dailė 2004/2
Į TURINĮ
ATGAL

Parodos

2003 m. spalis–2004 m. gruodis

Muziejai

Vilniaus paveikslų galerija

2004:
02 18–03 12 Rusijos dailininkų Sokolovų paroda „Epocha“.
03 15–04 11 Lietuvos dailės muziejaus 2003 metais įsigytų kūrinių paroda, skirta muziejaus 70-mečiui.
04 27–08 23 tarptautinė paroda „XVIII amžiaus mados pasaulis“.
04 30–08 08 XIX a. Italijos fotografijų paroda „Salve, Italia!“.
08 24–09 12 Rafaelio Chvoleso (1913–2002) kūrybos paroda (rengė Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos žydų bendruomenė, ekspozicijos autorius Romualdas Budrys, koordinatorė Nijolė Nevčesauskienė).
09 15–10 24 Karlo Hartungo paroda „Besikeičianti figūra“ iš ciklo „Didžiojo meno pristatymas“.
09 16–11 29 paroda „Senasis Vilniaus universitetas. Mokslo ir meno vertybės“.
10 20–12 15 paroda „ XIX a. pab.–XX a. I pusės Lietuvos ir lietuvių dailė iš Antano Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos“.
11 17–12 31 fotografijų paroda “Algimanto Kezio miestas”.

Radvilų rūmai
2003:
09 05–09 14 Japonijos fondo kilnojamoji paroda „Japonijos lėlės“.
09 18–10 19 Krzysztofo Gieraltowskio fotografijų paroda „Lenkai. Šiuolaikiniai portretai“.
2004:
01 20–03 15 Viktoro Vizgirdos jubiliejinė kūrybos paroda.
03 25–05 31 Leonardo Tuleikio kūrybos paroda, skirta dailininko 75-mečiui.
07 05–12 05 Antano Gudaičio jubiliejinė apžvalginė paroda „Išsilaisvinimas“ (kuratorė Lolita Jablonskienė).
10 19–11 07 paroda „Liečiu – matau“.

Taikomosios dailės muziejus
2004:
03 04–10 10 paroda „Vita Sancti Casimiri“ (Šv. Kazimiero gyvenimas).
07 06– 2007 m. paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“.
10 15–12 15 tarptautinė paroda „Šv.Augustino pasaulis. 1650 m. nuo gimimo“.
11 10–12 19 Carlo Dolci paveikslo paroda “Šventasis Kazimieras”.   

Klaipėdos paveikslų galerija
2003:
09 18–10 04 Japonijos fondo kilnojamoji paroda „Japonijos lėlės“.
10 30–2004 01 08 projekto „Madonos ikonografija mene“ paroda (kuratorius Ignas Kazakevičius). Šiuolaikinių lietuvių dailininkų tapybos, grafikos kūriniai, fotoatspaudai drobėje, vaizdo projekcija.
2004:
10 26–2007 m. paroda „Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai“.
   
Laikrodžių muziejus
2003:
05 18–11 01 paroda „Laiko matavimo prietaisų raida“, skirta akliesiems ir silpnaregiams.
2004:
Paroda „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“.
Paroda „Barokas – stebuklinga Š. Bulio technika“.
Paroda „Praeitis. Dabartis. Ateitis. Liepų g. 12“.

Palangos gintaro muziejus
2003:
08 01–12 30 VDA Telšių dailės ir dizaino fakulteto metalo meno specialybės studentų kūrybos paroda „Laisvė inkliuzams“ (kuratorius Vytautas Mockaitis).
2004:
03 22–04 26 Nikolajaus Žoludevo kūrinių paroda.
05 01–12 30 Palangos senųjų gintaro meistrų dirbinių paroda.
06 11–09 30 paroda „Elegija dvarų paveldui“ (iš LDM fondų).
06 11–09 30 Petro Balčiaus juvelyrikos paroda.

Juodkrantės parodų namai
2004:
03 13–31 Viktorijos Daniliauskaitės grafikos paroda.
06 03–07 01 Gintauto Survilos fotografijų ir skulptūrų paroda „Tik ženklai“.
07 01–07 24 Andriaus Giedrimo tapybos ir Vaidoto Žuko kūrybos paroda.
08 10–09 08 Egidijaus Rudinsko paroda „Terra IV“.
10 09–11 08 tradicinė LDS Kauno skyriaus akvarelės sekcijos paroda „Geltona, raudona, mėlyna“ iš ciklo „Vanduo ir spalva“ (organizatorė Emilija Jaudegytė, kuratorė Kristina Danilevičienė, dalyvavo Česlovas Banys, Josifas Judelevičius, Rita Kišonienė, Gintautas Vaičys, Vilius Slavinskas, Feliksas Jackevičius, Valentinas Varnas, Vytautas Lagunavičius, Eugenijus Nalevaika, Rimantė Ropytė, Algimantas Mikėnas, Eglė Petraitytė-Talalienė, Valerija Medelinskienė, Sofija Rickevičiūtė, Osvaldas Jablonskis, Vilija Kneižytė, Emilija Jaudegytė).

Žemaičių dailės muziejus 
2004:
05 20–06 18 Alfonso Čepausko kūrybos paroda.
09 04–11 04 tarptautinė paroda „Spalva, popierius, vanduo“ (projekto vadovė Aldona Dapkutė, organizatorė Vija Tarabildienė. Dalyvavo 24 autoriai iš Lietuvos (Benjaminas Jenčius, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Vida Norkutė, Vladas Lisaitis, Renatė Lūšis, Ramūnė Lebdytė, Antanas Visockis (diplomas), Vidmantas Zarėka (diplomas), Vija Tarabildienė, Elena Šaltytė-Lisauskienė, Bronislava Orlingytė-Lapinskienė, Vidmantas Vėlyvis, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Jurga Sidabrienė, Elma Šturmaitė, Algimantas Mikėnas, Eugenijus Nalevaika, Osvaldas Jablonskis, Vilius Ksaveras, Vilius Slavinskas, Edita Zarėkienė, Vytautas Stasys Lagunavičius, Vladas Barakauskas ir kt.).
09 08–11 04 Henriko Cipario scenografijos paroda.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
2004:
06 28–07 10 edukaciniai kultūriniai renginiai, skirti tradicinei ir šiuolaikinei meninei Azerbaidžano kaligrafijai.
07 15–10 08 kompozitorės Konstancijos Brundzaitės (1942–1971) piešinių paroda.
10 09–12 01 paroda „Scenos alchemikas“, skirta Liudo Truikio 100-mečiui.

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
2003:
09 12–11 16 kilnojamoji Madame Yevonde (1893–1975) fotografijų paroda „Be Original Or Die / Būk originalus arba žūk“ (rengė Britų Taryba).
10 24–2004 01 18 Adomo Galdiko (1893–1969) kūrybos paroda „Teatro uždangą praskleidus“ (kuratorė Vida Mažrimienė).
2004:
02 14–03 28 Viktoro Vizgirdos (1904–1993) kūrybos paroda „Dangus pro medžių šakas“ (kuratorė Violeta Krištopaitytė).
01 22–04 04 Leokadijos Belvertaitės (1904-1992) jubiliejinė paroda “Karalienė molio bateliais” (kuratorės Vida Mažrimienė, Emilija Jaudegytė).
03 12–04 11 Juozo Kazlausko (1941–2002) fotografijų paroda.
04 14–04 28 paroda „Pekino operos personažai“ (rengė Kinijos Liaudies Respublikos ambasada Lietuvoje).
05 07–06 20 Prano Gailiaus autorinių knygų paroda “Iš lietuviškų minčių ir žodžių”, skirta spaudos atgavimo 100-mečiui (kuratorius Osvaldas Daugelis).
05 05–10 03 paroda „Senoji Lietuvos kryždirbystė“.
06 25–08 29 paroda „XIX a. pab.–XX a. I pusės Lietuvos dailė iš prof. Algimanto Miškinio kolekcijos“.
09 11–10 03 Europos paveldo dienos. Paroda, skirta žydų kultūros paveldui Lietuvoje.
10 08–2005 01 16 paroda „Scenos alchemikas“, skirta Liudo Truikio 100-mečiui.
10 07–2005 01 16 Suomijos vėliavų paroda.

Kauno paveikslų galerija
2003:
10 03–11 02 Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda.
10 31–11 30 Eimučio Markūno instaliacija „Spalva / laikas“.
11 07–11 23 paroda-performansų festivalis „Academia Non Grata“.
12 05–2004 01 11 Romualdo Antano Šulskio (1943–1995) kūrybos paroda (kuratorė Rasa Andriušytė-Žukienė).
12 05–2004 01 11 Ksenijos Jaroševaitės kūrybos paroda „Tradicinė skulptūra XXI amžiuje“ (kuratorė Giedrė Jankevičiūtė).
2004:
01 16–02 15 Jono Juodzevičiaus, Rimvydo Mulevičiaus ir Vytauto Umbraso kūrybos paroda „Cimaniūnai“ (kuratorė Violeta Jasevičiūtė).
01 17–02 22 VI Kauno dailininkų paroda „Geriausias 2003-ųjų metų kūrinys“.
02 27–03 21 Tiju Enės Vaivadienės metalo plastikos kūrinių paroda.
03 05–04 04 paroda „Būk ramus“ (Judita Budriūnaitė, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Elena Balsiukaitė).
03 26–04 25 Alekso Andriuškevičiaus kūrybos paroda „(Ne)žvilgsniai“.
04 02–05 02 „Elnių slėnio“ plenero dalyvių kūrybos paroda „p.s. esp“ (dalyvavo Julija Čistiakova, Agnes Domke (Vokietija), Jūratė Weiss (Vokietija), Agnė Jonkutė (Lietuva–Olandija), Agilė Mažonaitė, Alisa Mulina, Miriam Ohorn (Vokietija), Auksė Petrulienė, Airida Rekštytė, Christian Richter (Vokietija), Vilius Vanagas, Gedas Kepalas (Vokietija).
04 30–05 30 Arvydo Žalpio kūrybos paroda „14 “.
05 07–06 06 Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto baigiamųjų darbų paroda.
06 04–07 04 d. Pranciškaus Poručio tapybos paroda, skirta dailininko 80-mečiui.
06 11–07 11 Marianne Magnus ir Tove Pedersen (Norvegija) tekstilės paroda (rengė Fondas 3,14 Bergenas, Norvegija).
07 08–08 08 Jūratės Pikčilingytės paroda „Rūdys–trespassing“.
07 16–08 08 Dalios Mataitienės kūrybos paroda „Ženklai erdvėje“.
08 13–09 12 Jovitos Aukštikalnytės tapybos paroda „Štai ką kalbėjo balsai“.
08 27–09 26 tarptautinis projektas „Babyl-on Tour“ (Babelio bokštas). Rengė Vincent  Dezeuze, Raphael Mognetti (Prancūzija).
09 16–10 10 Lennarto Olsono (Švedija) fotografijų paroda. Pristatė festivalis „Kauno fotodienos“.
09 23–10 17 Ligitos Marcinkevičiūtės piešinių paroda „Askorbo rūgštis“.
10 07–10 31 edukacinė paroda „Menas + Menas bendrauti: TEKSTilė 2004“ (kuratorė Violeta Jasevičiūtė, organizatorė Daina Kamarauskienė).
10 22–11 21 tarptautinė šiuolaikinio meno paroda „Pataisos“ (Corrections) (kuratorius Rokas Dovydėnas, dalyvavo Antanas Zabielavičius, Jonas Valatkevičius, Rokas Dovydėnas, Linas Liandzbergis, Marion Roters, Nabila Irshaid, Saulius Dirsė, Aida Dirsė).
10 29–12 05 vienuolikos menininkų iš Londono piešinių paroda „Klaustukas. Laukti. Klaida. Suprato“. Dalyvo Paul Ryan ir Kate Davis, Lesley Sanderson ir Neil Conroy, Christine Hatt, Avis Nežman, Kate Pelling, Tiziana Walker, Mairin Kelly, George Lamb, Linda Fardoe (kartu su “Fondu 3,14” Bergenas, Norvegija).
11 05–12 05 Lietuvos ir Estijos menininkų tapybos paroda „Čia, bet ne dabar“ (kuratorės Milda Žvirblytė, Margaret Tali, dalyvavo Jonas Gasiūnas, Linas Jablonskis, Eglė Ridikaitė, Aistė Kirvelytė, Kaido Ole, Marko Maetamm, Alice Kask, Tonis Saadoja, Maarit Murka).
11 26–12 31 Tomo Gečiausko tapybos ir fotografijų paroda „LT–3000“.
12 10–2005 01 09 tarptautinė paroda „Nepakeliama realybė“ (rengė galerija „Meno parkas“).

M. Žilinsko dailės galerija
2003:
10 01–11 09 Karlo Manfredo Rennertzo (Vokietija) skulptūrų ir tapybos paroda „Moving Woods“.
11 14–12 14 IV tarptautinė tekstilės paroda „Geroji ir išvirkščioji pusės“.
12 18– 2004 01 18 tarptautinis moterų meno projektas „Skraidantis kilimas“ (kuratorė Rasa Andriušytė-Žukienė).
2004:
01 23–02 22 Italijos menininko Ugo Nespolo paroda „Dirbtuvė be paslapčių “ (kuratorius Enzo Fornaro, rengė „International Service s. r. l.“, Torino, Italija).
03 25–04 25 Paulo Hodgsono (Didžioji Britanija) fotografijų paroda „Vienintelis takas“ (rengė Houldsworth galerija, Fondas 3,14, Bergenas, Norvegija).
04 01–05 02 d. Christine Waller (Švedija) instaliacija „Tūkstantis namų“.
05 07–06 13 paroda  „Lietuvos istorijos atspindžiai XVII–XIX a. dailėje“ iš Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.
06 18–09 05 Pippos Skotnes (Pietų Afrikos Respublika) kūrybos paroda „Dievo avinėlis“ (rengė Fondas 3,14, Bergenas, Norvegija).
06 18–09 05 Fredo Ivaro Utsi Klementseno (Norvegija) fotografijų paroda „Speigas: samių tautos gyvenimas ir kultūra“ (rengė Fondas 3,14, Bergenas, Norvegija).
09 29–12 05 paroda „Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai“, skirta M. Žilinsko jubiliejui (kuratoriai Osvaldas Daugelis, Violeta Krištopaitytė, Palmyra Sakalauskienė).
10 01–11 07 italų dailininko Massimo Ghiotti objektų paroda „Tvarka. Erdvė. Ritmas“ (kuratorius  Enzo Fornaro, rengė „International Service s. r. l.“, Torino, Italija).
12 17–2005 01 23 Stasio Eidrigevičiaus kūrybos paroda.

Keramikos muziejus
2003:
10 10–11 16 VDA Kauno dailės instituto Keramikos katedros studentų studijinių ir baigiamųjų darbų paroda „Amžini namai“.
10 16–11 12 Živilės Bardzilauskaitės  kūrybos paroda „Prisilietimai“.
11 16–12 31 Kauno dailininkių keramikių kūrybos paroda „Mano Angelas sargas“ (kuratorė Laima Mačiulaitytė).
12 18–12 31 grupės „Archyvas“ narių kūrybos paroda, skirta šv. Kalėdų laikui (kuratorius Juozas Rimkus).
2004:
01 23–03 01 Konstancijos Dzimidavičienės jubiliejinė kūrybos paroda „Laiko pėdsakai“ (kuratorė Emilija Jaudegytė).
03 04–04 18 VDA Kauno dailės instituto Keramikos katedros bakalaurų kolekcijos paroda „Kavos servizas“ (kuratorė Aldona Keturakienė).
04 21–05 16 Aldonos Višinskienės kūrybos paroda „Plastikos idilė“ (kuratorė Emilija Jaudegytė).
04 28–07 25 Birutės Elizabetės Zygmantaitės (1914–2003) kūrybos paroda, skirta 90-mečiui.
05 25–06 27 VDA Kauno dailės instituto baigiamųjų darbų paroda.
08 13–09 12 keramikų grupės „Mes“ simpoziumo „Tarp dangaus ir žemės 2004“ dalyvių kūrybos paroda.
09 17–10 17 Kauno dailės gimnazijos moksleivių keramikos darbų paroda.
10 20–11 06 Virginijos Ridikaites-Laužadienes kūrybos paroda „Aš sveikinu su tuo, kas per vėlai“.
11 11–11 28 Japonijos fondo kilnojamoji paroda „Japonijos tradicinė keramika“ (rengė Japonijos fondas, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Japonijos ambasada Lietuvoje).
11 30–12 19 bendras japonų ir lietuvių keramikų projektas „Žemės fragmentai“ (kuratorė Aurėja Steponavičiūtė).
12 21–12 31 grupės „Archyvas“ kalėdinė paroda.

A. ir P. Galaunių namai 
2003:
10 15–11 17 Adomo Galdiko (1893–1969) grafikos paroda iš Pauliaus Galaunės rinkinio (kuratorės Kazimiera Galaunienė, Birutė Šlivinskienė).
11 21–12 12 Bernardo Bučo skulptūrų ir piešinių paroda, skirta 100-osioms gimimo metinėms.
11 25–2004 05 25 paroda „Lietuvių liaudies menas ekslibryje“ iš prof. Vacio Miliaus rinkinių (kuratorės Kazimiera Galaunienė, Birutė Šlivinskienė).
12 17–2004 03 19 Juozo Šlivinsko skulptūrų ir Algimanto Mikėno akvarelių paroda „Teatro protuberantai“ (kuratorė Miglė Banytė).
2004:
03 26–09 01 tradicinė Kauno karikatūristų kūrybos paroda.
03 25–09 01 paroda „Dailininko ir muziejininko dvasinės bendrystės ženklai: Vinco Kisarausko grafika iš Pauliaus Galaunės kolekcijos“, skirta V. Kisarausko 70-mečiui (kuratorės Miglė Banytė, Birutė Šlivinskienė).
04 01–04 30 Alfonso Čepausko kūrybos paroda „Būties paženklinimas“ (kuratorė Miglė Banytė).
05 21–09 03 Mildos Krivickaitės-Schumacher akvarelių ir pastelių paroda (kuratorė Jurga Aleksynaitė).
09 16–11 08 Gintaro Kušlio kūrinių paroda „Vizijos“ (kuratorė Jurga Aleksynaitė).

