dailė 2004/2
Į TURINĮ
ATGAL

LDS veikla

2004:
Vasario 13 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje buvo įteikti auksiniai LDS ženkliukai ir metinės premijos už kūrybos pasiekimus 2003 m. trims dailininkams – tapytojai Audronei Petrašiūnaitei, grafikui Broniui Leonavičiui ir tekstilininkui Feliksui Jakubauskui. LDS auksinis ženkliukas Nr. 010 A. Petrašiūnaitei skirtas už 2003 m. surengtas personalines tapybos darbų parodas Kauno paveikslų galerijoje, “Rūtos” galerijoje Vilniuje ir  parodą “Tapyba” Vilniaus rotušėje. LDS auksiniu ženkliuku Nr. 011 B. Leonavičius apdovanotas už 2003 m. kūrybinę veiklą ir “Akademijos” galerijoje surengtą iliustracijų parodą iš ciklo “Vilniaus legendos”. LDS auksinis ženkliukas Nr. 012 F. Jakubauskui skirtas už dalyvavimą tarptautinėse tekstilės parodose ir už Chengju (Korėja) vykusiame III tarptautiniame meno konkurse „Heppiness in Life“ pelnytą specialųjį prizą (gobelenas „Šviesos namai“, 2003).
Vasario 5 d. pirmajame LDS tarybos posėdyje tradiciškai buvo pasveikinti LDS nariai, 2003 m. apdovanoti įvairiomis premijomis, ordinais, prisiminti jubiliatai (žr. žurnale „Dailė 2003/2“).
Kovo 19 d. Šiaulių universiteto galerijoje buvo pristatyta knyga „Romanas Vilkauskas“ iš serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“. Šią seriją nuo 2001 m. leidžia Dailininkų sąjungos leidykla (artseria). Serijos dailininkas Eugenijus  Karpavičius, spausdino UAB „Sapnų sala“. Knyga „Romanas Vilkauskas“ – jau aštuntoji šios serijoje knyga. Leidinį rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Šiaulių m. savivaldybė. Knygos pristatymo proga Šiaulių universiteto galerijoje surengta Romano Vilkausko kūrybos paroda. Į knygos pristatymą ir parodos atidarymą atvyko LDS pirmininko pavaduotoja Zita Puluikienė, Romano Vilkausko kolegos Henrikas Natalevičius, Bronius Gražys, Dailininkų sąjungos leidyklos direktorė Danutė Zovienė.
Balandžio–gegužės mėn. Vilniuje vyko Lenkų kultūros dienos. Renginių programoje Lietuvos dailininkų sąjunga ir Lenkijos dailininkų sąjungos Varšuvos skyrius pristatė parodų mainų projektą „Varšuva Vilniuje – Vilnius Varšuvoje“.
Balandžio 22 d. Varšuvoje, Lenkijos dailininkų sąjungos Varšuvos skyriaus galerijoje „Dom Artysta Plastika“, atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos parengta šiuolaikinių lietuvių dailininkų paroda, kurioje pristatomi 59 autorių 110 tapybos, grafikos ir skulptūros kūrinių (kuratorės Danutė Zovienė ir Orūnė Morkūnaitė). 
Balandžio 28 d. Vilniuje, dviejose Lietuvos dailininkų sąjungos galerijose – „Kairė-Dešinė“ (Latako g. 3) ir Arkos dailės galerijoje (Aušros Vartų g. 7) atidaryta šiuolaikinės lenkų dailės paroda „Varšuva Vilniuje“. Parodoje eksponuoti 63 menininkų 150 tapybos, skulptūros, grafikos darbų bei instaliacijų. Parodos kuratoriai – Lenkijos dailininkų sąjungos Varšuvos skyriaus pirmininkė tapytoja Ewa Miazek ir Krzysztofas Stanisławskis, dailės kritikas, nepriklausomas kuratorius, ilgametis žurnalų „Sztuka“, „Projekt“ ir „Art & Business“ vyriausiasis redaktorius, knygų apie šiuolaikinę dailę autorius; parodos komisarai – Alina Bloch, Andrzejus Kalina, Apoloniuszas Węgłowskis. Tokios plačios šiuolaikinės Lenkijos dailės apžvalgos Lietuvoje dar nebuvo.  
