dailė 2003/2
Į TURINĮ
ATGAL


Parodos

2002 m. spalis–2003 m. gruodis

Muziejai

Vilniaus paveikslų galerija
2002:
Nuolat veikia XVI–XX a. pr. Lietuvos dailės ekspozicija.
09 14–11 10 Jerzy Nowosielskio (Lenkija) sakralinės tapybos paroda.
2003:
03 27–04 28 paroda „Kikos Lanitis, Giannis Michas: du graikų abstrakcijos aspektai“, skirta Graikijos pirmininkavimui Europos Sąjungai.
07 06–10 15 tarptautinė dailės paroda „Lietuvos valstybės kūrėjai“ (XVI–XIX a. portretai).
09 18–11 30 Lietuvos dailės muziejaus ir Vilniaus universiteto bibliotekos paroda „Imago Lithuaniae“. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodniczaòskio rinkinių.

Radvilų rūmai
2002:

10 15–12 15 Ferdinando Ruščico kūrybos paroda.
2003:
01 17–03 17 paroda, skirta lenkų poetui ir eseistui Z. Herbertui.
04 10–04 28 Janinos Jauniškienės velykinių margučių paroda.
04 16–06 18 Vytauto Ciplijausko kūrybos paroda.
07 06–10 15 tarptautinė dailės paroda „Lietuvos valstybės kūrėjai“ (XX a. pirmosios pusės portretai).
09 05–09 14 Japonijos fondo kilnojamoji paroda „Japonijos lėlės“.
09 18–10 19 Krzysztofo Gierałtowskio fotografijų paroda „Lenkai. Šiuolaikiniai portretai“.
11 25–11 30 Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybos paroda.

Taikomosios dailės muziejus
2003:

07 05 parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ VII atnaujinimas. Parodoje eksponuotas Lietuvos karaliaus Mindaugo raštas su antspaudu (1255 m.).
09 04–09 21 parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ eksponuota popiežiaus Pijaus XI tiara iš Šv. Petro bazilikos lobyno.

Klaipėdos paveikslų galerija
2003:

04 03–05 01 „Radisson SAS“ vaikų kūrybos konkurso „Klaipėda – amžinas miestas“ dalyvių darbų paroda.
06 15–10 20 VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kūrybos retrospektyva – „Mes ateinam… Klaipėdoje“.
09 05–10 20 paroda „Kuršių nerijos motyvai XX a. I pusės vokiečių ir lietuvių dailininkų kūryboje“ (iš Neringos istorijos muziejaus, Mažosios Lietuvos muziejaus, „Maldžio“ galerijos fondų).
09 18–10 04 Japonijos fondo kilnojamoji paroda „Japonijos lėlės“.
10 30–2004 01 08 projekto „Madonos ikonografija mene“ paroda (kuratorius Ignas Kazakevičius). Šiuolaikinių lietuvių dailininkų tapybos, grafikos kūriniai, fotoatspaudai drobėje, vaizdo projekcija.

Laikrodžių muziejus
2002:

08 01–11 30 Klaipėdos krašto laikrodžių ir baldų paroda.
2003:
05 18–11 01 paroda „Laiko matavimo prietaisų raida“, skirta akliesiems ir silpnaregiams.

Palangos gintaro muziejus
2003:

06 06–07 20 Vytauto Mockaičio metalo plastikos kūrinių paroda „Sarkofaguose“.
07 22–12 30 Alberto Žulkaus kūrybos paroda.
08 01–12 30 VDA Telšių dailės ir dizaino fakulteto metalo meno specialybės studentų darbų paroda „Laisvė inkliuzams“.

Juodkrantės parodų salė
2003:

06 05–09 15 Leono Urbono (Australija) tapybos paroda „Kosmoso pulsas“.

Žemaičių dailės muziejus
2003:

06 28–10 30 Pasaulio žemaičių dailės paroda (vaizduojamoji ir taikomoji dailė, meninė fotografija).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
2002:

11 22–11 25 Romų (čigonų) vaikų piešinių paroda.
2003:
03 27–04 20 Aušros Griškonytės fotografijų paroda „Interviu akies krašteliu…“
04 30–05 17 Reginos Songailaitės-Balčikonienės scenografijos ir tapybos paroda.
05 31–06 18 Viktorijos Gatavynaitės tapybos darbų paroda „Magnetinės spalvos“.
06 05–06 30 Ievos Bunokaitės animacinių filmų personažų paroda.
07 18–08 01 Augusto Lopo tapybos darbų paroda „A.L.I.O.“
08 12–09 01 Jeronimo Čiuplio akvarelių paroda „Portretai, abstrakcijos, miniatiūros“.
09 05–09 30 Audriaus Zavadskio ir Miglos Aukštuolytės-Zavadskienės fotografijų paroda „Kinas. Teatras. Fotostudija“.

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
2003:

Iki 02 09 paroda „Lietuvos pinigai: XII a. pabaiga–XX a. pirma pusė“.
02 14–05 04 paroda „Lietuvos kūrėjų autografai“ (rengė M.K. Čiurlionio numizmatikos skyrius, kuratorius Stasys Sajauskas).
05 15–07 06 „Zsolnay“ fabriko (Vengrija) keramikos paroda iš Pečo muziejaus rinkinių. Kartu su Janus Pannonius muziejumi (Pečas, Vengrija), Vengrų kultūros ir mokslo centru (Talinas, Estija).
07 19–10 12 paroda „Kaip lietuviai Amerikoje gyveno“, skirta Aleksandro Račkaus 110-mečiui. Aleksandro Račkaus kolekcija iš M.K. Čiurlionio muziejaus rinkinių (rengė Numizmatikos skyrius).
09 12–11 16 Madame Yevonde (1893–1975) fotografijų paroda „Be Original Or Die / Būk originalus arba mirk“ (rengė Britų Taryba).
10 24–11 24 Adomo Galdiko (1893–1969) kūrybos paroda „Teatro uždangą praskleidus“ (kuratorė Vida Mažrimienė).

Kauno paveikslų galerija
2002:

09 20–10 20 Leonardo Lapino (Estija) retrospektyvinė 1980–2002 m. kūrybos paroda „Menas ir architektonika“.
10 25–12 24 Solomono Teitelbaumo tapybos paroda.
11 29–2003 01 12 grupės „Angis“ projektas „Nutrink pažymėtą vietą“. Tapyba, fotografija, videomenas (kuratoriai Milda Žvirblytė, Jonas Gasiūnas). Dalyvavo Jonas Arčikauskas, Aušra Andziulytė, Jovita Aukštikalnytė, Arūnas Baltėnas, Henrikas Čerapas, Ramūnas Danisevičius, Jonas Gasiūnas, Modestas Ežerskis, Agnė Jonkutė, Benigna Kasparavičiūtė, Dainius Labutis, Alvydas Lukys, Kęstutis Lupeikis, Eimutis Markūnas, Darius Mikšys, Ričardas Nemeikšis, Antanas Obcarskas, Saulius Paliukas, Eglė Ridikaitė, Mykolas Šalkauskas, Kęstutis Šapoka, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Arūnas Vaitkūnas, Artūras Valiauga, Alfonsas Vilpišauskas.
12 06–2003 02 02 paroda „Nematyta ir nepažįstama Domicėlė Tarabildienė: fotografijos ir fotografika“ (kuratoriai Giedrė Jankevičiūtė, Rimtas Tarabilda).
12 13–2003 01 20 Artūro Rimkevičiaus kūrybos paroda „Objektai“.
2003:
01 17–02 16 paroda „Geriausias 2002-ųjų metų kūrinys“.
01 24–02 23 Arūno Vaitkūno tapybos paroda.
02 28–03 30 paroda „Akmenų ir vandenų akimis žvelgianti Kuba / Cuba – With Eyes of Stone and Water“ (kuratorė Malin Barth, kartu su Bergeno „Fondu 3,14“, Norvegija).
02 27–03 30 simpoziumo „Linas“ dalyvių darbų paroda (kuratorė Laima Dzigaitė).
04 04–05 04 Bergeno dailės koledžo absolventų paroda „Photo EX“ (kartu su Bergeno „Fondu 3,14“, Norvegija).
04 04–05 04 Juditos Budriūnaitės tapybos, instaliacijų paroda „Abėcėlės beieškant“.
05 12–06 08 VDA Kauno dailės instituto absolventų darbų paroda.
05 15–06 08 Agnės Jonkutės kūrybos paroda „Autokoncepcija“.
06 13–07 13 Romualdo Stankevičiaus (1933–1991) tapybos paroda (kuratorė Violeta Jasevičiūtė).
06 13–07 13 Snieguolės Michelkevičiūtės fotografijų paroda „Moteris apie vyrus“.
07 18–08 18 Jadvygos Klemkienės kūrybos paroda „Tobulybės beieškant“.
07 18–08 18 Zinaidos Irutės Dargienės tekstilės paroda „Tolima – artima“.
08 22–09 21 Relitos Mažuolytės-Meiluvienės kūrybos paroda „Namas Nr. 6“.
09 03–09 28 muziejaus edukacinis projektas „Menas + Menas bendrauti. Tapyba 2003“ (kuratorė Violeta Jasevičiūtė, koordinatorė Daina Kamarauskienė).
09 26–10 26 Ingos Likšaitės kūrybos paroda „2LinesPer“.
10 03–11 02 Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda.
10 31–11 30 Eimučio Markūno kūrybos paroda.
11 07–11 23 paroda-performansų festivalis „Academia Non Grata“.
11 28–2004 01 11 Romualdo Antano Šulskio (1943–1995) kūrybos paroda.
12 05–2004 01 11 Ksenijos Jaroševaitės kūrybos paroda.

M. Žilinsko dailės galerija
2002:

10 11–11 10 Tuniso šiuolaikinės dailės paroda.
12 20–2003 03 09 Turburam Sandagdorj (Mongolija) popieriaus karpinių paroda „Mongolijos stebuklai / Mongolian Magic“ (kartu su Bergeno „Fondu 3,14“, Norvegija).
2003:
03 16–04 04 Inger-Johanne Brautaset paroda „Vaizdai iš popieriaus / Images in Paper“ (kartu su Bergeno „Fondu 3,14“, Norvegija).
04 18–06 15 čekų kino plakatų paroda iš „Galerie Ex-libris“ (Praha, kartu su Čekijos Respublikos ambasada.
05 14–10 31 paroda „Po karūnos ženklu“ (kuratorius Romutis Navardauskas-Palaima).
08 29–09 21 tarptautinio porceliano simpoziumo dalyvių darbų paroda „Baltas baltame“ (kuratorė Aldona Keturakienė).
10 01–11 09 Karlo-Manfredo Rennertzo (Vokietija) skulptūrų ir tapybos paroda „Moving Woods“.
11 14–12 14 IV tarptautinė tekstilės paroda „Geroji ir išvirkščioji pusės“.
12 18–2004 01 18 tarptautinis moterų meno projektas „Skraidantis kilimas“.

Keramikos muziejus
2002:

09 13–10 10 tarptautinio kaulo porceliano simpoziumo „Idėja 2002“ dalyvių darbų paroda „Laikas“ (kuratorės Aldona Keturakienė, Irena Petravičienė).
10 11–11 13 tarptautinė stiklo dailininkų kūrybos paroda „Vitrum Balticum II“ (kuratorius Janius Kaubrys).
11 15–12 17 grupinė Kauno keramikių kūrybos paroda „Linksmas indas“ (kuratorė Laima Mačiulaitytė).
12 19–2003 02 09 grupės „Archyvas“ narių kūrybos paroda „Tėvo ganyklose“, skirta šv. Kalėdų laikui (kuratorius Juozas Rimkus). Dalyvavo Juozas Rimkus, Dormantė Steponavičienė, Aurėja Steponavičiūtė, Giedrė Gučaitė, Liudvikas Ivaškevičius.
12 19–2003 02 09 VDA Kauno dailės instituto Keramikos katedros studentų studijinių darbų paroda (kuratorė Aldona Keturakienė).
2003:
02 13–06 08 jubiliejinė paroda „Keramikai – savo Keramikos muziejaus 25-mečiui“ (kuratorė Emilija Jaudegytė).
05 02–06 08 šiuolaikinės norvegų keramikos paroda (kuratorės Stine Tveten, Eglė Komkaitė-Baltušnikienė; kartu su Bergeno „Fondu 3,14“, galerija „Format“, Norvegija).
06 13–07 13 VDA Kauno dailės instituto Keramikos katedros absolventų darbų paroda (kuratorius Remigijus Sederavičius).
07 24–10 02 Kauno dailininkų simpoziumo „Mes“ dalyvių darbų paroda „Žaliam spalvos žaisme“ (rengė Akvilė Kripaitytė, kuratorė Rūta Purvinaitė).
10 10–11 16 VDA Kauno dailės instituto Keramikos katedros studentų studijinių ir baigiamųjų darbų – urnų paroda „Amžini namai“.
10 16–11 12 Živilės Bardzilauskaitės kūrybos paroda „Prisilietimai“.
11 13–12 31 Kauno keramikų tradicinė rudens paroda „Mano angelas sargas“ (kuratorė Laima Mačiulaitytė).
11 20–12 20 Irenos Petravičienės jubiliejinė kūrybos paroda „Balta kolekcija“.
12 18–12 31 grupės „Archyvas“ narių darbų paroda, skirta šv. Kalėdų laikui (kuratorius Juozas Rimkus).

A. ir P. Galaunių namai
2002:

12 15–2003 03 05 Stefanijos Katkevičienės tapybos paroda (kuratorė Jurga Griušienė).
2003:
Iki 12 31 „Bakelito perlai: tarpukario Lietuvos dailė ir gyvenimas“ (kuratorė Miglė Banytė).
01 11–02 05 nuotraukų, apdovanojimų ir suvenyrų paroda, skirta diplomatijos, kultūros ir visuomenės veikėjos Magdalenos Avietėnaitės (1892–1984) 110-osioms gimimo metinėms (kuratorė Kazimiera Galaunienė).
02 13–04 04 M. Barvickio paroda „Legendiniai ir tikrieji Lietuvos kunigaikščiai“, skirta Kazio Bizausko (1983–1941) 110-osioms gimimo metinėms (kuratorė Kazimiera Galaunienė).
04 10–05 12 dr. Marijos Matušakaitės rūbų modelių piešinių (1958–1961) paroda (kuratorė Rūta Samuolytė).
05 19–10 09 Sigitos Norkutės (1942–1989) akvarelių paroda (kuratorės Birutė Šlivinskienė, Jurgita Aleksynaitė).
09 18–11 20 Gvido Kovėros fotografijų ir Tomo Stambrausko skulptūrų paroda „Šventi reikalai“ (kuratorė Rūta Samuolytė).
10 15–11 17 Adomo Galdiko (1893–1969) grafikos darbų paroda iš Pauliaus Galaunės rinkinio (kuratorės Kazimiera Galaunienė, Birutė Šlivinskienė).
11 21–12 12 Bernardo Bučo (1903–1979) skulptūrų ir piešinių paroda, skirta 100-osioms gimimo metinėms.
11 25–12 31 paroda „Lietuvių liaudies menas ekslibryje“ iš prof. Vacio Miliaus rinkinių (kuratorės Kazimiera Galaunienė, Birutė Šlivinskienė).
12 16–12 31 Juozo Šlivinsko skulptūrų ir Algimanto Mikėno akvarelių paroda.

Rokiškio krašto muziejus
2002:

11 15–12 05 tarptautinė tapybos, grafikos, fotografijų ir asambliažų paroda „Frans-Form“.
2003:
01 15–02 15 Ievos Naginskaitės tapybos paroda.
03 11–03 31 Čekijos fotografijos meistrų paroda „Aksominės revoliucijos akimirkos“.
06 25–08 24 panevėžiečių keramikų Romualdo Aleliūno, Vilijos Balčiūnienės, O. Balčiūno, Eugenijaus Čibinsko, Egidijaus Radevansko kūrinių paroda.
07 16–09 03 tarptautinio Sėlių krašto dailininkų plenero dalyvių tapybos paroda.
11 15–12 30 Algimanto Kliaugos jubiliejinė tapybos paroda „Tvari ir trapi visovė. Liudijimai“.

Žemaičių muziejus „Alka“
2002:

10 03–10 17 paroda iš muziejaus fondų „Bažnytinė tekstilė“.
10 17–10 24 paroda iš muziejaus fondų „Tarpukario Lietuvos dailė“.
10 25–11 26 tautodailininkės Onutės Valickienės siūtų lėlių paroda.
11 27–12 31 paroda iš muziejaus fondų „Apšvietimo priemonės“.
2003:
01 17–02 12 Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Žemaitija“.
02 14–03 11 paroda iš muziejaus fondų „Lietuvos valstybingumo atkūrimas ir kovos dėl Nepriklausomybės 1918–1920“.
04 17–04 28 Dalios Dokšaitės tapybos paroda „Tušo kelias“.
04 30–05 20 paroda „Penkių kartų audėjų darbai“ (O. Liudienė, O. Surblienė, O. Valickienė, V. Dirvonskienė, K. ir M. Dirvonskytės).
05 22–06 22 VDA Telšių dailės ir dizaino fakulteto metalo specialybės I kurso studentų kompozicijų paroda „Jo didenybė Ritmas“.
07 08–09 30 paroda iš muziejaus fondų „S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui – 70“.
07 11–09 30 paroda iš muziejaus fondų „Žemaitija ir Lietuva Europos žemėlapiuose“.
09 11–12 30 XIX medalininkų simpoziumo „Žemaitija – Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą“ dalyvių darbų paroda.
10 01–12 30 paroda iš muziejaus fondų „Senoji Žemaitijos materialinė kultūra“.

Antano Mončio namai-muziejus
2002:

10 12–11 15 projektas „Baimės. VI veiksmas“. Jurgos Barylaitės, Aušros Andziulytės, Eglės Ridikaitės, Austės Karvelytės tapybos paroda.
11 16–12 20 projektas „Baimės. VII veiksmas“. Lino Liandzbergio, Algio Skačkausko, Henriko Natalevičiaus tapybos paroda.
12 21–12 31 projektas „Baimės. VIII veiksmas“. Gyčio Skudžinsko, Jurgos Užkuraitytės, Roko Dovydėno, Vytauto Pakalnio darbų paroda.
2003:
01 01–01 17 projektas „Baimės. XI veiksmas“.
01 18–05 03 Gintauto Trimako fotografijų paroda „Venecijos tyla“ (ciklas „Fotografija interjere“ viešbučio „Palangos vėtra“ restorane „Pelikanas“).
01 18–04 11 paroda „Yvairus menas“ (dalyvavo 63 autoriai).
01 18 Šarūno Nako multimedijinis performansas „Sanquis yra kraujas“.
04 12–05 02 Algio Lukio fotografijų paroda „Prarasta – atrasta“.
05 03–05 26 Algio Lankelio ir Jurgos Užkurnytės paroda „Darbai“.
05 03–09 26 Modesto Ežerskio fotografijų paroda (ciklas „Fotografija interjere“ viešbučio „Palangos vėtra“ restorane „Pelikanas“).
05 26–06 27 Jurgos Užkurnytės tapybos ant sienų paroda „Perspektyvos“.
06 14–07 18 Andriaus Petkaus paroda „Siluetai: akvarelė“.
06 28–07 23 Dainiaus Liškevičiaus fotografijų paroda „Delsiklis/8 sek.“
07 24–07 28 Antano Mončio dienų Palangoje renginiai:
Albumo „Antanas Mončys“ pristatymas.
Paroda „Posūkis“. Medžio skulptūra: paskutinieji praėjusio amžiaus dešimtmečiai.
Paroda „Tapybos iššūkis“ (VDA magistrantų darbai). Kuratorius Darius Gerasimavičius.
Videofilmų programa:
Filmai iš Prancūzų kultūros centro Vilniuje dovanotos kolekcijos.
Lietuviškų trumpametražių bei animacinių filmų programa (Pauliaus Arlausko, S. Beržinio, E. Janso ir Andriaus Kviliūno videodarbai).
Henriko Gulbino videoprograma.
Vilniaus dailės akademijos studentų videodarbai.
Gintauto Trimako ir Ado Sendrausko fotoakcijos.
„Ugnis ir džiazas“ (Gediminas Laurinavičius, Ramūnas Alminas & Co).
Beno Šarkos teatras.
Arkadijaus Gotesmano CD „Brodskij“ pristatymas.
Rolando Rastausko ir Arkadijaus Gotesmano „Poetinis repas“.
Dariaus Čiutos, Juozo Milašiaus ir Matsunaga Kouhei (Japonija) garso projektas.
08 02–08 20 Lietuvos spaudos klubo fotografijų paroda „Tai Lietuva“.
08 22–09 06 Vaidoto Žuko glazūruotos keramikos darbų paroda.
09 06–10 17 Hanso Christiano Thomseno (Danija) tapybos ir grafikos darbų paroda.
09 26–12 31 Remigijaus Treigio fotografijų paroda „Peizažai“ (ciklas „Fotografija interjere“ viešbučio „Palangos vėtra“ restorane „Pelikanas“).
10 18–11 20 Pauliaus Arlausko paroda „Portraits“.
11 21–12 31 Fotografijos paroda „Apie Tai“.