Velnių muziejus
2004:
02 24–03 25 Kauno moksleivių kūrybos paroda „Šalta žiema šalin eina“, skirta Užgavėnėms (kuratorė Elvyra Ereminienė).
03 26–04 01 tradicinė Kauno karikatūristų kūrybos paroda, skirta Melagių dienai.
04 13–05 09 meninio stiklo paroda „Trylika“. Dalyvavo Sandra Atkočiūtė, Migla Bronskienė, Viktoras Dailidėnas, Agnė Danelevičiūtė, Sigitas Juknevičius, Eglė Kartanaitė, Linas Labanauskas,  Andrius Niedzviegas, Lina Paknytė, Julija Pociūtė, Regina Selickaitė, Dovilė Vilkienė, Asta Vilminskaitė.
09 16–10 10 Trine Sondergaard (Danija) kūrybos paroda „Dabar tu esi mano...“. Festivalis „Kauno fotodienos“. 

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose
2004:
04 20–09 20 Viktorijos Daniliauskaitės kūrybos paroda „Po bėgančiu dangum Dzūkijos“.

Šiaulių „Aušros“ muziejus
2004:
Venclauskių namai
Nuolatinė paroda „Lietuvių liaudies grafika ir tapyba“.
Nuolatinė S. ir K. Venclauskių ekspozicija.
10 21–11 27 „Atminties seifų raktai“ (autografų paroda iš A. Krištopaičio, R. Volodkos, J. Krivicko ir ŠAM rinkinių).

Aušros alėjos rūmai
Nuolatinė archeologinė ekspozicija „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“.
Nuolatinė istorijos ir etnografijos ekspozicija.
03 18–04 24  paroda „Šventų Velykų belaukiant“ iš muziejaus rinkinių.
04 27–09 20 paroda „Iš lietuviškos spaudos istorijos. Spaudos draudimo (1864–1904) ir pogrindžio (1940–1990) leidiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje“.
09 13–11 30 paroda „Lietuviškų atvirukų raida 1900–2000 m.“.
10 01–11 20 paroda „Moters rankų skleidžiamas grožis“ (iš ŠAM tekstilės rinkinio).

Fotografijos muziejus
Nuolatinė fotografijos istorijos ekspozicija
03 18–04 19 paroda „Teatrinės iliuzijos ir realijos“.
09 10–10 09 Toshiki Ozawa fotografijų paroda „Japonija“.
10 14–11 13 fotografijų paroda „Karas po karo“ (Ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953).
10 19–11 13 Jono Nekrašiaus fotografijų paroda „Kelionių ženklai“ (kultūrinė antropologija).
Ch. Frenkelio rūmai
Nuolatinė ekspozicija „Provincijos dvaras XIX a. vid.–XX a. vid.“.
09 17 paroda „Žydų kultūros paveldas Šiaulių apskrityje“, skirta Europos paveldo dienų renginiams.
Poeto Jovaro namas
Nuolatinė ekspozicija  „Literatūros kūrėjų pasaulis ir likimai“.
Nuolatinė memorialinė poeto Jono Krikščiūno-Jovaro ekspozicija.
09 14–2005 01 07 originalių autorinių atvirukų paroda.

Rokiškio krašto muziejus
2003:
09 15–10 24 X respublikinė medžio drožėjų konkursinė paroda L. Šepkos premijai laimėti (kuratorė Marijona Mieliauskienė).
10 29–11 14 tapybos paroda iš Rokiškio krašto muziejaus fondų „Gamtos spalvos“.
11 15–12 30 Algimanto Stanislovo Kliaugos jubiliejinė tapybos paroda.
11 16–12 11 Čekijos Respublikos menininkų Ivo Petrik fotografijų ir Jaroslavo Buncko gobelenų bei medžio drožinių paroda.
09 12–12 19 Palmiros Damijonaitienės jubiliejinė juostų paroda (kuratorė Marijona Mieliauskienė).
12 16–2004 02 28 VI tarptautinė prakartėlių paroda (kuratorė  Marijona Mieliauskienė).
2004:
01 29–03 25 fotografijų paroda „Vincas Ferinauskas. Miežiškiai ir apylinkės 1918–1958“.
03 28–09 12 paroda „Kraičio skrynią pravėrus“ (senoji liaudies tekstilė, linų apdirbimo ir audimo įrankiai, Palmiros Damijonaitienės juostų kolekcija iš Rokiškio krašto muziejaus fondų, kuratorė  Marijona Mieliauskienė).
04 06–05 03 Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ narių kūrybos paroda.
05 01–12 31 geležinių kryžių ir kryžių viršūnių paroda „Lietuvos ir Europos bendrumo ženklai“.
05 05–07 01 Romo Pučeko asambliažų paroda iš ciklo „Mūsų kaimynų kūryba“.
07 05–09 21 Vytauto Klemkos (1924–1991) ir Renės Klemkaitės-Gabdankienės kūrybos     paroda.
09 15–10 22 XI respublikinė medžio drožėjų kūrybos konkursinė paroda L.Šepkos premijai laimėti (kuratorė Marijona Mieliauskienė).
11 04–12 12 Saigūnės Rožėnienės karpinių paroda iš ciklo „Mūsų kaimynų kūryba“.
12 15–2005 01 30 VII respublikinė prakartėlių paroda (kuratorė Marijona Mieliauskienė).
12 17–12 31 Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ kalėdinė kūrybos paroda.

Panevėžio kraštotyros muziejus
2003:
09 23–10 26 Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės, Stasio Kavaliausko, Girmanto Rudoko, Vydmanto Mačiulio, Egilio Skujos, Ramūno Pranskūno, Irenos Paulavičienės kūrinių paroda.
11 03–12 12 Egilio Skujos akvarelių paroda.
2004:
06 16–08 30 Stasio Kavaliausko parodos „Senoviniai lietuvių dievai“ II dalis.

Mažeikių muziejus
2004:
01 22–03 21 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės kūrybos paroda „Ką regėjo Kvedlingurgo paukštė“.
06 03–08 25 kraštiečių menininkų kūrybos paroda.

Mažeikių muziejaus Renavo rūmai
2004:
01 22–03 23 Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės kūrybos paroda „Ką regėjo Kvedlingurgo paukštė“.

Biržų krašto muziejus „Sėla“
2004:
06 23–08 12 Nerutės Čiukšienės keramikos paroda.

Žemaičių muziejus „Alka“
2003:
10 18–11 18 paroda iš muziejaus fondų „Senoji Žemaitija: pasaulėjauta  ir materialinė kultūra “ (kuratorė Regina Bartkienė).
11 21–2004 02 01 paroda iš muziejaus fondų „Lietuvos Respublikos kariuomenei–85“ (kuratorius Kęstutis Švėgždavičius).
11 28–12 10 juvelyro Antano Griciaus papuošalų paroda, skirta autoriaus 60-mečiui (kuratorė Elvyra Spudytė).
12 12–2004 02 01 paroda iš muziejaus fondų „Archeologiniai tyrinėjimai Telšių senamiestyje“ (kuratorės Dalia Karalienė, Laimutė Valatkienė).
2004:
01 16–02 20 VDA Telšių dailės ir dizaino fakulteto baldų dizaino studijos paroda (kuratorius Petras Šaulys).
02 06–02 23 paroda iš „Alkos“ muziejaus fondų „Žemaitiškos spalvos ir ornamentai“, skirta Vasario 16-ajai (kuratorė Vida Rimkuvienė).
03 17–04 20 Olego Štelmano fotografijų paroda „Stačiatikių bažnyčia Žemaitijoje“ (kuratorė R. Bartkienė).
04 23–05 30 paroda iš muziejaus fondų „Kai aš mažas buvau“ (kuratorė Vida Rimkuvienė).
04 30–05 30 paroda „Raffaello paveikslai pašto ženkluose“, skirta Motinos dienai (kuratorius Kęstutis Švėgždavičius).
07 10–08 20 Telesforo Valiaus grafikos paroda „Nuostabi prisikėlimo šviesa“, skirta dailininko 90-mečiui (kuratorė Zita Dargaitė).
08 19–09 14 paroda iš muziejaus fondų „Antisovietinė rezistencija Žemaitijoje 1944–1953“ (kuratorius Kęstutis Švėgždavičius).
08 26–09 18 nuolatinė ekspozicija „Lietuvos medalių kūrėjų stovyklos“ (kuratorė Zita Dargaitė).
09 19–10 05 XX Lietuvos medalių kūrėjų stovyklos „Medalių menas“ dalyvių kūrybos paroda.

Antano Mončio namai–muziejus
2003:
09 26–12 31 Remigijaus Treigio fotografijų paroda „Peizažai“(ciklas „Fotografija interjere“ viešbučio „Palangos vėtra“ restorane „Pelikanas“).
10 18–11 20 Pauliaus Arlausko paroda „Portraits“.
11 21–12 31 Fotografijos paroda „Apie Tai“.
2004:
02 01–02 27 Emily Wiessner (Olandija) fotografijų paroda.
03 01–03 30 Kristinos Zdanavičiūtės personalinė fotografijų paroda „Dėmės“.
03 01–03 30 Jono Čeponio (1926–2003) tapybos paroda.
04 02–04 30 Nidos dailininkų grupės „Rėja“ kūrybos paroda (S. ir M. Valančius, E. Šemetulskis, D. Molytė-Lukauskienė, V. Giedraitis, A. Baškevičius, G. Survila).
04 02–04 30 A. Baltėno fotografijų paroda „Miesto ilgesys“.
06 01–06 30 Lietuvos spaudos fotografijos klubo paroda „Tai Lietuva“.
07 01–07 30 Antano Gudaičio kūrybos paroda, skirta 100-osioms gimimo metinėms.
08 22–09 06 Vaidoto Žuko keramikos ir Janinos Monkutės-Marks tekstilės paroda.
09 07–09 30 paroda „Lietuvos kryždirbystė Lietuvoje“ (iš Lietuvos muziejų rinkinių)
09 25–09 26 „Antano Mončio dienos“:
Antano Mončio piešinių paroda „Kūnai“ (Šiaulių dailės galerija);
paroda „Gintaras; “Roberto Grigaravičiaus paroda „Gintaras nelabai“;
Lino Liandzbergio paroda „Vėliavos“ („Alkos“ galerija, Palanga);
Vytauto Balčyčio paroda „Fotografija“ (viešbutis „Palangos vėtra“, Palanga);
Evaldo Janso videoprojektas „Performansai.doc“
Andriaus Kviliūno projektas „Auksė“;
Karolio Jankaus, DJ Karaliaus , Duonio,
GYS projektas (restoranas „Birutė“, Palanga).
09 26–11 30 Mindaugo Navako projektas „Petasites“.

Galerijos parodos kitose erdvėse
01 03–02 05 nerodytų Antano Mončio kūrinių paroda, “Vašingtono aikštės galerija”, Vilnius.
02 01–02 27 Gyčio Skudžinsko personalinė paroda „Atodangos“. „Alkos“ viešbučio galerija, Palanga.
02 02–03 20 Antano Mončio kūrybos paroda, Janinos Monkutės-Marks muziejus, Kėdainiai.
02 16–02 22 projektas „Fotografija interjere“, Vilniaus m. savivaldybė.

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
2003:
10 08–10 31 Vilniaus „Gerosios vilties“ mokyklos moksleivių keramikos, grafikos, mažosios tekstilės paroda (vad. A. Naruševičienė).
11 06–11 30 Elenos Zolubaitės rankdarbių ir Viktorijos Jočytės atvirukų paroda.
12 04–12 31 Valės ir Rimvydo Vaitkų kalėdinių atvirukų paroda.
12 04–12 30 Nijolės Stunskaitės kūrybos paroda „Kalėdinė meditacija“.
2004:
01 01–01 31 Valės ir Rimvydo Vaitkų kalėdinių atvirukų paroda.
01 01–01 31 Sergejaus Vinogradovo drožinių paroda.
02 01–02 29 Valės Vaitkuvienės jubiliejinė tapybos paroda.
03 03–03 31 vaikų studijos paroda „Pavasaris eina per žemę“.
03 06–03 31 Jurgos Sidabrienės akvarelių paroda „Tarp dangaus ir žemės bekraščių atspindžių“.
04 01–04 30 „Tele Bim Bam“ studijos narių kūrybos paroda „Mažas kambarėlis, ant palangės gėlės“.
05 05–05 12 choro „Langas“ muzikinis projektas ir  paroda.
05 14–05 31 Inos Nenortienės skiautinių paroda „Anapus kranto“.
06 03–07 30 Genovaitės Varaneckienės ir Jūratės Armalienės rankdarbių ir lino paroda.
08 05–08 31 modeliuotojos Irenos Brusokienės rūbų ir Saulės Rudzinskienės akvarelių bei koliažų paroda.
09 04–09 30 Irenos Petravičienės-Zacharovos jubiliejinė tapybos paroda.
10 01–10 31 Elenos Pranckūnienės tapybos paroda.
10 01–10 31 Mažosios Gubojos dailiųjų amatų centro jaunimo paroda (vad. M. Kiauleikytė).

Vilniaus šiuolaikinio meno centras
2003:
09 12–11 02 „24/7: Visą Parą“ (Wilno-Nueva-York). Kuratoriai Kęstutis Kuizinas, Raimundas Malašauskas.
11 18– 2004 01 11 „2 Show“. Lietuvos ir Latvijos jaunųjų menininkų paroda (kuratoriai Helena Demakova, Kęstutis Kuizinas, Ūla Tornau, Kristina Inčiūraitė, Linara Dovydaitytė, Renata Dubinskaitė, Virginija Januškevičiūtė).
2004:
01 23–02 29 III Ars Baltica fotomeno trienalė „Kas yra svarbu?“ (kuratoriai Dorathee Bienert, Lars Grambye, Lolita Jablonskienė).
01 28–02 29  „Įelektrinta žemė“. Filmai ir videomenas iš Didžiosios Britanijos (kuratoriai Mark Beasley, Colin Ledwith).
01 30–02 29 Jono Gasiūno tapybos paroda.
01 30–02 29 „Ne lyderis“. Forma, dizainas, architektūra (kuratorius Valdas Ozarinskas).
03 04–03 06 Naujosios muzikos koncertų ciklas „Elektro dienos“ (kuratorius Raimundas Malašauskas).
03 19–05 22 „Po baltai raudona vėliava“. Naujasis Lenkijos menas (kuratorė Magda Kardasz).
03 26–05 02 „Emisija 2004“. Dainius Liškevičius „High Culture Unexplored Dream“.
03 26–05 02 „Emisija 2004“. Gintaras Makarevičius „Vasički“.
04 23–05 02 „Emisija 2004“. Artūras Raila „Roll Over Museum / Live“.
05 14–06  13 XII Vilniaus tapybos trienalė „Septynios tapybos tiesos“ (kuratoriai Ignas Kazakevičius, Gintaras Palemonas Janonis, dalyvavo Žygimantas Augustinas, Elena Balsiukaitė, Jurga Barilaitė, Ričardas Bartkevičius, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Bronius Gražys, Algis Griškevičius, Agnė Jonkutė, Violeta Juodzevičienė, Vidmantas Jusionis, Paulius Juška, Irma Leščinskaitė, Eimantas Ludavičius, Vilmantas Marcinkevičius, Eimutis Markūnas,  Raimondas Martinėnas, Antanas Obcarskas, Audronė Petrašiūnaitė, Eglė Ridikaitė, Sigitas Staniūnas, Solomonas Teitelbaumas, Arūnas Vaitkūnas, Ričardas Zdanavičius, Arvydas Žalpys ir kt.).
05 13–06 13 Šveicarų videolaukiamasis. X Ženevos judančio vaizdo bienalės programa (kuratorius Simon Lamuiniere).
06 25–08 22 „Emisija 2004“. Gediminas ir Nomeda Urbonas „Ruta Remake”.
06 25–08 22 „Emisija 2004“. Evaldas Jansas „Atmetamos tikrovės“.
06 25–08 22 Janas Toomikas (Estija) videoinstaliacijos.
06 30–08 22 Bridget Riley (Didžioji Britanija) grafikos paroda „Idėjų kryžkelė“.
07 02–08 22 Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos paroda „Dešimt neinstitucinės veiklos metų“ (kuratorius Deimantas Narkevičius).
08 25–08 28 tarptautinis seminaras ir laboratorija „RAM 6. Permąstant naująsias medijas“.
09 10–10 31 „Slow Rushes“. Dokumentiniai kadrai Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių mene (kuratorė Rhana Devenport).
10 31–11 19 „Expat Art Centre“ (dalyvavo Brian Eno, Pierre Huyghe, Ben Kinmont, Shimabuku, Dan Walsh, Olivier Mosset, kuratorius Mathieu Coppeland).
11 19–2005 01 09 „Olandų biuras“. Šiuolaikinio meno projektai iš Nyderlandų (kuratorius Kęstutis Kuizinas).
11 26–2005 01 06 „Emisija 2004“. Eglė Rakauskaitė „Mano adresas – ne namas ir ne gatvė, mano adresas – prekybos centras“.
11 26–2005 01 09 Anne Katrine Dolven (Norvegija) tapyba, kino ir video darbų paroda „Judantis kalnas“ (kuratorė Solveiga Ovstebo).
12 03–2005 01 09  „Emisija 2004“. Deimantas Narkevičius. Dviejų skulptūrų paroda.

ŠMC parodinė veikla užsienyje
2003 12 03–2004 01 11 „Instutution 2“. Vilnius Project. Kiasma šiuolaikinio meno muziejus, Helsinkis, Suomija.
2004 09 25–12 19 Mindaugas Lukošaitis ir Gintautas Lukošaitis. „Rezistencija“. XXVI San Paulo bienalė, San Paulas, Brazilija.


