dailė 2004/1
Į TURINĮ
ATGAL

Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė. Parduotuvė Šančiuose. Diena. 2002, drobė, aliejus, 90x120

Danguolė Dauknytė. Geltonas lietus. 2001, sp. linoraižinys, 50x70

Danguolė Dauknytė. Mėlynas lietus. 2002, sp. linoraižinys, 50x60

Gediminas Piekuras. Vanduo. 2000, bronza, marmuras, h 28


Vilnius Varšuvoje

Danutė Zovienė

Paroda „Vilnius Varšuvoje", 2004 m. balandžio 22 d. atidaryta Lenkijos sostinėje, yra viena tarptautinės mainų programos „Vilnius Varšuvoje-Varšuva Vilniuje" dalis. Lietuviškos parodos ekspozicijoje pristatomi 59 autorių tapybos, grafikos ir skulptūros darbai. Ši 104 kūrinių kolekcija - tik dalis įvairialypės nūdienės Lietuvos dailės panoramos.
Paskutinis dešimtmetis Lietuvos mene išsiskiria ypač sparčia meninių idėjų, kriterijų ir plastinių raiškos formų kaita. Iš esmės pakito dailės žanrų ir ribų suvokimas. Tai dešimtmetis, kai Lietuvoje klostėsi savas šiuolaikinio meno supratimas, radosi nauji reiškiniai - objekto menas, instaliacijos, audiovizualiniai eksperimentai.
Parodoje „Vilnius Varšuvoje" 30 autorių 53 tapybos kūrinių kolekcija byloja, kad menininkai kūrybingai tęsia koloristinės lietuvių tapybos mokyklos tradicijas. Tarp eksponuojamų autorių yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai Algirdas Petrulis, Augustinas Savickas, Valentinas Antanavičius, Dalia Kasčiūnaitė, Adomas Jacovskis. Lietuviškojo kolorizmo tradicijas gaivina ir viduriniosios kartos tapytojai - Violeta Juodzevičienė, Arūnas Vaitkūnas, Martinas Jankus, Gintaras Palemonas Janonis, Ričardas Bartkevičius, Arvydas Baltrūnas, Audronė Petrašiūnaitė. Dekoratyvinę tapybos kryptį plėtoja Aloyzas Stasiulevičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Arūnė Tornau, Klaudijus Petrulis. Tapybos kolekcijoje pristatomi ir nuo kolorizmo nutolę autoriai - Jūratė Mykolaitytė, Algirdas Griškevičius, Robertas Bliujus, Romanas Vilkauskas.
Grafikos meną Lietuvoje kuria bene gausiausias dailininkų būrys. Solidus 17 autorių 32 grafikos kūrinių rinkinys liudija apie stiprias menininkų pajėgas. Atsirandant vis naujoms meninės raiškos formoms ir technologijoms, keičiantis vizualinio meno sampratai, jie siekia išsaugoti ir praturtinti gyvybingą grafikos tradiciją. Parodoje „Vilnius Varšuvoje" greta vyresniosios ir viduriniosios kartos grafikų savo kūrinius rodo ir jaunieji menininkai. Idėjų ir raiškos spektras labai platus - nuo didžiulių Kęstučio Vasiliūno medžio raižinių, kuriuose juntama gili tradicijų provėža, iki Kęstučio Grigaliūno estampų, sukurtų sekant popmeno stilistika.
Šiuolaikinei Lietuvos skulptūrai parodoje atstovauja 12 autorių, kurie eksponuoja 24 darbus. Mažosios plastikos erdvėje ryškėja pastangos tobulinti individualią stilistiką. Skulptorių darbuose tarsi susilydo amato meistrystė, medžiagos specifika, formos ir plastikos įvairovė. Parodoje vyrauja figūrinės kompozicijos (Tamara Janova, Vaclovas Krutinis, Arvydas Ališanka, Leonoras Vytautas Strioga) ir asociatyvios bei abstrakčios plastikos kompozicijos (Vytautas Šerys, Vladas Kančiauskas, Gediminas Piekuras).

Į TURINĮ
ATGAL