, bei kūrinius neregių tema ir grafikas Arvydas Stanislovas Každailis už iliustracijas Petro Dusburgiečio veikalui „Prūsų žemės kronika“. Vyriausybės meno premija lapkričio 22 d. buvo įteikta tapytojui Aloyzui Stasiulevičiui, o vieną dieną anksčiau Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija apdovanotas Saulius Valius už instaliaciją „Istorijos puslapiai“, sukurtą tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje. Liepos 6 d., minint Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, keramikas Juozas Adomonis ir skulptorius Robertas Antinis apdovanoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis pasveikino visus 2002-ųjų laureatus bei LDS Tarybos narius, kurie šiemet minėjo jubiliejines gyvenimo datas. Jubiliejų šventusią skulptorę profesorę ir VDA Senato narę Dalią Matulaitę pasveikino ir Vilniaus vicemeras Vitas Mačiulis ir įteikė Vilniaus mero Artūro Zuoko pasirašytą sveikinimo raštą.
Lapkričio 28 d. LDS įvyko diskusija „Lietuvos istorija mene“. Temą pasiūlė draugijos „Pilis“ atstovai Kazys Almenas, Edmundas Kulikauskas ir dailininkas Aloyzas Stasiulevičius. Pastarasis ir vedė vakarą, į kurį susirinko dailininkai, menotyrininkai, istorikai, žmonės, besidomintys Lietuvos istorija ir jos įkūnijimu meno kūriniuose. A. Stasiulevičius trumpai aptarė istorinio paveikslo specifiką ir jo istorinę bei meninę vertę. Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas E. Kulikauskas apibūdino šio fondo paskirtį, o K. Almenas nurodė motyvus, paskatinusius imtis istorinio paveikslo eskizų konkurso organizavimo. Pasak menotyrininkės Rūtos Janonienės, šiuo metu Lietuvoje istorinės tapybos tradicija yra nutrūkusi, todėl dailininkams teks apsispręsti dėl istorinio paveikslo sampratos. Menotyrininkė Marija Matušakaitė apžvelgė istorinės tapybos žanro atsiradimo istoriją ir šio žanro ryšį su portretu. Istorikas Vitkauskas aptarė Valdovų rūmų tyrimų rezultatus. Tapytojas Gintaras Palemonas Janonis kaip vieną svarbiausių problemų, iškylančių dailininkams, nurodė išraiškos ir meninės formos pasirinkimą. Grafikas Vytautas Valius teigė, jog visi suvokia menininko atsakomybę, atsigręžiant į istorinę realybę, ir suabejojo, ar visi pajėgia tai įgyvendinti. Jis siūlė dailininkams konsultuotis su istorikais. Tapytojas Arturas Aliukas pasiūlė surengti ne tik eskizų konkursą, bet ir istorinių paveikslų parodą. K. Almenas diskusijos dalyvius informavo, jog jau pateikti eskizų temų siūlymai, tačiau jie neišsemia istorinės tematikos, – ir tai skatina konkursą tęsti.
Gruodžio 9 d. tekstilininkė Salvinija Giedrimienė LDS kolektyvui ir menotyrininkams pristatė gobeleną „Prisikėlimas“, kuris užbaigė jos septynerių metų darbą – gobelenų ciklą „Kryžiaus kelias“ Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje, Vilniuje.
Gruodžio 9 d. į Verkių rūmus buvo perkelta LDS apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda „Kolekcija’ 2002“. Ji veikė iki sausio 10 d.

2003:

Sausio 3 d. Lietuvos dailininkų sąjungos būstinėje surengta Naujųjų metų sutiktuvių šventė. Visais savo gyvavimo etapais LDS jos nariams buvo namai. Vyresnieji LDS nariai prisimena ypatingus Naujųjų sutikimus Kosciuškos g. rūmuose, kurių siela ir organizatorius buvo Jonas Varnas. Šiandien vėl jaučiamas poreikis burtis, bendrauti, rengti poezijos vakarus, susitikimus. Sausio 3-iąją LDS salėje koncertavo Muzikos akademijos absolventė Kotryna Belazaraitė-Budrienė, dainavo „Liepaičių“ choro kamerinė grupė (vadovė Liucija Palinauskaitė, koncertmeisterė Irena Novikienė), jaunųjų gitaristų ansamblis (vad. Ilja Pikalovas).