Galerijos

Arkos dailės galerija
2003:
10 02–10 22 tapybos paroda, skirta „Individualistų“ grupės 10-mečiui (dalyvavo Svajūnas Armonas, Ričardas Bartkevičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Čeponis, Jonas Daniliauskas, Andrius Giedrimas, Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Jusionis, Romualdas Lankauskas, Vidas Pinkevičius, Raimondas Savickas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, Gintarė Uogintaitė, Juozas Vosylius, Aleksandras Vozbinas).
10 09 – 10 30 Eglės Jovaišaitės paroda „Miestas – 2 jungtis“ (objektai, fotografijos, video).
10 23–11 13 Algimanto Stanislovo Kliaugos jubiliejinė tapybos paroda „Tvari ir trapi visovė. Liudijimai“.
10 23–11 13 Rimto Tarabildos jubiliejinė kūrybos paroda „Takas per langą“.
10 23–11 13 Violetos Juodzevičienės jubiliejinė tapybos paroda.
10 23–11 13 Elenos Lisauskienės jubiliejinė kūrybos paroda „Praeities veidrodžiai“.
11 05–11 10 projektas–fotografijų paroda „Nedelsk“ (rengė A. Zuokienės fondas).
11 06–11 12 videokolekcijos „Epika“ pristatymas.
11 12–12 04 paroda „13 auditorija“ (kuratorius Justas Vaitiekūnas).
11 13–12 03 fotografijų paroda „Mes ir žmonės“ (kuratorė M. Paškevičiūtė).
11 14–12 04 IV tarptautinio odos meno simpoziumo dalyvių kūrybos paroda „Knyga“ (kuratorės Aušra Petroškienė, Roma Survilienė).
11 14–12 04 tarptautinio odos meno simpoziumo palydimoji paroda „Knygų rišimo būdai“ (Italija).
12 04–12 25 LDS Šiaulių skyriaus menininkų paroda „7 šiauliečiai „Arkoje“.
12 05–12 27 LDS Vilniaus akvarelininkų sekcijos paroda „Spalvų sąskambiai“ (kuratorė Eugenija Pilypaitienė).
12 09–12 30 fotografijų paroda „Fotografija.doc.“ (kuratorė Skaistė Stukaitė).
12 30–2004 01 27 respublikine tapybos paroda „Autoportretas“ (kuratoriai Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Biguzas).
2004:
01 29–02 17 scenografijos paroda (kuratorius Aleksandras Guščenka).
02 03–02 24 Elenos Zavadskienės tapybos ir grafikos paroda „Rytoj, šiandien, vakar“.
02 03–02 24 Dalios Mažeikytės tapybos paroda „Spalvotos mintys“.
02 06–02 28 Juozo Laivio kūrybos paroda „849 žingsniai“.
02 23–03 15 Juha Leiviska (Suomija) paroda „Suomijos architektūra“.
02 25–03 16 Tomo Černiševo fotografijų paroda „Akimirkų akimirkos“.
02 26–03 16 IX tarptautinio Nidos tapybos plenero paroda „Nidos magija“ (kuratorius Saulius Kruopis).
03 18–04 02 Aurelijos Čepulinskaitės fotografijų paroda „Šalta. Karšta. Islandija“.
03 19–04 06 Vidmanto Gylikio skulptūrų paroda.
03 19–04 06 Ramūno Čeponio tapybos paroda „Tapyba X 1“.
03 19–04 06 Rasos Staniūnienės tapybos paroda.
03 19–04 06 Zinaidos Irutės Dargienės tekstiles paroda „Išsaugoti šaltinį“.
04 08–04 22 Dailininkių moterų draugijos kūrybos paroda „Kelionė aplink pasaulį“ (kuratorė Jolanta Teišerskytė-Stoškienė).
04 27–05 23 paroda „Varšuva Vilniuje“ (kuratoriai Ewa Miazek, Krzysztofas Stanislawskis).
06 01–06 22 tekstilės paroda „Savi marškiniai arčiau kūno“ (kuratorė Žydrė Ridulytė).
07 01–07 19 akvarelių paroda „4x4“ (kuratorė Jolanta Teišerskytė-Stoškienė).
07 02–08 15 Ida Bar-EI (Izraelis) tapybos paroda.
07 07–07 31 vokiečių  miniatiūrų paroda „Mažas, tačiau... Miniatiūra kaip koncertas“.
07 20–08 11 Felix‘o Lupino (Vokietija) tapybos paroda .
08 19–09 05 Algimanto Jusionio (1954–2003) retrospektyvinė tapybos paroda „Gyvenu, kai tapau...“.
09 09–09 28 Alfonso Čepausko jubiliejinė grafikos ir skulptūrų paroda „Žemiškos interpretacijos“.
09 09–09 28 Genovaitės Stasės Kariniauskaitės tapybos paroda „Spalvų giesmė“.
09 09–09 28 Arvydo Žalpio instaliacija „14“.
09 09–09 28 Aleksandro Guščenkos paroda „Gyvenimas po saule – kol bitė neįkando“.
09 17–10 10 Barbaros Narębskos-Dębskos (Lenkija) grafikos paroda.
10 01–10 21 V mažosios grafikos trienalė (kuratorė Nijolė Šaltenytė).
10 01–10 21 paauglių ir jaunimo kūrybos paroda „Pažink save“.
10 28–11 11 paroda „Dailė architektūros erdvėje 1990–2004“ (kuratoriai Algimantas Mačiulis, Vytautas Švarlys).
11 16–12 02 skulptūrų ir kaligrafijos paroda „Kalbos laisvė. Esu žmogus“ (kuratorė Dalia Matulaitė).
11 18–12 02 skulptūrų paroda „Menininkas ir ginklai“ (kuratorius Gediminas Piekuras).
12 07–12 24 tapybos paroda „Naujos romantizmo taktikos“ (kuratorius Linas Liandzbergis).
12 29–2005 01 25 apžvalginė tapybos paroda „Mūza“ (kuratorius Gintaras Palemonas Janonis).

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 paroda „Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai“, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius

Šv. Jono gatvės galerija
2003:
10 15–11 02 Antano Olbuto jubiliejinė medalių, tapybos ir skulptūrų paroda.
10 17–11 02 VII bronzos liedinimo simpoziumo dalyvių kūrybos paroda (kuratorius Valdas Bubelevičius).
11 05–11 23 XIII tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė (kuratorius Valerijonas Jucys).
11 06–11 23 Alfonso Donato Belevičiaus pomirtinė skulptūrų paroda „Atmintis“.
11 26–12 14 Nijolės Vilutytės vitražų ir piešinių paroda.
11 27–12 14 Vidmanto Jackevičiaus kūrybos paroda „Kitoks medis“.
12 16–12 20 Eglės Naravaitės-Bernotienės, Lino Bernoto keramikos, fotografijų ir akvarelių paroda.
2004:
01 14–02 01 Aldonos Dapkutės paroda „5+A. Dapkutė“ (tapyba, dailės kritika, video ir pažintinė medžiaga).
01 15–11 27 projektas „Naujas–2004“ (19 vieno kūrinio parodų).
01 16–02 01 Marijonos Danutės Čiplės tapybos paroda.
02 11–02 29 Eglės Kvintienės, Jūratės Račinskaitės, Aleksandros Jacovskytės paroda „Kostiumas, objektas, piešinys erdvėje“, skirta Romain Gary 90-mečiui.
03 03–03 17 Tolijaus Meilūno akvarelių paroda.
03 03–03 21 Vilniaus menininkų klubo „Plekšnė“ 11-os veiklos metų paroda (kuratorė Giedrė Bulotaitė).
03 24–04 10 Šiaulių miesto dailininkų grafikos ir piešinių paroda.
04 14–05 01  paroda „Metų laikai“ (Lietuva-Japonija). Tapyba tušu, piešiniai, kaligrafija, keramika, skulptūra (kuratorė Dalia Dokšaitė).
05 05–05 24 Lietuvos 1988–2003 m. politinių plakatų paroda „Transpolitinis“ (kuratorius Justas Vaitiekūnas).
05 26–06 13 Juozo Adomonio vamzdelinės keramikos paroda.
05 26–06 13 tapybos, piešinių, fotografijų paroda „Nutolstantys motyvai“ (kuratorė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė).
06 10–06 12 Sortiriso Gavsgouniso (Graikija) tapybos paroda (kuratorė Daiva Berasnevičiūtė).
06 22–07 10 Šv. Jono gatvės menininkų paroda „Joninės“ (kuratorė Regina Šimulynienė).
08 11–08 29 grupės „A“ narių kūrybos paroda „Septyni susitikimai“ (kuratorė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, dalyvavo Vija Tarabildienė, Elena Lisauskienė, Vida Norkutė, Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Vladas Lisaitis,  Gintaras Gesevičius, Živilė Liugailaitė).
09 08–09 26 Astos Kulikauskaitės-Rastauskienės, Jolitos Skėrytės, Ingos Kučinskaitės tapybos paroda „Intymumas“.
09 22–10 11 Lietuvos, Latvijos, Estijos medalių trienalė (kuratorius Antanas Olbutas).
09 29–10 10 Ričardo Lukošiūno skulptūrinės keramikos paroda „Molio skulptūra“.
10 13–10 30 XVIII tarptautinė ekslibrisų bienalė (kuratorius Valerijonas Jucys).
10 13–10 30 VIII bronzos liedinimo simpoziumas.
11 03–11 24 skulptūros paroda „Skulptūra Maffia“ (kuratorius Marius Zavadskis).
11 24–12 12 Paweło Łęski (Lenkija) medalių ir skulptūrų paroda (rengė Lenkų institutas).
11 27–12 19 bendra projekto “Naujas 2004” dalyvių kūrybos paroda.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 paroda „Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai“, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

Galerija „Kairė–Dešinė“
2003:
09 30–10 11 Nicole‘s Morello ir Dianos Radavičiūtės knygos objektų paroda „nd“.
10 14–10 25 Laisvydės Šalčiūtės spalvotų medžio raižinių paroda „Žodžiai“.
10 14–10 25 Saulės Kisarauskienės monotipijų paroda „Suplyšę. Antigonės kelionės“.
10 28–11 08 Irmos Balakauskaitės grafiniai objektai „Žiūrintys“.
10 28–11 08 Evaldo Mikalauskio grafikos paroda.
11 12–11 22 paroda „Grafikos tradicija“ (E. Jurėnas, V. Jurkūnas, R. Gibavičius).
11 25–12 06 Kęstučio Grigaliūno šilkografijos paroda „...yra tiek, kiek yra... “.
11 25–12 06 Ramunės Vėliuvienės kūrybos paroda
12 09–12 20 paroda „Estampas 2003“.
12 23–2004 01 04 paroda „Migracijos“.
12 23–2004 01 04 paroda „Linija“.
2004:
01 06–01 17 paroda „Piešia dailininkų (grafikų) vaikai“.
01 06–01 24 paroda „Šviečiantys objektai“.
01 20–02 14 paroda „Kalėdiniai užsienio dailininkų autoriniai sveikinimo atvirukai iš M.P. Vilučio rinkinio“.
01 27–02 14 grafikos meno meistrų studijinių kūrinių paroda.
02 17–02 28 Irenos Ambrazienės kūrybos paroda „Susitikimai“.
02 17–02 28 Ingos Dargužytės grafikos  paroda „Po“.
03 02–03 13 Editos Matulionytės grafikos paroda „Dienos ir valandos“.
03 02–03 13 Markučių dienos veiklos centro lankytojų kūrybos paroda „Vienas pasaulis“.
03 16–03 27 Robertos Vaigeltaitės autorinės knygos paroda „Nuo idėjos iki tikrovės“.
03 16–03 27 Stasio Aukštuolio piešinių paroda „Vėjas“.
03 30–04 10 paroda „Reikalingi/Needful“ (Danas Aleksa, Gintaras Kamarauskas, Kęstutis Lupeikis).
04 13–04 25 Eglės Gelažiūtės kūrybos paroda „Dešimt“.
04 13–04 25 Manto Arbačiausko litografijų paroda „Ateinanti legenda“.
04 28–05 23 šiuolaikinės lenkų dailės paroda „Varšuva Vilniuje“.
05 18–05 29 d. „Network Baltic“ programos laureatų Giedrės Karsokienės, Dominikos Sadowskos (Lenkija), Tatu Tuomineno (Suomija), Rodrigo Gutierrezo Benavente’s (Švedija) kūrybos paroda.
05 18–05 29 Vidmanto Markevičiaus tapybos paroda.
06 01–06 19 Mariaus Danio piešinių ir pastelių paroda „Šešėliai ir atspindžiai“.
06 01–06 55 d. VDA grafikos bakalaurų kūrybos paroda.
06 08–06 26 paroda „Eskizai pasigrožėjimui“ (kuratorė Ina Budrytė, dalyvavo Robertas Gritėnas, Tomas Jurkėnas, Aistė Gabrielė Černiūtė, Arvydas Martinaitis, Vidas Poškus, Kristina Gudonytė-Dūdienė, Mantas Maziliauskas, Irma, Karvelytė, Viktorija Daniliauskaitė).
06 22–07 17 suomių grafikos paroda.
06 29–07 10 Daivos Lagauskaitės kūrybos paroda „Tik žiedai“.
07 13–07 31 Marijos Marčelionytės kūrybos paroda „Reklamos reklama“.
07 20–07 31 Jono Čepo paroda „Piešiniai ir atspaudai“.
09 14–09 25 projektas „Grafikos sesija“. Paroda „Grafi(ti)ka“ (kuratorė Inga Dargužytė,  dalyvavo Irma Balakauskaitė, Inga Dargužytė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Marija Marcelionytė, Nijolė  Ingelevičiūtė-Vilutienė).
09 15–09 25 Irenos Daukšaitės-Guobienės grafikos paroda.
09 28–10 16 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės paroda „Laiko virsmai (Išgyventa dykumoje)“.
09 28–10 16 IV tarptautinės mažosios grafikos trienalės laureatų kūrybos paroda.
10 19–11 06 Kęstučio Gintalo, Aistės Kirvelytės, Gintauto Trimako paroda „Ten“.
10 19–11 06 projektas „Grafikos sesija“. Paroda „Paraštės“ (kuratorė Inga Dargužytė).
11 09–11 27 Vilijos Kneižytės grafikos paroda „Laikas“.
11 09–11 27 Evos Labutytės (1938–2003) grafikos paroda „Atminties ženklai“.
11 30–12 18 I tarptautinė koliažų paroda „Vilnius 2004“.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 galerijos autorių  kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

Dailininkų sąjungos galerija
2003:
09 16–10 10 V keramikos simpoziumo „Harmonija“ dalyvių kūrybos paroda.
11 11–12 11 paroda „Rankinė“.
12 22–2004 01 30 meninės odos darbų paroda „Taikomoji dailė: medžiaga ir procesas“.
2004:
04 01–04 30 XXVIII karikatūrų paroda „Sveiks? Valio!“.
05 01–05 22 Vytaro Kateivos juvelyrikos paroda.
05 06–05 26 Jurijaus Baltrūno tapybos paroda „Nuo Baltijos iki ekvatoriaus“ (1966–1979).
06 18–07 19 Jūratės Teresės Urbienės tekstilės paroda „Drobelių piešimas“.
09 03–09 30 VI keramikos simpoziumo „Harmonija“ dalyvių kūrybos paroda „Miesto laikas“ (kuratorė Ona Kreivytė-Naruševičienė, dalyvavo Liucija Šulgaitė, Džiuljeta Raudonienė, Gvidas Raudonius, Jonas Arčikauskas, Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė. E. Aleksejeva, Valdas Aničas, Genovaitė Jacėnaitė, Tamara Janova, Danutė Jazgevičiūtė, Kristina Karkaitė-Mazūrienė, A. Moniuškaitė, Aldona Ličkutė-Jusionienė, Jonas Noras Naruševičius, L. Navalinskienė, Ona Petkevičiūtė, Jolanta Okulič-Kazarinaitė, D. Strazdas, Gražina Švažienė, Ona Tamuliūnienė, Vaidotas Žukas).
10 08–11 04 Virginijos Giniotytės kūrybos paroda „Šis tas iš odos“.
12 02–2005 01 08 paroda „Žaisliukas“.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 paroda „Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai“, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

Galerija „Meno parkas“
2003:
09 24–10 14 paroda „Vasaros darbų pleneras“ (kuratorius Algis Uždavinys).
10 10–10 23 projekto „Dipolis: tarp Vilniaus ir Kauno“ plenero dalyvių kūrybos paroda (rengė Dalia ir Gintaras Gruodžiai, dalyvavo Valentinas Ajauskas, Elena Balsiukaite-Brazdžiūnienė, Ričardas Bartkevičius, Gintaras Gesevičius, Algis Griškevičius, Simas Gutauskas, Jonas Daniliauskas, Migle Kosinskaitė, Eimutis  Markūnas, Arvydas Martinaitis, Antanas Obcarskas, Gintarė Uogintaitė, Arūnas Vaitkūnas, Aušra Barzdukaite-Vaitkūnienė, Alfonsas Vilpišauskas, Jūratis Zalensas, Arvydas Žalpys, Vaidotas Žukas).
10 28–11 12 Rimvydo Jankausko-Kampo (1957–1993) ir Mykolo Šalkausko (1935–2002) tapybos parodos.
11 12–11 17 IV tarptautinės tekstilės parodos „Geroji ir išvirkščioji pusės“ renginys – VDA Kauno dailės instituto Tekstilės katedros studentų diplominių darbų paroda.
11 13–12 02 paroda „Šv. Jono gatvės galerija pristato“. Tarptautinė paroda „Medis“ (Lietuva–Japonija–Kinija). Kuratorė Dalia Dokšaitė, dalyvavo Japonų kultūros studija „Simibi“(Japonija), Yoshikazu Ikeda (Čekija), Japonų kultūros studija Vilniuje „Tušo kelias“,  L. Dzigaitė, Z. Inčirauskienė, R. Čeponis, L. Strioga, D. Matulaitė, G. Trimakas, E. Voverienė, D. Dokšaitė, V. Vasaitis, L. Ribokienė, S. Blažiūnaitė, A.G. Zinkevičiūtė, K. Stakauskas.
12 03–12 21 Ramunės Staškevičiūtės kūrybos paroda „ELTA praneša“.
12 23–2004 02 15 tradicinė metinė tarptautinė galerijos paroda „Tapyba šiandien“.
2004:
02 04–02 24 Laimutės Kozlovienės tekstilės paroda „Raudona“.
02 04–02 24 Tairos Žilinskienės fotografijų paroda „Tarpukario Lietuvos drabužių mados. 1918–1940“.
03 19–04 03 Kauno grafikų projektas „Džiazuojantis estampas II“ (kuratoriai Jūratė Rekevičiūtė, Egidijus Rudinskas, Jolanta Galdikaitė, dalyvavo Jūratė Rekevičiūtė,  Egidijus Rudinskas, Kęstutis Vasiliūnas, Roberta Vaigeltaitė, Violeta Juodzevičienė ir kt.).
02 25–03 17 Andrey Bondarenko (Rusija) šiuolaikinės knygų iliustracijų paroda „The Dark Side of the Book“.
02 26–03 17 Kęstučio Grigaliūno kūrybos paroda „Plačiai atmerk akis“.
04 06–04 27 Dietricho Benecke (Vokietija) tapybos paroda.
04 08–04 28 Antano Obcarsko tapybos paroda „Ne-susikirtimai“.
04 29–05 12 tekstilės paroda, skirta Motinos dienai.
04 29–05 12 Violetos Rudinskaitės-Juodzevičienės tapybos paroda „Komplektas Nr. 4. Iliuzijos“.
05 14–06 02 LDS Panevėžio skyriaus dailininkų kūrybos apžvalginė paroda.
06 04–06 25 projektas „Meno linija“. Vokiečių dailininkų miniatiūrų paroda „Klein aber... Miniatur als Konzept“ (rengė Vakarų Vokietijos dailininkų sąjunga).
09 02–09 23 projektas „Meno linija“. D. Rostworowski galerija pristato: Zbigniewo Cebula tapybos paroda (Lenkija).
09 02–09 23 projektas „Meno linija“. Vengrų ir slovėnų šiuolaikinė dailė (rengė Vengrijos Kultūros institutas Taline).
09 24–10 14 Laisvydės Šalčiūtės kūrybos paroda.
09 24–10 14 Arvydas Palevičius tapybos paroda.
10 15–11 04 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės kūrybos paroda „Kitaip“.
10 15–11 04 Laurent Da Ponte (Prancūzija) kūrybos paroda.
11 05–11 24 Akvilinos Kripaitytės keramikos ir tapybos paroda.
11 05–11 24 Gintaro Pankevičiaus kūrybos paroda.
11 25–12 15 Arvydo Martinaičio kūrybos paroda.
11 25–12 15 Elenos Balsiukaitės-Brazdžiūnienės tapybos paroda.
12 17–2005 01 30 projektas „Menas šiandien“. Tarptautinė paroda „Nepakeliama realybė“.