Gegužės 14 d. Šiuolaikinio meno centre atidaryta 12-oji Vilniaus tapybos trienalė „Septynios tapybos tiesos“. Organizatorius – Lietuvos dailininkų sąjunga. Parodos kuratorius Ignas Kazakevičius, koordinatorius Gintaras Palemonas Janonis. Be nuolat tapybos trienalėse dalyvaujančių tapytojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, šįkart savo kūrybą pristatė menininkai iš Švedijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Serbijos, Graikijos, Islandijos. Trienalei pasirinktas veidrodinis eksponavimo tipas – užsienio ir lietuvių autorių kūrybos  sugretinimas (parodos architektas Valdas Ozarinskas, dailininkas Ričardas Rickevičius). Pagrindinė trienalės premija už ekspresionizmo tradicijų tęstinumą ir savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija paskirta Aušrai Barzdukaitei-Vaitkūnienei, už debiutą apdovanotas Žygimantas Augustinas.
Gegužės 6 d. į LDS narius priimti Živilė Žviliūtė, Aušra Paulauskienė, Audronė Klimienė, Nijolė Rudzikaitė-Malakauskienė (grafikos skyrius), Vida Krištolaitytė (tapytojų sekcija), Orūnė Morkūnaitė, Vida Regina Sevrukienė (tarpdisciplininių menų sekcija), Simonas Dūda (skulptorių sekcija), Renata Valčik (scenografų sekcija), Jūratė Macnoriūtė, Salomėja Jastrumskytė (dailėtyrininkų sekcija), Eglė Strielčiūnaitė, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (tekstilininkų sekcija), Darijus Gerlikas (taikomosios dailės skyrius, juvelyrika). Į Kauno skyrių priimti Laima Oržekauskienė, Loreta Švaikauskienė, Vita Gelūnienė (tekstilininkų sekcija), Arūnas Daugėla, Valmantas Gutauskas (taikomųjų menų sekcija), į Panevėžio skyrių – Boleslovas Tuskėnas, Dalius Dirsė (tapyba), Andrius Kviliūnas (tarpdisciplininiai menai), į Šiaulių skyrių – Irena Ambrazienė (grafika).
Birželio 8 d. LDS tarybos posėdyje svarstytos apeliacijos dėl LDS narystės. Pateiktos šešių dailininkų  apeliacijos. Balsuojant slaptai nutarta į LDS narius priimti Valerijaną Dombrovskij.
Birželio 21 d. Lietuvos dailininkų sąjungoje buvo įteikti LDS narių bilietai naujiems šios kūrybinės organizacijos nariams. 2004 m. LDS gretas papildė 24 nauji nariai.
Birželio 21 d. buvo pristatytas naujas žurnalo „Dailė’2004/1“ numeris ir paskelbti 12-osios Vilniaus tapybos trienalės publikos premijos laureatai. Gegužės 14–birželio 13 d. vyko publikos balsavimas už labiausiai patikusį trienalės autorių. Gauti 166 balsavimo biuleteniai. 21 lietuvių autorius surinko 108 publikos balsus ir 15 užsienio autorių – 58 balsus. Daugiau kaip 10 balsų gavo Vilmantas Marcinkevičius, Paulius Juška, Algis Griškevičius, Sigitas Staniūnas, Pushwagneris (Norvegija), Danielis Ostvoldas (Norvegija). Daugiausia  – 23 balsus gavo lietuvių tapytojas Vilmantas Marcinkevičius. Publikos premiją įsteigė Lietuvos dailininkų sąjunga, rėmė kavinės „Arka“, „Savas kampas“,  kavinė-baras „Soho“, muzikos klubas „Brodvėjus“ ir UAB „Alvita“. Kadangi laureatas buvo išvykęs, premija įteikta „Vartų“ galerijos direktorei Nidai Rutkienei.