Vilniaus šiuolaikinio meno centras
2002:

09 13–11 11 8-oji Baltijos tarptautinio meno trienalė „Traukos centras“. ŠMC ir buvusi spaustuvė Maironio g. (kuratorius Tobias Bergeris).
11 22–2003 01 19 paroda „Lietuvos fotografija 1945–1990“ iš LDM rinkinių (kuratorė Agnė Narušytė).
11 29–2003 01 19 Aernouto Miko (Amsterdamas) videoinstaliacijos (kuratorius Kęstutis Kuizinas).
12 11–2003 05 04 „Paralelinės progresijos 3“ (kuratorės Renata Dubinskaitė, Virginija Januškevičiūtė).
2003:
01 24–03 09 Henri-Cartier Bressono fotografijų paroda (kuratorius Robertas Delpire’as).
07–03 09 Marijos Teresės Rožanskaitės paroda „Retrospektyva“ (kuratorius Jonas Valatkevičius).
02 31–03 09 videoprojektas „Šiaurės nomadai“ (Halfin ir Julia Tikhonova).
03 21–05 04 Jano van Eycko dailės akademijos studentų darbų paroda „Taip gerai skauda“ (rengė Jano van Eycko dailės akademija, ŠMC; kuratorius Steve’as Rushtonas).
03 28–05 04 Vilniaus dailės akademijos studentų darbų paroda „Mes ateinam“ (rengė VDA, kuratorė Raminta Jurėnaitė).
04 04–05 04 paroda „Le Parc išvirkščiosios konstrukcijos“ (Vincent Lamouroux, Guillaume Leblon, Gyan Panchal, Kristina Solomoukha; kuratorė Marianne Lanavere).
05 15–06 15 paroda „Lietuvos grafika 2003“ (kuratorės Ramunė Vėliuvienė, Nijolė Šaltenytė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Irena Daukšaitė-Guobienė). Arvydo Každailio iliustracijų „Prūsijos žemės kronikos“ paroda.
05 21–06 15 projektas „Tel Aviv“ (kuratorė Stephanie Benzaquen).
06 25–07 17 paroda „Šiuolaikinė vokiečių fotografija“ (kuratorė Esther Ruelfs).
06 25–08 16 Rosemarie Trockel paroda „Retrospektyva“ (kuratorė Ursula Zeller).
06 25–08 24 Ramiojo vandenyno salų / maorių kilmės menininkų iš Naujosios Zelandijos paroda „IKI ir ačiū už IKA“ (kuratorius Tobias Bergeris, ARTSPACE, Oklandas).
07 04–08 23 Gintaro Kuginio, Lino Rimšos instaliacija „Kylant žemyn“ (kuratorius Kęstutis Kuizinas),
09 12–11 02 paroda „24/7 : Wilno–Nueva York (visą parą)“ (kuratoriai Kęstutis Kuizinas, Raimundas Malašauskas).
11 18–2004 01 04 paroda „Lietuva–Latvija: 2 Show“ (kuratoriai Helena Demakova, Kęstutis Kuizinas).


Galerijos

Arkos dailės galerija
2002:

10 02–10 27 Apžvalginė taikomosios dailės paroda (kuratorės Aušra Petroškienė, Ona Tamuliūnienė, Žydrė Ridulytė).
10 02–10 27 Rolanos Čečkauskaitės tapybos ir keramikos paroda „Vaizduojamoji keramika – taikomoji tapyba“.
10 02–10 27 veltinio simpoziumo dalyvių tekstilininkių grupės „Baltos kandys“ darbų paroda.
10 30–11 19 grupinė akvarelių paroda „Vandens pasaulis“.
11 04–12 14 Giedrės Riškutės jubiliejinė tapybos paroda.
11 15–12 05 Irenos Daukšaitės-Guobienės grafikos paroda „Įvardijimai“.
11 21–12 04 Dalios Matulaitės personalinė mažosios skulptūros ir piešinių paroda „Ūkanų upė“.
12 03–12 11 Astos Rakauskaitės dviejų projektų paroda „Tušti paveikslai“ ir „Devyni“.
12 05–12 23 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafikos paroda „Būtasis – esamasis“.
12 05–12 23 Birutės Stančikaitės grafikos paroda „Mano gyvenimas – vakaro mirksnis“.
12 12–12 22 Gintaro Gesevičiaus tapybos paroda.
12 17–2003 01 07 Broniaus Grušo jubiliejinė tapybos paroda.
12 27–2003 01 24 metinė apžvalginė tapybos paroda „Natura Morta A.D. MM II“ (kuratoriai Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Biguzas).
12 28–2003 01 18 Martino Jankaus tapybos paroda „Vasaros kaitra ir baltos pelkių gėlės“.
12 29–2003 01 10 Indonezijos performansų meno pristatymas (Sigito Staniūno projektas).
2003:
01 21–02 01 draudimo kompanijų organizuota fotografijų paroda „Gyvenimas labai gražus, JEI…“.
02 06–03 01 tarptautinių 2001–2002 metų Nidos tapybos plenerų apžvalginė paroda „Nidos nuotaikos ir magija“ (kuratorius Saulius Kruopis).
02 06–03 01 Arvydo Bulakos, Ramunės Jundaitės, Sauliaus Kruopio kamerinės tapybos parodos.
02 14–03 01 Vytauto Švarlio jubiliejinė vitražo darbų paroda.
03 06–03 27 Kazio Voldemaro Abramavičiaus jubiliejinė akvarelių paroda.
03 06–03 27 Algio Kariniausko jubiliejinė tapybos paroda.
03 06–03 27 Marijos Teresės Rožanskaitės jubiliejinė tapybos ir piešinių paroda.
04 02–04 23 piešinių paroda, skirta VDA įkūrimo 210 metų jubiliejui.
04 18–05 10 Estijos menininkų Andreso Koorto, Priito Joala, Erkio Kasementso paroda „Pause“ (skaitmeniniai atspaudai, atspaudai ant šilko, instaliacija).
04 24–05 10 Vilniaus tarpukario grafikos paroda iš Torunės M. Koperniko universiteto bibliotekos (organizatorius Lenkų institutas Vilniuje).
04 25–05 10 Audriaus Janušonio keramikos paroda „ACT 3, 4“.
05 13–05 31 paroda „Peizažas lietuvių tapyboje“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos dailė“ (kuratorė Aušra Poškutė).
06 03–06 07 stojančiųjų į LDS konkursinė paroda.
06 04–06 14 labdaros renginys „Lietuvos dailininkai Semeliškių kaimo vaikų sodybai“.
06 11–06 30 LDS Klaipėdos skyriaus 30-mečiui skirta paroda „Esu klaipėdiškis(ė)“.
07 03–07 27 liaudies meno paroda (tapyba, skulptūra, metalas). Kuratorė Alė Počiulpaitė.
09 12–09 30 tarptautinio projekto „Kaunas–Vilnius–Krokuva“ paroda. Dalyvavo Gintaras Palemonas Janonis, Ričardas Bartkevičius (Vilnius), Gintautas Vaičys, Vytautas Tamoliūnas, Violeta Juodzevičienė, Algimantas Šlapikas (Kaunas); Anna Ùątka, Magdalena Nałęcz, Zbigniewas Cebula, Zbigniewas Sprycha (Krokuva).
09 17–09 30 vaikų ir jaunimo kūrybos centro „Dailės kalba“ jaunimo grupės kūrybos paroda „Pažink save“.
10 02–10 22 tapybos paroda, skirta „Individualistų“ grupės 10-mečiui. Dalyvavo Svajūnas Armonas, Ričardas Bartkevičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Čeponis, Jonas Daniliauskas, Andrius Giedrimas, Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Jusionis, Romualdas Lankauskas, Vidas Pinkevičius, Raimondas Savickas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, Gintarė Uogintaitė, Juozas Vosylius, Aleksandras Vozbinas.
10 09–10 30 Eglės Jovaišaitės paroda „Miestas – 2 jungtis“. Parodoje eksponuojami objektai, fotografijos, rodomas videofilmas.
10 23–11 13 Algimanto Stanislovo Kliaugos jubiliejinė tapybos paroda „Tvari ir trapi visovė. Liudijimai“.
10 23–11 13 Rimto Tarabildos kūrybos jubiliejinė paroda „Takas per langą“.
10 23–11 13 Violetos Juodzevičienės jubiliejinė tapybos paroda.
10 23–11 13 Elenos Lisauskienės jubiliejinė kūrybos paroda.
11 05–11 10 projektas-paroda „Nedelsk“ (rengė A. Zuokienės fondas).
11 06–11 12 videokolekcijos „Epika“ pristatymas.
11 12–12 04 paroda „13 auditorija“ (kuratorius Justas Vaitekūnas).
11 13–12 03 fotografijų paroda „Mes ir Žmonės“ (kuratorė M. Paškevičiūtė).
11 14–12 04 IV tarptautinio odos meno simpoziumo „Knyga“ dalyvių darbų paroda (kuratorė A. Petroškienė).
11 14–12 04 IV tarptautinio odos meno simpoziumo „Knyga“ palydimoji paroda „Knygų rišimo būdai“ (Italija).

Šv. Jono gatvės galerija
2002
:
10 02–10 29 Apžvalginė taikomosios dailės paroda. Keramika (kuratorė Ona Tamuliūnienė).
10 31–11 17 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės piešinių, tapybos, kompozicijų paroda „Paukštė Litua Kvedlinburge“.
10 30–11 17 Klaipėdos medalininkų simpoziumo „Medalių menas ir Klaipėda“ ir Telšių VIII medalių kūrėjų stovyklos dalyvių darbų paroda.
11 05–11 17 Helenos Stolle (Vokietija) fotografijų paroda „Vilnius. Laiko ženklai“.
11 15–12 17 VI bronzos liedinimo simpoziumo dalyvių darbų paroda.
11 16–2003 01 15 paroda „Varis, bronza“ iš parodų ciklo „Varis. Medis. Bronza“.
11 19–12 10 Gerardo Šlektavičiaus grafikos ir piešinių paroda „Sidabrinės versmės“.
12 08–2003 01 15 paroda „Medis“ iš parodų ciklo „Varis. Medis. Bronza“.
12 10–2003 01 05 XVII Lietuvos ekslibrisų paroda (kuratorius Valerijonas Jucys).
2003:
01 09–01 21 Šakių tarptautinio tapybos plenero dalyvių darbų paroda „Zanavykų paroda“.
02 05–02 23 Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ narių kūrinių paroda „Plekšnės dešiniojo peleko frakcijos“ (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
02 07–02 23 Liucijos Šulgaitės jubiliejinė keramikos paroda.
02 26–03 23 paroda-konkursas „Bernardinų skulptūrų sodas“ (kuratorės Aldona Dapkutė, Dalia Matulaitė).
03 26–04 13 Arvydo Ališankos kūrybos paroda „Re-vizijos“.
03 27–04 13 Gražinos Didžiūnaitytės stiklo darbų paroda.
04 16–05 04 Kauno menininkų stiklo darbų paroda (kuratorius Arvydas Žalpys).
04 30–05 11 vaikų piešinių paroda „Spalvų upė“ (kuratorė Aušra Petroškienė).
05 13–06 01 Rimanto Dauginčio skulptūrų paroda „Priešaušrio pilnatis“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“ (kuratorė Dalia Matulaitė).
06 18–07 07 tradicinė Šv. Jono gatvės dailininkų darbų „Jonų paroda“ (kuratorė Regina Šimulynienė).
07 08–07 20 Vilniaus dailininkų grupės „A“ tapybos darbų paroda, skirta Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (kuratorė Valerija Vija Tarabildienė). Dalyvavo Živilė Liugailaitė, Gintaras Gesevičius, Vida Norkutė, Valerija Vija Tarabildienė, Emilija Taločkienė, Elena Lisauskienė, Vladas Lisaitis.
08 06–08 24 skulptūrų paroda „Akmuo“ (kuratorė Regina Šimulynienė).
08 27–09 21 paroda-projektas „Medis. Japonija. Lietuva. Kinija“ (kuratorė Dalia Dokšaitė). Dalyvavo Arvydas Ališanka, Dalia Matulaitė, A. Zurkevičiūtė, Zita Inčirauskienė ir kt.
09 24–10 12 VII respublikinė medalių trienalė (kuratorius Antanas Olbutas).
09 24–10 12 Jeanette Sendler tekstilės darbų paroda (Edinburdas, Škotija).
10 15–11 02 Antano Olbuto jubiliejinė medalių, tapybos ir skulptūrų paroda.
10 17–11 02 VII bronzos liedinimo simpoziumo dalyvių darbų paroda (kuratorius Valdas Bubelevičius).
11 05–11 23 XIII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė (kuratorius Valerijonas Jucys).
11 06–11 23 Alberto Donato Belevičiaus (1934–2002) pomirtinė skulptūrų paroda „Atmintis“.
11 26–12 14 Nijolės Vilutytės vitražo darbų paroda.
11 27–12 14 Vidmanto Jackevičiaus kūrybos paroda „Kitoks medis“.

Galerija „Kairė–Dešinė“
2002:

09 24–10 06 Agnės Indrės Každailytės iliustracijų paroda.
10 01–10 13 Eglės Kuckaitės instaliacija „Trokštamas noras“.
10 08–10 19 Lino Katino piešinių paroda.
10 08–10 19 Leono Juodvalkio ir Sauliaus Paukščio fotografijų paroda.
10 22–11 03 Viktorijos Daniliauskaitės piešinių paroda.
10 22–11 03 Tatjanos Diščenko grafikos paroda „Nuoširdumo filosofija“.
11 05–11 20 paroda „Kelionė į Japoniją“. Dalyvavo Kęstutis Grigaliūnas, Diana Radavičiūtė, Saulius Valius, Vytenis Lingys ir Kęstutis Musteikis.
11 19–12 08 paroda „Estampas 2002“.
12 10–12 31 paroda „Kalėdinis pokštas“.
12 10–12 31 popierinių žibintų paroda.
2003:
01 07–01 18 autorinių atvirukų paroda.
01 21–02 01 Daivos Kairevičiūtės piešinių paroda „Juodas prieskonis“.
01 21–02 01 Giedrės Gučaitės grafikos paroda „Šniaulių baltaraštis“.
02 04–02 15 Viačeslavo Karmelitos tapybos paroda.
02 04–02 15 Vlado Lisaičio grafikos paroda „Medžio raižiniai ir dar kai kas“.
02 18–03 01 Stasio Aukštuolio piešinių paroda „Akmenėliai“.
02 18–03 01 Ingos Dargužytės grafikos paroda „Devynios paslaptys“.
03 04–03 15 Rasos Janulevičiūtės dailininko knygos paroda „Rankomis neliesti“.
03 04–03 15 Elenos Balsiukaitės tapybos paroda „DS“.
03 18–03 31 Sigrid Hynell Fleischer paroda „Iš dangaus“.
04 01–04 12 Robertos Vaigeltaitės grafikos paroda „Kitokie žaidimai“.
04 01–04 12 piešinių paroda „Požiūris“.
04 15–04 26 Indrajos Raudonikytės-Petkuvienės grafikos paroda „Dainos iš girios“.
04 15–04 26 Kęstučio Gintalo grafikos paroda „Seni estampai draugams“.
04 29–05 10 kaligrafijos paroda „Išraižyta. Raštas ir piešinys“.
04 29–05 10 Kęstučio Ramono kūrybos paroda (estampai ir akvarelės).
05 13–05 24 studenčių Rytės Jukavičiūtės piešinių paroda „Moteris“ ir Onutės Akstinaitės tekstilės darbų paroda „Ženklai medžioklei“.
05 13–05 24 paroda „Vaikų knygų iliustracijos“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
05 27–06 07 Daliutės Ivanauskaitės estampo paroda „Sugrįžimas“.
05 27–06 07 Irenos Bajorūnaitės mini piešinių paroda „Žiū?/.. rėkite“.
06 10–06 21 Vaikų dailės studijos piešinių paroda.
06 10–06 21 Medos Dilinskienės tapybos paroda „Kūnai“.
06 24–07 05 Algirdo Julijono Stankevičiaus-Stankaus akvarelių paroda.
06 24–07 05 Sandros Nikitinaitės estampų paroda „Panašūs daiktai“ ir Rūtos Mozūraitės paroda „Dailininko knyga“.
07 08–08 19 Aušros Marijos Paulauskienės paroda „Monotipijos ir ekslibrisai“.
07 08–08 19 Rimos Gaižauskaitės piešinių paroda.
07 22–08 02 Tatjanos Diščenko paroda „Ekslibrisai“.
07 22–08 02 Gražinos Kazakevičiūtės grafikos paroda.
09 02–09 13 Jolantos Čiaglienės estampų paroda „Žolė auga ir negalvoja, paukštis skrenda ir nežino“.
09 05–09 13 plenero „Langinės“ paroda „Meteliai ‘02–03“.
09 16–09 27 Gedimino Pranskūno piešinių paroda „...Su tušu... iš požemio karalystės“.
09 16–09 27 Dalios Mažeikytės grafikos paroda „Mėnulis virš miško“.
09 30–10 11 Nicole‘s Morello ir Dianos Radavičiūtės knygos objektų paroda „nd“.
10 14–10 25 Laisvydės Šalčiūtės spalvotų medžio raižinių paroda „Žodžiai“.
10 14–10 25 Saulės Kisarauskienės monotipijų paroda „Suplyšę. Antigonės kelionės“.
10 28–11 08 Irmos Balakauskaitės grafiniai objektai „Žiūrintys“.
10 28–11 08 Evaldo Mikalauskio grafikos paroda.
11 12–11 22 paroda „Grafikos tradicija“ (E. Jurėnas, V. Jurkūnas, R. Gibavičius).
11 25–12 06 Kęstučio Grigaliūno šilkografijos darbų paroda „...yra tiek, kiek yra...“
11 25–12 06 Ramunės Vėliuvienės kūrybos paroda.
12 09–12 20 paroda „Estampas 2003“.
12 23–2004 01 04 paroda „Migracijos“.