Sausio 14 d. LDS parodų salėje atidaryta paroda „Lietuvos dailininkų sąjungos biurokratai prisistato“. Parodos sumanymas – parodyti, kad LDS taryboje bei administracijoje dirba anaiptol ne biurokratai, bet įvairių sričių dailininkai. LDS taryboje dirba 22 žmonės, kuriuos tarp LDS suvažiavimų deleguoja teritoriniai padaliniai, kūrybinės sekcijos. Tai aktyvūs ir kūrybingi dailininkai. Jie dažnai patys rengia ir inicijuoja įvairias parodas, dalyvauja bendrose ekspozicijose ir randa laiko dalyvauti LDS veikloje. Kiek mažiau laiko turi LDS administracijoje dirbantys dailininkai.
Sausio 20 d. Verkių rūmuose išeksponuota LDS parodų fondo kolekcija.
Vasario 13 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje buvo įteikti auksiniai ženkliukai ir premijos už 2002 metų kūrybos pasiekimus. Šiemet LDS auksiniai ženkliukai ir 2000 Lt premijos už kūrybos pasiekimus 2002 metais paskirtos skulptoriui Algimantui Šlapikui (Nr. 007), odininkei Zitai Kreivytei (Nr. 008) ir tapytojui Augustinui Savickui (Nr. 009). Apdovanojimus ir premijas įteikė LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis. Deja, dėl ligos iškilmėse nedalyvavo tapytojas Augustinas Savickas. Jam atstovavo sūnus tapytojas Raimondas. Sūnus perdavė LDS pirmininkui A. Savicko padėkos žodį, kuris buvo perskaitytas viešai. Iškilmingą vakaro nuotaiką papildė Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos mokiniai, atlikę muzikinę programą (mokytoja Veslava Sulžicka). LDS auksinių ženkliukų įteikimo proga surengta laureatų kūrinių paroda.
Vasario 27 d. LDS salėje buvo pristatyta LDS narės Vegos Vaičiūnaitės eilėraščių knyga „Išvykėliai“. Renginį organizavo LDS klubas ir Ula Vaičiūnaitė. Dėl ligos knygos autorė nedalyvavo, o jos kūrybą pristatė poetas ir kritikas Liudvikas Jakimavičius. Vegos Vaičiūnaitės eiles skaitė Virgilijus Kubilius.
Kovo 19 d. dailininkė Konstancija Stoškienė minėjo 80-ties metų jubiliejų. LDS salėje jubiliatę sveikino kolegos ir Algimanto Stoškaus mokiniai.
Balandžio 1 d. Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje atidaryta Lietuvos karikatūristų darbų paroda. Šiemet ji surengta 27-ąjį kartą ir karikatūristai ją rengė ne vieni, o kartu su Krašto apsaugos ministerija. Parodos pavadinimas „Žengia pulkas linksmai…“ turėjo paantraštę – Lietuvos kariuomenė nuo Mindaugo laikų iki NATO. Krašto apsaugos ministerija ne tik uždavė temą, bet ir aktyviai dalyvavo rengiant bei atidarant parodą. Vertinimo komisija išrinko laureatus, išleistas katalogas, o vernisažas sutraukė ne tik humoro ir meno mylėtojus, bet ir linksmybių bei kareiviškos košės norinčius paragauti vilniečius. Į parodą atvyko krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, viceministras Jonas Gečas, Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis, LR Seimo narys Česlovas Juršėnas. Prizus laureatams įsteigė Krašto apsaugos ministerija. Pirmoji vieta buvo palikta juokui, o dvi antrosios paskirtos Rimantui Dovydėnui ir Regimantui Gedgaudui, trečioji – Jonui Varnui. Specialiaisiais prizais apdovanoti Antanas Bunikis, Vincas Bareikis, Fridrikas Samukas (po mirties), Adomas Žilinskas, Algirdas Radvilavičius. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono prizai atiteko Vincui Bareikiui, Antanui Bunikiui, Birutei Grabauskienei, o „Marytės ordinas“ (dail. M. Gurevičienė) – R. Gedgaudui.