Liepos mėn. Arkos dailės galerijoje buvo surengta pomirtinė jubiliejinė Algimanto Jusionio (1954–2003) tapybos paroda „Gyvenu, kai tapau“.
Rugsėjo 28 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą. Įstatymas buvo priimtas vienbalsiai. Šis įstatymas, kaip Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymas, buvo pradėtas rengti dar 1999 m. Nors galutinė, jau priimta įstatymo redakcija, neišsprendžia visų susikaupusių problemų, vis dėlto šis įstatymas suteikia profesionaliems meno kūrėjams oficialų statusą, o meno kūrėjų organizacijoms nustato statuso suteikimo pagrindus.
Numatyti du meno kūrėjo statuso suteikimo būdai. Pirmas,  kai meno kūrėjų organizacija priima asmenį nariu, jei jo kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjų statuso suteikimo pagrindų, kurių įstatyme numatyta šeši. Antras, meno kūrėjo statusą suteikia specialiai sudaryta 15 narių taryba, formuojama dvejiems metams iš 12 meno kūrėjų organizacijų pateiktų kandidatūrų ir 3 profesionalių meno vertintojų bei kompetentingų kitų sričių specialistų. Ši taryba suteikia statusą tiek meno kūrėjams, tiek meno kūrėjų organizacijoms (jei organizacija neturės patvirtinto statuso, ji negalės teikti meno kūrėjo statuso savo nariams). Į įstatymą yra įtrauktos nuostatos apie tai, kokius dokumentus iki įstatymo įsigaliojimo dienos , t.y. iki 2005 m. kovo 15 d., turi parengti LR kultūros ministerija ir LR Vyriausybė. Turėtų būti parengta tvarka, kaip Lietuvos meno kūrėjai galės parsivežti į Lietuvą savo kūrinius iš ne Europos Sąjungos valstybių; kaip kūrėjai galės išsinuomoti patalpas kūrybai nekomercinėmis nuomos kainomis. Be to, bus priimti Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimai, numatantys galimybę meno kūrėjams mokėti dalį įmokų minimaliai pensijai gauti, o kitą dalį mokėtų valstybė. Ši nuostata leistų kūrėjams dirbti tik kūrybinį darbą ir kartu turėti reikalingą stažą pensijai gauti.
Rugsėjo 16 d. LDS tarybos posėdyje nutarta 2004 m. lapkričio 23 d. šaukti eilinį Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimą.
Rugsėjo 11–19 d. Vilniuje vyko tradicinės „Sostinės dienos“. Jau antrą kartą per šias dienas rengiama „Gedimino prospekto galerija“, kurioje dalyvauja ir Lietuvos dailininkų sąjunga. Šiemet Arkos dailės galerija, Šv. Jono gatvės galerija ir Dailininkų sąjungos galerija pateikė bendrą projektą „Miestas“. Buvo eksponuojamos Vyriausybės premijos laureato tapytojo Aloyzo Stasiulevičiaus drobės, jauni skulptoriai (Simonas Dūda, Marius Zavadskis, Linas Žilius) žiūrovų akivaizdoje lipdė fantastinį miestą, keramikas Gvidas Raudonius demonstravo, kaip gimsta keramikos kūriniai.