Dailininkų sąjungos galerija
2002:

10 02–10 27 apžvalginė taikomosios dailės paroda, juvelyrika ir keramika iš Taikomosios dailės muziejaus fondų (kuratorės Aušra Petroškienė, Žydrė Ridulytė, Ona Tamuliūnienė).
11 06–11 24 Minos Levitan-Babenskienės gobelenų ir pastelių paroda „Tylos spindėjimas“.
11 26–12 14 Zitos Kreivytės dailiosios odos paroda „Daikto formos“.
12 16–2003 01 06 Gvido Raudoniaus keramikos darbų paroda „Stabai“.
12 18–2003 01 18 edukacinė paroda „Tekstilė: medžiaga ir procesas“ (kuratorė Žydrė Ridulytė).
2003:
04 01–04 28 XXVII karikatūrų paroda „Žengia pulkas linksmai“ (kuratorius Jonas Varnas).
05 13–06 01 paroda „Kas kūrė modelius etalonus“ iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“ (kuratorė Roma Survilienė).
06 27–07 12 Aldonos Žaromskienės paroda „Lietuvos heraldika“, skirta Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai.
09 02–09 13 Ryto Naruševičiaus keramikos paroda „20+20“.
09 17–10 17 keramikos simpoziumo „Harmonija“ dalyvių darbų paroda (kuratorė Ona Kreivytė-Naruševičienė). Dalyvavo Gvidas Raudonius, Džiuljeta Raudonienė, Kostas Urbanavičius, Tamara Janova, Jolanta Okulič-Kazarinaitė, Ona Kreivytė-Naruševičienė.
11 11–12 11 paroda „Rankinė“.

Galerija „Meno parkas“
2002:

10 16–11 10 Waltherio Schwiete’s (Vokietija) kūrybos paroda.
11 13–12 08 Januszo Debiso (Lenkija) tapybos paroda.
11 13–12 08 Aleksandro Aleksejevo skulptūrų paroda.
12 15–2003 01 15 tarptautinė paroda „Ars longa vita brevis“, skirta LDS Kauno galerijos 5 metų jubiliejui (kuratorės Kristina Budrytė ir Linara Dovydaitytė).
2003:
01 17–02 01 tarptautinio simpoziumo „Veltinis 2002“ dalyvių darbų paroda. Rengė grupė „Baltos kandys“. Dalyvavo grupė „Baltos kandys“ (Austė Jurgelionytė, Karolina Kunčinaitė, Miglė Lebednykaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura Pavilonytė, Julija Vosyliūtė), Žilvinas Balkevičius, Eglė Ganda Bogdanienė, Vladas Daškevičius, Kathleen Macneish (Škotija), Kęstutis Lanauskas, Kasparas Lielgalvis (Latvija), Žydrė Ridulytė, Janethe Sendler (Škotija).
02 05–02 25 Alfonso Vilpišausko tapybos paroda „Sentimentai“.
02 05–02 26 projektas „Meno linija“. Elisabeth Krotoff (Prancūzija).
02 28–03 26 projektas „Meno linija“. Jorgen Mol, Vemund Vennestrom (Norvegija). Keramika. Parodą pristatė Norvegijos konsulatas Kaune.
02 28–03 26 Juditos Budriūnaitės piešinių paroda „Šalis“.
04 01–05 07 projektas „Pasaulio dailės klasika Lietuvoje“. Paroda „Biblijos menas“ (M. Chagallo, S. Dali, O. Dixo, G. Doré, G. Engelmanno litografijos).
05 08–05 20 Evaldo Pauzos objektas „Sėdintis policininkas“.
05 09–05 27 Kęstučio Grigaliūno kūrybos paroda „2003 ir kiti...“
05 30–06 23 projektas „Meno linija“. Nicola Falley/ Ekkehard Neumann „Erdvės darbai – sienų darbai“.
06 25–07 20 projektas „Meno linija“. Anglijos menininkių „Silbury Group“ paroda (Deborah‘os Dallyn instaliacija, Jessicos Rost objektai).
08 14–08 29 X tarptautinis pleneras „Objektas tapybai“, skirtas A. Samuoliui atminti.
09 03–09 23 Kauno odos menininkų grupinė paroda „Odos dizainas“.
09 03–09 23 projektas „Meno linija“. Danielės Givry (Prancūzija) tapybos paroda.
09 24–10 14 paroda „Vasaros tapybos darbų pleneras“ (kuratorius Algis Uždavinys).
10 10–10 23 projektas „Dipolis: tarp Vilniaus ir Kauno“. Plenero dalyvių darbų paroda. Rengė Dalia ir Gintaras Gruodžiai. Dalyvavo Valentinas Ajauskas, Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė, Ričardas Bartkevičius, Gintaras Gesevičius, Algis Griškevičius, Simas Gutauskas, Jonas Daniliauskas, Miglė Kosinskaitė, Eimutis  Markūnas, Arvydas Martinaitis, Antanas Obcarskas, Gintarė Uogintaitė, Arūnas Vaitkūnas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Alfonsas Vilpišauskas, Jūratis Zalensas, Arvydas Žalpys, Vaidotas Žukas.
10 28–11 12 Rimvydo Jankausko-Kampo (1957–1993) ir Mykolo Šalkausko (1935–2002) tapybos parodos.
11 12–11 17 IV tarptautinės tekstilės parodos „Geroji ir išvirkščioji pusės“ renginys – VDA Kauno dailės instituto Tekstilės katedros studentų diplominių darbų paroda.
11 13–12 02 paroda „Šv. Jono gatvės galerija pristato“.
12 03–12 21 Gilles Vuillard (Prancūzija) tapybos paroda.
12 04–12 21 Ramunės Staškevičiūtės kūrybos paroda „ELTA praneša“.
12 23–2004 02 15 tradicinė metinė tarptautinė galerijos paroda „Tapyba šiandien“.

Klaipėdos galerija
2002:

10 02–10 23 kolekcininkų Dalios ir Gintaro Gruodžių kolekcijos paroda „Sugrįžimas“.
10 23–11 13 Klaipėdos dailininkų skulptūrų ir mažosios plastikos darbų paroda iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
12 05–12 30 Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda „Mieganti liūtė“.
2003:
01 10–02 02 respublikinis projektas „Komodos“.
01 29–02 02 paroda „Ranka, galva, koja“.
02 02–03 04 Nijolės Šaltenytės grafikos paroda „Žingsnis į šoną“.
03 04–03 26 Virginijos Giniotytės odos ir medžio darbų paroda „Daiktai su paslaptim“.
03 26–04 17 Artūro Rimkevičiaus stiklo objektų paroda.
04 17–05 08 Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda.
05 16–06 06 respublikinė paroda „Natiurmortas taikomajame mene“.
06 18–07 09 respublikinė tapybos kūrinių paroda „Gyvūnai dailėje“.
07 09–07 30 Valentino Ajausko grafikos paroda „Vasara Klaipėdoje“.
07 30–08 22 plenero „Pamario švyturiai“ paroda, skirta Jūros šventei.
08 22–09 24 Jolantos Šmidtienės meninio siuvinėjimo paroda „Dangus“.
09 24–10 01 respublikinė paroda-projektas „Nedelsk“.
10 01–10 22 respublikinė paroda-projektas „Oda + forma interjere“.
10 29–11 25 Klaipėdos menininkų projekto „Raudona–juoda“ paroda.
11 26–12 30 respublikinė kalėdinė paroda „Kalbantys indai“.
Vasarą Palangos parodų paviljone veikė galerijos surengta šiuolaikinių lietuvių dailininkų kūrinių paroda.

„Galerija XX“
2002:

10 08–10 22 Panevėžio dailės mokyklos mokytojų darbų paroda, skirta mokyklos 35-mečiui.
10 22–11 04 Vytauto Tamoliūno tapybos paroda.
11 05–11 19 Vytauto Žirgulio tapybos paroda.
11 26–12 17 Artūro Stančiko tapybos paroda.
12 17–12 31 kalėdinė miniatiūrų paroda.
2003:
01 10–02 11 Venecijaus Jočio skulptūrų ir B. Zavadsko tapybos paroda.
02 11–02 28 Alfonso Čepausko grafikos ir skulptūrų paroda.
02 28–03 21 Viktoro Binkio skulptūrų, objektų ir tapybos paroda.
03 21–04 04 Andriaus Kviliūno tapybos paroda „AK–02–03“.
04 04–04 29 Eimučio Markūno kūrybos paroda „Apie baltą ir juodą“.
04 29–05 12 „Panevėžio dailės dienos 2003“.
05 13–06 03 paroda „Ekslibrisai iš dailininkės Stasės Medytės kolekcijos“ (ciklas „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“).
06 03–06 10 Jaunųjų gamtininkų stoties parengta piešinių paroda.
06 10–07 01 Rimantės Vertelkienės tapybos paroda.
07 01–07 22 Vidmanto Jažausko tapybos paroda.
07 22–08 07 Laimos Dzigaitės kūrybos paroda „Žolynų etiudai“.
08 07–08 26 Povilo Šiaučiūno grafikos paroda.
08 26–09 02 Burvelių plenero dalyvių darbų paroda.
09 02–09 23 Algimanto Vytėno skulptūrų ir tapybos paroda „Nuo modernizmo iki sentimentalizmo“.
09 23–10 14 Irenos Ambrazienės piešinių, estampų paroda „…buvimas kartu…“
12 08–12 31 kalėdinė paroda.

„Vartų“ galerija
2002:

10 15–10 26 Živilės Bardzilauskaitės porceliano darbų paroda „Mįslė“, Laisvydės Šalčiūtės tapybos paroda „Aktai. Besišypsančios“, Kęstučio Grigaliūno tapybos paroda „Gedimino sapnas“ ir objektų paroda „Kitos dėžutės“.
10 29–11 16 Birutės Stulgaitės paroda „Papuošalai“.
11 19–12 07 Dovilės Norkutės tapybos paroda.
11 19–12 07 Nuno Vasa (Portugalija) kūrinių paroda „Šviesa“.
12 10–12 31 Mariaus Jonučio ir Nomedos Marčėnaitės kūrybos paroda.
12 10–12 31 tradicinė galerijos naujametinių miniatiūrų paroda.
12 10–12 31 keramikos paroda „Time for Tea lietuviškai“.
2003:
01 28–02 15 paroda „Vartams – 12“. Metų ciklas „Pax Vobiscum“.
02 19–03 22 estų tapybos paroda „Akademikai Vilniuje“, skirta Estijos Respublikos nepriklausomybės dienai.
03 25–04 19 Vegos Vaičiūnaitės kūrybos paroda „Išvykėliai“.
03 25–04 19 Paulo Smulderso (Olandija) tapybos paroda.
03 25–04 19 Sigito Mickevičiaus tapybos paroda.
04 29–05 17 šiuolaikinės norvegų tekstilės paroda „Varied View“. Dalyvavo Neena Sharma Uhre, Katrine Ellefsen, Ingvild Fagerli, Helene Terjesen, Sigrid Hynell Fleischer, Maria Bohlin, Helene Knoph.
05 27–06 06 Sauliaus Vaitiekūno kūrybos paroda „Chronos“.
06 24–07 26 Audriaus Gražio tapybos paroda „Filtras–Flirtas“.
07 08–07 26 Vidos Krištolaitytės tapybos paroda „Abstraktai ir aktai“.
07 08–07 26 Eglės Gineitytės tapybos paroda „Nesugrąžinama dangaus spalva“.
08 26–09 13 Ingridos Kučinskaitės tapybos paroda „Nebeliūdesys“.
08 26–09 13 Eimanto Ludavičiaus piešinių paroda „Kelyje“.
08 26–09 13 Grytės Pintukaitės-Valečkienės tapybos paroda „Metų laikai“.
09 16–10 04 Eglės Kuckaitės kūrybos paroda „Kucka³“.
09 16–10 04 Eglės Gelažiūtės-Petrauskienės piešinių paroda „Vasariniai paveikslėliai“.
09 16–10 04 Aliaskos indėnų grafikos paroda „Totem World“.
09 16–10 04 Birutės Zokaitytės grafikos paroda „Tarp dangaus ir žemės“.
09 16–10 04 Neringos Žukauskaitės grafikos paroda „Apgyvendinta erdvė“.
10 07–10 25 tarptautinis projektas „Žmonės, dirbantys su kompiuteriais“.
10 07–10 25 Dovilės Norkutės tapybos paroda.
10 28–11 15 Pabaltijo skulptūrinės keramikos paroda „E–67“ (kuratorė Jolanta Kvašytė). Dalyvavo Peteris Martinsons, Juta Rindina (Latvija), Urmas Puhkanas (Estija), Jolanta Kvašytė, Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė.
11 21–12 06 Latvijos dailininkų paroda „Labirintas“ (Inga Bruvere, Ieva Iltnere, Leonards Laganovski, Glebs Pantealejevs, Gunatrs Sietinš).
12 06–12 31 Javiero Marino (Meksika) paroda „En blanco“. Kūrinys pristatytas Venecijos bienalėje (paroda vyko Šv. Kotrynos bažnyčioje).
12 15–2004 01 05 Vidmanto Jusionio tapybos paroda.
12 15–2004 01 05 sakralinio meno paroda iš ciklo „Pax Vobiscum“.
12 15–2004 01 05 XIII tarptautinė miniatiūrų paroda iš ciklo „Pax Vobiscum“.
Galerijos parodos užsienyje
2002:

12 01–12 31 Lietuvos dailininkų paroda. Danske bankas, Kopenhaga (Danija). Dalyvavo Dalia Kasčiūnaitė, Sigitas Mickevičius, Jolita Skėrytė, Arūnas Rutkus, Arturas Savickas, Vytautas Pakalnis, Neringa Žukauskaitė, Audrius Gražys, Vilmantas Marcinkevičius, Laisvydė Šalčiūtė, Pranas Griušys, Eimutis Markūnas.
12 01–12 31 Penkių Lietuvos dailininkų piešinių paroda. Galerija „Be&be“, ART&Design Center, Nagoja (Japonija). Dalyvavo Eglė Kuckaitė, Neringa Žukauskaitė, Petras Repšys, Birutė Zokaitytė, Rolandas Rimkūnas.
12 01–12 31 galerijos dailininkų kūrinių paroda galerijose „Vienna Art“, „Contemporary Art Fair“. Viena (Austrija).
12 01–12 31 galerijos dailininkų kūrinių paroda „Lineart Gent 2002“. Gentas (Belgija).
2003:
01 07–02 21 Eglės Kuckaitės, Neringos Žukauskaitės, Dovilės Norkutės grafikos paroda „Re/formos II“. „Alliance Francaise“, Vankuveris (Kanada).
04 05–04 09 Vilmanto Marcinkevičiaus, Dovilės Norkutės tapybos paroda Kelno meno mugėje. „Kunst Köln“, Kelnas (Vokietija).
04 22 „Vilniaus dienos Maskvoje“. Centrinis maniežas, Maskva (Rusija). Dalyvavo Dalia Kasčiūnaitė, Dovilė Norkutė, Vytautas Pakalnis, Vilmantas Marcinkevičius, Vitalijus Čepkauskas, Audrius Gražys, Saulius Vaitiekūnas, Neringa Žukauskaitė, Eglė Kuckaitė, Laisvydė Šalčiūtė, Arūnas Rutkus, Eglė Gineitytė, Egmontas Bžeskas, Sigitas Mickevičius.
06 21–07 20 paroda „l.g.q.t.s.o. les gens qui travaillent sur ordinateur (...žmonės..., dirbantys su kompiuteriais...)“. Dalyvavo Elsa Bechieau (Paryžius), Vitalijus Čepkauskas (Vilnius), Ingvild Fagerli (Oslas), Audrius Gražys (Vilnius), Kęstutis Grigaliūnas (Vilnius), Linas Liandzbergis (Vilnius), Vilmantas Marcinkevičius (Vilnius), Grzegorzas Nowickis (Poznanė), Jeanas (Django) Panekas (Berlynas), Saulius Vaitiekūnas (Vilnius).

Galerija „Lietuvos aidas“
2002:

10 23–11 11 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda. 
11 13–11 26 paroda „Paukščių narvas“.
11 27–12 10 Zinaidos Vogėlienės fitokoliažinių kompozicijų paroda „Antras gyvenimas“.
12 11–12 30 Jūratės Strielkauskytės-Neimantienės keramikos darbų ir Natalijos Natkevičiūtės piešinių paroda.
12 31–2003 01 14 Jūratės Stauskaitės piešinių paroda.
2003:
01 16–02 04 Algirdo Petrulio kūrybos paroda.
02 05–02 18 Irmos Karvelytės tapybos, koliažų, piešinių ir Alos Slavėnienės pastelių paroda.
02 19–03 04 Adasos Skliutauskaitės kūrybos paroda „Be koncepcijos“.
03 05–03 18 Giedriaus Jonaičio asambliažų paroda „Mediniai pinigai“.
03 26–04 22 Sauliaus Chlebinsko (1953–1999) kūrinių paroda.
04 23–05 07 Vytauto Tamoliūno tapybos ir objektų paroda „Žolynų misterija“.
05 21–06 03 Kristinos Danilevičienės koliažų paroda.
06 04–06 15 Andriaus Kalinausko tapybos paroda „XX–XXI a.“
06 17–06 30 Viginto Stankaus tapybos paroda.
07 02–07 15 Jolantos Janavičienės (Australija) piešinių ir keramikos paroda „Jausmų žemėlapiai“.
07 16–08 03 Aleksandros Jacovskytės fotografijų iš senų negatyvų ir piešinių ant servetėlių paroda.
08 13–08 26 Ievos Ramanauskaitės tapybos ir pastelių paroda „Aš, tu, jis, ji…“
08 27–09 11 Alvydo Lukio, Gintauto Trimako fotografijų ir Rūtos Rimšelienės objektų paroda.
09 09–09 23 Vladimiro Tarasovo instaliacija „Šechina“.
09 24–10 07 Valdo Urbanavičiaus skulptūrų paroda „Skolintos formos“.
10 08–10 21 Žygimanto Augustino tapybos paroda „Socialinis portretas“.
10 22–11 12 Šarūno Leonavičiaus grafikos paroda.
11 14–12 02 Ksenijos Jaroševaitės skulptūrų paroda „Piligrimai ir kiti“.
12 03–12 24 Valentino Antanavičiaus paroda „Aktai“.