Balandžio 3 d. LDS klube vyko pokalbis apie kurėnų vėtrunges, kurį surengė dailininkė Eva Labutytė. Pranešimą padarė Lietuvos draugijos pirmininkė Irena Seliukaitė. Dailininkai Jūratė ir Albertas Krajinskai pasakojo apie kurėnų vėtrungių istorines ištakas, jų skiriamuosius ženklus, spalvas. Jie pademonstravo ir kurėnų vėtrungės modelį, o dizaineris Gintautas Švedas – konstrukciją. Dailininkas Rimantas Dichavičius kalbėjo apie Nidos menininko E. Jonušo dar 1978 m. nupieštas autentiškas kurėnų vėtrunges ir siekį išleisti piešinių albumą.
Balandžio 25 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje surengta kasmetinė LDS konferencija, į kurią savo delegatus atsiuntė visi kūrybiniai padaliniai ir teritoriniai skyriai. Konferencijoje dalyvavo kultūros ministrė Roma Žakaitienė, kuri susirinkusiesiems perskaitė pranešimą apie Lietuvos kultūros politiką, pristatė Kultūros ministerijos veiklos gaires. LDS pirmininko Vaclovo Krutinio ataskaitoje aptarta LDS kūrybinė ir ūkinė veikla nuo praėjusios konferencijos, kuri vyko 2002 m. balandžio 19 d. Ataskaitas taip pat perskaitė LDS Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių skyrių pirmininkai. Antrojoje konferencijos dalyje dalyvavo daug svečių – sveikatos apsaugos viceministras Gediminas Černiauskas, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojas medicinai Haroldas Baubinas, Vilniaus mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokesčių poskyrio vedėja Valė Radiunienė ir Pridėtinės vertės mokesčio skyriaus vedėjos pavaduotoja Gražina Rimkevičienė, Muitinės departamento Kontrolės ir priežiūros skyriaus vyriausioji inspektorė Saulė Žadeikienė, LATGA-A Vizualinių menų direkcijos direktorė Gabrielė Naprušienė, kurie aiškino dailininkams naujus Lietuvos įstatymus. Konferencijai pasibaigus delegatai susirinko į „Meninio margučio ridenimo“ akciją.
Gegužės 15 d. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, buvo atidaryta paroda „Lietuvos grafika 2003“ ir Trečioji tarptautinė dailininko knygos trienalė. Parodą „Lietuvos grafika 2003“ sudarė keturios dalys: per pastaruosius trejus metus sukurti estampai (kuratorė Nijolė Šaltenytė), knygų grafika (kuratorė Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė), kurią papildė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Arvydo Stanislovo Každailio knygų iliustracijų paroda, rankų darbo popieriaus kūriniai (kuratorė Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė) ir III tarptautinė dailininko knygos trienalė (kuratorius Kęstutis Vasiliūnas). Parodas organizavo LDS, Vilniaus grafikų centras ir ŠMC. Parengtas ir išleistas naujausių grafikos kūrinių katalogas, dailininko knygos trienalės katalogas. Parodai sukurtas vaizdo filmas apie rankų darbo popierių. Laimos Paksienės gerų iniciatyvų fondo įsteigta Viktoro Petravičiaus premija už knygos meno puoselėjimą paskirta Kęstučiui Vasiliūnui. Renginio rėmėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Tado Vėbros dailės dirbtuvės, „Fondation suisse pour la culture“, „Papyrus“, „Novalda“, „Flexpro“, „The Japan Foundation“, „Goethe Institut Inter Nationes Vilnius“, spaustuvė „Sapnų sala“, UNESCO Lietuvos nacionalinė komisija, Amerikos kultūros centras. Gegužės 29 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje vyko parodos „Lietuvos grafika 2003“ aptarimas.
