dailė 2003/2
Į TURINĮ
ATGAL


Naujos knygos ir leidiniai apie dailę

2003:

LDS Dailės leidybos ir informacijos centras:
išleido albumą „Antanas Mončys“. Albume pristatyta unikali ir meniniu požiūriu reikšminga Antano Mončio kūryba: skulptūros, piešiniai, kaukės, gausu fotografijų. Idėja ir maketas Eugenijaus Karpavičiaus, teksto autorius ir sudarytojas Viktoras Liutkus, projekto vadovė Danutė Zovienė. Rėmė Kultūros ir sporto rėmimo fondas, Palangos m. savivaldybė, spausdino „Sapnų sala“. Albumas 130 p., yra reziumė anglų ir prancūzų kalbomis, tiražas 500 egz.
išleido žurnalą „Dailė’2003/1“. Pirmasis šių metų numeris neįprastai didelės apimties, jame gvildenama meno kritikos kaitos problema, aptariamos reikšmingiausios parodos, projektai, pristatomi Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai, Lietuvai atstovaujantys 50-osios Venecijos šiuolaikinio meno bienalės dalyviai Svajonė ir Paulius Stanikai.
išleido knygas „Tapytojas Jonas Vaitys“ ir „Architektas Leonardas Vaitys“. Pirmojoje pristatoma šiandien nepelnytai primiršto tapytojo Jono Vaičio (1903–1963) kūryba. Įžangos autorė dr. Nijolė Tumėnienė, knygą papildo J. Vaičio amžininkų atsiminimai, gausi bibliografija, kūrinių ir parodų sąrašas. Antrojoje knygoje supažindinama su architekto Leonardo Vaičio (g. 1943) kūryba, kuri atspindi naujosios Lietuvos architektūros kūrybines paieškas. Šios knygos įžangos autorius dr. Jonas Minkevičius, leidinyje spausdinami L. Vaičio suprojektuotų pastatų brėžiniai, nuotraukos, bibliografija etc. Abi knygos – po 144 p., jos gausiai iliustruotos, yra reziumė anglų k. Projekto vadovė Danutė Zovienė, dailininkas Eugenijus Karpavičius, spausdino UAB „Sapnų sala“.

Vilniaus dailės akademijos leidykla:
išleido knygą „Lietuva iki Mindaugo“.
Sudarytojai Eugenijus Jovaiša, Adomas Butrimas, dailininkas Saulius Bajorinas. Prieš keletą metų išleistos skaitmeninės knygos spausdintinis variantas. Kol kas tai bene solidžiausias veikalas, skirtas šiemet minimai Lietuvos valstybės 750 metų sukakčiai. Knyga platinama kartu su CD. Tiražas 1000 egz., 465 p.
išleido Rūtos Janonienės knygą „Kazimieras Jelskis (1782–1867)“. Dailininkas Alfonsas Žvilius. Tai pirmoji išsami studija apie žymiausią klasicizmo epochos Lietuvos skulptorių, vieną iš Vilniaus universiteto Skulptūros katedros kūrėjų ir dėstytojų. Gausiai iliustruota, su informatyviais priedais monografija gražiai pratęsia VDA leidyklos pradėtą knygų seriją apie XIX a. Lietuvos dailininkus, esmingai papildo tos epochos dailės tyrinėjimų kraitį. Tiražas 1000 egz., 296 p.
išleido Tojanos Račiūnaitės knygą „Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas“. Dailininkas Algis Lankelis. Tai monografija, lietuvių dailėtyroje atverianti naują senosios Lietuvos kultūros tyrinėjimo etapą. Aptariama basųjų karmelitų vienuolijos aplinkoje LDK sukurta dailė ir architektūra bei XVII–XVIII a. karmelitų požiūris į meną, jo prigimtį ir paskirtį. Tiražas 1000 egz., 290 p.
išleido knygą „Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai“. Sudarytojai Adomas Butrimas, Laima Spelskienė, dailininkė Judita Židžiūnienė. Tai straipsnių rinkinys, skirtas vienai iš seniausių Žemaitijos vietovių ir galintis pretenduoti į šiuo metu populiarių lokalinių monografijų kategoriją. Tiražas 1000 egz., 125 p.

Į TURINĮ
ATGAL