„Akademijos“ galerija
2002:

10 07–10 12 tarptautinio keramikų simpoziumo „Glazūros audra Baltijoje“ dalyvių darbų paroda. Dalyvavo Ingrid Allik (Estija), Davidas L. Gamble’as (JAV), Stevenas J. Howellas (JAV), Charlotte Wilhelmina Moorrees (Olandija), Grazyna Plocica (Lenkija), Susanne Weise (Vokietija), Juozas Adomonis, Gražina Degutytė-Švažienė, Rytas Jakimavičius, Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė, Ona Petkevičiūtė.
10 14–10 26 Ervė Briua fotografijos: Pieštųjų pasakojimų kūrėjų portretai (rengė Prancūzų kultūros centras).
10 22–10 24 Žakas de Lustalis. „Lapų“ – pieštųjų pasakojimų – genezė (rengė Prancūzų kultūros centras).
10 28–11 09 Leopoldo Surgailio piešinių ir tapybos paroda.
11 12–11 23 Reginos Sipavičiūtės tekstilės paroda.
11 12–11 23 Aldonos Keturakienės keramikos paroda.
11 25–12 07 Juozo Galkaus kūrybos paroda.
11 09–11 14 VDA Paminklotvarkos katedros studentų darbų paroda (rengė prof. J. Glemža).
12 16–12 31 Rimvydo Kepežinsko kūrybos paroda.
2003:
01 06–01 18 VDA Architektūros katedros vedėjo prof. Edmundo Pranciškaus Stasiulio kūrybos paroda, skirta 60-mečiui.
01 06–01 13 Agnės Juršytės grafikos ir piešinių paroda.
01 13–01 18 VDA Tapybos katedros IV kurso studentų darbų paroda. Dalyvavo Austėja Bliumkytė, Viktorija Paidem, Martynas Lopas, Martyna Noreikaitė.
01 20– 02 01 Kosto Dereškevičiaus tapybos paroda „Argumentai“.
01 20–02 01 Alinos Bertašiūtės grafikos ir Loretos Čižauskaitės keramikos darbų paroda.
02 03–02 08 piešinių paroda „Alfa“ (kuratorė Aistė Černiūtė). Dalyvavo Ina Budrytė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Jolanta Dambrauskaitė, Viktorija Daniliauskaitė, Rūta Eidukaitytė, Kristina Gudonytė, Deima Katinaitė, Arvydas Martinaitis, Sigita Maslauskaitė, Mantas Mockus, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Jolita Skėrytė, Lina Šaduikytė, Marius Zavadskis.
02 10–02 22 Kęstučio Grigaliūno kūrybos paroda „2003 ir kiti“.
02 24–03 01 Renatos Urbonavičiūtės fotografijų ir kostiumo dizaino darbų paroda „Ekvadoras. Sapnai“.
02 24–03 01 Lino Žiliaus skulptūrų paroda.
03 03–03 15 Ryto Jakimavičiaus keramikos ir porceliano darbų paroda.
03 17–03 29 Gabrielės Širkaitės (1975–2002) personalinė kūrybos paroda.
03 31–04 04 Grupinė VDA studentų darbų paroda „Kitchme“ (kuratorė Lilija Larionova). Dalyvavo Dalia Atkočiūnaitė, Oksana Chepeliuk, Lina Godeliauskaitė ir Ilona Latvytė, Rūta Jurkūnaitė-Bruožienė, Laura Kaminskaitė, Lilija Larionova, Aurelija Maknytė, Aušra Norkutė, Egidijus Sidaras, Jolanta Tubutytė ir Eglė Bylaitė.
04 08–04 26 VDA Monumentaliosios dailės katedros Scenografijos studijos studentų darbų paroda, skirta VDA 210-osioms metinėms (kuratorė doc. Virginija Idzelytė). Dalyvavo Edita Araminaitė, Marija Benetytė, Rūta Biliūnaitė, Giedrė Brazytė, Iveta Ciparytė, Jurgita Dargužaitė, Ingrida Didikaitė, Renata Grabauskaitė, Jurgita Jankutė, Edita Januškevičienė, Loreta Juodkaitė, Vilija Kaminskaitė, Lina Karaliūtė, Virginija Kazlauskaitė, Dalia Kiaupaitė, Laura Luišaitytė, Irma Mickevičiūtė, Nerijus Narmontas, Kotryna Pociūnaitė, Ramūnas Rastauskas, Vilma Repečkaitė, Marija Rubavičiūtė, Daiva Samajauskaitė, Julija Skuratova, Medilė Šiaulytytė, Artūras Šimonis, Jurgita Vaidilaitė, Marta Vosyliūtė.
04 28–05 11 Vroclavo dailės akademijos Grafikos katedros dėstytojų kūrybos paroda (kuratorius Marekas Stanielewiczius, rengė Albertas Gurskas). Dalyvavo Janas Jaromiras Aleksiunas, Andrzejus Basajus, Czesławas Chwiszczukas, Pawełas Frąnckiewiczius, Eugeniuszas Get-Stankiewiczius, Wiesławas Gołuchas, Marekas Grzybas, Kazimierzas Helebrandtas, Ryszardas Jędroúas, Romanas Kowalikas, Marcinas Ùagockis, Andrzejus Moczydłowskis, Christopheris Nowickis, Ireneuszas Olszewskis, Stanisławas Sasakas, Arturas Skowroòskis, Eugeniuszas Smoliòskis, Marekas Stanielewiczius, Jacekas Szewczykas, Anna Trojanowska, Przemysławas Tyszkiewiczius, Małgorzata Warlikowska, Maja Woliòska, Ludwikas Êelaêniewiczius.
05 14–07 12 VDA magistrų ir bakalaurų baigiamųjų darbų paroda.
09 02 – 09 11 Rimanto Didžpetrio tapybos ir grafikos paroda.
09 12–09 27 Eugenijos Obelis fotografijų paroda (rengė Švedijos ambasada Lietuvoje).
09 12–09 27 Mijos Larsdotter Hakansson (Švedija) paroda „Kaimo romantika“ (rengė Švedijos ambasada Lietuvoje).
09 29–10 11 Helsinkio dailės akademijos Skulptūros bei Laiko ir erdvės katedrų studentų darbų (instaliacijų, video, performansų) paroda „Ištraukos: Vilnius–Helsinkis“. Dalyvavo Itziar Arriaga ir Alejandro Pedregalas, Timas Bennetas, Aku Korhonenas, Anttis Oikarinenas, Mimosa Pale, Cecilia Stenbom.
10 15–10 31 parodos „Turkija–Lietuva: parafrazės“ antroji dalis. Dalyvavo Hamiye Colakoglu ir Omur Bakirer, Feyza Cakir, Pembe Gaziler, Fusun Kavalci, Burcu Oztiurk Karabey, Ilman Marasali, Melahat Ozturk, Soner Pilge, Perihan San, Candan Dizar Terwiel; Raimonda Bateikaitė, Linas Cicėnas, Marius Danys, Adilė Efendi, Gintaras Gesevičius, Dovilė Tomkutė, Roberta Vaigeltaitė, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė.
11 03–11 15 Antano Šnaro akmens skulptūrų paroda.
11 03–11 08 Tado Gindreno paroda „Grafika kitaip“.
11 10–11 15 Inesos Balsiukaitės piešinių paroda.
11 17–11 29 Rygos dailės akademijos Skulptūros katedros studentų darbų paroda.
11 30–12 13 Arūno Vaitkūno tapybos ir Andriaus Surgailio fotografijų paroda.
12 15–12 20 paroda „Maffia“ (kuratorė Renata Ščerbavičiūtė).
12 22–2004 01 05 Broniaus Leonavičiaus iliustracijų ciklo „Vilniaus legendos“ ir kitų knygų iliustracijų paroda.

Galerija „O 11“
2002:

11 26–12 15 Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda.
2003:
01 16–02 09 Lino Leono Katino tapybos paroda „Nepageidaujami spalvų mišiniai“.
02 11–03 02 Arūno Vaitkūno tapybos paroda „Laiptinės ir interjerai“.
03 12–03 30 Eugenijaus Antano Cukermano tapybos ant popieriaus darbų paroda „Portfolio de Paris II“.
04 01–04 21 Mindaugo Navako kūrybos paroda „Šnaresiai“.
04 22–05 11 Jovitos Aukštikalnytės tapybos paroda „Portretai iš psichuškės“.
05 13–06 01 Petro ir Raimondo Martinėnų piešinių paroda.
06 03–06 22 Jurgos Kačiušytės tapybos paroda „Prisilietimai“.

Galerija „Rotunda“
2002:

09 19–10 09 Tatjanos Diščenko grafikos darbų paroda.
10 17–11 07 Antano Jokubaičio grafikos darbų paroda „Steponas Batoras – Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius“.
11 20–12 11 Elenos Nonos Zavadskienės monotipijų paroda „Linija judėjimas“.
12 12–2003 01 12 Jono Daniliausko pastelių paroda.
2003:
01 22–02 11 Skirmantės Žemaitytės darbų ant šilko paroda „Ąžuolo rožė“.
02 14–03 06 Katerinos Chvatovos aliejinių pastelių paroda.
05 08–05 28 Gretos Skaraitienės fotografijų ciklas „Pilvai“.
06 19–07 09 Vytauto Šato piešinių paroda „Slaptas vasaros gerbėjas“.
07 10–08 20 paroda, skirta galerijos veiklos penkmečiui „Su meile... Rotunda“.
08 28–09 17 Astos Kulikauskaitės-Rastauskienės tapybos ir piešinių paroda „Vieneri metai tylos“.
09 17–10 07 Jūragio Burkšaičio grafikos darbų paroda „Intaglio“.
10 08–10 28 Daivos Kairevičiūtės piešinių ant šilko paroda „Šilkinis žvilgsnis“.
10 29–11 18 Egidijaus Rudinsko skaitmeninės grafikos darbų paroda „Terra“.
11 20–12 10 Elenos Nonos Zavadskienės kūrinių paroda „Laiškai ant smėlio“.
 
Galerija „Maldis“
2003:

02 08–03 30 tapybos paroda „Nauji atradimai“. Antanas Samuolis (1899–1942).
04 01–05 11 tapybos paroda „Prieš trisdešimt metų“. Kostas Dereškevičius, Algimantas Kuras, Arvydas Šaltenis, Algimantas Švėgžda (1941–1996).
05 16–06 15 paroda „Lietuvių kolorizmas. 1970–2000“. Eksponuoti A. Gudaičio (1904–1989), J. Švažo (1925–1976), A. Martinaičio (1939–1987), A. Petrulio, E. Balsiukaitės, G.P. Janonio, A. Skačkausko, V. Paukštės, L. Katino, A. Petrašiūnaitės, A. Vaitkūno, E. Markūno, M. Šalkausko (1935–2002) darbai.
06 19–09 21 paroda „Nauji atradimai – 2“. M. Dobužinskio, A. Galdiko, K. Sklėriaus, J. Šileikos, N. Arbitblato, J. Balzukevičiaus, L. Bałzukiewiczównos, V. Didžioko, V. Eidukevičiaus, S. Jarockio, P. Kalpoko, V. Kasiulio, J. Mackevičiaus, P. Puzino, P. Rimšos, V. Slendzinskio, K. Stabrausko, S. Ušinsko, A. Valeškos, J. Vienožinskio, V. Vizgirdos, B. Zukermano ir kt. kūriniai.
09 25–10 19 tapybos paroda „Daiktiškasis laikinumas. Situacijos“. Algimantas Jonas Kuras.
10 23–11 13 dailės kūrinių paroda-aukcionas „Geros investicijos“. Ekspozicijoje M. Cvirkienės, H. Čarapo, J. Daniliausko, St. Eidrigevičiaus, R.V. Gibavičiaus, B. Gražio, R. Jankausko-Kampo, D. Kasčiūnaitės, Leono Katino, A. Kuro, A. Liaudansko, R. Martinėno, V. Paukštės, N. Saukienės, A. Skačkausko, R. Sližio, L. Surgailio, V. Šerio, E. Varkulevičiaus, M.P. Vilučio, A. Vozbino, V. Žuko kūriniai.
11 15–12 07 dailės paroda „Galerijos svečiai“.
11 20–12 07 rankų darbo šiuolaikinių persų kilimų ir baldų paroda „Puikūs mes lyg topoliai žali“.
12 11–2004 01 11 Romo Kvinto ir Arūno Žilio kūrybos paroda „2003“.

„Dalios“ galerija
2003:

04 07–06 04 Audriaus Gražio tapybos paroda „Sustabdytas laikas“.
06 05–08 06 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
08 07–10 06 Dalios Matulaitės skulptūrų ir piešinių paroda „Per ugnį ir vandenį“.
10 07–11 09 Rūtos Šipalytės keramikos paroda ir Simono Skrabulio tapybos paroda „Ant pirštų galiukų per estetiką“.
11 13–12 09 meninis projektas-paroda „Oda + forma interjere“ (kuratorė Virginija Giniotytė).
12 10–12 30 Šiaulių „Laiptų“ galerijos projektas-paroda „Himnas kėdei“ (kuratorė Janina Ališauskienė).

Parlamento galerija
2002:

10 20–11 20 Marijos Cvirkienės kūrybos paroda, skirta dailininkės 90-mečiui.
2003:
02 16–03 09 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų Roberto Antinio skulptūrų ir Arvydo Každailio iliustracijų „Prūsijos žemės kronikos“ paroda (kuratorius Laurynas Cibutavičius).
03 10–04 15 Vytauto Kuso tapybos darbų ekspozicija.
03 25–04 14 Varėnos menininko Vytauto Baublio darbų paroda.
04 16–04 21 tapybos paroda „Graikija lietuvių dailininkų akimis“, skirta Atėnuose (Graikijos Respublika) pasirašomai Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai. Dalyvavo Svajūnas Armonas, Agnė Beinaravičiūtė, Pranas Gudaitis, Giedrius Kazimierėnas, Gediminas Pranskūnas, Aloyzas Stasiulevičius.
04 16–04 21 fotografijų paroda „Lietuva pakeliui į Europos Sąjungą“.
04 22 pristatyta velykinė Olgos Kalininos tapybos ant šilko darbų paroda-instaliacija.
07 08–08 22 Vilniaus dailės akademijos magistrantų darbų paroda „Išlikimas. Rezistencijos keliai“ antisovietinės rezistencijos tema (kuratoriai Vida Zamalytė, Gediminas Karalius).
08 01–08 30 Antano Kmieliausko tapybos ir skulptūrų nuotraukų paroda.
08 31–09 10 atidaryta fotografijų paroda, skirta 10-osioms Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinėms paminėti. Rengė Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos.
08 31–09 10 Janinos Monkutės-Marks gobelenų paroda „Dovana Tėviškei“.
09 11–10 06 atidaryta skulptoriaus Rimanto Dauginčio (1944–1990) piešinių ir skulptūrų paroda „Per Lietuvą ėjo“.
10 07–10 29 Gintauto Augustino Vasionio tapybos darbų paroda „Gėlės ir peizažai“.
10 30–11 12 Utenos kolegijos dėstytojos Laimos Kriukelienės ir jos studentų darbų paroda.
11 13–11 21 Lietuvos stiklo meistrų darbų paroda.
11 25–12 01 fotožurnalisto Vlado Ščiavinsko nuotraukų paroda „Mezen 2003“.
12 02–12 09 Marijampolės neįgaliųjų menininkų darbų paroda.

Savicko paveikslų galerija
2002:

10 15–12 15 Algirdo Griškevičiaus fotografijų paroda.
2003:
01 14–02 14 paroda „Raudona, balta, juoda“.
02 18–03 21 paroda „Ta beprotiška geltona“.
03 22–04 22 Solomono Teitelbaumo tapybos paroda „Žalia tyla“.
06 01–06 30 Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda „Ant svajonių namo sienos“ (Savicko galerijoje Palangoje).

Stasio Juškaus galerija „Vilnius ir dailė“
2002:

10 01–10 28 Vytauto Poškos tapybos paroda.
11 09–11 02 tapybos paroda, skirta prof. Jono Mackonio 80-mečiui.
12 04–12 16 Vlado Karatajaus tapybos paroda.
12 17–2003 01 06 kalėdinė paroda „Dovana šv. Kalėdoms“.
2003:
01 10–02 03 Indros Janickienės kūrybos paroda „Metų laikai. Vilnius“.
02 14–03 03 Jono Kazlausko tapybos paroda.
03 04–03 31 Svajūno Armono tapybos paroda „Moterys ir svajos“.
04 04–05 05 Pauliaus Arlausko tapybos paroda „Damos“.
06 09–07 07 Arvydo Bagdono tapybos paroda „Keistuolis Senelis vasaros nepažįsta“.
09 16–10 16 paroda „Vilnius ir dailė“, skirta Sostinės dienoms.
12 09–2004 01 06 kalėdinė paroda „Kalėdų džiaugsmas“.

Gintaro muziejus-galerija
2002:

09 17–12 10 Andrea Wagner, Terhi Tolvaneno (Olandija) juvelyrikos paroda „Out of the Blue“.
12 12–2003 02 05 tarptautinio konkurso „Gintaras interjere“ dalyvių darbų paroda.
2003:
02 07–03 09 Ąžuolo Leono Vaitukaičio juvelyrikos ir mažosios plastikos paroda „Jubiliejus“.
03 10–04 02 Lauros Kviliūnaitės juvelyrikos ir Algio Kucharskio fotografijų paroda „Manija nerti“.
04 03–06 03 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus Dizaino katedros Metalo studijos studentų juvelyrikos ir mažosios plastikos paroda „Mes ateinam“, skirta VDA 210 jubiliejui.
06 04–09 18 šiuolaikinių dailininkų, dirbančių su gintaru, juvelyrikos ir mažosios plastikos paroda.
09 19–10 25 Eglės Babilaitės-Sitas ir Ievos Babilaitės kūrybos paroda „Tirpstanti, vėjuota, pumpuruota“.
10 28–12 31 projekto „Gintaras ir mada“ paroda (kuratorė Jurgita Ludavičienė). Sonatos Bylaitės ir Vitalio Čepkausko „Ginklas–gintaras“; Astos ir Mindaugo Šimkevičių bei Povilo Zaleskio „Dviese galima žaisti“.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija
2002:

09 22–10 10 Holokausto dienai paminėti skirta fotografijų paroda „Vilnius XX a. pr. fotografijose“ (kuratorius Donatas Valančiauskas).
10 14–11 08 Elenos Nonos Zavadskienės tapybos ir grafikos paroda „Virš mūsų tik dangus“
(kuratorė Rasa Gečaitė).
11 18–12 02 Alekso Eugenijaus Kulviečio Suareso (Kolumbija) kryžių ir Adomo Varno (Lietuva) fotografijų paroda „Lietuviška kryždirbystė Lietuvoje ir Kolumbijoje” (kuratorė Rūta Samuolytė).
12 04–2003 01 13 Robertos Vaigeltaitės, Egidijaus Rudinsko, Evelinos Rinkevičienės, Miglės Kosinskaitės, Antano Obcarsko, Juditos Budriūnaitės, Linos Jonikienės, Aušros Andziulytės, Babayan Gayane instaliacijų ir fotografijų paroda „Laikas fotografijoje ir erdvėje“ (kuratorė Jolanta Zabulytė).
2003:
01 14–02 06 Vasilijaus von Rothkircho rankraščio „Užrašai apie Druskininkus“ iliustracijų paroda (kuratorius Gintaras Dumčius).
02 07–03 07 Alberto Aschat-Uly Murzagulo (Baškirija) tapybos paroda „Lietuva – mano pirma tėvynė“.
03 10–03 15 Zhang Cui Ying (Kinija) tradicinės kinų tapybos paroda.
03 17–04 10 Vytauto Michelkevičiaus fotografijų paroda „Paryžiaus etiudai“.
04 11–04 30 Gintaro Kraujelio tapybos paroda „Natiurmortas“.
05 02–06 03 Gediminos Šalkauskaitės fotografijų paroda „Pilvo šokiai“, skirta Motinos dienai.
06 04–07 08 Vito Luckaus fotografijų paroda iš ciklų „Azerbaidžane“ ir „Tbilisyje“, skirta tarpregioniniam projektui „Kaukazo kultūros dialogas“.
07 07–08 05 Aleksandro Vozbino tapybos paroda „Nuo pagonybės iki baroko“.
08 06–09 05 Antano Krištopaičio akvarelių paroda „Lietuvos bažnyčios ir malūnai“.
09 08–09 12 Redos Griškaitės knygos „Mineralinis miestelis, arba Kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje“ (pagal Vasilijaus von Rothkircho rankraštį „Užrašai apie Druskininkus“) pristatymas ir užrašų, fotografijų, atvirukų, laiškų bei kt. iliustracinės medžiagos paroda apie pirmuosius Druskininkų gydytojus (kuratoriai Sigita Chlebinskaitė ir Gintaras Dumčius).
09 16–10 08 Vėtrės Antanavičiūtės fotografijų paroda „Indiškos sakmės“.
10 13–10 31 Dainos Mieželaitytės sieninės plastikos paroda „Australietiški motyvai – batika ant odos“.
11 06–11 21 Andriaus Mikšio (JAV) fotografijų paroda „Lietuvos romai“.
11 24–12 14 Valerijono Vogėlos primityviosios tapybos paroda „Šviesūs pėdsakai“, skirta
1-osioms menininko mirties metinėms (kuratorė Zinaida Vogėlienė).

