dailė 2003/2
Į TURINĮ
ATGAL


Naujos skulptūros ir paminklai

2002:

Spalio mėn. Panevėžyje, Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje, pastatytas monumentas, skirtas Kristaus 2000 metų jubiliejui. Skulptorius Alfridas Pajuodis.

2003:

Balandžio 26 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse, pastatytas paminklas monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui. Skulptorius Arūnas Sakalauskas.
Gegužės 2 d. Naujojoje Vilnioje, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės teritorijoje, pastatytos dvi dekoratyvinės Vaclovo Krutinio sukurtos skulptūros.
Gegužės 5 d. ant Rygiškių Jono gimnazijos sienos (Marijampolės r.) atidengta memorialinė lenta Petrui Kriaučiūnui. Skulptorius Julius Narušis.
Birželio 30 d. Vilniuje, Žydų kapinėse, Viktoras Binkis sukūrė antkapinį paminklą Kuriaučiukų šeimai (granitas, 30x100x150).
Birželio mėn. Lapiuose (Klaipėdos r.) dailininko Vytauto Karčiausko KA prieš metus įkurtą „Meno sodą“ papildė trys naujos skulptūros – Vytauto Karčiausko „Laivas“ (bronza, granitas, h 250), „Paukštė“ (geležis, betonas, h 450) ir Eugenijos Karčiauskienės „Laiko tėkmė“ (granitas, špižius, h 300).
Liepos 11 d. Kaune, Taikos pr. 21, prie namo, kuriame gyveno poetas Bernardas Brazdžionis, pastatytas jo paminklinis biustas. Skulptorė Virginija Babušytė-Venckūnienė.
Liepos 31 d. Europos parke pastatyta Mindaugo Tendziagolskio mobilių skulptūrų kompozicija. Tai kūrinys, susidedantis iš penkių savarankiškų skulptūrų. Kiekviena jų – tai žaismingi meno objektai, pritaikyti vaikams bei suaugusiems. Objektai sukurti remiantis autentiškais mūsų krašto žaidimais.
Rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje atidengtas paminklas Vieningai Lietuvai „Arka“ (granitas, h 860), skirtas Klaipėdos krašto prijungimui prie didžiosios Lietuvos ir Tilžės akto 85-mečiui. Skulptorius Arūnas Sakalauskas.
Rugpjūčio 16 d. Panemunio kaime (Rokiškio r., Pandėlio seniūnija) atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. Skulptorius Kazys Kisielis.
Rugsėjo 4 d. Vilniuje, Dominikonų g. 6, atidengta memorialinė lenta su reljefu popiežiui Jonui Pauliui II. Skulptorius Kęstutis Balčiūnas.
Rugsėjo 5 d. Panevėžyje, Senvagės parke, pastatyta Redo Diržio sukurta skulptūra „Šachmatininkas“ (bronza, akmuo, plieninės konstrukcijos, h 180, plotas 3 kv. m). Archit. Gintautas Diržys.
Rugsėjo 7 d. Panevėžyje atidengtas paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui (granitas, h 570). Skulptorius Stanislovas Kuzma, archit. Valdas Klimavičius.
Rugsėjo 12 d. Šiauliuose, Aušros alėjoje, Senojo parko skvere, atidengtas paminklas „Aušra“, skirtas aušrininkams atminti. Skulptorė Dalia Matulaitė, archit. Jūras Balkevičius, Rimantas Buivydas, akmens kalėjas Vladas Stankevičius. Skulptūra iškalta Lietuvos dailininkų sąjungos VšĮ Skulptūros ir vitražo centre (direktorius Giedrius Strimaitis).
Rugsėjo 19 d. Kaune, K. Donelaičio g. 13, atidengta memorialinė lenta su bareljefu Mykolui Sleževičiui. Skulptorius Leonas Strioga.
Rugsėjo 20 d. Pasvalyje pastatytas paminklas Petrui Avižoniui (granitas, h 300; 260x140). Skulptorius Algirdas Bosas, archit. Kęstutis Klevečka.
Spalio 28 d. Gudžiūnų kapinėse (Kėdainių r.) antkapinį paminklą J. Bosienei sukūrė skulptorius Algirdas Bosas (granitas, h 100; 180x40).
Lapkričio 21 d. Marijanpėje, Vytauto Didžiojo parke, atidengtas paminklas Tauro apygardos partizanams (granitas, 300x450x600). Skulptorius Alfonsas Ambraziūnas, archit. Arūnas Lukoševičius.
2003 m. Širvintose pastatyta dekoratyvinė skulptūra „Paukščiukas“ (granitas, h 120). Skulptorius Kazys Venclovas.
2003 m. Musninkuose (Širvintų r.) Antanas Kmieliauskas pastatė šv. Mykolo Arkangelo skulptūrą (granitas, h 300).
2003 m. Viešvėnuose (Telšių r.) Antanas Kmieliauskas pastatė paminklą kunigui Pranui Gustaičiui (granitas, h 200).
2003 m. Kernavėje Antanas Kmieliauskas pastatė skulptūrą Vytautui Didžiajam (h 310).
2003 m. Ukmergėje pastatyta dekoratyvinė skulptūra „Laiko spiralė“ (granitas, h 160). Skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša.

Į TURINĮ
ATGAL