Gegužės 13–31 d. penktą kartą LDS galerijose Vilniuje, LDS parodų salėje ir Panevėžio „Galerijoje XX“ surengtas parodų ciklas „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“ (koordinatorė Danutė Zovienė). Arkos dailės galerijoje surengta paroda „Peizažas lietuvių tapyboje“ (kuratorė Aušra Poškutė). Parodoje dalyvavo per 60 autorių, kurie eksponavo daugiau kaip 100 paveikslų. Šv. Jono gatvės galerijoje surengta Rimanto Dauginčio (1944–1990) skulptūrų paroda „Priešaušrio pilnatis“ (kuratorės Daiva Daugintienė, Dalia Matulaitė). Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2) surengta nedidelė, bet įdomi paroda „Kas kūrė modelius-etalonus“ (kuratorė Roma Survilienė). Paroda sudaryta iš Lietuvos dailės muziejaus fondų ir bendrovės „Vilniaus dailė“ saugomų modelių-etalonų, papildyta Lietuvos dailės fondo archyvine medžiaga, kurioje sukauptos septintojo–devintojo dešimtmečių modelių-etalonų nuotraukos. Galerijoje „Kairė–Dešinė“ surengta paroda „Vaikų knygų iliustracijos“ (kuratorės Virginija Kalinauskaitė, Rima Povilionytė). Parodoje pristatomos dėl įvairių priežasčių neišspausdintos vaikų knygų iliustracijos. LDS parodų salėje eksponuota Sergejaus Gračiovo (1922–1993) tapyba (kuratorė Olga Gračiova). Panevėžio „Galerijoje XX“ rodomi ekslibrisai iš dailininkės Stasės Medytės kolekcijos.
Birželio 26 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje vyko seminaras-susitikimas su suomių dailininke Rita Leppiniemi, kuri pagal mainų programą dirbo LDS rezidencinėje studijoje. Dailininkės kūrybos sritis – internetinis ir skaitmeninis menas.
Birželio 5 d. LDS Tarybos posėdyje svarstyta LDS antrosios knygos redakcinės komisijos sudarymas, naujų LDS narių priėmimas. Dėl priėmimo į tikruosius LDS narius balsuota slaptu balsavimu. Nutarta į Lietuvos dailininkų sąjungos tikruosius narius priimti Alių Berdenkovą, Marių Mindaugą Danį, Rimantą Eidėjų, Eglę Gelažiūtę-Petrauskienę, Alfredą Jurevičių, Rasą Justaitę-Gecevičienę, Paulių Jušką, Jurgą Karčiauskaitę, Ingridą Kučinskaitę, Kęstutį Lanauską, Rūtą Lipaitę-Vingrienę, Eimantą Ludavičių, Rimvydą Markeliūną, Valeriją Medelinskienę, Indrę Nakaitę, Rimantą Olšauską, Saulių Paliuką, Romualdą Pučeką, Rūtilį Algirdą Slavėną, Jolantą Snežko, Jūratę Strelkauskytę-Neimantienę, Anastasiją Šopagienę, Solomoną Teitelbaumą, Remigiją Vaitkutę. Į LDS garbės narius priimti dr. Genovaitę Kazokienę ir Janiną Monkutę-Marks.
Gegužės 30–birželio 1 d. Vilniuje vyko Europos šalių Vaizduojamojo meno asociacijų ir sąjungų (AIAP) neeilinis kongresas. Jame dalyvavo 16-os Europos šalių atstovai (Baltarusijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Graikijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos, Vengrijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos). Toks kongresas Baltijos šalyse rengiamas pirmą kartą. Kongrese aptartas Europos šalių Vaizduojamojo meno asociacijų ir sąjungų (AIAP) statusas UNESCO veiklos kontekste ir priimta Vilniaus deklaracija šiuo klausimu. Pasidalinta informacija apie įvairių šalių menininkų organizacijų atstovavimo modelius įvairiose šalyse. Taip pat svarstyti menininkų mobilumo, menininkų atstovavimo Europos šalių komisijose ir komitetuose klausimai. Tartasi dėl bendros Europos šalių Vaizduojamojo meno asociacijų ir sąjungų (AIAP) narių parodos, kuri vienu metu būtų atidaryta visose AIAP šalyse.