Lenkų meno galerija „Znad Wilii“
2002:

10 01–10 30 Vidmanto Gerulaičio tapybos paroda „Jūros motyvai“.
10 30–11 30 Lionės Grigaliūnaitės, Jolantos Snežko, Tado Paplavskio ir Simono Skrabulio tapybos paroda „Kvartetas pristato“.
10 01–12 31 galerijos dailininkų paroda iš ciklo „Dailininkai iš Lietuvos pristato“ galerijoje „W podwórzu“ („Kieme“) Žešove (Lenkija). Dalyvavo 33 dailininkai: H. Natalevičius, L. Natalevičius, R. Filistovičius, E. Kokanauskis, R. Stasiulis, R. Radzevičius, J. Rokickis, T. Poplavskis, A. Poklad, V. Golub ir kt.
12 01–12 31 Naujametinė miniatiūrų paroda. Dalyvavo menininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos.
2003:
01 04 –02 14 Roberto Blujo tapybos paroda „Tarp žemės ir dangaus / Mėlynas ir dieviškas“.
01 01–03 30 galerijos dailininkų paroda iš ciklo „Dailininkai iš Lietuvos pristato“ galerijoje „Space Gallery“ Krokuvoje (Lenkija).
02 14–03 11 Viktoro Šociko tapybos paroda „Didelė sąveika“.
03 11–04 18 Aleksandro Guščenkos akvarelių paroda „Užupis, Belmontas...“
04 18–04 30 Mariuszo Hermanowicziaus (Prancūzija) fotografijų paroda „Vilnius, o vis tik...“ (kartu su Lenkų institutu Vilniuje).
04 18–05 30 galerijos dailininkų paroda iš ciklo „Dailininkai iš Lietuvos pristato“ Meno parodų centre Piotrkove Trybe (Lenkija).
05 30–05 20 Jaroslavo Rokickio tapybos paroda.
05 20–06 30 Aleksandro Vozbino tapybos paroda „Pornografija“.
07 01–08 15 Lietuvos žmonių su stuburo negalia asociacijos poplenerinė tapybos paroda.
07 02–08 05 galerijos dailininkų paroda iš ciklo „Dailininkai iš Lietuvos pristato“ Miunchene (Vokietija).
08 15–09 30 Jolantos Teišerskytės-Stoškienės ir Eduardo Urbanavičiaus tapybos, akvarelių ir pastelių paroda.

Rusų meno galerija
2002:

10 17–11 07 A.A. Bembelio šiuolaikinės skulptūros muziejaus (Baltarusija, Minskas) jaunųjų dailininkų skulptūrų ir grafikos paroda (kuratorė Larisa Dobrovolskaja).
11 24–2003 01 10 Julijos ir Vladimiro Jakuševų tapybos ant stiklo paroda (Rusija, Sankt Peterburgas). 
2003:
02 19–03 16 Vladimiro Golubo tapybos paroda „Miesto bliuzas“.
03 19–03 28 jubiliejinė Viačeslavo Sokoleckio tapybos ir grafikos paroda „Ar buvo gyvenimas?“
04 17–04 30 Svetlanos Oliuninos (Kaliningradas, Rusija) tapybos paroda „Dvasia ir dvasingumas“.
05 08–05 24 Grigorijaus Michejevo (Latvija) tapybos paroda.
10 07–10 17 Zitos Jurgelevičiūtės keramikos paroda „Sesės ir katės“. 
11 13–11 27 Jelenos Blizinos tapybos paroda „Rudens maratonas“.
11 30–12 30 Pavlovo Pasado (Rusija) skarų paroda. 
 
Meno ir kultūros centro „Stiklo karoliukai“ galerija
2002:

10 03–10 15 Lianos Karpavičienės fotografijų paroda „Nidos palikimas 1987“.
10 17–10 31 Tadeuszo Rolkes ir Chriso Niedenthalo (Lenkija) fotografijų paroda-projektas „Kaimynė“.
11 14–12 08 Pauliaus Normanto fotografijų paroda „Stebuklai – Lietuvos Azijos“.
12 11–12 15 INK’o tapybos paroda „Vienatvės misterija“.
12 17–2003 01 14 II tarptautinė miniatiūrų paroda „Mažoji m“.
2003:
03 18–03 31 Gintaro Daunio fotografijų paroda.
04 01–04 14 Deimanto Populaigio tapybos paroda „Žingsniai“.
04 01–04 14 projekto „Gyvoji grafika“ dalyvių darbų paroda (kuratorė Kristina Norvilaitė).
04 17–05 04 Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda „Mysli“.
05 06–05 24 Mariaus Ozanos Cha fotografijų paroda „Aš esu, arba Narcizo dienoraštis“.
05 24–06 24 Jūratės Rekevičiūtės grafikos paroda „ŽenklasMoteris“.
0914–09 24 Mariaus Zavadskio paroda „Lesyklėlė demonams“.
09 24–10 02 Mariaus Abramavičiaus tapybos paroda „Prie Rojaus vartų“.
10 02–10 13 Panevėžio dailininkų kūrinių paroda. Dalyvavo Girmantas Rudokas, Jolanta Rudokienė, Diana Rudokienė, Vidmantas Mačiulis, Artūras Stančikas, Osvaldas Juška, Vytautas Tallat-Kelpša.
10 14–10 29 Chriso Niedenthalo (Lenkija) fotografijų paroda „Neportretuojamųjų portretai“.
10 30–11 18 Davido Oduki‘o (Olandija) tapybos paroda „Moteris raudonu bikiniu“.
12 04–2004 01 08 III tarptautinė miniatiūrų paroda „Mažoji m“.

Užupio galerija
2002:

10 04–11 16 Dominyko Povilensko juvelyrinių darbų paroda.
11 16–11 30 grupinė auksakalių darbų paroda „Sidabro gijos“ (kuratorė Laima Grikšaitė-Kėrienė). Dalyvavo Laima Kėrienė, Jurgita Erminaitė, Eglė Čėjauskaitė.
12 01–12 31 kalėdinė paroda.
2003:
02 17–03 12 Astos ir Mindaugo Šimkevičių juvelyrikos darbų paroda „Dėliojimai“.
03 12–04 12 Evaldo Babensko paroda „Archajiniai papuošalai“.
04 12–05 12 Alfredo Šalnio „Dėžutė papuošalui“.
10 01–10 28 Lietuvos auksakalių originalių auskarų paroda.
11 07–12 31 Sandros  Malaškevičiūtės juvelyrinių darbų paroda „ORG“.
11 14–12 31 kalėdinė papuošalų paroda.

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“
2002:

09 21–11 04 pirmoji galerijos paroda „Auksas mene“.
11 04–11 24 paroda „Metalo ženklai“ (Viktoro Binkio objektai ir tapyba, Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafika).
12 03–12 20 paroda „Kalėdinė juvelyrika“.
12 20–2003 02 10 autorinės juvelyrikos paroda „Gražiai gyventi neuždrausi“.
2003:
02 13–03 19 paroda „Vyrai apie meilę ir „Baltos kandys“ (dalyvavo Vytautas Mockaitis, Arvydas Ališanka, Arūnas Žilys, Arūnas Rutkus, Vitalis Čepkauskas, Eimantas Ludavičius ir kt., grupė „Baltos kandys“).
03 21–04 30 paroda „Pavasariniai žiedai“.
06 03–06 28 Gruzijos šiuolaikinio meno aukso fondo paroda.
06 29–09 07 paroda „Vasaros pilnatis“.
09 08–09 29 Algio Griškevičiaus kūrybos paroda „Rankdarbiai“.
09 30–10 20 metinė galerijos paroda „Auksinis menas“.
10 22–11 11 Rūtos Katiliūtės tapybos paroda (pristatymas Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai).
11 13–11 30 paroda „Komodos. Iš komodos“.
11 26–12 31 kalėdinė paroda „Gražiai gyventi neuždrausi“.
12 01–12 15 Alfredo ir Solveigos Krivičių paroda „Votai“.
12 29–2004 01 17 Kintų emalio plenero dalyvių darbų paroda. Livijos Andriukaitytės emalio darbų paroda.
12 29–2004 01 17 Dariaus Gerliko papuošalų ir Jurgitos Gerlikaitės-Schulz grafikos paroda.

Galerija „IBID Projektai“
2002:

10 30–12 04 paroda „New Old School“.
12 05–2003 01 05 paroda „Who is who / Kas yra kas“.
2003:
09 13–10 19 Carey Young kūrybos paroda.

Galerija „Rojaus kalnas“
2002:

09 14–09 26 Aukštaitijos dailininkų kūrybos paroda. Dalyvavo Dusetų dailės galerijos dailininkai Alvydas Latėnas, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Alvydas Stauskas ir kt.
11 14–2003 01 07 tapybos ir skulptūros paroda „Angelas 2002“. Dalyvavo Aloyzas Stasiulevičius, Marijus Piekuras ir kt.
2003:
02 01–02 30 Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda „E Sara Mia Colpa Secossie?“
05 02–05 25 Arvydo Pakalkos tapybos paroda „Pavasaris“.
11 11–12 11 Mindaugo Skudučio kūrybos paroda.

Galerija „Kauno langas“
2002:

10 20–10 30 pomirtinė Adolio Jono Krištopaičio tapybos paroda.
10 31–11 30 Valmanto Gutausko, Virginijos ir Ričardo Anskaičių stiklo plastikos darbų paroda.
11 15–12 07 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų ir dėstytojų metalo darbų paroda.
12 08–2003 01 07 originaliosios juvelyrikos darbų paroda „Dovana“.
12 08–2003 01 07 Arvydo Gurevičiaus piešinių paroda „Balta tyla“.
12 15–2003 01 15 Ričardo Vaino skulptūrų paroda „Vakaras su medžiu“.
2003:
01 17–02 03 Loretos Abucaitės-Hornall (JAV) piešinių, kompiuterinės grafikos ir darbų iš popieriaus paroda „Cirkas“.
01 31–02 28 Kazimiero Barišausko juvelyrikos paroda „Su saulės ženklu“.
04 22–04 29 Gvido Kovėros fotografijų paroda „Septynios sidabrinės svajonės“.
05 09–06 30 Sergejaus Balašovo juvelyrikos paroda „Mitas“.
05 09–05 23 Miglės Kosinskaitės paroda „Ponių laimė“.
06 06–07 04 juvelyrikos paroda „Emalis+“. Dalyvavo Darius Gerlikas, Gvidas Latakas, Nikolajus Žoludevas, Oksana Cepeliuk, Rasa Paškonienė, Reda Aleknienė, Tadas Deksnys, Vaidas Sapragonas, Irene Schildkamp, Ligita Brinkman (Olandija).
06 17–07 30 Daliaus Šlaižo skulptūrų paroda „Gintaro skulptūros“.
09 05–09 29 Mariaus Danio piešinių ir Raimondos Bateikaitės estampų paroda „Ženklas“.
11 21–12 19 juvelyrikos paroda „Brangakmenis“.
12 05–2004 01 09 kalėdinė tapybos ir juvelyrikos paroda „Siurprizas“.

Irenos Mikuličiūtės galerija
2002:

10 15–11 15 Kauno gimnazijų ir vidurinių mokyklų dailės mokytojų improvizacijų, sukurtų Kauno paveikslų galerijoje, paroda „Superrealizmas“ (kuratorė I. Mikuličiūtė).
11 20–12 01 Raimundo Mikšio tapybos paroda.
12 05–2003 01 15 vaikų kūrybos paroda „Nuo Renesanso iki Fluxus“ (kuratorė I. Mikuličiūtė).
2003:
01 15–01 31 paroda ir seminaras-susitikimas su skulptoriumi Robertu Antiniu. Dalyvavo Kauno dailininkai, dirbantys meno gimnazijose ir vidurinėse mokyklose.
02 02–03 10 Kęstučio Grigaliūno grafikos paroda.
03 15–04 20 projekto „Muzika ir dailė“ dalyvių darbų paroda. Dalyvavo J. Naujalio muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai bei Kauno ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ir spec. ugdymo mokiniai.
04 06–05 01 Algirdo Šakalio jubiliejinė tapybos paroda.
04 24 akcija „Džiazas ant grindinio 2003“. Dalyvavo 250 Kauno vaikų bei jaunimo.
06 01 piešimo akcija prie Kauno pilies gynybinės sienos „Dainų tiltai“, skirta Vaikų gynimo dienai.
06 20–09 01 plenerai Nidoje, Birštone, Svėdasuose, Judrėnuose. Dalyvavo G. Kulšys, R. Majauskas, R. Mikšys, V. Stankus, A. Šakalys, J. Galdikaitė.
09 12–10 08 plenerų darbų paroda, skirta Karaliaus Mindaugo karūnavimo jubiliejui.
10 03 kūrybinis seminaras grafikės Danguolės Daunytės studijoje.
10 10–11 10 Rimvydo Jankausko-Kampo tapybos paroda, skirta mirties 10-mečiui.
11 15–12 02 tapybos paroda, skirta P. Rimšai atminti (kuratorius V. Mieželis).
12 05–2004 01 05 vaikų kūrybos paroda.

Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija
2002:

10 06–10 31 VDA Kauno dailės instituto Tekstilės katedros magistrančių Giedrės Legaitės-Petniūnienės, Kristinos Petrauskienės, Indros Šliužaitės paroda „Forma, faktūra, piešinys“.
11 05–11 19 Margaritos Taurinskienės paroda „Kelyje“.
11 20–12 04 Linos Gutauskienės kūrybos paroda.
12 05–12 19 Zinaidos Irutės Dargienės kūrybos paroda „Meditacijos“.
12 05–12 19 paroda „Kalėdinė dovana“.
12 20–2003 01 09 Jolantos Šmidtienės paroda „Dangus“.
2003:
01 10–01 23 Birutės Sarapienės kūrybos paroda.
01 24–02 06 Dailės gimnazijos tekstilės specialybės moksleivių darbų paroda.
02 07–02 27 Rimos Mikalauskienės skiautinių paroda.
02 28–03 20 R.R. Stankevičienės, L. Kvietkauskienės paroda „Džiunglės“.
04 16–04 30 paroda „Pavasariniai skalbiniai“ (Jolanta Šmidtienė, G. Legaitė, Margarita Taurinskienė).
05 01–05 15 Kauno tekstilininkų paroda, skirta Motinos dienai.
05 16–05 30 Audronės Kniukštienės kūrybos paroda.
07 11–07 31 Virginijos Aleknaitės kūrybos paroda.
08 14–09 05 Kauno dailės instituto tekstilės specialybės III kurso studenčių darbų paroda „Išprotėjusi boružė“.
10 01–10 21 Gražinos Janušauskaitės kūrybos paroda.
11 14–12 14 tarptautinės tekstilės parodos „Geroji ir išvirkščioji pusės“ gretutinė paroda-projektas „Nauji senamiesčio rūbai“.

Panevėžio dailės galerija
2002:

Veikia nuolatinė ekspozicija „Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys“.
10 02–10 20 Miriam Meras (Prancūzija) litografijų paroda (kartu su Šiaulių galerija „Laiptai“).
10 03–10 06 Povilo Šiaučiūno ekslibrisų paroda, skirta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 80-mečiui
10 25–11 10 Valdo Klimavičiaus architektūrinių darbų paroda „20 metų architektūroje“.
11 13–11 24 Biržų krašto dailininkų grupės „Aštuoni plius“ kūrybos paroda.
11 27–12 15 kilnojamoji Danijos dailininkų paroda „Danijos ženklai“ (kartu su Danijos kultūros institutu).
12 18–2003 01 12 tarptautinio veltinio simpoziumo „Veltinis 2002“ kūrinių paroda (kartu su grupe „Baltos kandys“).
2003:
01 15–02 02 paroda „Lietuvos spaudos fotografija 2001“ (kartu su Lietuvos spaudos fotografų klubu).
02 05–02 23 Vladislovo Vaišvilos jubiliejinė 70-mečio tapybos darbų paroda.
02 26–03 16 Janinos Monkutės-Marks tekstilės kūrinių paroda (kartu su Janinos Monkutės-Marks muziejumi-galerija, Kėdainiai).
03 19–04 06 pomirtinė Klausučio Henriko Beržanskio tapybos darbų paroda, skirta dailininko 60-osioms gimimo metinėms paminėti.
04 11–05 04 Panevėžio krašto tautodailės paroda (kartu su LTS Panevėžio skyriumi).
05 07–05 25 paroda „Panevėžio dailės dienos 2003“. Tapyba, skulptūra, grafika, videomenas (kartu su LDS Panevėžio skyriumi).
05 28–06 22 keramikų grupės „Plyta“ dalyvių darbų paroda (Elena Aleksejeva, Jurgita Jasinskaitė, Gražina Petronytė, Jurgita Radžiūnaitė, Julius Rakevičius, Donatas Šimukonis).
06 26–08 31 tapybos paroda „Prieš trisdešimt metų“ (Kostas Dereškevičius, Algimantas Kuras, Arvydas Šaltenis, Algimantas Švėgžda (1941–1996); kartu su galerija „Maldis“).
07 16–10 01 Žanetos Zubkovos (Niujorkas) monotipijų paroda.
09 03–09 28 Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Laiko paieškos“, skirta Panevėžio miesto 500 metų jubiliejui.
10 01–11 02 dailės pedagogų vasaros plenero „Tapyba miestui“ dalyvių darbų paroda, skirta Panevėžio miesto 500 metų jubiliejui.
Galerijos parodos, surengtos kitose erdvėse
2003:

01 31–03 16 „Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys“. Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija (Kėdainiai).
07 01–09 29 „Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys“. Lietuvos Respublikos Prezidentūros kiemas.

„Baroti“ galerija
2002:

 09 27–10 17 Vitalijaus Čepkausko (Vitalio) tapybos, skulptūrų, asambliažų paroda.
10 18–11 07 Mindaugo Petrulio kaligrafijos paroda.
11 08–12 05 Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos narių darbų paroda, skirta sąjungos 5-mečiui.
12 06–2003 01 10 kalėdinė Lietuvos dailininkų kūrinių paroda.
2003:
01 17–02 06 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
02 07–02 27 Kauno dailės instituto studentų stiklo ir grafikos darbų paroda.
02 28–03 21 Raimundo Sližio ir Broniaus Gražio tapybos paroda.
03 21–04 11 Elenos Balsiukaitės tapybos, koliažų ir Danieliaus Sodeikos skulptūrų paroda.
04 11–05 02 Virginijaus Viningo tapybos paroda.
05 02–05 23 Mall Nukke (Estija) tapybos paroda.
05 23–06 20 Sigito Staniūno tapybos paroda.
06 20–07 11 Arvydo Karvelio tapybos paroda.
07 11–08 03 tarptautinio projekto „Zona S“ paroda. Rengė „Baroti“ galerija ir Klaipėdos dailės parodų rūmai (kuratorius Isroildžonas Barotis).
07 25–08 13 tarptautinio projekto „Akvariumas II“ paroda. Rengė „Baroti“ galerija ir Klaipėdos dailės parodų rūmai (kuratorius Isroildžonas Barotis).
08 14–09 07 Audriaus Gražio tapybos paroda „Filtras–Flirtas“.
09 12–10 03 Algirdo Petrulio tapybos, akvarelių, pastelių paroda.
10 03–10 24 Pauliaus Juškos tapybos ir piešinių paroda.
10 24–11 14 Virgilijaus Bizausko vitražų paroda.
11 21–12 19 Ramunės Prackevičiūtės akvarelių, Irminos Dūdienės ir Laimos Tamoševičienės keramikos paroda.
12 12–2004 01 10 kalėdinė Lietuvos dailininkų darbų paroda.
 
