dailė 2004/2

Į TURINĮ
ATGAL

Kėdainiai, Janinos Monkutės-Marks muziejaus fasadas

Janinos Monkutės-Marks muziejus

Gabrielė Kuizinaitė

Prieš trejus metus, 2001-ųjų spalio 20 dieną jaukiame Kėdainių senamiestyje duris atvėrė Janinos Monkutės-Marks muziejus. Lietuvių kilmės dailininkė, gyvenanti JAV, Kėdainiams padovanojo savo kūrybos rinkinį, kuriame sukaupti tapybos, tekstilės ir grafikos darbai. 2000-aisiais Janina Monkutė-Marks įsteigė pelno nesiekiančią organizaciją ir įsigijo buvusio Kėdainių krašto muziejaus pastatą. Gana sparčiai buvo atlikta pastato rekonstrukcija, šiuolaikiškai įrengtos muziejaus salės, gražiai sutvarkyta aplinka. Tai vienas iš pirmųjų privačių muziejų Lietuvoje, įrodęs, kiek daug lemia asmeninė iniciatyva.
Janina Monkutė-Marks gimė 1923 metų rugsėjo 21 dieną Radviliškyje. Mokėsi Pagėgių pradžios ir vidurinėje mokykloje, vėliau Kėdainių gimnazijoje. 1944-aisiais pasitraukė iš Lietuvos, Vokietijoje pradėjo studijuoti archeologiją, meno istoriją, vėliau studijavo italų kalbą Insbruko universitete, Austrijoje. Mokydamasi Freiburgo menų ir amatų mokykloje būsimoji menininkė įgijo pirmuosius dailės įgūdžius: tekstilės meną studijavo pas Antaną ir Anastaziją Tamošaičius, piešimą pas Vytautą Kasiulį, Vytautą Kazimierą Jonyną, grafiką – Viktoro Petravičiaus studijoje.
1950 metais ji emigravo į JAV. Toliau dirbo daugiausia laiko skirdama tapybai, o vėliau tekstilei. Pradėjo dalyvauti parodose, o 1974-aisiais menininkė buvo viena iš lietuvių moterų dailininkių draugijos Čikagoje steigėjų ir vadovių. Janinos Monkutės-Marks darbai buvo eksponuoti Čikagos meno institute, Čikagos „Sun Times“ ir „Old Water Tower Place“ galerijose.
Janinos Monkutės-Marks kūrybos vertintojai ne kartą yra pastebėję, jog jos tapyba bei grafika galėtų tapti puikiais gobelenų projektais. Pati dailininkė prisipažįsta visada jautusi kitų dailės sričių gožiamą norą sugrįžti prie Freiburge išmokto audimo ir rišimo technikų. „Norėjosi liesti siūlų faktūrą, nebeužteko tik ornamentikos ir spalvų. Mane užbūrė pats audimo procesas. Tai kruopštus ir daug laiko užimantis darbas, bet jaučiu – man tinkamas. Esu laiminga, galėdama siūlais išreikšti džiaugsmą, skausmą ir dalelę savęs. Audimas man tapo kalba, kuria pasakoju apie jūrą, žemę, saulės tekėjimą, kasdienybę ir svajones“.
Šiuo metu nuolatinė Janinos Monkutės-Marks darbų ekspozicija  veikia jos muziejuje Kėdainiuose. Antrajame aukšte lankytojai gali susipažinti su įvairiopa dailininkės kūryba – tapyba, grafika ir tekstile.
Muziejaus kūrimosi istorija nėra sudėtinga. Paklausta, kodėl dailininkė savo muziejų steigė būtent Kėdainiuose, šio muziejaus direktorė Dalia Minkevičienė paminėjo, jog Kėdainiai tuo metu buvusi palankiausia vieta kultūros centrui įkurti –  mat Vilniuje ir Kaune galerijų bei muziejų buvę užtektinai. O be to, Kėdainiai dailininkei – itin brangi vieta, susijusi su jaunystės prisiminimais. Muziejus pirmiausia plėtoja parodinę ir edukacinę veiklą: rengia parodas bei simpoziumus, organizuoja paskaitas, literatūros vakarus, koncertus. Per trejus gyvavimo metus muziejaus veikla tapo svari ir matoma  Kėdainių kultūriniame gyvenime.