Galerijos parodos kitose erdvėse

2003 10 04–11 01 žemės meno paroda „Dvaro objektai“, VU botanikos sodas, Kairėnai.
02 16–02 22 galerijos autorių kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

Klaipėdos galerija
2003:
10 01–11 12 tapybos paroda „Raudona–juoda“.
11 12 –12 03 respublikinė kalėdinė paroda „Kalbantys indai“.
2004:
01 08–01 29 Severijos Inčirauskaitės tekstilės paroda.
01 29–02 19 Nijolės Vilutienės grafikos  paroda.
02 19–03 11 Vilijos Mačiulytės akvarelių paroda „Klaipėda“.
03 11–04 01 Danguolės Dauknytės grafikos  paroda.
04 01–004 21 respublikinė tapybos paroda-projektas „Odė gėlei–Gyvas natiurmortas“ (kuratoriai Violeta Jusionienė, Ignas Kazakevičius, dalyvavo Jūratė Rekevičiūtė, Dalia Kasčiūnaitė, Marius Jonutis, Gintaras Palemonas Janonis, Augustinas Savickas, Kęstutis Grigaliūnas ir kt.).
04 22–05 06 Aurelijos Čepulinskaitės fotoparoda „Islandija“ (kartu su Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuru Lietuvoje).
05 06–05 27 Ryto Jurgelio tapybos paroda.
05 27–06 17 Violetos Gaidamavičiūtės-Kisielienės grafikos paroda.
06 01–09 31 vasaros paroda „Profesionalūs Lietuvos dailininkai Palangoje“.
06 17–07 08 Vido Pinkevičiaus tapybos paroda.
07 09–08 23 Virginijos Giniotytės kūrybos paroda „Šis tas iš odos...“.
07 23–08 19 respublikinė taikomojo meno paroda-projektas „Iš močiutės skrynios“.
07 23–08 19 paroda-projektas „Balta–mėlyna“.
07 23–08 19 parodos, skirtos Jūros šventei.
08 19–10 06 Antano Gudaičio 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „A. Gudaičio mokiniai ir pasekėjai“.
10 06–10 30 Andy Hornerio (Švedija) fotografijų paroda „Skandinavijos gamta“ (kartu su Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuru Lietuvoje).
10 30–11 21 respublikinė paroda-projektas „Dekoruotas stalelis“.
11 21–12 31 respublikinė kalėdinė paroda-projektas „Pagalvės“.
Galerijos parodos kitose erdvėse
02 16–02 22 meno projekto „Madonos ikonografija mene“ paroda „www.madona.st.“, Vilniaus savivaldybė.

„Galerija XX“
2004:
01 09–01 30 tarptautinis netradicinio lino dailės simpoziumas „Linars’2003“.
01 30–02 19 Elenos Salink piešinių paroda.
02 20–03 11 Edmundo Birgėlos grafikos paroda.
03 12–04 01 Kristinos Ingram grafikos paroda „Ezopo pasakėčios“.
04 02–04 22 Raimondo Gailiūno tapybos paroda.
04 23–05 13 Panevėžio moterų dailininkių paroda, skirta Motinos dienai (kuratorė Ilona Žvinakienė).
05 14–06 03 Kęstučio Vaičiulio tapybos paroda.
06 04–07 16 Panevėžio vaikų dailės mokyklos diplomantų kūrybos paroda.
07 16–08 05 Panevėžio tapytojų pleneras „Panevėžys 2004“ (kuratoriai Tomas Rudokas, Rasuolė Kerbedienė, dalyvavo Jonas Bajarūnas (Latvija), Jolanta Dovydaitytė, Raimondas Gailiūnas, Vidmantas Jažauskas, Goda Simona Jurgelionytė, Osvaldas Juška, Andrius Kviliūnas, Tomas Mickonis, Edita Utarienė, Valė Vaitkuvienė, Inita Vilks (Latvija).
08 06–08 26 Henriko Mazūro naujausių ekslibrisų ir kolekcijos paroda „Pažinimo ir atpažinimo ženklai“.
08 27–09 16 Ričardo Ničajaus tapybos paroda.
09 21–10 08 Kauno tekstilininkių paroda „Balta“ (dalyvavo Bronė Neverdauskienė, Laura Keblytė, Rasma Noreikytė).
10 08–10 29 Ilonos Žvinakienės pastelių paroda „Mano medis“.
10 29–11 19 Zalcburgo (Austrija) menininkų paroda „Serijos“.
12 03–2005 01 01 kalėdinė paroda.

„Vartų“ galerija
2003:
10 07–10 25 tarptautinis projektas „Žmonės, dirbantys kompiuteriais“.
10 07–10 25 Dovilės Norkutės tapybos paroda.
10 28–11 15 Baltijos skulptūrinės keramikos paroda „E–67“ (kuratorė Jolanta Kvašytė). Dalyvavo Peteris Martinsosns, Juta Rindina (Latvija), Urmas Puhkan (Estija), Jolanta Kvašytė, Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė).
11 18–12 06 Latvijos dailininkų kūrybos paroda.
12 02–01 05 Vidmanto Jusionio tapybos paroda.
12 02–01 05 sakralinio meno paroda iš ciklo „Pax Vobiscum“.
12 02–01 05 tarptautinė miniatiūrų paroda iš ciklo „Pax Vobiscum“.
2004:
02 25–04 03 šiuolaikinio Baltijos šalių meno paroda „Gyvenimo druska“.
04 06–04 24 Sigito Staniūno tapybos paroda „Romantinės misterijos“.
05 04–05 22 Kęstučio Grigaliūno paroda „Be pavadinimo“.
05 04–05 22 Laisvydės Šalčiūtės tapybos paroda „Cirko dainos“.
06 20–06 27 „Apothiki Art Gallery“ (Graikija) paroda „Keeping Together“.  
06 29–07 29 Mongolijos šiuolaikinio meno paroda „Mongolijos atšvaitai“.
09 07–09 25 Marcės Katiliūtės (1912–1937) kūrybos paroda iš ciklo „Užmiršti paveikslai“.
09 20–10 09 paroda „Atkuriama atmintis“.
10 01–10 22 Suomijos grafikų paroda „Mėlynas dangus“.
10 26–11 13 Sauliaus Vaitiekūno kūrybos paroda „Enternet“ ir Nuno Vasa (Portugalija) paroda „5 de PO is 5“.
11 23–12 11 Vilmanto Marcinkevičiaus tapybos paroda „Nauji darbai“.
11 23–12 11 Audriaus Gražio tapybos paroda „Toliai“.

Galerija „Lietuvos aidas“
2003:
10 08–10 21 Žygimanto Augustino tapybos paroda „Socialinis portretas“.
10 22–11 04 Šarūno Leonavičiaus estampų paroda.
12 03–12 24 Valentino Antanavičiaus kūrybos paroda „Aktai“.
12 24–2004 01 30 galerijos dailininkų kūrybos paroda „Kalėdiniai sveikinimai iš Valentino Antanavičiaus asmeninio archyvo“.
2004:
01 27–02 27 Andriaus Giedrimo tapybos paroda.
02 05–02 25 Kazės Zimblytės (1933–1999) kūrybos retrospektyva.
03 17–04 05 paroda „LA galerija’04“, skirta galerijos 10-mečiui.
04 07–04 27 Povilo Ričardo Vaitiekūno tapybos ir piešinių paroda.
04 28–05 10 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
05 19–06 01 Tado Kudžiminsko tapybos ir objektų paroda.
06 02–06 29 Broniaus Gražio ir Vyganto Paukštės piešinių paroda.
07 07–07 28 Agnės Juškaitės tapybos paroda.
08 11–08 31 Indrės Vaičiūnaitės tapybos paroda „Vandenys ir ne“.
09 01-09 20 Adasos Skliutauskaitės tapybos ir objektų paroda.
09 22–10 12 Ritos Olšauskienės tapybos paroda.
10 14–11 02 Žygimanto Augustino piešinių paroda „Po Niujorko“.
11 03–11 17 Viktorijos Daniliauskaitės piešinių ir objektų paroda „Požeminių upių tėkmė“.
11 24–12 09 Šarūno Leonavičiaus piešinių paroda.

„Akademijos“ galerija
2003 :
10 15–10 31 parodos „Turkija–Lietuva: parafrazės“ II dalis (dalyvavo prof. Hamiye Colakoglu ir  Omur Bakirer, Feyza Cakir, Pembe Gaziler, Fusun Kavalci, Burcu Oztiurk Karabey, Ilman Marasali, Melahat Ozturk, Soner Pilge, Perihan San, Candan Dizar Terwiel; Raimonda Bateikaitė, Linas Cicėnas, Marius Danys, Adilė Efendi, Gintaras Gesevičius, Dovilė Tomkutė, Roberta Vaigeltaitė, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė).
11 03–11 15 Antano Šnaro kūrybos paroda „Akmeninės skulptūros“.
11 03–11 08 Tado Gindreno kūrybos paroda „Grafika kitaip“.
11 10–11 15 Inesos Balsiukaitės piešinių paroda.
11 17–11 29 Rygos dailės akademijos Skulptūros katedros studentų kūrybos paroda.
11 01–12 13 Arūno Vaitkūno tapybos ir Andriaus Surgailio fotografijų paroda.
12 15–12 20 paroda „Maffia“ (kuratorė Renata Ščerbavičiūtė).
12 22–2004 01 05 Broniaus Leonavičiaus iliustracijų ciklo „Vilniaus legendos“ ir kitų knygų iliustracijų paroda.
2004:
01 06–01 24 Gedimino Karaliaus fotografijų paroda „Atsisveikinimas su Vilniumi“.
01 06–01 24 Roko Dovydėno paroda „Užugirio paslaptis“.
02 23–03 06 VDA Grafikos katedros studentų kūrybos (1945–1956) paroda iš Grafikos katedros fondų.
02 23–03 06 Kęstučio Vasiliūno kūrybos paroda „Tomorrow“.
03 08–03 13 Onutės Akstinaitės ir Rytės Jukavičiūtės tekstilės paroda.
03 15–03 27 VDA Tekstilės katedros studentų kūrybos paroda „Iš praeities į ateitį. Liaudies menas studentų akimis“.
04 19–04 24 paroda „Senosios keramikos pėdomis“.
05 17–05 30 dailininko knygos iš Braunšveigo DA paroda.
10 04–10 17 III tarptautinio keramikos simpoziumo „Glazūros audra Lietuva–JAV“ dalyvių kūrybos paroda.
10 29–11 07 Remigijaus Treigio fotografijų paroda „21 diena Berlyne“.
11 08–11 21 paroda „Tapybos genetika“, skirta A. Gudaičio 100-mečiui.
11 22– 12 04 Mindaugo Skudučio tapybos paroda.
11 29–12 04 Dano Bereznicko knygų grafikos paroda „Indigestio. Blogas virškinimas“.
12 06–12 18 fotografijų paroda „Rytuose“ (devynių jaunų fotografų iš Hamburgo kelionių po Rytų Europą įspūdžiai, rengė Vilniaus Goethe’s institutas).

Galerijos parodos kitose erdvėse
02 16–02 22 VDA studentų kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.

Galerija „Rotunda“
2003:
10 08–10 28 Daivos Kairevičiūtės piešinių ant šilko paroda „Šilkinis žvilgsnis“.
10 29–11 18 Egidijaus Rudinsko skaitmeninės grafikos paroda „Terra“.
11 20–12 10 Elenos Nonos Zavadskienės piešinių paroda „Laiškai ant smėlio“.
12 11–2002 01 08 Raimundo Sližio tapybos ir pastelių paroda.
2004:
02 13–03 04 Saulės Kisarauskienės monotipijų paroda „Kelionė dviese“.
05 28–06 18 Vladimiro Nesterenkos tapybos paroda „Angelų muzika“.
06 21–07 12 Irmos Leščinskaitės tapybos paroda.
08 26 09 06 galerijos autorių akvarelių paroda „Tarp vasaros ir rudens“.
09 10–10 01 Aurelijos Tijunaitytės piešinių paroda „Maži dalykai“.
10 27–11 17 X tarptautinio plenero „Nidos ekspresija“ renginys – plenerų grafikos paroda (dalyvavo Skaidrė Butnoriūtė, Naa Riiks (Olandija), Audrius Puipa, Piotr Toropov (Kaliningradas), Saulius Kruopis, Audronė Petrašiūnaitė, Aistė Ramonaitė, Algis Kariniauskas ir kt.).
11 17–12 08 Valentino Ajausko grafikos paroda „Ofortas, akvatinta“.

Galerijos parodos kitose erdvėse
02 16–02 22 galerijos autorių kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

Galerija „Maldis“
2003:
10 23–11 13 dailės kūrinių paroda-aukcionas „Geros investicijos” (M. Cvirkienės, H. Čerapo, J. Daniliausko, St. Eidrigevičiaus, R. V. Gibavičiaus, B. Gražio, R. Jankausko-Kampo, D. Kasčiūnaitės, L. Katino, A. Kuro, A. Liaudansko, R. Martinėno, V. Paukštės, N. Saukienės, A. Skačkausko, R. Sližio, L. Surgailio, V. Šerio, E. Varkulevičiaus, M. P. Vilučio, A. Vozbino, V. Žuko kūriniai).
11 15–12 07 dailės paroda „Galerijos svečiai“.
12 11–2004 01 11 Romo Kvinto ir Arūno Žilio kūrybos paroda „2003“.
2004:
01 13–02 11 Ričardo Bartkevičiaus ir Gintaro Palemono Janonio tapybos paroda „PaRi–PaRi“.
02 13–03 16 paroda „Žiemos meilės sodai“.
03 18–04 25 paroda „Nauji atradimai–3“.
04 29–05 29 Vlado Eidukevičiaus (1891–1941) kūrybos paroda.
2004 06 01 galerija nutraukė parodų organizavimo veiklą.

Galerija „Dalia“
2003: 
10 07–11 07 Simono Skrabulio tapybos paroda „Ant pirštų galiukų per estetiką“.
11 13–12 09 meninis projektas-paroda „Oda + forma interjere“ (kuratorė Virginija Giniotytė).
12 10–12 30 Šiaulių „Laiptų“ galerijos projektas-paroda „Himnas kėdei“ (kuratorė Janina Ališauskienė).
2004:
01 20–03 20 Mikalojaus Povilo Vilučio kūrybos paroda ir knygos „Mikalojus Povilas Vilutis“ iš serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ pristatymas.
01 20–03 26 Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
05 28–07 30 Noros Blaževičiūtės „Saulėta diena“ ir Roko Dovydėno „Never ever“kūrybos parodos.
05 28–07 30 Zinaidos Vogėlienės fitokoliažų paroda „Rausva amžinybė“.
05 28–07 30 Žydrūno Mirinavičiaus, Lino Labanausko, Sigitos Grabliauskaitės, Viktoro Dailidėno, Lauros Karčiauskaitės-Potet kūrybos paroda „Stiklo amžius“.
10 07–11 30 Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda „Rudeninės liepsnos“.
12 02–2005 02 02 Eglės Vertelkaitės grafikos paroda.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 galerijos autorių Jūratės Mykolaitytės, Klaudijaus Petrulio, Dalios Matulaitės kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 17–09 19 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.
Arvydo Ališankos meno akcija „Privati vieta viešojoje erdvėje“.