Spalio 2 d. Arkos dailės galerijoje atidaryta V tarptautinė mažosios grafikos trienalė. Parodoje dalyvavo per 100 menininkų iš 21 pasaulio šalies. Trečdalį ekspozicijos sudaro lietuvių autorių darbai, likusią dalį – užsienio dailininkų kūriniai. Trienalės kuratorė Nijolė Šaltenytė, vertinimo komisija – Mikalojus Povilas Vilutis, Saulė Mažeikaitė, Rita Mikučionytė, Diana Radavičiūtė, Ieva Pleikienė, Birutė Stančikaitė, Gerardas Šlektavičius, Ramunė Vėliuvienė. Atidarymo metu buvo paskelbti trienalės laureatai. Pagrindinę Vilniaus miesto premiją pelnė Lenkijos dailininkas Witoldas Kalinskis, II – Lida Dubauskienė, III – Irma Balakauskaitė, paskatinamąją – Inga Dargužytė. Kultūros veikėjos Dalios Gruodienės įsteigtas apdovanojimas atiteko Nijolei Vilutienei. V tarptautinę mažosios grafikos trienalę, kuri šiemet mini dešimtmetį, rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Vilniaus m. savivaldybė, spaustuvė UAB „Sapnų sala“. Išleistas katalogas. Galerijoje „Kairė–Dešinė“ surengta IV tarptautinės mažosios grafikos trienalės laureatų kūrinių paroda.
Lapkričio 23 d. Kongresų rūmuose vyko Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimas. Suvažiavime buvo priimti nauji LDS įstatai, atitinkantys naują LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą. Naujai kadencijai išrinktas LDS pirmininkas – juo tapo Valcovas Krutinis. Priimtas LDS suvažiavimo nutarimas.

Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimo, vykusio 2004 m. lapkričio 23 d.
Nutarimas

1. LDS suvažiavimas pareiškia, kad LDS prioritetinis uždavinys ir toliau lieka Nacionalinės galerijos ekspozicijos formavimas bei XX a. šiuolaikinės dailės kūrinių kolekcijos papildymas.
2. LDS suvažiavimas pareiškia, kad Šiuolaikinio meno centro veikla neatspindi realios šiuolaikinės dailės situacijos ir tenkina tik siauros grupelės interesus. Turint šiuo metu geriausią Lietuvoje ekspozicinę erdvę, kuri pavaldi Lietuvos Respublikos  kultūros ministerijai, ir beveik pastoviai rengiant vienpusiškos krypties parodas, klaidinamas ir žiūrovas, ir visuomenė. Kreipiamės į LR kultūros ministeriją pareikšdami, kad tai netoleruotinas reiškinys ir šią problemą būtina spręsti, užtikrinant visapusę meninės kūrybos sklaidos galimybę.
3. LDS suvažiavimas įpareigoja LDS tarybą ir LDS pirmininką:
3.1. siekti, kad LDS nariams Meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka būtų suteiktas meno kūrėjų statusas; toliau aktyviai dalyvauti ir atstovauti LDS narių interesams tobulinant šį klausimą;
3.2. siekti, kad būtų nustatyta autorinio honoraro surinkimo ir paskirstymo tvarka už originalių meno kūrinių ir jų kopijų rodymą;
3.3. siekti, kad ir toliau būtų gerinamos menininkų, dirbančių kūrybinį darbą pagal autorines sutartis, socialinės garantijos;
3.4. siekti, kad dailės kūrinių parodų rengimui būtų skiriamas prioritetinis dėmesys, o parodos ir jų lankymas būtų įtraukiamos į edukacines programas;
3.5. siekti, kad būtų pakoreguoti įstatymai ir bent 2% lėšų, skiriamų statyboms, privaloma tvarka būtų investuojamos meno kūrinių sukūrimui ar sukurtų kūrinių įsigijimui statomuose objektuose.
4. Siekti užtikrinti profesionalių kūrinių, esančių viešojoje erdvėje, apsaugą.
5. Ieškoti galimybių daryti įtaką paminklų statymui Lietuvoje.
6. Siekti, kad dailės leidiniams būtų taikoma PVM lengvata.
7. Rūpintis, kad LR švietimo ir mokslo bei LR kultūros ministerijos atkreiptų dėmesį ir skatintų originaliosios literatūros vaikams iliustravimą.

Į TURINĮ
ATGAL