Galerija „Pėda“
2002:

09 26–10 16 Ievos ir Eglės Babilaičių tekstilės ir tapybos paroda „Laplandija“.
10 10–10 23 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės tapybos paroda.
11 14–12 11 tarptautinio tapybos plenero „Nidos magija“ dalyvių darbų paroda. Dalyvavo E. Pečerskis, L. Lago, S. Kruopis, S. Gutauskas, A. Savickas ir kt.
12 12–2003 01 08 grupinė dailininkų, baigusių metalo plastiką ir juvelyriką Talino dailės institute, paroda „Bronza+2002“. Dalyvavo Romualdas Inčirauskas, Vytautas Karčiauskas, Saulius Bertulis, Vytautas Mockaitis, Arvydas Gurevičius ir kt.
2003:
01 09–02 05 Mariaus Liugailos grafikos paroda.
02 06–03 05 paroda „Ženklai“. Dalyvavo R. Čečkauskaitė, A. Gurevičius, L. Potet, V. Karčiauskas KA.
03 06–04 02 Petro Balčiaus juvelyrikos paroda „Sakmė apie gintarą“.
04 03–04 30 Evgenijaus Pečerskio grafikos paroda „Objektai“.
05 01–05 29 Rolanos Čečkauskaitės tapybos paroda.
05 03–06 01 Alberto Krajinsko kūrybos paroda.
05 30–06 24 Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
06 25–07 23 Ispanijos juvelyrų asociacijos narių darbų paroda (N. Arceneguy, M. Vega, L. Katsuki, M.J. Lasala, M.J. Bo, I. Astasheva, L. Marquez, L. Rodriguez, K. Sanchez).
07 24–09 08 L. Potet, I. Paltanavičiūtės, Ž. Mirinavičiaus vitražų paroda.
10 09–11 05 Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tapybos paroda „Marių ženklai“.
11 06–11 19 Eglės Šipalytės ir Sauliaus Paukščio fotokeramikos paroda „Kamėjos“.
11 06–11 19 Kintų tarptautinio emalio simpoziumo dalyvių darbų paroda „Emalis“. Dalyvavo R. Tarvydas, S. Bertulis, B. Stulgaitė, M. Gurevičienė, D. Gerlikas.
11 20–12 30 Lino Lago tapybos paroda.

Šiaulių dailės galerija
2002:

10 17–11 01 psichosocialinės reabilitacijos meninis projektas-paroda „be’asmeniškai“ (rengė ŠDG, menininkų klubas).
10 18–11 14 Renės Banaitienės kūrybos paroda „Įspaudas“.
11 06–11 25 Gegužių vidurinės mokyklos ir ją baigusių mokinių kūrybos paroda, skirta Šiaulių dailės galerijos 10-mečiui.
11 06–11 25 Pauliaus Arlausko paroda „Womens online“.
11 23–12 19 tarptautinis vizualinių menų festivalis „VIRUS“, skirtas Šiaulių dailės galerijos 10-mečiui (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
11 27–11 30 VII šiuolaikinio meno ir mados festivalis „neoVIRUS“ (šokis, muzika, mada, videomenas; rengė Menininkų klubas, ŠDG, Šiuolaikinio šokio informacijos centras).
12 20–2003 01 15 Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda „Mirties sodas“.
12 16–2003 01 17 jubiliejinė Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda.
2003:
01 18–02 03 Marijos Čičirkienės fotografijų paroda.
01 15–02 03 Šiaulių universiteto Menų fakulteto magistrų diplominių darbų paroda.
02 03–02 16 teminė fotografijų paroda „Gyvenimas gražus, jei“.
02 03–02 24 Pauliaus Arlausko tapybos paroda „Portretai“.
02 03–02 27 Laimos Drazdauskaitės tapybos paroda.
02 17–03 10 Jūratės Stelkauskytės-Neimantienės, Dainos Vanagaitės-Belžakienės, Eglės Česonytės keramikos paroda.
03 10–04 07 metinė Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos paroda.
04 07–04 28 teminė paroda „Yvairus menas“ (kuratorius Darius Gerasimavičius).
04 07–04 28 Evaldo Mikalausko grafikos paroda.
04 07–04 28 Eduardo Juchnevičiaus kūrybos paroda EX POST.
04 28–05 26 Šiaulių miesto dailininkų metinė kūrybos paroda (rengė LDS Šiaulių skyrius).
05 05–05 19 A. Musneckio, J. Bindoko, J. Nekrašiaus fotografijų paroda „Grūto parkas“.
05 10 multimedijos meno festivalis „Enter“ (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
05 26–06 16 skiautinių meno paroda „Metų laikai“ (rengė klubas „Kamena“).
05 26–06 16 Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės tapybos paroda.
06 16–07 05 Dano Naginsko, Martyno Jankevičiaus, Egidijos Aleksaitės tapybos paroda.
06 16–07 14 respublikinė architektūrinio dizaino paroda „Detalė“ (rengė LAS Šiaulių skyrius).
07 05–08 07 Leszeko Madzyko fotografijų ir plakatų paroda (rengė Lenkų institutas Vilniuje).
07 07–07 28 Kazimieros Vilmos Lideikienės personalinė tapybos paroda.
07 14–07 28 IV tarptautinis vaikų meno festivalis „Tūkstantis svajonių“ (kuratorė Zita Vilutytė).
08 12–09 01 teminė šiuolaikinio meno paroda „Pay“ (kuratorius Virginijus Kinčinaitis).
10 03–10 20 jubiliejinė Dalvyčio Udrio tapybos paroda.
10 06–10 27 Redos ir Arūno Uogintų kūrybos paroda „Scenografika“.
10 13–10 20 kilnojamoji teminė paroda „Nedelsk“ (kuratorė Violeta Jusionienė).
10 28–11 15 teminė paroda „Laikmetis“ (rengė LDS Šiaulių skyrius).
10 06–10 27 Algirdo Musneckio fotografijų paroda „Pensininko gyvenimas ir mirtis“.
11 24–12 15 VIII šiuolaikinio meno festivalis „Virus“ (konferencija, parodos, modernus šokis, muzika, videomenas, rengė Menininkų klubas).
12 15–2004 01 15 jubiliejinė Ligijos Stalevičienės akvarelių paroda.
12 15–2004 01 15 Vytauto Eigirdo tapybos paroda.

Galerija „Laiptai“
2002:

09 20–10 10 Arūno Vasiliausko akvarelių paroda.
10 11–11 07 Kornelijaus Užuoto tapybos paroda.
11 08–11 28 Algio Augustinaičio tapybos paroda.
11 28–12 31 Nijolės Sitonytės tapybos ant šilko paroda „Pink’lės“.
12 05–12 31 X kalėdinė miniatiūrų paroda.
2003:
01 11–01 27 Alfonso Čepausko grafikos ir skulptūrų paroda.
02 07–02 27 17-oji Lietuvos ekslibrisų paroda.
02 28–03 20 Algio Griškevičiaus fotografijų paroda.
03 21–04 09 Zitos Vilutytės kūrybos paroda „Intuicija“.
04 10–05 03 Balio Tuskėno tapybos ir piešinių paroda.
05 04–05 29 Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda.
05 30–06 19 Aleksandro Falejaus, Elenos Zabežajevos, Jurijaus Lešiko (Baltarusija) kūrinių paroda.
06 20–07 30 vaikų kūrybos paroda „Sportas jungia Baltijos šalių vaikus“, skirta III Baltijos jūros šalių jaunimo žaidynėms.
08 14–09 04 Gabrielės Paplauskaitės kūrybos paroda „Prisilietimas“.
09 05–09 24 meninio projekto „Himnas kėdei“ paroda (kuratorė Janina Ališauskienė).
09 25–10 02 Edmundo Birgėlos grafikos paroda „Retrospektyva“.
10 03–10 16 Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos moksleivių ir mokytojų kūrybos darbų paroda.
10 17–11 06 Aldonos Gustas (Vokietija) piešinių paroda.
11 07–11 28 Osnabriuko (Vokietija) dailės akademijos prof. R.G. Mordmuellerio studentų darbų paroda.
12 03–12 31 XI kalėdinė miniatiūrų paroda.
Galerijos parodos, surengtos kitose erdvėse
2002:

10 02–10 22 Miriam Meras (Paryžius) litografijų paroda Panevėžio dailės galerijoje (kuratorius Vygintas Ališauskas).
12 12–2003 02 16 Miriam Meras (Paryžius) litografijų paroda Kelmės krašto muziejuje.

Šiaulių universiteto dailės galerija
2002:

10 01–10 16 Ričardo Dailidės fotografijų paroda.
10 17–11 04 Medos Dilinskienės tapybos paroda „Kūnai“.
10 17–11 05 Radviliškio vaikų dailės mokyklos mokinių tapybos diplominių darbų paroda „Atradimas“.
11 05–11 20 Juozo Galkaus plakatų paroda.
11 06–11 20 Virginijos Degenienės ir Žydrūnės Kriūkaitės tekstilės darbų paroda „Mini–2“.
11 21–12 03 Aritonės Plungienės meno kūrėjų ir diskusijų klubo-studijos paroda „Švytėjimas“.
11 21–12 04 Aldonos Visockienės keramikos darbų paroda.
12 04–12 18 Ritos Gudaitytės tekstilės darbų paroda „Vaikystės dėmės“.
12 06–12 18 Petro Rakštiko grafikos darbų paroda.
12 19–2003 01 07 jaunimo fotomeno ir videomeno paroda-konkursas „Šventumo tiražas“ (kuratorė S. Jastrumskytė).
2003:
01 09–01 22 Šiaulių universiteto Menų fakulteto magistrantų darbų paroda „DuGija“.
01 09–02 03 Valdo Barakausko akvarelių paroda „19“.
01 23–02 05 Simono Gutausko tapybos paroda.
02 04–02 18 Vilmos Gapševičiūtės fotografijų paroda „Stebėjimas/is“.
02 06–02 24 Vilniaus dailės akademijos studentų grafikos darbų paroda.
02 19–03 04 Irenos Burneckienės ir jos vadovaujamų studenčių fitodizaino darbų paroda „Žydintis sapnas“.
02 25–03 12 Jolantos Šmidtienės ir kompanijos „Gildija“ mažosios tekstilės paroda „Dangus“.
03 04–03 18 Andriaus Sirtauto tapybos darbų paroda.
03 13–03 26 Alvydo Kurtinaičio skulptūrų paroda.
03 18–04 02 Šiaulių vaikų dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Nuo galvos iki kojų“.
03 27–04 09 Lino Navicko tapybos darbų paroda.
04 08–04 22 Tomo Černiševo fotografijų paroda „Kažkur... pasaulis mano akimis“.
04 10– 04 23 Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dizaino katedros studentų darbų paroda.
04 23–05 05 Tomo Kovieros tapybos paroda „Aplinkybės“.
04 25–05 08 Vytauto Mockaičio ir Petro Gintalo metalo plastikos kūrinių paroda „Objektai ir subjektai“.
05 06–05 19 Nedo Andriuškos fotografijų paroda „Burbble up“.
05 08–05 21 „Studentiškas pavasaris“. Šiaulių universiteto Menų fakulteto studentų kūrybinių darbų paroda.
05 20–05 28 Sauliaus Rupšio fotografijų paroda „Etiudai“.
05 22–06 04 Bonaventūro Šalčio tapybos ir Petro Rakštiko skulptūrų paroda „5022“.
06 03–06 17 Lolitos Zalogienės ekslibrisų paroda „Exlibrio poezija“.
06 05–06 22 Irenos Ambrazienės piešinių paroda „...nužiūrinėjimai...“
06 23–07 13 Šiaulių universiteto Menų fakulteto bakalaurų darbų paroda.
07 14–08 25 Viktoro Ostašenkovo tapybos darbų paroda.
08 20–09 03 Indrės Antulienės tapybos darbų paroda „Nuojauta“.
08 26–09 10 Mariaus Abramavičiaus fotografijų paroda „Stiklo karoliukų žaidimai“.
09 04–09 22 Anetos Grabauskaitės miniatiūrų ir poezijos paroda „Dėlionė“.
09 11–09 24 Zinaidos Irutės Dargienės tekstilės paroda „Senojo Testamento parafrazės“.
09 23–10 14 Šiaulių S. Daukanto vidurinės mokyklos jubiliejinė paroda. Dailės mokytojos Rasos Būtėnaitės mokinių kompozicijų paroda „Mes kuriame...“
09 25–10 08 Šiaulių universiteto Menų fakulteto dailės didaktikos katedros dėstytojų kūrybos darbų paroda.
10 09–10 22 Šiaulių universiteto Menų fakulteto Piešimo katedros dėstytojų kūrybos paroda.
10 15–10 28 Šiaulių Romuvos vidurinės mokyklos jubiliejinė paroda.
10 23–11 05 Agnieszkos Gozdor (Lenkija) kūrybos paroda.
11 06–11 19 Martyno Gaubo skulptūrų ir piešinių paroda.
11 11–11 24 mokytojos A. Plungienės moksleivių fotografijų paroda.
11 20–12 03 Vidmanto Zarėkos akvarelių paroda.
11 25–12 16 Irenos Ambrazienės miniatiūrų paroda.
12 04–12 17 Albino Kavaliausko paroda „Odos kaprizai“.
12 18–2004 01 08 Salomėjos Jastrumskytės kuruojamas projektas.

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija
2002:

09 13–10 31 Algimanto Kezio (JAV) fotografijų parodos „Čikaga/Kezys“, „Angelai“ ir Zino Kazėno (Lietuva) fotografijų parodos „Viena valanda Čikagoje“, „Las Vegas“.
11 08–12 14 VDA Tekstilės katedros bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų paroda.
12 20–2003 01 25 Algirdo ir Klaudijaus Petrulių tapybos paroda.
2003:
05 02–06 12 Zinaidos Irutės Dargienės tekstilės ir Nerutės Čiukšienės keramikos paroda „Siūlai erdvėje ir mezginiai molyje“.

Dusetų dailės galerija
2002:

09 27–10 12 Druskininkų miesto dailininkų grupės „3x“ kūrybos paroda. Dalyvavo Silva Jakavonienė, Laima Mazurkevičienė, Andrius Mosiejus, Rina Nedzelskienė, Adelbertas Nedzelskis, Virginijus Sutkus, Elma Šturmaitė, Alfonsas Šuliauskas, Liucija Vrubliauskienė, Onutė Zakarienė, Gintaras Žilys, Rūta Žukauskaitė.
10 15–11 06 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
11 14–12 14 Henriko Orakausko kūrybos paroda „Nuo baltos iki juodos“.
12 21–2003 02 06 VIII tradicinė Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų paroda. Dalyvavo Jolanta Abele, Arūnas Augutis, Marius Balčiūnas, Leonîdas Baulinis, Maija Bçrzina, Inta Bodrova, Gita Cankale, Inta Celmina, Uldis Čamanas, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Gintautas Dainys, Žydrūnas Dainys, Sigitas Daščioras, Rimvydas Daužvardis, Virginijus Daužvardis, Inese Dembovska, Daina Eglite, Mairita Folkmane, Ivo Folkmanis, Raimondas Gailiūnas, Saulius Gilys, Rita Juodelienė, Tomas Jurkėnas, Taiga Kaviške, Skaidrė Keibienė, Asta Keraitienė, Sigita Klemkaitė, Daiga Lapsa, Elita Leikuma, Nina Leonidova, Jūratė Mitalienė, Natalija Navickaja, Henrikas Orakauskas, Edmundas Petrovas, Algirdas Petrulis, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Rimvydas Pupelis, Eugenijus Raugas, Alvydas Stauskas, Anda Svarane, Ilona Šauša, Danutė Taraškevičiūtė, Žilvinas Vaičiūnas, Arūnas Vilkončius, Jūratė Vingrienė, Anna Vitolo.
2003:
02 07–03 05 Dusetų krašto fotografų kūrybos paroda. Dalyvavo Algirdas Kairys, Genadijus Kovaliovas, Normantė Ribokaitė, Alvydas Stauskas.
03 08–04 04 tapybos paroda „Vyrai apie moteris“. Dalyvavo Svajūnas Armonas, Arvydas Bagdžius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Silvestras Džiaukštas, Juozas Gelguda, Algis Griškevičius, Jonas Kazlauskas, Saulius Kruopis, Romualdas Pučekas, Raimundas Sližys, Aleksandras Vozbinas, Ričardas Zdanavičius, Rimgaudas Žebenka. Kuratorius Alvydas Stauskas.
04 05–04 30 Vaivos Senkutės tapybos paroda „Vardu į meilę“.
05 02–06 06 Algirdo Petrulio kūrybos paroda.
06 07–07 02 Stasio Aukštuolio piešinių ciklas „Raidynas“.
07 11–08 20 Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda „Galerijai aštuoneri“. Dalyvavo Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Alvydas Latėnas, Eugenijus Raugas, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Nomeda Saukienė, Alvydas Stauskas.

Palangos galerija „Namelis“
2002:

10 01–10 30 Vytauto Kuso miniatiūrų paroda.
2003:
01 05–02 01 Vytauto Kuso miniatiūrų paroda.
02 01–03 01 Kosto Žardalevičiaus tapybos paroda.
03 01–04 01 Andriaus Miežio tapybos paroda.
04 01–05 01 Romo Pauliko tapybos paroda.
05 01–05 30 Alvydo Venslausko tapybos paroda.
05 31–06 30 Stasio Gabalio tapybos paroda.
06 30–07 15 Andriaus Miežio grafikos ir tapybos paroda.
07 15–08 01 Kosto Žardalevičiaus tapybos paroda.
07 15–08 01 Ilonos Jonušienės keramikos paroda.
08 01–08 20 Romo Radzevičiaus tapybos paroda.
08 20–09 15 Romo Pauliko tapybos paroda.
09 15–10 15 Rūtos Čepinskaitės grafikos paroda.
10 15–11 15 Vilijos Taujanskaitės ir Renatos Repšienės keramikos paroda.
11 15–12 15 Aleksandro Lanotos tapybos paroda.
12 15–12 31 Arvydo Šapokos tapybos paroda.

Utenos kultūros centro dailės galerija
2002:

10 27–11 27 tradicinė fotografijų paroda „Utenos fotomenas 2002“.
11 29–2003 01 30 Utenos dailininkų kūrinių paroda „Utenos menas 2002“ (tapyba, grafika, keramika, skulptūra).
2003:
02 02–03 02 Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos absolventų kūrybos paroda, skirta sustiprinto dailės mokymo 30-mečiui.
03 06–04 10 Laimono Šmergelio tapybos ir piešinių paroda „Žmogus“ ir meninės draugijos „Šaltinėlis“ (vadovas L. Šmergelis) narių kūrinių paroda.
04 14–05 10 informacinė-reklaminė paroda „IF draudimas Lietuvoje“.
05 14–06 14 Invalidų ir kurčiųjų meno draugijos Utenos skyriaus narių kūrybos paroda, skirta Invalidų metams paminėti (kuratorės Ramunė Bivainienė, Laimonas Šmergelis).
09 01–09 16 Utenos dailės mokyklos XXIV absolventų laidos kūrybos paroda.
09 17–09 27 kilnojamoji paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“.
09 27–10 27 „Verdenės“ klubo narių kūrybos paroda, skirta Utenos miesto gimtadieniui.
10 28–11 28 tradicinė fotografijų paroda „Utenos fotomenas 2003“.
11 29–12 30 Utenos dailininkų kūrinių paroda „Utenos menas 2003“.


Parodų rūmai ir salės

LDS parodų salė
2002:

09 30–10 25 Lvovo dailininkų kūrinių paroda.
10 28–11 18 paroda „Nežinoma ir nepažįstama Domicėlė Tarabildienė“ (fotografijos ir fotografika), skirta dailininkės 90-mečiui.
11 25–12 12 Roberto Antinio kūrybos paroda „tarp matomo ir nematomo“ (pristatymas Nacionalinei kultūros ir meno premijai).
12 16–2003 01 12 paroda „Iš mano kišenės II“ (kuratorius Algimantas Biguzas).
2003:
01 14–02 10 paroda „LDS biurokratai prisistato“.
02 13–02 28 2002 m. LDS auksinių ženkliukų laureatų Algimanto Šlapiko, Zitos Kreivytės, Augustino Savicko kūrinių paroda.
03 05–03 28 pomirtinė Elgos Boči kūrybos paroda.
03 31–05 10 paroda „Kūriniai laukia autorių“.
05 13–05 30 Sergejaus Gračiovo tapybos paroda iš ciklo „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“.
06 23–06 30 projekto „Skulptūrų zona“ fotografijų paroda.
08 12–09 05 V tarptautinio tapybos plenero „Soutine’o dienos 2003“ dalyvių darbų paroda.
09 08–09 31 Dr. Genovaitės Kazokienės fondo konkursas-paroda.
10 06–10 31 Algimanto Patamsio porceliano darbų paroda.
11 03–12 08 paroda, skirta Mirusiųjų atminimo dienai (Evos Labutytės, Rimtauto Gibavičiaus, Sauliaus Chlebinsko, Eduardo Jurėno, Algimanto Švažo, Vytauto Jurkūno, Vladislavos Černiauskaitės, Stasės Žilionytės-Bernotienės kūriniai).
11 13–12 08 Lietuvos leidyklų gražiausių knygų paroda, skirta IV tarptautiniam odos meno simpoziumui „Knyga“.
12 08–12 31 paroda „Iš kišenės IV. Laiškas“.