Parlamento galerija
2003:
10 07–10 29 Gintauto Augustino Vasionio tapybos paroda „Gėlės ir peizažai“.
10 30 atidaryta Utenos kolegijos dėstytojos Laimos Kriukelienės ir jos studentų kūrybos paroda.
2004:
01 05–016 Dalios Matulaitės skulptūrų ir piešinių paroda „1991. Laisvės nuojauta“.
01 19–01 30 Latvijos liaudies fronto muziejaus paroda „Atgimimo akimirkos nuotraukose“.
02 02–02 13 paroda „Iš nutylėto paveldo. Petro Jakšto fotografija“.
02 16–02 27 Antano Sutkaus fotografijų paroda, skirta 2003 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams.
03 11–03 30 LDS Vilniaus grafikos meno centro grafikos paroda (kuratorė Virginija Kalinauskaitė, dalyvavo Miglė Datkūnaitė ir kt.).
03 15–03 26 Juozo Tumo Vaižganto minėjimo renginiai.
03 20–05 01 Kęstučio Ramono grafikos paroda.
04 01–04 09 Kretingos menininkų V. Vaičiūno ir D. Skridailaitės mažosios skulptūros ir tapybos paroda.
04 02-30 paroda, skirta NATO įkūrimo 55-osioms metinėms.
04 09–04 22 animacinių filmų dailininkės ir režisierės Ievos Bunokaitės kūrybos paroda.
04 22–04 30 paroda, skirta Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos tarpvalstybinės sutarties pasirašymo 10-osioms metinėms.
05 01 fotoparoda „Lietuva – jau Europos Sąjungoje“.
05 04–05 17 d. Varnių kultūros paveldo pristatymas.
05 17–05 20 fotografijų paroda „Dainavos kraštui – 750“.
05 20–05 27 Kupiškio rajono tautodailininkų kūrybos paroda.
05 20–05 31 fotografijų iš Taišeto lagerių paroda.
06 01–06 10 fotografijų paroda „Nacionalinis Aukštaitijos parkas“.
06 07–06 21 fotografijų iš Černobylio paroda.
06 11–06 21 ekspozicija apie partizaninį judėjimą.
07 05–07 12 plakatų, susijusių su valstybingumu, ekspozicija.
07 12–07 26d Petro Vileišio gimnazijos Dailės galerijos paroda.
08 23–09 06 paroda „Baltijos kelias-15“.
09 06–09 20 Benjamino Jenčiaus akvarelių paroda „Vasaros atspindžiai“.
09 20–10 04 Jono Danausko fotografijų paroda „Šviesos link“.
10 04–10 18 Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus dailininkų V. A. Kaliūno fotografijų, tapybos, G. Janonio kompiuterinės grafikos, M. Siudiko tapybo, piešinių paroda.
10 25–11 15 fotografijų paroda „Jūriniai ereliai Lietuvoje“.
11 15–11 30 Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko tapybos paroda „Vilniaus ir pamario vaizdai“.
12 01–12 30 šrifto ir kaligrafijos paroda „Rašto menas“.

Vašingtono aikštės galerija
2003:
12 16–2004 01 25 Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Estijos meistrų kūrybos paroda „Juvelyrikos tendencijos 2004“.
2004:
01 03–02 05 nerodytų Antano Mončio kūrinių paroda.
02 06–02 23 tarptautinė moterų grafikos  paroda „Skraidantis kilimas“.
03 05–03 25 Kristinos Danilevičienės koliažų „Žolės lapai“ ir Vaidoto Žuko reljefų „Meilės pavasaris“ paroda.
03 26–04 14 Lauros Karčiauskaitės-Potet mobilių vitražinių skulptūrų paroda „Vitražinės skulptūros ir piešiniai“.
04 02 Vaidoto Žuko ir Jurgos Karčiauskaitės-Lago bendros kūrybos pavasarinė papuošalų prezentacija ir paroda „Mano mielas laukinis…“.
04 16–05 05 Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės keramikos plokščių ir porceliano indų paroda „Siurrealizmas ant balto porceliano“.
05 21–06 03 Ievos Petrusevičiūtės tapybos paroda „Kai aš buvau nuoga“.
06 04–06 28 Giedrės Riškutės tapybos paroda „Šviesa ir trumpas lietus“.
06 29 VDA Dizaino katedros magistrantų Lauros Kavaliūnaitės, Alberto Gedvilo, Jurgos Erminaitės, Oksanos Čepeliuk kūrybos paroda.
10 14–11 20 Vaidoto Žuko ir Jurgos Karčiauskaitės-Lago bendros kūrybos papuošalų prezentacija „Mano mielas laukinis... 2004 ruduo, žiema“.
10 14–11 20 Ispanų šiuolaikinės juvelyrikos paroda.
11 05–11 17 Kunigundos Dineikaitės tapybos ir fotografijų paroda „Empty–Tuščia“.
11 19–12 09 Vidmanto Jackevičiaus interjero reljefų paroda „Bokštininko menas“.
12 10–12 17 tarptautinės ekumeninės Biblijos draugijos moksleivių piešinių konkurso „Biblija – jėga“ laureatų kūrybos paroda ir aukcionas. Vaidoto Žuko kūrinių aukcionas.
12 18 kalėdinė įvairių autorių keramikos ir juvelyrikos paroda.

Savicko paveikslų galerija
2004:
01 06–02 26 Augustino Savicko tapybos paroda „Kiekviename paveiksle saulė“ iš jubiliejinių parodų ciklo, skirto dailininko 85-mečiui.
02 27–04 01 paroda „Pavasaris“.
04 13–05 09 paroda „Šventė“.
04 29–05 11 tarptautinis tapybos pleneras „Gyvasis Nidos ekspresionistų kelias“ Nidoje, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai (projekto vadovas Raimondas Savickas).
05 09–05 18 tarptautinio tapybos „Gyvasis Nidos ekspresionistų kelias“ dalyvių kūrinių paroda (Savicko paveikslų galerija, Nida).
05 18–08 30 paroda „ Baltijos dailė“ (Savicko paveikslų galerija, Nida).
05 20–07 18 Augustino Savicko ir Raimondo Savicko tapybos paroda, skirta Augustino Savicko 85-mečiui.
05 22– 05 30 Savicko dailės mokyklos (suaugusiems) kūrybos pleneras Birštone.
06 05–08 30 Lietuvos ir Latvijos dailės paroda, skirta galerijos 5-ajam sezonui Palangoje (Palanga).
07 20–10 01 Augustino Savicko jubiliejinės paroda (Savicko paveikslų galerija, Nida).
09 07–09 26 Savicko dailės mokyklos mokinių kūrybos paroda.
09 28–10 24 tarptautinio tapybos plenero “Gyvasis Nidos ekspresionistų kelias“, skirto Lietuvos įstojimui į ES dienai, paroda ir katalogo pristatymas.
10 26–11 26 nuolatinė Augustino Savicko ir Raimondo Savicko kūrinių ekspozicija.

Stasio Juškaus galerija „Vilnius ir dailė“
2003:
09 16–10 16 paroda „Vilnius ir dailė“, skirta tarptautiniam festivaliui „Sostinės dienos 2003“.
12 10–2004 01 10 tapybos paroda monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti (dalyvavo Aloyzas Stasiulevičius ir kt.).
2004:
01 13–02 03 Alvydo Petkevičiaus tapybos paroda.
04 05–05 06 Jono Daniliausko tapybos paroda.
05 12–06 07 Viktoro Bakšio akvarelių paroda „Lietuvos peizažai akvarelėje“.
07 05–08 02 Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda „Miestas ir erdvė“.

Galerijos parodos kitose erdvėse
02 16–02 22 galerijos autorių tapybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.

Gintaro muziejus-galerija
2003:
12 18–2004 02 11 projekto „Gintaras ir mada“ paroda (kuratorė Jurgita Ludavičienė).
10 28–12 14 paroda „Gintaras–ginklas“ (dalyvavo Sonata Bylaitė, Vitalis Čepkauskas).
10 28–12 14 Astos ir Mindaugo Šimkevičių, Povilo Zaleskio kūrybos paroda „Dviese galima žaisti“.
12 18–2004 02 12 paroda „Kūno priešai“.
2004:
02 13–04 13 Beatos Sietinšienės juvelyrikos, fotografijų ir videomeno paroda „Tvarsčiai kūnui“.
04 04–05 11 Ugnės Blažytės objektų ir juvelyrikos paroda „Bayeris“.
05 20–11 03 paroda „Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika su gintaru“ (kūriniai iš V. ir K. Mizgirių kolekcijos).
11 09–11 30 Kristinos Norvilaitės grafikos ir Alginos Žalomienės juvelyrikos paroda „Žydėjimas“.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija
2003:
10 13–10 31 Dainos Mieželaitytės sieninės plastikos paroda „Australietiški motyvai – batika ant odos“.
11 06–11 21 Andriaus Mikšio (JAV) fotografijų paroda „Lietuvos romai“.
11 24–12 14 Valerijono Vogėlos primityviosios tapybos paroda „Šviesūs pėdsakai“, skirta 1-osioms menininko mirties metinėms (kuratorė Zinaida Vogėlienė).
2004:
01 20–02 13 Eglės Einikytės tapybos paroda „Laplandijos pašvaistės“.
03 16–0418 Kristinos Norvilaitės linoraižinių ant medžio parodą „Gilyn“.
04 19–05 19 Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės kūrybos paroda „Metų laikai“.
05 20–05 31 Artūro Maksimiliano fotografijos projekto „Alisa čia nebegyvena“ paroda.
06 22–08 16 Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės mikrominiatiūrų, miniatiūrų ir areografo technika atliktų darbų paroda.
08 17–09 03 Dainos Mieželaitytės kūrybos paroda „Australietiški motyvai 2“.
09 27–11 27 Tatjanos Novikovos fotografijų ir Rasos Justaitės-Gecevičienės keramikos paroda „Gelmių pasaulio spalvos“, skirta Tarptautinei jūros dienai.

Lenkų meno galerija  „Znad Wilii“
2003:
10 02–11 14 Tamaros Janovos skulptūrų paroda „Žmogaus atvaizdai“.
11 15–11 24 Sergejaus Jevtuchovo tapybos paroda „Bedni“.
11 25–12 18 Bydgoščo (Lenkija) dailininkų šiuolaikinio meno paroda.
12 18–12 31 kalėdinių miniatiūrų paroda.
2004:
01 13–02 10 Boguslawo Lustyko (JAV) pastelių paroda „Mistinės figūros“.
02 11–03 10 Romualdo Stasiulio tapybos paroda.
03 10–03 23 Andželikos Kamilės Ainura pastelių paroda.
03 23–04 13 Eduardo Aniščenko tapybos paroda „Mistinis realizmas“.
04 13–05 13 Lino Budrio tapybos paroda „Sekančia paroda“.
05 13–06 03 Aleksandro Guščenkos akvarelių ir piešinių paroda „Moteris. Aktas“.
06 04–06 30 Bartošo Polonskio vide ir fotografijų paroda „Atsisveikinimo serija“.
07 01–07 30 Tadeušo Poplavskio tapybos paroda „Tarp mėlyno ir raudono“.
08 01–08 31 Eduardo Urbanavičiaus tapybos, akvarelių ir pastelių paroda „Vasara Vilniuje“.
09 01–09 30 XIX a. litografijų paroda „Krokuva ir kiti Lenkijos miestai“ (autorius H. Walter).
10 27–11 15 Eikanto Pakalkos tapybos paroda.
11 15–12 15 Janio Zingičio (Latvija) tapybos paroda „Almost Black & White“.
12 15–12 31 Izos Starega (Lenkija) pastelių paroda „Sapno angelai“.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 galerijos autorių kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

Galerijos parodos užsienyje

03 15–03 30 tapybos paroda „Dailininkai „Znad Wilii“ (Zgierz, Lenkija).
04 02–04 30 tapybos paroda „Dailininkai „Znad Wilii“ (Ciechanov, Lenkija).
05 05 – 06 30 tapybos paroda „Dailininkai „Znad Wilii“ (Ostroleka, Lenkija).
10 01–10 20 tapybos paroda „Dailininkai „Znad Wilii“ (Katovice, Lenkija).
10 25–11 25 galerijos tapybos paroda (galerija „Na Trakcie”, Varšuva, Lenkija).
2004 11 11 Varšuvoje (Lenkija) atidaryta Lenkų meno galerijos „Znad Wilii” filialas.

Rusų meno galerija
2003:
10 07–10 17  Zitos Jurgelevičiūtės keramikos paroda „Sesės ir katės“.
11 13–11 27 Jelenos Blizinos tapybos paroda „Rudens maratonas“.
11 30–12 30 Pavlovo Pasado (Rusija) skarų paroda.
2004:
03 26–04 20 paroda-akcija „Padovanokime jiems džiaugsmą“.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 galerijos autorių kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.
    
Meno ir kultūros centro „Stiklo karoliukai“ galerija
2003:
10 02–10 13 Panevėžio dailininkų kūrinių paroda (dalyvavo Girmantas Rudokas, Jolanta Rudokienė, Diana Rudokienė, Vidmantas Mačiulis, Artūras Stančikas, Osvaldas Juška, Vytautas Tallat-Kelpša).
10 14–10 29 Chriso Niedenthalo (Lenkija) fotografijų paroda „Neportretuojamųjų portretai“.
10 30–11 18 Davido Oduki‘o (Olandija) tapybos paroda „Moteris raudonu bikiniu“.
12 04–01 08 III tarptautinė miniatiūrų paroda „Mažoji m“.
2004:
02 03–02 20 paroda „Mieliausias kūrinys“ (dalyvavo Viktorija Daniliauskaitė, Kęstutis Grigaliūnas, Jonas Daniliauskas, Rimvydas Kepežinskas, Vytautas Kilbildis, Raimundas Sližys, Jūratė Stauskaitė, Arvydas Šaltenis, Arūnė Tornau, Mikalojus Vilutis, Vaidotas Žukas).
03 17–04 18 paroda „Vyro kūnas“.
09 23–10 07 Zalcburgo dailininkų kūrybos paroda.  
10 08–11 06 Sigutės Ach paroda „Šviesiųjų svajonių žydintys sodai“.

Galerijos parodos kitose erdvėse
02 16–02 22 galerijos autorių  kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.

„Rūtos“ galerija
2004:
04 09–05 16 paroda, skirta galerijos vienerių metų sukakčiai.
05 17–06 05 Aušros Kleizaitės paroda „Relax”.
09 01–09 30 Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda.
09 09–09 29 d. Sigito Staniūno tapybos paroda „Citeros vėrinys“.
10 22–11 11 V. Kiseliūnienės rankų darbo lėlių ir Ž. Bartašiūtės tapybos paroda.

Galerijos parodos kitose erdvėse

02 16–02 22 galerijos autorių kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“, renginys „Sostinės dienos 2004“,Vilnius.

„Užupio galerija“
2003:
10 01–10 18 Lietuvos auksakalių originalių auskarų paroda.
10 20–10 31 Sandros Malaškevičiūtės juvelyrikos paroda „ORG“.
11 14–12 31 kalėdinė papuošalų paroda.
2004:
02 05–03 04 paroda „Auksakalio meilės  žiedas“.
03 05–04 05 Mari Relo ir Adolfo Šaulių (Estija) juvelyrikos paroda „A–Z“.
04 05–06 05 studentų dizainerių kūrybos paroda.
10 15–11 09 Oksanos Čepeliuk juvelyrikos paroda „Objektai“.
11 11–12 04 Laimos Kėrienės paroda „Sidabru ir auksu“.
12 06–12 18 Beatos Sietinšienės paroda „Jeweller’s VISA card“.

Auksakalių gildijos galerija „Meno niša“
2003: 
09 30–10 20 metinė galerijos paroda „Auksinis menas“.
10 22–11 11 Rūtos Katiliūtės tapybos paroda „Balti šešėliai“.
11 14–11 29 paroda „Komodos. Iš komodos“.
11 26–12 31 kalėdinė paroda „Gražiai gyventi neuždrausi“.
12 02–12 29 Alfredo ir Solveigos Krivičių kūrybos paroda „Votai“.
12 30–2004 01 17 Kintų emalio plenero dalyvių kūrybos paroda „Aštuoni laipsniai Celsijaus“.   
12 30–2004 01 17 Livijos Andriukaitytės emalio darbų paroda.
12 30–2004 01 17 Dariaus Gerliko juvelyrikos paroda „Moters garderobas“ ir Jurgitos Gerlikaitės-Schulz grafikos paroda „,Moters pasaulis“.
2004:
01 19–02 08 Audriaus Janušonio keramikos paroda „Rūta“.
01 20–02 08 Eglės Jesulaitytės tekstilės paroda „Ir sniegas, ir žiedai“.
02 09–02 20 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės kūrybos paroda „Atminties labirintai“.
02 20–03 12 Sergej  Krygin fotografijų paroda „Fragmentai“.
03 17–2004 04 06 Nomedos Marčėnaitės ir Mariaus Jonučio kūrybos paroda „Žibutė kaktoj“.
04 08–05 08 Nomedos Saukienės, Šarūno Saukos, Mykolo Saukos kūrybos paroda „Nauji darbai“.
05 17–05 31 Vidos Vitaitės-Alesienės piešinių paroda „Laiko ratas“.
 05 18–05 31 Karolio Zovės grafikos paroda „Sukurta Europoje“.
06 02–06 22 Arūnės Tornau tapybos paroda „Šviesos erdvė“.                                             
07 08–07 28 Vilmos Markauskaitės tapybos paroda „Basomis“.
07 29–08 17 Aistės Kisarauskaitės fotografijų paroda „Visur kaip visada“.
09 08–09 20 Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės paroda „Cami Antic a Port Lligat“ (Sutapimai–parafrazės).
09 23–10 14 Julijos Žilėnienės ir Ryčio Zavecko kūrybos paroda „Medis ir kristalai“.
10 28–11 20 Rūtos Katiliūtės tapybos paroda „Dangaus teritorija“.
12 01–2005 01 06 paroda „Auksinis menas II“.
12 01–2005 01 06 tarptautinė emalio paroda „Pamario ženklai“.
12 01–2005 01 06 paroda „Vienas gramas aukso“.

Galerijos parodos kitose erdvėse
02 16–02 22 galerijos autorių kūrybos paroda, Vilniaus m. savivaldybė.
04 08–04 28 kilnojamoji paroda „Juvelyrika lagamine“, galerija Trizio Caiti, Baris, Italija.
09 18–09 21 projektas „Gedimino prospekto galerija“ (grupė „Baltos kandys“), renginys „Sostinės dienos 2004“, Vilnius.
Galerija „IBID Projektai“
2003:
09 13–10 19 Carey Young kūrybos paroda.
2004:
02 28–04 04 Kristinos Inčiūraitės kūrybos paroda „Ežerai“.
10 01–10 31 Žilvino Lanzbergo instaliacija „Mėlyna raudona“.

