dailė 2004/2
Į TURINĮ
ATGAL

2005 metų jubiliejai

Sausis
01 01  Janinai Lili Paškauskaitei  80 metų
01 01  Donatui Stasiui Lukoševičiui  70 metų
01 02  Irenai Birutei Vitkauskienei-Gilytei  80 metų
01 02  Jūratei Armonavičiūtei  50 metų
01 12  Jūratei Gineikienei  50 metų
01 14  Rūtai Jokūbonienei  75 metai
01 16  Algirdui Petruliui  90 metų
01 17  Vyteniui Rimkui  75 metai
01 20  Albertui Gurskui  70 metų
01 24  Juozui Kalinauskui  70 metų
01 27  Broniui Rutkauskui  50 metų
01 30  Jonui Venckūnui  60 metų
01 31  Skirmantui Petraičiui  60 metų

Vasaris
02 01  Vytautui Kaušiniui  75 metai
02 01  Kazimierui Sigitui Straigiui  60 metų
02 01  Leonorui Vytautui Striogai  75 metai
02 03  Daivai Antinytei  70 metų
02 13  Kazimierui Paškauskui  50 metų
02 14  Valerijan Dombrovskij  70 metų   
02 14  Joditai Budriūnaitei  50 metų
02 16  Juliui Vertuliui  70 metų
02 18   Aldonai Snitkuvienei  60 metų   
02 25  Janinai Malinauskaitei   70 metų

Kovas
03 02  Rūtai Zaturskienei  60 metų     
03 04  Kaziui Morkūnui  80 metų
03 04  Eglei Jokūbonytei  50 metų
03 06  Vytautui Bačėnui  80 metų
03 09  Aldonai Keturakienei  60 metų
03 10  Romualdui Audrūnui Kuncai  70 metų
03 15  Natalijai Daškovai  60 metų
03 17  Gintei Pinkutei  50 metų
03 17  Arvydui Žalpiui  50 metų
03 27  Juozui Genevičiui  60 metų

Balandis
04 06  Algimantui Ramanauskui  50 metų
04 08  Angelei Bilevičienei  75 metai
04 12  Juliui Čepėnui   80 metų
04 16  Juliui Masalskui  75 metai     
04 17  Vytautui Tamoliūnui  50 metų
04 18  Igoriui Pekurui  70 metų
04 23  Petrui Gintalui  60 metų
04 25  Rūtai Marijai Purvinaitei  60 metų
04 30  Astridai Margaritai Žilinskaitei  70 metų
04 30  Daliai Jurginienei  60 metų

Gegužė
05 04  Pranciškai Birutei Grabauskienei  70 metų
05 04  Daliai Dokšaitei  50 metų
05 08  Kostui Alfredui Šimkui  70 metų
05 07  Juozui Gecevičiui  75 metai
05 13  Klaudijui Pūdymui  50 metų
05 15  Virginijui Kašinskui  50 metų
05 18  Jūratei Račinskaitei  50 metų
05 19  Marijai Žuklienei  80 metų 
05 23  Pranui Griušiui  50 metų
05 24  Vangai Galkuvienei  70 metų       
05 25  Ramutei Rachlevičiūtei  50 metų    
05 26  Antanui Dimžliui  85 metai

Birželis
06 02  Janinai Grasildai (Birutei) Žilytei  75 metai
06 09  Liudvikai Rusteikienei  70 metų
06 09  Alfonsui Vilpišauskui  60 metų
06 12  Aldonai Skudraitei  60 metų
06 20  Zuzanai Pranaitytei  75 metai 
06 20  Sofijai Kanaverskytei  70 metų
06 29  Jonui Jagėlai  60 metų

Liepa
07 01  Jonui Vasilevičiui  85 metai   
07 10  Monikai Sigitai Jakobsen  50 metų
07 15  Aušrelei Mačiulienei  50 metų
07 17  Vytautui Tallat-Kelpšai  50 metų
07 18  Laimutei Sofijai Barisaitei-Zelenkevičienei  75 metai
07 24  Andriui Surgailiui  50 metų
07 25  Zitai Žemaitytei  80 metų
07 28  Vladimirui Karatajui  80 metų
07 29  Jonui Šimonėliui  50 metų

Rugpjūtis
08 01 Kristinai  Jokubavičienei  50 metų
08 12  Jonui Vytautui Vincevičiui  70 metų
08 13  Rimui Zigmui Bičiūnui  60 metų
08 13  Žilvinui Bautrėnui   50 metų
08 14  Marytei Švažienei  75 metai
08 15  Reginai Ulbikaite-Mickevičienei  85 metai
08 20  Kazimierui Leonardui Petkevičiui 70 metų   
08 21  Gintautui Švedui  60 metų    

Rugsėjis
09 01 Elenai Vasilevičienei  80 metų
09 01 Liudmilai Vėgėlienei  50 metų
09 09  Antanui Vytautui Šatui  70 metų
09 10  Rūtai Teresei Luckienei  70 metų
09 11  Jonui Norui Naruševičiui  75 metai
09 17  Algiui Skačkauskui  50 metų
09 19  Eugenijui Antanui Cukermanui  70 metų   
09 23  Janinai Pleškūnienei  85 metai
09 27  Irenai Vabalienei  70 metų


Spalis
10 04  Audronei Adomavičienei  50 metų
10 05  Laimutei Onai Ramonienei  70 metų
10 06  Osvaldui Daugeliui  50 metų     
10 14  Marijai Anortei Mackėlaitei  75 metai      
10 14  Zitai Gustienei  50 metų
10 20  Anicetui Jonučiui  70 metų
10 25  Valdui Bubelevičiui  50 metų
10 28  Violetai Skirgailaitei  70 metų
10 31  Onai Naruševičienei (Kreivytei)  70 metų


Lapkritis
11 01  Virginijai Kirvelienei  50 metų
11 01  Aleksandrai Jacovskytei  60 metų
11 03  Taidai Balčiūnienei  80 metų
11 07  Vladimirui Bogatyriovui  60 metų   
11 10  Skirmantei Bialopetravičiūtei  60 metų
11 12  Gintarei Bielskienei (Uogintaitei)  50 metų
11 20  Genoratai Razmienei  75 metai
11 20  Vladimirui Kančauskui  60 metų
11 20  Violetai Laužonytei  50 metų
11 22  Jovitai Dovidėnienei  50 metų
11 27  Vladui Vizgirdai  70 metų
11 29  Anelei Navickaitei  85 metai
11 30  Ramutei Aleksandrai Jasudytei  75 metai

Gruodis
12 04  Eugenijui Survilai-Bagdonavičiui  80 metų
12 10  Raimondui Savickui  50 metų    
12 18  Valerijonui Vytautui Juciui  75 metai
12 20  Daliai Marijai Šaulauskaitei  50 metų
12 26  Stanislavai Aldonai Gedvilaitei  70 metų

_________________________
Informacija apima 2003 m. spalio– 2004 m. pabaigą. Sudarytoja dėkoja visiems Lietuvos dailininkų sąjungos nariams, skyriams ir kūrybiniams padaliniams, muziejams, galerijoms, fotografams, suteikusiems informaciją.
Liedėjai už spragas atsiprašo, nes rėmėsi iš minėtų šaltinių gauta informacija.
Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone.

Į TURINĮ
ATGAL