Vilniaus kongresų rūmai
2002:

09 03–11 07 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
11 07–12 15 Loretos Zdanavičienės tapybos paroda.
12 20–2003 01 10 Arūno Žilio tapybos paroda.
2003:
01 10–02 10 Audriaus Gražio tapybos paroda.
02 10–03 31 Vidmanto Jusionio tapybos paroda.
04 04–04 30 Algirdo Griškevičiaus tapybos paroda.
05 01–05 30 Grytės Pintukaitės-Valečkienės tapybos paroda „Jis ir ji“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2002:

10 01–11 11 Eduardo Urbanavičiaus jubiliejinė akvarelių paroda.
10 01–11 03 Jūratės Vanagaitės tekstilės paroda.
10 07–11 13 paroda „Keramika, koliažai ir tekstilė rudeninėje parodoje“. Dalyvavo Elena Aleksejeva, Gražina Jurgelevičiūtė, Normantė Lučiūnaitė, Laura Milevičiūtė, Rasa Nazarovaitė, Rasa Vaičiulytė.
11 12–11 30 Čekijos fotografų darbų paroda „Aksominė revoliucija“, skirta Čekijos Respublikos valstybinei šventei – Kovos už laisvę ir demokratiją dienai.
12 02–12 17 Danijos fotografo Johno R. Johneseno fotografijų paroda „Džiazo milžinai – praeitis ir dabartis“.
11 02–11 29 Elvyros Saladinskaitės-Jurgelionienės ekslibrisų paroda „In memoriam“.
11 04–12 15 Giedrės Valtaitės akvarelių paroda.
11 15–12 08 Mariaus Skudžinsko, Algio Kasparavičiaus, Rimanto Milkinto, Tomo Martišauskio skulptūrų paroda.
2003:
01 09–02 08 VDA leidyklos knygų paroda, skirta leidyklos 10-mečiui.
01 09–01 30 Indrės Aukštakytės-Petraitienės tapybos ant šilko paroda ir Živilės Bernatavičiūtės tapybos paroda.
01 20–02 22 Ievos Jurgelevičiūtės grafikos paroda.
02 04–04 27 Petro Repšio piešinių S. Gedos knygai „Žalio gintaro vėriniai“ paroda.
02 10–03 31 neįgalių žmonių mokymo centro „Mes esame“ kūrinių paroda.
02 12–03 05 fotografijų paroda iš Kinijos „Pasaulinis Kinijos paveldas“ (rengė Kinijos ambasada).
03 04–04 29 Jono Nekrašiaus kelionių fotografijų paroda „Nuo Žiemgalos iki Himalajų“ (rengė kelionių agentūra „Ditma“).
03 05–04 09 Natalijos Natkevičiūtės miniatiūrų paroda „Gyvenimo SAKI“.
03 07–07 24 Rūtilio Algirdo Slavėno tapybos paroda.
03 26–04 12 čekų dailininkų kino plakatų (1970–1990) paroda iš „Galerie Ex-libris“ (Praha) fondų (rengė Čekijos ambasada; Vilniaus kino festivalio „Kino pavasaris“ programos renginys).
04 04–05 10 Odetos Staponkutės piešinių (2001–2002) iš Danijos paroda.
04 16–04 30 tarptautinė karikatūrų paroda „100 % natūral“ (rengė Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Informacijos centras).
05 02–06 07 paroda „Piešia čigonų vaikai“ (rengė Romų kultūros centras).
05 07–05 29 moksleivių piešinių ir rašinių konkurso „Europa mokykloje“ 2003 m. nugalėtojų darbų paroda (rengė Europos Tarybos informacijos biuras).
05 27–06 28 rašytojo Sigito Poškos knygos „Dovilės albumas“ iliustracijų paroda.
05 28–06 30 Irmos Balakauskaitės paroda „Lėlės“ ir vaikų dailės studijos „Spalvų garsai“ kūrinių paroda „Pirmoji mano sukurta knyga“.
06 02–08 16 Eglės Valiūtės kūrinių paroda „Stabtelėjimas pakelėje“ (vitražai, vitražų projektai, iliustruoti ir apipavidalinti leidiniai).
06 10–07 02 Vladimiro Šarkovo (Minskas) tapybos paroda (rengė Baltarusijos Respublikos ambasada).
06 18–07 18 paroda „Kiniškas porcelianas“ (rengė Kinijos ambasada).
07 04–09 06 Vytauto Ciplijausko tapybos darbų paroda „Lietuvos valdovai“, skirta Lietuvos Valstybės dienai, Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-sioms metinėms.
09 10–10 06 Jūratės Mykolaitytės tapybos paroda.
09 24–10 24 ekslibrisų paroda iš LNB Meno skyriaus fondų.
10 06–11 01 Kurto Kaindlo (Austrija) fotografijų paroda „Nežinomi europiečiai“ (rengė Austrijos ambasada).
10 16–11 12 2003 metais gautų meno knygų paroda.
11 06–12 02 fotografijų paroda iš keliautojo Antano Poškos archyvų (rengė Fotomenininkų sąjunga).
11 17–12 06 Antano Žukausko darbų paroda. Skulptūros, monetos, medaliai, koliažai.
12 04–2004 01 07 Gintarės Uogintaitės tapybos paroda.

Vilniaus rotušė
2002:

11 01–11 30 senųjų Lietuvos žemėlapių iš Vilniaus universiteto rinkinių ir senosios Lietuvos tapybos paroda iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių.
11 01–11 30 Tado Dambrausko fotografijų paroda apie Krašto apsaugos ministerijos šventes ir kasdienybę.
12 04 Lietuvos žirginio sporto federacijos renginys ir prizų paroda.
12 06–12 30 Antano Žukausko knygos pristatymas ir skulptūrinių objektų paroda.
2003:
01 07–02 02 Algirdo Steponavičiaus grafikos ir tapybos paroda ir vakaras, skirtas knygos „Algirdas Steponavičius. Paslaptingas būties švytėjimas“ pristatymui.
02 04–03 02 Vytauto Ciplijausko tapybos darbų paroda „Lietuvos valdovai“.
03 03–03 14 dokumentinė paroda „Bulgarija vakar, šiandien, visados“.
03 05–03 14 fotografijų paroda „Žurnalo „Namas ir aš“ kelionių dienoraštis“.
03 18–04 10 Augustino Savicko tapybos darbų paroda ir knygos „Žalia tyla“ pristatymas.
03 28–04 06 statybos firmos „Doleta“ geriausių metų projektų paroda.
04 14–05 02 Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros studentų darbų paroda „Mes ateinam“, skirta VDA 210 metų jubiliejui.
05 06–05 25 Leszeko Madziko (Lenkija) fotografijų paroda.
05 27–06 22 spaudos fotografų paroda.
07 02–07 27 dr. Genovaitės Kazokienės knygos „Lietuviai dailininkai Australijoje“ pristatymas ir autorės Lietuvai dovanotų Australijos lietuvių dailininkų darbų paroda.
09 03–09 21 Vilniaus ir Kauno dailininkų jungtinis projektas – tapybos paroda „Dipolis. Vilnius–Kaunas“.
09 23–10 12 Rimtauto Vincento Gibavičiaus grafikos paroda.
09 24–10 12 Rimo Zigmo Bičiūno tapybos paroda.
10 14–11 02 tarptautinė skiautinių meno paroda „Linas ir Co“.
10 15–11 02 Ramunės Vėliuvienės fotografijų paroda „Dedikacija Hermannui Hessei“.
11 04–11 23 Vilniaus dailininkų grupės „A“ paroda, skirta Karaliaus Mindaugo metams. Dalyvauja Gintaras Gesevičius, Vladas Lisaitis, Živilė Liugailaitė, Vida Norkutė, Emilija Taločkienė, Vija Tarabildienė.
11 05–11 23 Ivo Petrišiko (Čekija) fotografijų paroda „Žmonės ir žemės“.
11 25–12 10 retrospektyvinė tarptautinių dailės plenerų „Soutine’o dienos 1998–2003“ dalyvių darbų paroda, skirta Chaimo Soutine’o 110-osioms gimimo metinėms.
11 26–12 10 Mariaus Liugailos grafikos darbų paroda.
12 12–2004 01 15 paroda, skirta architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 250-osioms gimimo metinėms.

A. Mickevičiaus viešoji biblioteka
2002:

10 14–10 31 Valentino Antanavičiaus piešinių paroda.
2003:
01 12–01 30 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės kūrybos paroda „Medžiai ir bokštai – Vilniaus senamiestis“.
04 09–04 26 Alberto Donato Belevičiaus (1934–2002) skulptūrų paroda.
04 14–05 05 Emilijos Taločkienės tapybos paroda „Langas“.

Lietuvos medicinos biblioteka
2002:

11 06–12 16 Grytės Pintukaitės-Valečkienės mažųjų tapybos paveikslų paroda „Būsenos“.
2003:
01 15–02 14 paroda „Jonas Varnas – 2003 m.“
02 26–04 02 Aušros Pakalaitės paroda „Piešiu svajones“.
09 24–10 22 Viktorijos Daniliauskaitės paroda „Iš mano kolekcijos“.
29–12 10 Genovaitės Šalkauskaitės kūrybos paroda „Buvimas kartu“.
12 10–2004 01 08 Aušros Čapskytės kūrybos paroda „12 žvaigždynų draugams“.

Kauno apskrities viešoji biblioteka
2002:

10 24–11 27 Kauno akvarelininkų plenero „Nemunas“ darbų paroda.
11 28–2003 01 08 akvarelininkų grupės „Aqua 12“ darbų paroda „Vandens paveikslas“.
10 09–2003 01 12 Edvardo Germano skaitmeninės grafikos paroda „A4“.
10 24–11 20 Kauno akvarelės sekcijos paroda, skirta K. Sklėriaus 70-osioms mirties metinėms.
2003:
01 10–02 06 Konstantino Žardalevičiaus tapybos darbų paroda „Meškos nagų įbrėžimai“.
01 24–02 15 Kauno dailės gimnazijos moksleivių vasaros plenero Estijoje darbų paroda.
02 08–03 05 Romualdo Augūno fotografijų paroda „Kalnai ir žmonės“.
02 18–03 06 darbų ant popieriaus paroda „Gintautas Vaičys ir draugai, arba Iš atsiminimų albumo“.
03 07–04 14 dailininkų klubų „Sfinksas“ ir „Meno sparnai“ paroda, skirta Kovo 11-ajai.
04 14–05 14 Prano Griušio tapybos darbų paroda.
05 18–06 20 Mindaugo Kavaliausko ir Kristinos Juraitės fotografijų paroda „Kražių portretas“.
07 04–08 04 Rūtos Luckienės tekstilės kūrinių paroda „Miražai“.
07 22–09 23 Dalios Zamulaitytės darbų paroda „Mano laiškai Jums“.
08 05–09 15 Vaclovo Sakalausko kompiuterinės grafikos darbų paroda.
09 20–10 18 Algimantos Karaliūtės pastelės darbų paroda „Baltų dievai“.

Klaipėdos dailės parodų rūmai
2002:

10 03–11 03 Edvardo Malinausko tapybos paroda „Romantiškoji Baltija“.
10 04–11 03 Lietuvos kariuomenės, partizaninio judėjimo, Šaulių sąjungos istorinių dokumentų ir fotografijų nuo 1918 m. paroda „Laisvės kovų verpetuose“.
10 09–11 03 projektas „Kurso draugai“. Tapybos, grafikos ir taikomojo meno kūrinių paroda.
10 10–11 03 paroda „Klaipėdos akvarelė 2002”, skirta Klaipėdos 750-mečiui (kuratorė Renatė Lūšis).
11 06–12 01 Mindaugo Skudučio tapybos paroda „Mano Vilnius“.
11 06–12 01 Algio Ramanausko tapybos paroda.
11 07–12 01 Ingos Dargužytės, Rimvydo Markeliūno koliažų ir grafikos paroda „Dialogai“.
11 08–12 01 Manto Sakalausko, Jurgio Malinausko instaliacijų ir skulptūrų projektas.
11 08–12 08 Sauliaus Bertulio piešinių, metalo plastikos bei šviesos efektų paroda „Forma + šviesa“.
12 05–2003 01 12 kalėdinė Lietuvos dailininkų kūrybos paroda „Metų horizontai“ (kartu su „Baroti“ galerija).
12 05–2003 01 12 Arvydo Baltrūno tapybos paroda.
12 06–2003 01 19 fotografijų paroda „Klaipėdos 750 metų jubiliejus jau istorija“.
12 06 kalėdinis renginys „Klaipėdos 750 metų jubiliejus jau istorija“.
12 12 Klaipėdos I spec. internatinės mokyklos moksleivių ir Verslo mokyklos moksleivių kalėdinis renginys „Zodiako ženklai“.
12 13–2003 01 19 Nikolajaus Vorobjovo jubiliejinė tapybos paroda.
12 20 kalėdinis „Baroti“ galerijos ir Klaipėdos dailės parodų rūmų renginys.
12 29 kalėdinė eglutė vaikams.
2003:
01 15–02 09 Artūro Šlipavičiaus tapybos paroda „Aktas“.
01 22–02 16 projekto „Grafikos sesija“ paroda „Servetėlė“.
01 22–02 09 Klaipėdos „Varpo“ vidurinės mokyklos mokinių erdvinių ir plokštuminių darbų paroda „Juodai balta“.
01 22–02 13 Andriaus Miežio tapybos paroda „10 metų siurrealizme“.
01 23–02 16 Marijaus Balčiaus tapybos paroda.
01 24–02 16 tapybos plenero dalyvių darbų paroda „Auksinė žuvelė“.
02 13–03 09 Vytauto Mieželio (JAV) fotografijų paroda.
02 13–03 09 Reginos Maželytės-Taurinskienės jubiliejinė grafikos paroda.
02 14–03 09 Alberto Murzagulovo (Baškirija) tapybos paroda „Lietuva baškiro akimis“.
02 14–03 09 Kosto Žardelevičiaus tapybos paroda.
02 19–03 09 fotografijų paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“.
02 19–03 20 Alberto Kviliaus (1933–2001) kūrybos paroda.
03 12–04 20 Žemaičių išeivijos dailininkų kūrinių paroda iš Žemaičių dailės muziejaus rinkinių.
03 14–04 06 LTS Žemaitijos skyriaus įvairių žanrų kūrinių zoninė dailės paroda.
03 14–03 30 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus dizaino paroda.
03 19–04 06 paroda „E. Balsio menų gimnazijai 20 metų“.
03 21–04 06 dailininkų Piekurų kūrybos paroda „Ir vėl keturiese...“ (Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Marijus Piekuras, Gediminas Piekuras).
04 09–05 04 paroda, skirta Karaliaučiaus lietuviams (kuratorė Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė).
04 09–05 04 paroda „Karaliaučiaus dailininkai pristato...“ (Rusija).
04 16–05 04 tarptautinė fotografijų paroda „Modernaus kūno antropologija“.
04 19–04 27 Broniaus Rudžio piešinių paroda „Akis į akį“.
04 23–05 11 Svajūno Jurkaus skulptūrų paroda „Šešėliai“.
05 02–05 25 Jolantos Vitkutės tapybos paroda „Pavasario vėjas“, skirta Motinos dienai.
05 07–06 01 Valerijono Juzėno jubiliejinė medžio darbų paroda „Kvadratas“.
05 07–06 01 LDS Klaipėdos skyriaus jubiliejinė paroda „30-tas pavasaris“.
05 08–06 01 Romano Borisovo „Vilniaus akvarelė“.
05 14–06 01 Vaclovo Rimkaus (1933–2000) kūrybos paroda.
05 30–06 29 tapybos paroda „Sankt Peterburgui – 300“ (Kaliningradas, Klaipėda).
06 02–06 08 VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursinių ir diplominių darbų paroda.
06 14–07 06 respublikinė medžioklės ir žūklės trofėjų paroda.
06 14–07 06 Kosto Slivskio fotografijų paroda.
06 11–06 30 respublikinė architektų projektų paroda „Individualaus namo projektas“.
07 11–08 03 tarptautinis projektas „Zona S“.
07 16–07 27 Karolinos Pačekajūtės vasaros plenero darbų paroda.
07 25–08 31 tarptautinė paroda „Akvariumas – 2“, skirta jūros šventei (kuratorius Isroildžonas Barotis).
07 30–08 24 Žemaitijos dailininkų sąjungos paroda-pleneras, skirtas Laukuvos 750-mečiui (kuratorius A. Ilginis).
08 06–08 31 vaizduojamosios dailės paroda „Privati teritorija“ (kuratorius Martinas Jankus).
08 07–08 31 Tommi Taipala (Suomija) fotografijų paroda.
09 04–11 02 Gintauto Survilos skulptūrų, piešinių, fotografijų paroda „Girdėjimas tyloje“.
09 05–09 28 Vytauto Eigirdo tapybos paroda.
09 05–09 28 Liepojos dailininkų kūrinių paroda (Latvija). Kuratorius A. Kleinas.
09 05–10 05 Onos Šimaitytės-Račkauskienės jubiliejinė grafikos paroda.
09 17–09 28 respublikinė vaikų piešinių paroda „Jūros fantazija“.
10 04–11 02 tarptautinė akvarelių paroda „Akvarelė 2003“.
10 06–10 12 projektas „Nedelsk“. Fotografijų paroda.
10 29–11 06 Aleksandro Ostašenkovo, Reginos Šulskytės fotografijų paroda „Kitas krantas“, „Interpretacijos“.

Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras
2002:

09 27–10 29 Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų studijų centro studentų tekstilės ir keramikos darbų paroda.
10 29–11 29 Vydo Bečelio fotografijų paroda „Miestas“.
11 30–2003 01 06 Kėdainių krašto dailės draugijos narių darbų paroda.
2003:
01 07–02 04 Adasos Skliutauskaitės grafikos ir litografijos darbų paroda.
02 05–02 22 fotografijų paroda „Lenkų šimtmetis“ (rengė Lenkų institutas Vilniuje).
02 22–03 24 Vitos Balinskienės fotografijų, Romualdo Balinsko tapybos, Roberto Bartašiaus skulptūrų ir Irinos Nosovos tapybos paroda „Susitikimai“.
03 25–04 11 Leonardo Surgailos fotografijų paroda „Niekieno žemė“.
04 12–05 05 Juliaus Urbanavičiaus tapybos ir skulptūrų paroda.
05 06–05 26 Virginijaus Sutkaus tapybos ir akvarelių paroda.
05 27–06 18 Kėdainių fotografų draugijos narių ir jaunųjų fotografų paroda „Vaikai“.
06 18–07 17 grafikos paroda „Tarpukario Vilniaus grafika“ (rengė Lenkų institutas Vilniuje).
07 18–09 11 Viktoro Binkio skulptūrų ir reljefų paroda.
09 12–10 11 Broniaus Rutkausko tapybos ir Vydo Bečelio fotografijų paroda.