Galerija „Rojaus kalnas“
2003:
11 11–12 01 Mindaugo Skudučio piešinių paroda „Devyni Užupio tiltai“.
12 02–12 30 paroda „Angelai“ (dalyvavo Jolanta Teišerskytė-Stoškienė ir kt.).
2004:
01 20–02 01 paroda „Nei nuoga, nei apsirengusi“.
02 01–02 30 Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda „E Sara Mia Colpa Secossie?“.
04 20–05 10 Aleksandro Vozbino tapybos ir piešinių paroda „Europos centras“.
05 11–05 25 Arvydo Pakalkos tapybos paroda „Pavasaris“.
10 01–10 30 Ričardo Zdanavičiaus-Zdano tapybos ant popieriaus paroda „Dialogai“.

Vlado Vildžiūno galerija
Jubiliejinė retrospektyvinė T. K. Valaičio (1934–1974) kūrybos paroda.
Tarptautinio skulptūros simpoziumo „Žvilgsnis į Senąją Europą“ dalyvių A. Strumillos, G. S. Kitagawos, V. Urbanavičiaus, M. Navako, K. Vildžiūno kūrybos paroda .

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos galerija „Koridorius“
2003:
10 01–10 26 labdaros akcijos „Vaikai–vaikams“ paroda.
10 28–11 20 mokyklos fondinių darbų paroda „Portretas“.
12 03–2004 01 06 mokyklos moksleivių kalėdinė kūrybos paroda.
2004:
01 03–01 23 mokyklos moksleivių kūrybos paroda „Šalčio ūsai“ (vad. Malvina Jelinskaitė).
01 15–02 01 paroda „Nestačiakampė tapyba“ (vad. Linas Liandzbergis).
02 01–02 20 paroda „Pamokų eskizai“ (vad. Rūta Katiliūtė).
02 21–03 10 mokyklos 13-oji jubiliejinė paroda.
04 10–04 20 paroda „Kas už kampo?“ (vad. Rasa Kriščiūnaitė).
04 20 05 10 paroda „Mintys“ (vad. Skirmantė Vaitkevičiūtė).
05 10–06 01 akvarelių paroda „Akvariumas su žaliuzėmis“ (vad. Linas Liandzbergis).
05 10–06 01 LR Seimo respublikinio konkurso dalyvių kūrybos paroda „Mano namai – Europa“.
05 30–06 30 mokyklos jaunimo grupės baigiamoji kūrinių paroda-peržiūra.

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos galerija
2004:
01 20–02 20 žinomų Lietuvos menininkų vaikystės darbų paroda „Kai aš mažas buvau“ (Viktorija Daniliauskaitė, Dalia Kasčiūnaitė, Arvydas Šaltenis, Jūratė Stauskaitė ir kt.).
04 01–04 25 autorinės knygos paroda „Dailininko knyga“ (kartu su VDA, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla, Vilniaus jaunimo klubu „Kregždutė“).
04 28–05 30 Dalios Kasčiūnaitės ir jos anūkų kūrybos paroda „Šeštadienių pasažai“.
06 01–06 20 Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos projektas „Aš–kūrinys–erdvė“ (kartu su „Žemynos“ gimnazija, Kovalevskajos vidurine mokykla, Liepkalnio pagrindine mokykla).
07 01–09 01 Baltarusijos vaikų kūrybos paroda.
09 30–09 20 tarptautinis projektas „Veidui –  vardą“ (Lietuva–Airija, autorė Helena Gorey).
10 26–11 26 Monikos Bičiūnienės tapybos ir piešinių paroda.

Galerija „Kauno langas“
2003: 
10 10–10 24 Mariaus Danio kūrybos paroda „Pastelės“.
11 13–12 10 Felikso Jakubausko tekstilės paroda „Erdvės ir garsai“.
11 21–12 19 originaliosios juvelyrikos paroda „Brangakmenis“.
12 05–2004 01 09 kalėdinė tapybos ir originaliosios juvelyrikos paroda „Siurprizas“.
2004:
01 30–02 14 Raimundo Sližio tapybos paroda.
02 06–02 27  VDA Telšių dailės fakulteto metalo plastikos specialybės studentų kūrybos paroda.
03 24–04 14 Gvido Latako originaliosios juvelyrikos ir tapybos paroda „Papuošalai, paveikslai ir jų istorijos“.
04 16–05 03 Mariaus Danio pastelių paroda.
04 18- 04 01 Vytenio Adomavičiaus metalo plastikos paroda „Linija metale“.
04 18–04 01 Sandros Malaškevičiūtės juvelyrikos paroda „Org“.
05 01–05 15 Jolantos Dovydaitytės tapybos paroda.
05 01–05 15  Giedros Purlytės-Mažrimienės tapybos paroda „Prisiūta saulė“.
05 14 Gvido Latako vienos dienos paroda „Daiktaraštis“.
05 17–05 31 Rolando Mociūno tapybos paroda, skirta „Kauno dienoms“.
06 18–07 22 Antroji originalios juvelyrikos paroda „Emalis plius“ (dalyvavo Heldur Pruuli, Kertu Vellerind, Krista Laos, Tamara Sergiyenko (Estija), Irene Shildkamp, Ligita Brinkman (Olandija), Barbara Nimke (Šveicarija), Darius Gerlikas, Gvidas Latakas, Janina Lužienė, Oksana Čepeliuk, Rasa Paškonienė, Raimundas Januška, Tadas Deksnys).

Irenos Mikuličiūtės galerija
2003:
10 03 kūrybinis seminaras grafikės Danguolės Dauknytės studijoje.
10 10–11 10 Rimvydo Jankausko-Kampo tapybos paroda, skirta mirties 10-mečiui.
10 15 seminaras „Menas ir aplinka – stereotipų griovimas“ (rengė KTU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, Edukacijos kompetencijos centras ir I. Mikuličiūtė).
10 22 seminaras „Vizualinės aplinkos kūrimas“ (rengė KTU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, Edukacijos kompetencijos centras).
11 15–12 02 tapybos paroda, skirta P. Rimšai atminti (kuratorius V. Mieželis).
12 09–10 seminaras „Mokyklos erdvės vizualinė kaita“ (rengė KTU Socialinių mokslų fakultetas, Edukologijos institutas, Edukacijos kompetencijos centras).
12 15–2004 01 10 tradicinė kalėdinė Kauno miesto vaikų kūrybos paroda.
2004:
01 20 projekto „Mokyklos erdvės vizualinė kaita“ dalyvių kūrybos paroda.
02 10 seminaras „Roberto Antinio kūrybinė dirbtuvė“.
03 07 metodinis-edukacinis projektas „Muzika ir dailė“, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, J. Naujalio muzikos gimnazija.
04 24 akcija „Jazz 2004 ant grindinio“.
04 17–05 10 Algirdo Šakalio tapybos paroda.
05 15–06 15 Raimundo Majausko jubiliejinė tapybos ir piešinių paroda.
09 29 seminaras „Antanui Gudaičiui 100“ Kauno vaikų ir moksleivių rūmų bendruomenei.
10 08–11 08 plenero, skirto Antano Gudaičio 100-osioms gimimo metinėms, dalyvių kūrybos paroda.
11 10–11 30 Ričardo Miliuko tapybos paroda.
12 02–12 18 Mindaugo Pauliuko tapybos paroda.
12 20–2005 01 10 tradicinė kalėdinė Kauno miesto vaikų kūrybos paroda.

Galerijos parodos kitose erdvėse
07 28–08 28 plenero, skirto Antano Gudaičio 100-sioms gimimo metinėms, dalyvių kūrybos  paroda, Birštono sakralinis muziejus (dalyvavo R. Averincevas, A. Martinaitis, R. Miliukas, R. Mikšys, M. Pauliukas, A. Šakalys, I. Mikuličiūtė).

Panevėžio dailės galerija
2003:
10 01–11 09 dailės pedagogų vasaros plenero „Tapyba miestui“ dalyvių kūrybos paroda, skirta Panevėžio miesto 500 m. jubiliejui (kuratoriai Dalius Dirsė, Vilma Kybartaitė).
11 11–11 16 Eglės Mėlinauskienės fotografijų paroda „Akimirka...“ (projekto „Nedelsk“ tęstinė akcija).
11 19–12 14 Panevėžio apskrities dailininkų kūrybos paroda (Biržų dailininkų grupė „Aštuoni plius“, Kupiškio menininkų klubas „Lieptas“, Pasvalio menininkų klubas „Rats“, Rokiškio dailininkų klubas „Roda“).
12 17–2004 01 11 paroda „XIX–XX a. Vakarų Europos tapyba iš Alberto Astrausko kolekcijos“, skirta Panevėžio m. 500 metų jubiliejui.
2004:
01 14–02 08 Lietuvos spaudos fotografija  „Tai Lietuva“ (kartu su Lietuvos spaudos fotografų klubu).
02 11–03 07 Lietuvos tarpukario dailė (kartu su Nacionaliniu M.K. Čiurlionio dailės muziejumi).
03 10–04 04 kilnojamoji Madame Yevonde fotografijų paroda „Būk originalus, arba žūk“ (kartu su Britų Taryba).
04 09–05 02 Panevėžio krašto tautodailė (kartu su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriumi).           
05 05–05 23 Nerutės Čiukšienės ir jos mokinių keramikos darbų paroda.
05 26–06 13 Artūro Rimkevičiaus meninio stiklo paroda „Objektai“, skirta kūrybinio darbo 20-mečiui.
06 16–07 04 Kazytės Šližienės-Urbaitės tapybos paroda.
07 07–07 25 Gytauto Balkevičiaus ir Karl Heinz Liebelt (Vokietija) tapybos paroda.
07 30–10 03 XV Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo kūrybos paroda (kuratorė Jolanta Lebednykienė, dalyvavo Eugenijus Čibinskas, Nerutė Čiukšienė, Toghrul Dadashov (Austrija),  Juozas Lebednykas, Patriciu Mateescu (JAV), Sanita Mickus (Latvija), Egidijus Radvenskas, Remigijus Sederevičius, Norio Shibata (Japonija), Kostas Urbanavičius).
10 06–10 24 Arne Jacobseno parodos „Mažasis Arne“, „Kertiniai ir nesenstantys“ (kartu su Danijos ambasada Lietuvoje ir Danijos kultūros institutu).
10 27–11 14 Lenkų tautodailės paroda (kartu su Lietuvos tautodailininkų sąjunga).
11 17–12 12 Algimanto Vytėno jubiliejinė skulptūrų paroda, skirta dailininko 60-mečiui.
12 15–2005 01 12 Vaclav Hraba (Čekija) grafikos paroda.

„Baroti“ galerija
2003:
10 03–10 24 Pauliaus Juškos tapybos ir piešinių paroda.
10 24–11 14 Virgilijaus Bizausko vitražų paroda.
11 14–12 11 Laimos Tamoševičienės akvarelių paroda.
12 12–2004 01 10 kalėdinė Lietuvos dailininkų kūrybos paroda.
2004:
01 30–02 19 Danielias Rusio tapybos paroda.
02 20–03 04 Antano Stanevičiaus fotografijų paroda.
03 05–03 18 Romo Klimavičiaus tapybos paroda.
03 19–04 08 Jono Čeponio (1926–2003) tapybos paroda.
04 09–04 22 Mindaugo Skudučio tapybos paroda „XX a. tapybos klasika“.
04 23–05 06 Remigijaus Treigio fotografijų paroda „10 dienų Berlyne“.
05 07–05 20 tarptautinio projekto „Skraidantis kilimas“ paroda.
05 21–06 10 Ryčio Martinionio tapybos ir Vytauto Balsio skulptūrų paroda.
06 11–07 01 Arūno Žiliaus tapybos ir Romo Kvinto skulptūrų paroda.
07 02–07 22 plenero „Vilkėnų malūnas 2004“ dalyvių kūrybos paroda.
07 23–08 12 Algio Griškevičiaus tapybos ir skulptūrų paroda „Aliejus, lazdynas ir varis“.
08 13–09 02 Ramunės Kmieliauskaitės akvarelių paroda.
08 13–09 02 Noros Blaževičiūtės keramikos paroda.
09 03–09 30 Aliaus Berdenkovo skulptūrų ir Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
10 01–11 04 respublikinė kūrybos paroda „Peizažas šiuolaikinėje Lietuvos tapyboje“.
11 05–12 09 Ramūno Čeponio tapybos paroda.
12 10– 2005 m. kalėdinė Lietuvos dailininkų kūrybos paroda.

Galerija „Pėda“
2003:
11 06–11 19 Eglės Šipalytės ir Sauliaus Paukščio fotokeramikos paroda „Kamėjos“.
11 06–11 19 Kintų tarptautinio emalio simpoziumo dalyvių kūrybos paroda „Emalis“ (dalyvavo R. Tarvydas, S. Bertulis, B. Stulgaitė, M. Gurevičienė, D. Gerlikas).
11 20–12 30 Lino Lago tapybos paroda.
2004:
07 20–08 25 paroda „Lietuvos vitražas’ 2004“ (dalyvavo K. Morkūnas, L. Karčiauskaitė-Potet, A. Rimkevičius, R. Lipaitė, S. Grabliauskaitė, V. Dailidėnas, D. Žebenkienė, V. Janulionis, J. Lazdanienė, S. Bartašiūtė, S. Atkočiūtė, S. Drebickaitė, D. Černiauskienė, J. Vaičienė, E. Rakauskaitė, A. Dubrovskis, E. Utarienė, L. Labanauskas).
07 22–08 30 autorinės ispanų juvelyrikos paroda (projektas „Gaspacho“).
09 02– projekto, pristatyto Ispanijoje, paroda „Baltijos šalių juvelyrika“.
10 08–11 08 tarptautinis emalio meno pleneras „Ženklai“.

Šiaulių dailės galerija
2003:
10 03–10 20 jubiliejinė Dalvyčio Udrio tapybos paroda.
10 06–10 27 Redos ir Arūno Uogintų kūrybos paroda „Scenografika“.
10 13–10 20 kilnojamoji teminė paroda „Nedelsk“ (kuratorė Violeta Jusionienė).
10 28–11 15 teminė paroda „Laikmetis“ (rengė LDS Šiaulių skyrius).
10 06–10 27 Algirdo Musneckio fotografijų paroda „Pensininko gyvenimas ir mirtis“. 
11 24–12 15 VIII šiuolaikinio meno festivalis „Virus“ (konferencija, parodos, modernus šokis, muzika, video, rengė Menininkų klubas).
12 15–01 15 jubiliejinė Ligijos Stalevičienės akvarelių paroda.
12 15–2004 01 15 Vytauto Eigirdo tapybos paroda.
2004:
01 22–02 17 VDA Tekstilės katedros studentų kūrybos paroda „Jaunoji tekstilė“.
01 07 paroda „Zolotaja molodiož“ (dalyvavo Austėja Bliunkytė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Raimundas Dičius, Jūratė Kazakevičiūtė, Artūras Makštutis, Martynas Martišius, Dalia Matulaitė, Jomantas Padgurskas, Vaidotas Ramoška, Džiuljeta Sabeckytė, Jurgis Sakalauskas, Gytis Skudžinskas, Marius Skudžinskas, Lina Šaduikytė, Mindaugas Tendziagolskis, Marius Zavadskis, Jonas Žukas, Vladas Žukas).
02 18–03 07 Šiaulių miesto dailininkų figūratyvinės dailės paroda „Laikmetis“.
02 19–03 07 kilnojamoji Madame Yevode fotografijų paroda „Būk originalus, arba žūk“.
04 29–05 16 projektas „Eurobuitis“ (kuratorius Evaldas Mikalauskis, dalyvavo A. Andriulytė, Judita Budriūnaitė, A. Juškevičiūtė, Miglė Kosinskaitė, Evaldas Mikalauskis, E. Rinkevičienė, Ramunė Staškevičiūtė, Roberta Vaigeltaitė, Kęstutis Vasiliūnas).
03 13–04 04 Šiaulių krašto liaudies meno 38-oji paroda.
04 09–04 30 43-ioji Šiaulių miesto dailininkų paroda „+Panevėžys“.
04 09–04 30 Eduardo Juchnevičiaus akvarelių ir grafikos paroda „Ex Voto“.
05 11–06 25 Aurelijos Čepulinskaitės fotografijų paroda „Šalta. Karšta. Islandija“.
05 19–06 02 Romualdo Rakausko fotografijų paroda „Mūsų veidai“.
06 03–07 01 Juozo Bagdono tapybos paroda.
07 02–07 15 d. Jūratės Petruškevičienės ir Ingos Betuža-Bertuža tekstilės paroda „Susitikimas“.
07 14–09 09 paroda „Apčiuopiamas Čekijos stiklas“.
09 10–10 27 Šiaulių menininkų metalo laužo skulptūrų plenero paroda „Kontrapunktas“.
09 10–10 27 tarptautinė Baltijos šalių vaizduojamojo meno paroda „Realizmas dabar“.
10 15–27 Šiaulių miesto dailininkų teminė vaizduojamojo meno paroda „Natiurmortas–nuo plokštumos iki erdvės“.
10 28–11 20 paroda „Naujojo romantizmo taktikos“ (dalyvavo Linas Liandzbergis, Egle Ridikaitė, Arturas Savickas, Andrius Miežis, Sigitas Staniūnas, Dovilė Norkutė, Danas Andriulionis, Robert Bliuj, Kęstutis Grigaliūnas, Gintaras Palemonas Janonis, Ričardas Bartkevičius, Audrius Gražys, Vilmantas Marcinkevičius, Aistė Kirvelytė, Saulius Rudzikas).
10 28–11 12 paroda „Jaunoji Lietuvos grafika“ (dalyvavo Karolis Zovė, Tadas Gindrėnas).
11 12–11 21 IX tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“ (rengė Šiaulių dailės galerija, Menininkų klubas, VšĮ „Remigijaus akcija“).