Rugsėjo 8 d. jau ketvirtąjį kartą įvyko Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo konkursas. Jis vyksta kas dveji metai rugsėjo mėnesį, minint M.K. Čiurlionio gimtadienį. Šiemet Fondo komisijoje negalėjo dalyvauti jo steigėja dr. Genovaitė Kazokienė, tačiau ji patikėjo LDS sušaukti konkurso komisiją ir išrinkti 2003 m. Fondo laureatus. Komisijoje dalyvavo LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, Vilniaus mokytojų namų direktorė Zita Žiepnickienė ir menotyrininkė Danutė Zovienė. Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondas premijas teikia profesionaliems Lietuvos dailininkams už geriausius meno kūrinius lietuviška tema. Šiemet konkurse dalyvavo 14 dailininkų, kurie pateikė 58 kūrinius. Komisija premiją už dviejų matavimų kūrinius skyrė grafikei Gražinai Didelytei, o premijos už trijų matavimų kūrinį neskyrė, nes tarp pateiktų darbų nerado kūrinių, atitinkančių Fondo nuostatus. Rugsėjo 11 d. buvo paskelbtas Dr. G. Kazokienės vaizduojamojo meno fondo vertinimo komisijos sprendimas.
Rugsėjo 9–11 d. Varšuvoje viešėjo LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, LDS pirmininko pavaduotoja Danutė Zovienė ir Arkos dailės galerijos direktorė Orūnė Morkūnaitė. Su Varšuvos dailininkų sąjunga buvo aptarta pasikeitimo parodomis programa ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią 2004 m. gegužės–liepos mėnesiais Varšuvoje ir Vilniuje vyks parodos „Vilnius Varšuvoje“ ir „Varšuva Vilniuje“. Sutartį pasirašant dalyvavo kultūros atašė Lenkijoje Evaldas Stankevičius.
Rugsėjo 11 d. LDS Tarybos posėdyje buvo patvirtinta knygos „Lietuvos dailininkų sąjunga. Antroji knyga“ sudarytojos menotyrininkės Skaidros Trilupaitytės kandidatūra. Nutarta, kad antrojoje LDS knygoje nebus publikuojami pirmojoje reprodukuotų autorių darbai. Svarstytos kandidatūros 2003 m. Nacionalinei kultūros ir meno premijai. Buvo pasiūlytos Irenos Daukšaitės-Guobienės, Eglės Gandos Bogdanienės, Eglės Valiūtės, Mikalojaus Povilo Vilučio, Gražinos Švažienės, Marijos Teresės Rožanskaitės kandidatūros. Slaptu balsavimu nutarta 2003 m. Nacionalinei kultūros ir meno premijai teikti Marijos Teresės Rožanskaitės ir pernai į antrąjį turą patekusios Rūtos Katiliūtės kandidatūras. Svarstyta LDS narių, dvejus metus iš eilės nemokėjusių nario mokesčio, pašalinimas iš LDS narių. Lietuvos dailininkų sąjungos statuto numatyta tvarka ir Lietuvos dailininkų sąjungos 2003 m. konferencijos nustatytais terminais nesumokėjus LDS nario mokesčio daugiau kaip dvejus metus iš eilės nuo 2003 m. rugsėjo 11 d. LDS narystės neteko: Rimantas Buivydas, Ona Grigaitė, Audrius Janušonis, Alizas Jonušauskas, Jūratė Markevičienė, Elena Počiulpaitė, Edita Dalia Rakauskaitė, Arkadijus Romanovas (Vilnius); Žibuoklė Buzevičienė, Violeta Dundulytė, Neringa Laurynienė, Valerija Liaugaudienė-Armonienė, Arvydas Liorančas, Antanas Petraitis, Zigmantas Survila, Vytautas Verkelis (Kaunas); Birutė Bernotienė, Raimondas Daukša, Audrius Jankauskas, Arvydas Karvelis, Kęstutis Mickevičius, Mindaugas Petrulis (Klaipėda).

Į TURINĮ
ATGAL