Telšių parodų salė
2002:

10 03–10 20 paroda „Biblijos istorija šiandien“.
10 08–10 20 LDS Medalių galerijos paroda „Lietuvos skulptoriai tarptautinių simpoziumų dalyviai“.
10 15–10 27 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus rūbų dizaino studentų kūrybos paroda.
10 21–11 10 Lietuvos dailininkų sąjungos apžvalginė vaizduojamosios dailės paroda „Kolekcija’2002“.
10 29–11 11 Česlovo Kontrimo 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda iš Mažeikių dailės muziejaus fondų.
11 12–11 29 tarptautinio Klaipėdos plenero „Akvarelė’2002“ dalyvių darbų paroda.
11 13–11 30 tarptautinio Plungės plenero dalyvių darbų paroda.
12 02–12 20 E. Čejauskaitės, J. Erminaitės, M. Šilinsko fotografijų paroda „Telšiai“.
12 16–12 29 „Lietuvos aido“ galerija pristato Lietuvos nacionalinės premijos laureatų kūrinių parodą.
12 21–12 30 advento, kalėdiniai, naujametiniai renginiai.
2003:
01 09–02 03 Oldricho Kulhaneko (Čekija) grafikos paroda.
01 14–01 27 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus trikotažo dizaino IV k. studentų darbų paroda „Ketveri metai“.
02 06–03 04 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų rudens semestro darbų paroda.
03 12–03 24 Telšių rajono moksleivių tradicinė paroda-konkursas „Aš ir mano pasaulis“, skirtas Lietuvos valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
03 26–04 13 VDA Dizaino katedros studentų piešimo ir tapybos darbų paroda.
04 02–04 17 fotografijų paroda „Gyvenimas gražus, jei…“ (IF draudimo renginys).
04 24–05 05 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus Dailės ir dizaino falkuteto III kurso studentų darbų paroda.
05 08–06 03 Salomėjos Jastrumskytės grafikos paroda „Yra paveikslai“.
05 08–06 03 šiuolaikinio meno paroda „Yvairus menas“.
05 20–06 03 Telšių rajono moksleivių vidurinio mokslo baigimo dailės egzamino darbų paroda.
06 03–06 15 Evaldo Adomkaus tapybos paroda.
06 05–06 28 tarptautinė fotografijų paroda „Modernaus kūno antropologija“.
06 17–07 28 VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus Dailės ir dizaino fakulteto studentų bakalauro diplominių darbų gynimas-paroda.
08 06–08 29 Igno Budrio jubiliejinė akvarelių paroda.
08 26–09 04 Valdemaro Barakausko grafikos paroda „Juoduliai ir ne tik“.
09 05–09 28 Adolfo Andrijausko kūrybos paroda „Pictures at an exhibition“.
09 01–09 03 paroda iš vaikų vasaros stovyklos „Atvyk, pamatyk, sukurk, parodyk“ (Lauko galerija).
09 29–10 06 Eglės Mėlinauskienės fotografijų paroda „Akimirka“.
10 10–11 30 IV pasaulio žemaičių taikomosios dailės paroda.
Renginiai: II regioninės vaikų dailės mokyklų moksleivių saviraiškos dailės paroda.
Jaunųjų menininkų forumas.
I pasaulio žemaičių dailės parodos, vykusios 1937 m. Telšiuose, darbų ekspozicija iš „Alkos“ muziejaus fondų.
Valerijono Galdiko jubiliejinė paroda.
Taikomosios dailės paroda.
Atminimo lentos skulptoriui Steponui Šarapovui atidengimas.
V gatvės meno akcija „Miesto užtvindymas“.
11 03–11 17 Zinaidos Irutės Dargienės tekstilės darbų paroda.
11 04–11 16 tarptautinė akvarelės paroda „Klaipėda“.
11 16–11 19 Suaugusiųjų švietimo dienos Telšių rajone.
11 19–11 28 Respublikinė tautodailininkų tapybos paroda.
11 18–11 30 Vytauto Mockaičio kūrybos paroda.
11 30–12 20 Romo Dargio, Petro Šaulio objektų ir instaliacijų paroda.
12 24–2004 01 07 kalėdinė paroda.
Telšių parodų salės vaikų galerija
„Koridorius“ („Džiugo“ vidurinė mokykla)
2002:

10 16–11 17 Skuodo vaikų muzikos mokyklos mokinių darbų paroda.
11 20–12 27 Mažeikių dailės mokyklos mokinių darbų paroda.
2003:
01 27–02 20 Klaipėdos dailės mokyklos moksleivių kūrybos paroda.
02 26–03 31 Skuodo meno mokyklos moksleivių kūrybos paroda.
03 10–04 15 tradicinis Telšių rajono moksleivių dailės konkursas, skirtas Lietuvos valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
04 10–04 30 Telšių rajono pradinių klasių moksleivių piešinių konkursas „Kuriu Velykų pasaką“.
05 13–06 03 Žarėnų ir Varnių M. Valančiaus vidurinių mokyklų moksleivių dailės darbų paroda „Koridorius“.
06 04–06 30 Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos Dailės ir darbų pedagogikos skyriaus studentų tapybos kursinių darbų paroda.
09 10–10 06 Telšių vaikų dailės mokyklos plenero dalyvių darbų paroda.
10 10–11 30 II regioninė vaikų dailės mokyklų moksleivių kūrinių paroda.
12 04–2004 01 10 „Džiugo“ vidurinės mokyklos moksleivių naujametinė paroda.
Telšių parodų salės organizuotos parodos NORD/LB „Lietuva“ banko Telšių skyriuje
2003:

01 03–01 30 tarptautinio Klaipėdos akvarelės plenero dalyvių darbų paroda.
02 04–02 24 Klaipėdos meno mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda.
02 25–03 10 Vladimiro Sušilovo akvarelių paroda.
03 28–04 30 Rolandos Šneiderytės akvarelių paroda.
05 01–05 30 Renatės Lūšis akvarelių paroda.
06 02–07 07 Plungės vaikų meno mokyklos vasaros plenero dalyvių darbų paroda.
07 08–08 01 Solveigos Bytautaitės-Šiškauskienės karpinių ir piešinių paroda.
08 02–08 30 Šilutės ir Telšių vaikų dailės mokyklų moksleivių dailės baigiamojo egzamino darbų paroda.
09 06–09 30 Valdemaro Barakausko tapybos ir grafikos paroda.
10 12–10 30 Šiaulių meno mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda.
11 10–11 21 fotografijų paroda „Telšiai – mano miestas“.
11 22–12 04 Tamaros Vasiliauskienės tapybos paroda.
12 05–12 19 Tomo Vaičaičio grafikos paroda.
12 20–2004 01 10 Virgio Tamošiūno tapybos paroda.


Parodos įvairiose ekspozicinėse erdvėse

2002:
10 01–10 30 Prancūzų kultūros centre, Vilniuje, vyko Jurgos Karčiauskaitės-Lago ir Vytauto Karčiausko KA juvelyrikos darbų paroda.
10 06 Nidoje, Bendruomenės namuose atidarytoje Savicko galerijoje, surengta tapybos ir juvelyrikos paroda „Baltų dailė“. Dalyvavo Aloyzas Stasiulevičius ir kt.
10 17 Vilniuje, Stasio Vainiūno namuose, atidaryta Kęstučio Ramono grafikos paroda.
11 05–2003 01 15 LR Vyriausybės rūmuose vyko Ramunės Vėliuvienės kūrinių paroda „Gyvybės medis“.
11 06–11 26 Panevėžio fotografijos galerijoje vyko Dusetų krašto fotografų Algirdo Kairio, Genadijaus Kovaliovo, Normantės Ribokaitės, Alvydo Stausko kūrybos paroda.
11 08 Panevėžio dramos teatre atidaryta tapybos paroda „Graikija lietuvių dailininkų akimis“. Dalyvavo Svajūnas Armonas, Agnė Beinaravičiūtė, Pranas Gudaitis, Giedrius Kazimierėnas, Gediminas Pranskūnas, Aloyzas Stasiulevičius.
11 20–2003 03 15 Druskininkuose, Karių reabilitacijos centre, vyko Alfonso Čepausko grafikos ir skulptūrų paroda.
11 25–12 25 Panevėžio r., Naujamiesčio dailės galerijoje, vyko Henriko Mazūro ekslibrisų paroda.
12 01–2003 02 01 Raseinių krašto muziejuje vyko Vytauto Valiaus jubiliejinė kūrybos paroda.
12 03–12 22 Operos ir baleto teatre vyko Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda.
12 10 LDS Kauno skyriaus būstinės rūsiuose vyko IX tapybos plenero „Vietos laikas“, skirto A. Samuoliui atminti, dalyvių darbų paroda (kuratorius Gintautas Vaičys). Dalyvavo Judita Budriūnaitė, Gintautas Vaičys, G. Zubrys, V. Tamoliūnas, R. Karalius, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, S. Paliukas.
2002–2003 Vilniaus karo akademijoje, Antakalnio g., vyko Antano Kmieliausko tapybos ir grafikos paroda.
2003:
01 15–02 05 Kaune, Perkūno namuose, vyko Birutės Sarapienės tekstilės darbų paroda „Amžių sandūroj“.
01 25 Oginskių kultūros istorijos muziejuje, minint Rietavo 750 metų jubiliejų, atidaryta Nacionalinio operos ir baleto teatro vyriausiojo dailininko Henriko Cipario kūrybos paroda „Dailininkas ir teatras“.
02 01–02 30 Kauno menininkų namuose vyko Grytės Pintukaitės-Valečkienės piešinių-portretų paroda „Poetai“.
02 01–05 01 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės kūrybos paroda „Paukštė Kvedlinburge“.
02 01–05 10 Vilniuje, „Vaidoto Žuko dailės galerijoje“ vyko Vaidoto Žuko kūrybos paroda.
02 07–03 10 Birštone, Sakralinio meno muziejuje, vyko Giedrės Gučaitės rankų darbo popieriaus darbų paroda „Šniaulių baltaraštis“.
02 17–03 08 Kaune, „Eglės“ galerijoje, vyko Jūratės Petruškevičienės kūrybos paroda „Laiko spalva“.
02 20–03 18 Vilniaus operos ir baleto teatre vyko Tamaros Janovos paroda „Liūdesys mano tyras“.
03 01–03 30 Rokiškyje, galerijoje „Roda“, vyko Arvydo Bagdono tapybos paroda.
03 01–04 01 Birštono viešojoje bibliotekoje vyko Valerijos Vijos Tarabildienės akvarelių paroda.
03 03–05 05 Vilniuje, Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, vyko Valentino Antanavičiaus tapybos ir asambliažų paroda.
03 04–03 19 Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko Algimanto Švažo jubiliejinė grafikos paroda.
03 05–04 06 Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyko Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tapybos, akvarelių ir piešinių paroda „Vilniaus ir pamario vaizdai“.
03 07 Panevėžyje, J. Miltinio dramos teatre, atidaryta tapybos paroda „Kelias“. Dalyvavo Aloyzas Stasiulevičius ir kt.
03 07–04 30 Kauno akademiniame dramos teatre vyko Grytės Pintukaitės-Valečkienės psichologinių tapybos portretų paroda „Žmonės“.
03 15–04 25 Molėtuose, galerijoje „Akcija M“, vyko piešinių paroda „Alfa“ (kuratorė Aistė Černiūtė). Dalyvavo Ina Budrytė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Jolanta Dambrauskaitė, Viktorija Daniliauskaitė, Rūta Eidukaitytė, Kristina Gudonytė, Deima Katinaitė, Arvydas Martinaitis, Sigita Maslauskaitė, Mantas Mockus, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Jolita Skėrytė, Lina Šaduikytė, Marius Zavadskis.
03 22–04 15 Vydūno muziejuje, Kintuose (Šilutės r.), vyko Zitos Inčirauskienės tekstilės paroda, skirta Vydūno 135-osioms gimimo metinėms.
03 24–08 31 Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.), V. Kudirkos muziejuje, vyko Virginijos Kirvelienės tekstilės paroda.
03 30–04 25 Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Simono Skrabulio kūrybos paroda.
04 01–04 08 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko Grytės Pintukaitės-Valečkienės piešinių-portretų paroda „Prezidentas ir Prezidentūros darbuotojai“.
04 11–05 09 Kupiškio etnografijos muziejuje vyko Dusetų dailės galerijos dailininkų kūrybos paroda. Dalyvavo Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Alvydas Stauskas.
05 01–05 30 Vyriausybės rūmuose vyko Eglės Valiūtės vitražų paroda.
04 24–06 24 Vilniuje, Žemaičių kultūros centre, vyko Alfonso Čepausko grafikos ir skulptūrų paroda.
05 01–06 01 Šiaulėnuose ir Baisogaloje (Radviliškio r.) vyko Arvydo Každailio iliustracijų S. Daukanto knygai „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ paroda.
05 01–07 01 Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose vyko Marijaus Piekuro tapybos paroda „Keliaujantis angelas“.
05 01–10 01 Kelmės krašto muziejuje vyko Vytauto Valiaus jubiliejinė kūrybos paroda.
05 02–05 30 Molėtuose, galerijoje „Akcija M“, vyko Inos Budrytės akvarelių paroda.
05 02–05 14 Vilniuje, Rašytojų sąjungoje, vyko Grytės Pintukaitės-Valečkienės pavasarinių tapybos kompozicijų paroda ir dailininkės kūrybos vakaras-koncertas „Paukšti, mano mylimasai“ (klasikinės muzikos kūrinius atliko autorė).
05 09–05 28 Ukmergės kultūros centro galerijoje vyko Valentino Antanavičiaus tapybos ir asambliažų paroda.
05 09–06 01 Šilutės muziejuje vyko Zitos Inčirauskienės tekstilės paroda, skirta Vydūno 135-osioms gimimo metinėms.
05 12–06 02 Vilniuje, galerijoje „Meno projektų pristatymai“, vyko Ričardo Nemeikšio kūrybos paroda.
05 15 Vilniuje, Estijos Respublikos ambasadoje (A. Mickevičiaus g. 4a), atidaryta Lietuvos estų Tiju-Enes Vaivadienės, Riinos Nedzelskienės ir Ilmaro Osso kūrybos paroda „Toli toli, kur mano namai…“
05 19 Paberžėje (Kėdainių r.), 1863 metų sukilimo muziejuje, atidaryta Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda „Iš ciklo „Kristaus kančios istorija“.
05 23–06 13 Druskininkuose, Mažojoje galerijoje, vyko Jūratės Petruškevičienės kūrybos paroda „Skiautiniai“.
05 29–07 30 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko Grytės Pintukaitės-Valečkienės tapybos paroda „Jos ir Jo sodas“, skirta Tėvo ir Vaikų gynimo dienai.
06 01–07 10 Juodkrantės parodų namuose vyko paroda „Skulptūros ir videoinstaliacijos“ (kuratorė Kristina Danilevičienė). Dalyvavo Arvydas Ališanka, Kazys Venclovas, Kęstutis Musteikis.
06 19–07 10 Kaune, galerojoje „Spalvų paslaptys“ vyko Vaidoto Žuko kūrybos paroda.
06 20–08 01 Užutrakio dvaro svirne (Trakų r.) vyko Viktorijos Daniliauskaitės piešinių ir Nijolės Daniliauskienės karpinių paroda „Vasarą pasitinkant“.
06 25–07 20 Vilniaus senamiesčio fotogalerijoje vyko Vaidoto Žuko kūrybos paroda.
06 27 Varniuose, Sakralinio meno muziejuje, atidaryta paroda „Istorijos atspindžiai mene“ (dalyvavo Vytautas Mockaitis ir kt.).
06 28 Neringos istorijos muziejuje atidaryta Alberto Krajinsko ir Jūratės Bučmytės kūrybos paroda „Burvalčių vėtrungės“.
07 01–07 10 Nidoje vyko keramikos simpoziumo „Harmonija“ dalyvių darbų paroda (kuratorė Ona Kreivytė-Naruševičienė). Dalyvavo Gvidas Raudonius, Džiuljeta Raudonienė, Kostas Urbanavičius, Tamara Janova, Jolanta Okulič-Kazarinaitė, Ona Kreivytė-Naruševičienė.
07 13–10 12 Juodkrantės parodų namuose vyko Vytauto Ciplijausko kūrybos paroda.
07 20 Nidos istorijos muziejuje atidaryta Alberto Krajinsko ir Jūratės Bučmytės kūrybos paroda „Kuršių ženklai“.
07 26–08 18 Anykščių koplyčioje veikė VDA profesoriaus Juozo Adomonio keramikos darbų paroda.
07 29–08 20 Kretingoje, Tiškevičių rūmuose, vyko Vaidoto Žuko keramikos, tapybos, koliažų, piešinių paroda.
08 05–08 28 Vilniuje, „Rūtos“ galerijoje, vyko Simo Gutausko paroda „Natiurmortai“.
08 06–08 15 Bikuškio dvare (Utenos r.) vyko Juozo Lebednyko skulptūrinės plastikos paroda.
08 28 Juodkrantės vėtrungių galerijoje atidaryta Alberto Krajinsko ir Jūratės Bučmytės kūrybos paroda „Neringa“.
08 29 Neringos istorijos muziejuje atidaryta Alberto Krajinsko ir Jūratės Bučmytės kūrybos paroda „Kuršių nerija“.
09 03–09 30 Vilniuje, Šlapelių namuose, vyko Ievos Bunokaitės tapybos paroda.
09 11 Vilniuje, Jeruzalės galerijoje (Ateities g. 1f), atidaryta Nomedos Marčėnaitės ir Mariaus Jonučio kūrybos paroda.
09 13–09 30 Vilniuje, galerijoje „Intra“ (Maironio g. 3), vyko tarptautinė tekstilės paroda „Minkšta pievelė. Rudens vaisiai“, skirta grupės „Baltos kandys“ 5-mečiui.
09 13–10 12 Leliūnuose (Utenos r.), Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, vyko Vaidoto Žuko keramikos paroda.
09 17–09 30 Vilniuje, buvusioje spaustuvėje (Maironio g. 3), vyko VDA Tekstilės katedros ir Skulptūros katedros bakalaurų ir magistrų baigiamųjų darbų paroda „Ženykimės“.
09 23 Druskininkuose, Mažojoje galerijoje, buvo atidaryta Kauno akvarelininkų plenero „Nemunas“ dalyvių darbų paroda. Dalyvavo Eugenijus Nalevaika, Česlovas Banys, Elma Šturmaitė, Emilija Jaudegytė, Eglė Talalienė, Sofija Rickevičiūtė.
09 26–09 29 Vilniuje, Mokslų akademijoje, vyko Juozo Lebednyko mažųjų formų skulptūrų paroda.
09 30 Reškutėnų (Švenčionių r.) bendruomenės centre atidaryta Ramūnės Lebedytės kūrybos paroda.
10 07 Senamiesčio fotografijos galerijoje (Didžioji g. 19) atidaryta Jolantos Čiaglienės akvarelių ir Daliutės Ivanauskaitės grafikos paroda.
09 28–11 01 Vilniaus Jeruzalės meno centro V. Vildžiūno galerijoje vyko Ksenijos Jaroševaitės skulptūrų paroda.
10 13–11 13 Kauno filharmonijoje vyko Grytės Pintukaitės-Valečkienės tapybos portretų paroda „Menininkų portretai: muzikantai, aktoriai“.
10 30–11 10 Vilniaus senamiesčio fotogalerijoje vyko Vaidoto Žuko koliažų paroda „Apokolokintosis (sumoliūgėjimas)“.
11 08 Vilniuje, naujoje „Vašingtono aikštės“ galerijoje (Tumo-Vaižganto g. 9), atidaryta Solomono Teitelbaumo tapybos paroda ir Vaidoto Žuko keramikos paroda.
11 14 Vilniuje, Jeruzalės galerijoje (Ateities g. 1f), atidaryta Ritos Daunoravičienės kūrybos paroda.
11 18 Vilniaus karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) atidaryta tarptautinė dailės paroda „Priesaika“.
11 21–12 14 Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vyko Henrikos Bartkutės paroda „Šokėjos“.

Į TURINĮ
ATGAL