Galerija „Laiptai“
2003:
10 03–10 16 Šiaulių „Saulėtekio“ vid. mokyklos moksleivių ir mokytojų kūrybos paroda.
10 17–11 05 Aldonos Gustas (Vokietija) piešinių paroda.
10 22–11.13  S. Daukanto vid. mokyklos mokinių ir jų mokytojo D. Vaidžiulio kūrybos  paroda.
11 05–11 20 Sergej Gračiov (1922–1993) retrospektyvinė tapybos paroda.
12 03–12 31 XI kalėdinė miniatiūrų ir mažųjų formų paroda.
12 24–12 31 vaikų  piešinių konkurso „Mano mylimas daiktas laukia  Šv. Kalėdų“ kūrybos paroda.
2004:    
01 09–02 03 meno projekto „Madonos ikonografija mene“ paroda „www.madona.st.“
(kuratoriai Ignas Kazakevičius, Jūratė Rekevičiūtė, dalyvavo Algimantas Jusionis, Liudvikas Natalevičius,  Algis Griškevičius,  Kęstutis Grigaliūnas, Aurelija Čepulinskaitė, Vilmantas Marcinkevičius, Gintaras Palemonas Janonis, Leonas Strioga, Dalia Matulaitė, Meda Dilinskienė ir kt.).
02 04–02 19 Osnabriuko (Vokietija) universiteto studentų grafikos  paroda (vad. R.G. Mordmiuller).
02 19–03 09 Danutės Žalnieriūtės tapybos ant popieriaus ir piešinių paroda „Jūra ir krantas“. 
03 02–04 01 Modesto Barcio kūrybos paroda.
03 09–04 01 Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės retrospektyvinė tapybos paroda.
04 01–04 08 Zitos Vilutytės tapybos paroda „Dangaus  kukurūzai“. 
04 01–04 23 Šiaulių „Gegužių“ vid. mokyklos mokinių Gretos Janulytės ir Juditos  Simaškevičiūtės kūrybos paroda „Kitoks  pasaulis“.
04 08–04 22 Ričardo Garbačiausko tapybos paroda „Jausmų  gravitacija“.
04 23–05 12 Lietuvos ir Didžiosios Britanijos fotomenininkų tarptautinis projektas „Rytojus prasidėjo vakar“ (kuratorė Vendy Rou).
05 05–05 24 „Šėltinio“ pradinės mokyklos moksleivių darbų paroda „Mažųjų  menas“.
05 25–06 18 Mažeikių „Pavasario“ pagrindinės mokyklos ir dailės studijos moksleivių  kūrybos  paroda.
05 27–06 16 Martyno Gaubo kūrybos paroda „Paukščių išeiginė“.
06 21–08 16 Berito Ronnon (Danija) moksleivių piešinių ir karpinių paroda K. Anderseno  pasakų motyvais.
06 02–06 30 XIII respublikinė ekslibrisų paroda.
07 29–08 19 Sigito Kancevičiaus fotografijų paroda „Už  maniežo“.
08 20–09 03 III Lietuvos šrifto ir kaligrafijų paroda „Rašto menas“.
08 27–10 05 Karolio Balčiūno fotografijų paroda „Pasaulio perspektyva“.
09 03–09 23 Laimos Gedvilaitės-Sakalauskienės grafikos paroda
09 03–09 23 Juozo Vosyliaus tapybos paroda.
09 24–10 14 Angelinos Banytės kūrybos paroda „Kelias“.

Galerijos  parodos kitose erdvėse   
09 17–10 17 projektas „Dailė be sienų“. Šiaulių ir Osnabriuko (Vokietija) universitetų dėstytojų ir studentų grafikos kūrybos paroda, Klaipėdos menininkų namai, viešbutis „Navalis“ (kuratorė  Janina  Ališauskienė).
 
Šiaulių universiteto dailės galerija
2003:
10 08–10 22 Petro Rakštiko ir Bonaventūro Šalčio piešinių paroda.
10 23–11 05 Agnieszkos Gozdor (Lenkija) grafikos paroda.
11 06–11 19 Martyno Gaubo skulptūrų ir piešinių paroda.
11 20–12 03 Vidmanto Zarėkos tapybos paroda „Poligonas“.
12 04–1217 ŠU Menų fakulteto Taikomosios dailės ir technologijų katedros studentų kūrybos paroda.
12 18–01 08 Salomėjos Jastrumskytės fotografijų paroda „Cistersų cisternos“.
2004:
01 15–02 05 Žibunto Mikšio (Prancūzija) ekslibrisų paroda.
02 05–02 19 Justinos Staugaitės tapybos paroda.
02 19–03 04 Mikalojaus Povilo Vilučio miniatiūrų kolekcijos paroda.
03 04–03 18 ŠU studentų piešinių paroda „Remigijus Venskus ir kompanija“.
03 18–04 01 Ingos Dargužytės grafikos paroda.
04 01–04 21 Voldemaro Barakausko tapybos paroda.
04 22–05 05 ŠU Menų fakulteto audiovizualinio meno II kurso studentų kūrybos paroda „Life with Corel Draw“ (vad. Edmundas Birgėla).
05 06–05 20 Sigito Prancuičio ir jo mokinių tapybos paroda „Pieta“.
05 20–06 15 Gerhardo Spilgies (Vokietija) tapybos ir fotografijų paroda.
06 15–06 29 ŠU Menų fakulteto bakalaurų kūrybos paroda.
06 29–07 14 Jūratės Petruškevičienės ir Ingos Betužos-Bertužos kūrybos paroda „Susitikimas“.
07 14–0812 A. Vasiliausko akvarelių paroda.
08 12–09 02 ŠU Menų fakulteto magistrančių tekstilės paroda.
09 02–09 16 Bonaventūro Šalčio tapybos paroda „Gija“.
09 16–10 13 Šiaulių jaunųjų fotomenininkų paroda-konkursas „Posūkis“.
10 13–11 04 Mikalojaus Povilo Vilučio ir Nijolės Vilutienės grafikos paroda.
11 04–11 23 ŠU Menų fakulteto Taikomosios dailės ir technologijų katedros dėstytojų kūrybos paroda.

Galerija „Akcija M“
2003:
09 29–11 19 Videniškių plenero dalyvių kūrybos paroda (kuratorė Aistė Gabrielė Černiūtė).
11 19–12 22 VDA studentų kūrybos paroda „Senasis Vilniaus veidas jaunųjų dailininkų akimis“ (kuratorė Živilė Jasutytė).
12 23–02 10 Rūtos Eidukaitytės-Gvozdiovienės tapybos paroda.
2004:
02 10–03 10 Mindaugo Skudučio tapybos paroda „Tapybiškas Vilnius“.
03 11–04 24 tapybos paroda „Memento Mori“ (kuratorė Aistė Gabrielė Černiūtė).
04 25–06 14 Manto Maziliausko ir Agotos Maziliauskaitės kūrybos paroda.
06 15–07 07 Vytauto Tamoliūno ir Romualdo Rakausko kūrybos paroda „Du žemaičiai, du pasauliai“.
07 07–08 23 Jolantos Dambrauskaitės tapybos ir poezijos paroda.
08 23–10 01 Vido Poškaus grafikos paroda „Epizodai“.
10 05–11 04 Jolantos Krivickaitės tapybos paroda.
11 04–11 18 Pirmojo Zarasų tapybos plenero dalyvių kūrybos paroda (kuratorius Alvydas Stauskas).
11 18–2005 01 05 Videniškių tapybos plenero „Baltadvario legendos“ kūrybos paroda (kuratorė Aistė Gabrielė Černiūtė).

Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija
2003:
12 19–2004 01 31 tarptautinė tekstilės meno paroda „Geroji ir išvirkščioji pusės“.
2004:
02 02–03 20 Antano Mončio kūrinių paroda „Freiburgas atvyksta į Kėdainius“.
03 26–05 08 tarptautinio netradicinio lino simpoziumo „Plinars‘ 2003“ dalyvių kūrybos paroda.
05 14–06 13 Odono (Guy Houdouin, Prancūzija) pluošto meno paroda „Voratinkliai iš dangaus“.
07 02–08 21 Janinos Monkutės-Marks tapybos ir tekstilės paroda „Dovana tėviškei“.
08 27–10 09 Felikso Jakubausko tekstilės paroda „F. J. Tekstilė“.
10 15–11 27 Giedrės Žumbakienės ir Audriaus V. Plioplio kūrybos paroda “Mintys“.

Dusetų dailės galerija
2003:
09 09–10 02 Lietuvos ir Latvijos Sėlių krašto dailininkų  kūrybos plenero paroda (kuratorius Alvydas  Stauskas, dalyvavo Jolanta Abele, Arūnas Augutis, Marius Balčiūnas, Sigitas Daščioras, Daina Eglite, Raimondas Gailiūnas, Jūratė Grigaliūnaitė, Una Gura, Ligitas Keraitis, Sigita Klemkaitė, Elita Leikuma, Natalija Marinoha, Liudmila Procenko, Romualdas Pučekas, Rimvydas Pupelis, Eugenijus Raugas, Alvydas  Stauskas, Anda Svarane, Žilvinas Vaičiūnas).
10 04–11 07 Vilmos Vasiliauskaitės tapybos paroda „Žiedų kalba“.
11 12–12 18 fotografijų paroda „Dusetos seniau ir dabar“ (kuratoriai A. Stauskas, R. Simanavičienė).
12 20–2004 02 11 IX tradicinė Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų paroda (kuratorius Alvydas Stauskas, dalyvavo Jolanta Abele,  Arūnas Augutis, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Žydrūnas Dainys, Rimvydas Daužvardis, Daina Eglite, Mairita Folkmane, Ivo Folkmanis, Jūratė Grigaliūnaitė, Ina Gura, Rita Juodelienė, Tomas Jurkėnas, Skaidrė Keibienė, Asta Keraitienė, Laima Kriukelienė, Klemas Kupriūnas, Elita Leikuma, Nina Leonidova, Nataša Marinoha, Arvydas Mitalas, Jūratė Mitalienė, Natalija Navickaja, Jurga Navickienė, Eugenija Paslauskienė, Aurina Paškevičienė, Vytautas Petronis, Algirdas Petrulis, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Rimvydas Pupelis, Eugenijus Raugas, Jona Remeikis, Elena Stanienė, Alvydas Stauskas, Anda Svarane, Rimantas Šakalys, Ilona Šauša, Mingailė Šmergelienė, Laimonas Šmergelis, Danutė Taraškevičiūtė-Burbienė, Rimas Udras, Audronė Užtupienė, Genė Vaičikauskienė, Arūnas Vilkončius, Jūratė Vingrienė).
2004:
02 13–03 18 Algimanto Kliaugos tapybos paroda.
03 19–04 15 Alvydo Urbano fotografijų paroda „Aura“.
04 16–05 12 Valentino Antanavičiaus asambliažų ir tapybos paroda.
05 13–06 17 Vilniaus grafikos meno centro paroda (dalyvavo Valentinas Ajauskas, Irma Balakauskaitė, Ramūnas Čeponis, Irena Daukšaitė-Guobienė, Kęstutis Grigaliūnas, Taibė Chait, Vytautas Jurkūnas, Rimvydas Kepežinskas, Saulė Kisarauskienė, Eglė Kuckaitė, Dalia Mažeikytė, Evaldas Mikalauskis, Arvydas Pakalka, Egidijus Rudinskas, Adasa Skliutauskaitė, Roberta Vaigeltaitė, Mikalojus Povilas Vilutis, Danutė Žalnieriūtė).
06 19–07 13 Petro Stausko (1919–2003) tapybos ir akvarelių paroda, skirta autoriaus 85-mečiui.
07 15–08 19 Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda „Galerijai devyneri“ (dalyvavo Alvydas Latėnas, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Nomeda Saukienė, Alvydas Stauskas).
08 20–09 30 Nomedos Saukienės tapybos paroda.
10 01–10 21 Romualdo Pučeko asambliažų ir tapybos paroda.
10 22–11 18 Valdo Antano Gurskio tapybos paroda „Bažnytėlių Lietuva“.
11 19–12 15  Jūratės Mitalienės pastelių paroda.
12 18–2005 02 10 X tradicinė Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų paroda (kuratorius Alvydas Stauskas).
  
Kėdainių krašto muziejus
2004:
01 16–02 06 Rimos Baukaitės kūrybos paroda.
02 07–02 25 Vitalio Čepkausko skulptūrų ir asambliažų paroda „Mano pasaulio centras“.
02 28–03 12 Kėdainių dailės mokyklos moksleivių retrospektyvinė kūrybos paroda .
03 12–04 02 XX a. Rusijos meniniai atvirukai iš menotyrininko Prudnikovo kolekcijos (Sankt Peterburgas).
04 03–04 22 Kėdainių krašto menininkų ir tautodailininkų kūrybos paroda.
04 23–05 15 Audronės Rūdienės tapybos paroda.
05 15–05 22 Kėdainių r. moksleivių ir Kalesinskų aukštesniosios liaudies amatų mokyklos moksleivių kūrybos paroda.
05 22–06 11 Leokadijos Mockienės kūrybos paroda.
06 11–06 25 Kėdainių r. moksleivių dailės egzamino kūrybinės užduoties ir „Pavasarinės jaunųjų dailininkų akademijos“ kūrybos paroda „Kviečiu į dailės pamoką“.
06 25–08 14 Evaldo Pabrinkio fotografijų paroda.
08 14–09 30 fotografijų paroda „Kėdainiai: praeitis ir dabartis“.
10 01–10 25 Kėdainių dailės mokyklos istorijos ir moksleivių kūrybos paroda.
10 26–0 12 Valerijono Jucio grafikos paroda.
11 12–12 03 Kėdainių r. moksleivių paroda-konkursas „Jaunieji karpytojai“.
12 04–12 21 Kauno apskrities moksleivių kūrybos paroda-konkursas „Mano kraštas ir aš“.
12 22–2005 01 28 Loretos Skruibienės tapybos paroda.
     
Utenos kultūros centro dailės galerija
2003:
09 27–10 27 „Verdenės“ klubo narių kūrybos paroda, skirta Utenos miestui.
10 28–11 28 tradicinė fotografijų paroda „Utenos fotomenas 2003“.
11 29–2003 12 30 Utenos dailininkų kūrybos paroda „Utenos menas 2003“.
2004:
03 01–03 30 Ričardo Zdanavičiaus-Zdano tapybos paroda „Dailininkas ir modelis“.

Giedrės Bartelt galerija
2003:
11 29–2004 01 31 paroda „Kūnas Baltijos šalių fotomene“. II dalis: Estija (kuratorė Sirje Helme, dalyvavo Margot Kask, Peeter Laurits, Ly Lestberg, Mark Raidpere, Ene-Liis Semper, Liina Siib, Mare Tralla, Tanel Veenre).
2004:
02 06–03 27 „Fotografija ir sovietinė cenzūra (1960–1989)“ (kuratorė Margarita Paškevičiūtė).
04 02–05 22 fotografijų paroda „Welcome (to) Europe!“ (dalyvavo Eglė Rakauskaitė, Kaspars Goba & pureculture (Latvija), Herkki-Erich Merila/ Arbo Tammiksaar (Estija).
05 28–07 17 „Karas ir taika. Tarybinės spaudos fotografija“.
09 03–10 23 Peeter Laurits & Ain Mäeots (Estija) fotografijų paroda „Dining with Worms“.
10 29–12 18 „As White as Snow, as Red as Blood... Sniegas fotomene“ (dalyvavo Romualdas Augūnas, Vytautas Balčytis, Alfonsas Budvytis, broliai Černiauskai, Jonas Kalvelis, Juozas Kazlauskas, Algimantas Kunčius, Aleksandras Macijauskas, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus, Remigijus Treigys, Arnis Balcus (Latvija), Mara Brasmane (Latvija), Andrejs Grants (Latvija), Roman Korovin (Latvija), Kaspars Podnieks (Latvija), Gatis Rozenfelds (Latvija), Toomas Kalve (Estija), Liina Siib (Estija),  Mark Soosaar (Estija), Andrey Loginov (Baltarusija, Vokietija) , Igor Savchenko (Baltarusija), Andrey Chezhin (Rusija), Bogna Burska (Lenkija), Thomas Neumann (Vokietija).

Parodų rūmai ir salės LDS parodų salė
2003:
10 06–10 31 Algimanto Patamsio porceliano paroda.
11 03–11 14 paroda, skirta Mirusiųjų atminimo dienai (Evos Labutytės, Rimtauto Gibavičiaus, Sauliaus Chlebinsko, Eduardo Jurėno, Algimanto Švažo, Vytauto Jurkūno, Vladislavos Černiauskaitės, Stasės Žilionytės-Bernotienės kūriniai).
11 14–12 08 II knygų įrišimo simpoziumo svečių darbų paroda.
12 08–12 31 paroda „Iš mano kišenės IV. Laiškas“.
2004:
01 12–02 09 Jono Čeponio (1926–2003) tapybos paroda, skirta mirties metinėms.
03 08–03 31 Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Mažosios paveikslų galerijos kūrinių paroda.
04 5–04 30 paroda „Kurėnų vėtrungės“.
05 05–05 09 d. stojančiųjų į LDS kūrybos paroda.
05 10–05 30 Benedikto Vytauto Pranckūno (1934–1998) tapybos paroda, skirta dailininko 70-mečiui.
06 01–06 30 Izabelės Bindler pomirtinė kūrybos paroda.
09 13–09 30 Kretingos klubo „Pinx“ narių kūrybos paroda.
10 11–11 04 Arūno Tarabildos (1934–1969) kūrybos paroda, skirta dailininko 70-mečiui.
11 09–11 26 mirusių LDS narių kūrybos paroda.
11 29–12 17 Grytės Pintukaitės-Valečkienės ir jos mokinių namų dailės studijos „Paveikslas“ narių kūrybos paroda „Autoportretas“.