Rengiant parodas pirmenybė teikiama tekstilės menui – muziejus per metus pristato apie 8–9 ekspozicijas. Čia vyksta personalinės ir grupinės, lietuvių išeivių bei tarptautinės parodos, – prioritetas teikiamas platesnio masto parodoms. Dailininkams, pristatantiems muziejuje savo kūrybą, nereikia mokėti salės nuomos mokesčio. Parodų grafikas sudaromas metams į priekį. Pirmiausia kviečiami tie menininkai, kurie nėra savo darbų rodę Kėdainiuose. Muziejus sulaukia lankytojų iš visos Lietuvos.
Svarbi Janinos Monkutės-Marks muziejaus veiklos kryptis – edukacinė: rūpinamasi vaikų, paauglių bei jaunimo estetiniu ir meniniu ugdymu. Per edukacinius projektus bendradarbiaujama su įvairiomis mokyklomis bei profesionaliais menininkais, rengiamos įvairios akcijos („Aš – menininkas“, „Mes – menininkai“). Pagrindinis tokių projektų tikslas – įtraukti jaunimą į muziejaus savanorių veiklą, skatinti jų kūrybingumą. Mokiniai supažindinami su įvairiomis dailės technikomis: tapo, velia vilną, minko molį, mokosi fotografijos meno, kiekvieną dieną gali rinktis vis naują temą. 2004 metų birželio mėnesį muziejuje vyko projektas „Jaunųjų menininkų klubas“. Tai jau trečiasis tokio pobūdžio renginys, kurį finansavo Jaunimo reikalų taryba ir Kėdainių miesto savivaldybė. Jame dalyvavo Kėdainių mokyklos moksleiviai, buvo siekiama pažadinti kiekvieno vaiko individualius kūrybinius sugebėjimus, paskatinti saviraišką, ugdyti tarpusavio bendravimo įgūdžius. Projekto dalyviai galėjo eksperimentuoti keramikos ir fotografijos meno srityje.
Muziejaus veikla kasmet vis įvairesnė. Čia yra įkurta „Janinos svetainė“, rengiami literatūros vakarai, susitikimai – siekiama propaguoti filantropinę veiklą, stiprinti muziejaus draugų gretas, suburti meno ir kultūros mėgėjų ir globėjų būrį.  Muziejus turi savo klubą: jo nariai  nuolat gauna informaciją apie muziejuje vykstančius renginius, įvairiai remia muziejaus veiklą. Tokių klubų kiti Lietuvos muziejai kol kas dar neturi, nors Europoje ir Amerikoje panašūs sambūriai apie įvairias kultūros institucijas yra įprastas reiškinys.
Janinos Monkutės-Marks muziejuje veikia ir jauki suvenyrų parduotuvėlė, kurioje kiekvienas lankytojas gali įsigyti įvairių smulkmenų su muziejaus simbolika.  Muziejus turi ir savo rėmėjų (kaip antai: Kėdainiuose įsikūrusios įmonės UAB „Statyba“, „Vesiga“, „Laugina“). Palaikomi glaudūs ryšiai su miesto žiniasklaida (Kėdainių televizija, „Rinkos aikšte“, „Muge“), kuri populiarina muziejų.
Šiandien Janinos Monkutės-Marks muziejus yra vienas įdomiausių ir šiuolaikiškiausių meno ir kultūros židinių, veikiančių provincijoje. Amerikos muziejų patirtis, pritaikyta Kėdainiuose, duoda svarių rezultatų – per trejus gyvavimo metus muziejus tapo žinomu Lietuvos kultūros centru.

Į TURINĮ
ATGAL