Vilniaus kongresų rūmai
2004:
09 23–11 20 Marijaus Piekuro tapybos paroda.
11 22–12 22 LDS kilnojamosios parodos tapybos kolekcija.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2003:
09 24–10 24 ekslibrisų paroda iš  LNB Meno skyriaus fondų.
10 06–11 01 Kurto Kaindlo (Austrija) fotografijų paroda „Nežinomi europiečiai“ (rengė Austrijos ambasada).
10 16–11 12  2003 metais naujai gautų meno knygų paroda.
11 06–12 02 fotografijų paroda iš keliautojo Antano Poškos archyvų (rengė Lietuvos fotomenininkų sąjunga).
11 17–12 06 Antano Žukausko skulptūrų, monetų, medalių, koliažų paroda..
12 04–2004 01 07 Gintarės Uogintaitės tapybos paroda.
2004:
01 14–03 06 paroda, skirta tapytojo Viktoro Vizgirdos 100-osioms gimimo metinėms.
03 09–04 16 Valdo Antano Gurskio tapybos paroda „Žvilgsnis į istoriją“.
03 16–04 06 paroda „Pekino operos personažai“.
04 15–04 30 Elenos Voverienės tapybos paroda „Prisikėlimas“.
04 16–05 11 paroda „Lietuvos tūkstantmečio programos leidiniai“.
04 29–05 29 paroda „Salvadoro Dali–100“.
02 17–03 17 dokumentų ir knygų paroda, skirta rašytojo ir diplomato Romaino Gary 90-mečiui.
06 01–06 29 Kęstučio Kasperavičiaus knygų iliustracijų paroda „Man–50“.
06 01–07 24 Stasio Krasausko grafikos paroda, skirta 75-osioms gimimo metinėms.
06 07–07 24 Laimono Tapino kūrybos paroda „Gyvenimas didelis ir gražus“.
06 09–06 29 d. Andrejaus Bondarenkos knygų apipavidalinimo paroda „Tamsioji knygos pusė“.
0918–09 18 paroda, skirta tapytojo Antano Gudaičio 100-osioms gimimo metinėms.

Vilniaus rotušė
2003:
10 14–11 02 tarptautinė skiautinių meno paroda „Linas ir Co“.
10 15–11 02 Ramunės Vėliuvienės paroda „Dedikacija Hermanui Hessei“.
11 04–11 23 Vilniaus dailininkų grupės „A“ paroda, skirta Karaliaus Mindaugo metams (dalyvavo Gintaras Gesevičius, Vladas Lisaitis, Živilė Liugailaitė, Vida Norkutė, Emilija Taločkienė, Vija Tarabildienė).
11 05–11 23 Ivo Petrišiko (Čekija) fotografijų paroda „Žmonės ir žemės“.
11 25–10 10 retrospektyvinė tarptautinių dailės plenerų „Suotine dienos 1998–2003“ dalyvių kūrybos paroda, skirta Chaimo Soutine’o 110-osioms gimimo metinėms.
11 26–10 Mariaus Liugailos grafikos paroda.
12 12–2004 01 paroda, skirta architekto Lauryno Stuokos Gucevičiaus 250-osioms gimimo metinėms.
2004:
01 13–01 13 Audronės  Petrašiūnaitės tapybos paroda.
01 14–02 01 Arūnės Tornau tapybos paroda „Lygsvara“.
01 19–01 26 Vilniaus ir Oslo dailės, muzikos, teatro ir technologijų projektas „Drugeliai“.
01 20–01 30 Vilniaus knygrišių gildijos darbų pristatymas.
02 03–02 22 „Totorių gatvės menininkų studijos“ narių kūrybos paroda.
02 04–02 28 Raimondo Martinėno tapybos paroda.
02 11–02 28 fotografijų paroda „Tarpukario ir pokario Žvėrynas. Iš šeimyninių albumų“.
02 16–02 22 Rotušės kolekcijos pristatymas Naujojoje Vilniaus m. savivaldybėje.
02 25–02 31 Tarptautinė gintaro paroda „Amber Trip“.
03 09–03 28 Rafaelio Cidoncha (Ispanija) tapybos paroda.
03 30–04 17 Simono Skrabulio tapybos paroda „Atspindžiai“.
04 06–04 25 Henriko Natalevičiaus tapybos paroda.
04 20–05 04 tapybos paroda “Žvilgsnis į skrydį” (kuratorė Dovilė Tomkutė, dalyvavo Svajūnas Armonas, Linas Cicėnas, Jūratė Bagdonavičiūtė, Arvydas Baltrūnas, Ričardas Bartkevičius, Algis Biguzas, Gintaras Palemonas Janonis, Vidmantas Jusionis, Linas Liandzbergis, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Jolita Skėrytė, Aleksandras Vozbinas).
05 04–05 30 Lino Katino tapybos paroda.
06 17–07 17 Augustino Savicko jubiliejinė kūrybos paroda.
06 17–07 04 Pripso fotografijų paroda.
09 07–10 03 Vytauto Šerio tapybos, skulptūrų ir piešinių paroda.
10 05–10 24 Algio Skačkausko tapybos paroda „Šalta 2004 veranda“.
10 07–10 24 Levo Melichovo (Rusija) fotografijų paroda.
10 11–10 24 fotografijų paroda „Naujoji architektūra senamiesčio aplinkoje“.
10 26–11 14 jubiliejinė 10 metų tarptautinių Nidos tapybos plenerų, tęsiančių ekspresionistines Brücke kartos tradicijas, tapybos kolekcijos paroda „Nidos ekspresija“.
10 27–11 14 Henriko Čerapo tapybos paroda iš ciklo „Kameriniai pristatymai rotušėje“.
10 28–11 14 fotografijų paroda „Žmonės tabore“.
11 16– 12 05 Dainos Dagnija (Latvija) tapybos paroda, skirta Latvijos nepriklausomybės dienai.
11 17–12 05 Romualdo Vaitiekūno tapybos paroda.
12 09–2005 01 05 Algio Griškevičiaus tapybos paroda „Retrospektyva“.

Lietuvos medicinos biblioteka
2003:
09 24–10 22 Viktorijos Daniliauskaitės kūrybos paroda „Iš mano kolekcijos“.
10 29–11 26 Genovaitės Šalkauskaitės kūrybos paroda „Buvimas kartu“.
2004:
01 14–02 06 Vidos Domarkienės tapybos paroda.
02 01–02 30 Aušros Andziulytės kūrybos paroda „Absorbuoti–2“.
02 07–03 26 Roberto Gritėno pastelių paroda „Tyla graži tyla“.
03 27–05 09 klubo „13 ir Kŗ“ paroda „Be progos“. 
05 10–06 03 Roberto Gritėno tapybos paroda „Dedikacija kasdienybei“.
06 05–07 09 d. Anicetos Krajinienės rankdarbių paroda „Mano dienos, mano naktys...“
10 06–12 08 ekslibrisų paroda  „Lietuvos medicina“.

Kauno filharmonija
2003:
12 25–01 25 Zinaidos Irutės Dargienės kūrybos paroda „Tekstilė“.
01 27–02 27 Gintauto Vaičio tapybos ir piešinių paroda „Laiškai iš Schwalembergo“.
10 04–10 24 Silvijos Drebickaitės tapybos paroda.
 
Klaipėdos dailės parodų rūmai
2003:
10 30–12 15 meno projekto „Madonos ikonografija mene“ paroda „www.madona.st.“
(kuratoriai Ignas Kazakevičius, Jūratė Rekevičiūtė, dalyvavo Algimantas Jusionis, Liudvikas Natalevičius,  Algis Griškevičius,  Kęstutis Grigaliūnas, Aurelija Čepulinskaitė, Vilmantas Marcinkevičius, Gintaras Palemonas Janonis, Leonas Strioga, Dalia Matulaitė, Meda Dilinskienė ir kt.).
11 06–12 07 VDA Tekstilės katedros studentų ir dėstytojų kūrybos paroda.
11 07–12 07 paroda, skirta Latvijos nepriklausomybės 85-mečiui.
11 19–1214 Latvijos fotografijos paroda „The Sound your Eyes can Follow“.
12 08–01 11 edukacinė programa „Kalendorinės šventės“. Kalėdinių atvirukų paroda. „Erdvinė kompozicija“, E. Balsio menų gimnazija.
12 10–01 18 Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
12 10–12 14 neįgaliųjų moksleivių rankdarbių paroda „Kalėdų belaukiant“.
12 12–2004 0118 Ernesto Žvaigždino tapybos paroda.
12 18–01 18 LDS Klaipėdos skyriaus grafikų sekcijos narių kūrybos paroda „Šalikelė“.
12 19–01 18 respublikinė kalėdinė paroda „Metų horizontai“ (kartu su „Baroti“ galerija).
2004:
01 21–02 22 paroda “Grupei „Individualistai – 10 metų“ (dalyvavo Svajūnas Armonas, Ričardas Bartkevičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Čeponis, Jonas Daniliauskas, Andrius Giedrimas, Gintaras Palemonas Janonis, Algimantas Jusionis, Romualdas Lankauskas, Vidas Pinkevičius, Raimondas Savickas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, Gintarė Uogintaitė, Juozas Vosylius).
01 22–02 22 Bulotų šeimos kūrybos paroda „Nuo bočelių iki vaikaičių“.
01 23–02 15 kilnojamoji Madame Yevonde (Didžioji Britanija) fotografijų paroda „Būk originalus, arba žūk“.
02 18–03 21 tapybos reprodukcijų paroda „Palaimintieji keliai“, skirta Nikolajaus Rericho 130-osioms gimimo metinėms.
02 28 vaizdo filmų apie N. Rerichą peržiūra.
02 25–04 25 Simo Dūdos objektų paroda „Cataracta“.
02 26–03 28 Viktoro Ostašenkovo tapybos paroda.
02 27–04 04 „Totorių gatvės menininkų studijos“ narių kūrybos paroda.
03 26–04 25 Eglės Vertelkaitės grafikos paroda „Gėlės, lėlės ir karas“.
03 26 vakaras, skirtas apdegusiam menininkui Benui Šarkai paremti.
04 02–05 02 skulptūrų ir objektų paroda „Mindaugas Tendziagolskis pristato“.
04 09–05 02 Suomijos šiuolaikinio meno projektas „Ratas“.
04 24–04 25 Vokietijos videomenas 2000–2002.
04 29–0530 NIPY projektas „EPOCHOJ“.
04 28 Madų šou, E. Balsio menų gimnazija.
04 30 Multimedijos projektas „Centras 3“.
05 01–06 01 Stasio Aukštuolio kūrybos  paroda „Vėjas“, Mažoji galerija, Druskininkai.
05 05–05 30 III Lietuvos kaligrafijos ir šrifto paroda „Rašto menas“ (kuratorius Algis Kliševičius, dalyvavo Albertas Gurskas, Rimvydas Kepežinskas, Zita Inčirauskienė, Bronius Leonavičius, Aušra Lisauskienė, Jokūbas Zovė ir kt.).
05 06–05 30 Juliaus Rakevičiaus akmens masės skulptūrų paroda.
05 31–06 31 VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursinių ir diplominių darbų paroda.
06 16–07 11 LDS Klaipėdos skyriaus taikomosios dailės sekcijos narių kūrybos paroda „Dovana draugui“.
06 17–07 11 Kęstučio Šapokos, Benignos Kasperavičiūtės, Mariaus Valančiaus tapybos paroda.
06 18–07 11 šiuolaikinės Vengrijos fotografijos paroda „Lūžtanti šviesa“.
07 14–08 15 Andriaus Petkaus skulptūrų paroda.
07 15–08 22 Anatolijaus Klemencovo jubiliejinė paroda „Įvykdytas projektas“.
07 15–08 22 Juozo Laivio kūrybos paroda „4822 žingsniai“.
07 16–08 15 Algimanto Jusionio (1954–2003) jubiliejinė paroda „Gyvenu, kai tapau...“.
07 20–07 21 tarptautinis meno festivalis „Seas“.
07 22–07 23 tarptautinis seminaras „Jūra ir vaikų literatūra“.
08 25–09 26 Yoko Inou (JAV) instaliacija „Likvidacija“.
08 25–09 26 projektas „Graffiti’04: Klaipėda“.
09 03–10 03 Vidos Pelešinaitės-Lemežienės skulptūrų ir piešinių paroda.
09 07 konceptualaus meno roko grupės “Nuovargio muziejaus turas 2004” (Australija) koncertas.
09 29–11 07 Liudviko Natalevičiaus jubiliejinė tapybos paroda.
09 30–10 03 Vydūno vid. mokyklos moksleivių projektas „Ties riba“, skirtas Psichikos sveikatos dienai.
10 01–10 31 Vaclovo Strauko fotografijų paroda.
10 01–10 31 respublikinė paroda „Peizažas šiuolaikinėje Lietuvos tapyboje“.
10 06–11 07 edukacinės programos projektas „Nuo ženklo iki knygos“.

Parodos įvairiose ekspozicinėse erdvėse
2003:
09 25–10 25 LR Vyriausybės rūmuose vyko jubiliejinė Mariaus Liugailos grafikos paroda (kuratorė Nijolė Tumėnienė).
10 01–10 30 Radviliškio bibliotekoje vyko Arvydo Stanislovo Každailio iliustracijų S. Daukanto knygai „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ paroda.
10 04 Vilniuje, VU botanikos sode Kairėnuose, vyko objektų paroda „Dvaro objektai“ (dalyvavo Laura Milevičiūtė, Rasa Vaičiulytė, Zita Jurgelevičiūtė, Gedimina Šalkauskaitė, Rasa Nazarovaitė, Elena Aleksejeva, Simas Dūda, Evelina Jagelavičiūtė, Neringa Kūlokaitė, Marius Zavadskis, Žilvinas Dobilas, Eglė Jovaišaitė, Jurgita Jasinskaitė, Jonas Petuchovas, Jolita Skėrytė, Linas Žilius, Lina Šaduikytė, Rasa Noreikaitė-Miliūnienė, Jurga Radžiūnaitė, Donatas Šimukonis, SOS vaikų namai).
10 15–2004 01 „Lietuvių namuose“ (26-oje vid. mokykloje, Dzūkų g., Vilnius) vyko Ramūnės Lebedytės akvarelių paroda.
10 21–11 21 Pasvalio krašto muziejuje vyko Arvydo Baltrūno paroda „Tapyba“.
11 01–11 30 Šiaulėnų kultūros  namuose vyko Arvydo Stanislovo Každailio iliustracijų S. Daukanto knygai „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ paroda.
11 02–11 30 Naujosios Akmenės kultūros rūmų parodų salone vyko paroda „Papilei - 750“ (rengė Algimantas Milevičius, Filomena Adomavičienė, dalyvavo Birutė Fokaitė, Algimantas Švažas, Gytis Skudžinskas, Andrius Adomavičius, Kęstutis Šiuša, Jurga Kačiušytė, Agnė Kulbytė, Henrikas Čerapas).
11 12 Kaune, Perkūno namuose, atidaryta Zinaidos Irutės Dargienės kūrybos paroda „Nuo chaoso iki darnos“.
12 01–12 30 Vilniuje, „Senamiesčio“ fotografijos galerijoje, vyko Arvydo Bagdžiaus tapybos ir Mariaus Liugailos grafikos paroda.
12 01–12 30 Ukmergės kultūros centro galerijoje vyko Dalios Dokšaitės kūrybos paroda.
12 15–2004 01 20 Vilniuje, Geležinkelių muziejuje, vyko Alfonso Čepausko kūrybos paroda „Sugautas laikas“.
12 01–2004 01 30 LR Seime vyko Kazio Rimto Tarabildos temperų ir pastelių paroda.
12 09  Druskininkų miesto muziejuje atidaryta Algirdo Petrulio kūrybos paroda.
12 11–2004 01 15 Vilniuje, Jeruzalės galerijoje, vyko Aistės Krasauskaitės tapybos paroda.
2004:
01 01–02 30 Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje vyko Stasio Aukštuolio kūrybos  paroda „Akmenėliai“.
01 15 Vilniuje, Jaunimo teatre, atidaryta Raigardo Kudirkos ir Vlado Vėlyvio kūrybos paroda „Nuo sapno“.
01 29–04 07 Vilniuje, Kanados ambasadoje, vyko Ramūnės Lebedytės akvarelių paroda.
02 01–02 30 Vilniuje, Rašytojų klube (Sirvydo g. 6), vyko Arvydo Kašausko tapybos paroda.
02 13 Kaune, V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje, atidaryta Arvydo Stanislovo Každailio iliustracijų P. Duisburgiškio knygai „Prūsijos žemės kronika“ paroda.
03 01–04 01 Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, vyko Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko paroda „Vilniaus ir pamario vaizdai“.
03 01–04 30 Anykščiuose, parodų salėje „Koplyčia“, vyko Stasio Aukštuolio kūrybos paroda „Akmenėliai“.
03 10–04 18 Tauragėje, „Santakos“ muziejuje, vyko Alfonso Čepausko kūrybos paroda „Žemiškos interpretacijos“.
03 18 Vilniuje, Senamiesčio galerijoje, atidaryta paroda „Dailininkas ir jo mecenatas: Solomonas Teitelbaumas ir Algis Augustaitis“.
03 19–04 24 Vilniuje, Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, vyko Valdo Antano Gurskio tapybos paroda „Bažnytėlių Lietuva“.
03 23–04 25 Vilniuje, Genocido aukų muziejuje (Aukų g. 2a), vyko Marijos Teresės Rožanskaitės kūrinių paroda, skirta Rešotų lageryje žuvusio jos tėvo ir kitų sovietų nukankintų artimųjų atminimui.
04 01–05 01 Jurbarko krašto muziejaus paveikslų galerijoje vyko Prano Griušio tapybos paroda.
04 01–05 01 Druskininkuose, galerijoje „Sofa“, vyko Tomo Mickonio paroda „Tapyba“.
04 05–06 05 LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Genovaitės Skrabulienės tapybos paroda „Septyni aiktelėjimai“.
04 05–05 05 Klaipėdos m. meno bibliotekoje vyko Zitos Inčirauskienės kaligrafijos paroda, skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms.
04 13–04 26 Vilniuje, Rašytojų klube, vyko Inos Budrytės tapybos paroda.
04 15–05 10 Vilniuje, „Jeruzalės“ galerijoje, vyko Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda „Pavasarinės impresijos“.
04 16–05 30 Panevėžio J. Miltinio dramos teatre vyko Antano Beinaravičiaus, Prano Gudaičio, Giedriaus Kazimierėno, Svajūno Armono, Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda.
04 18–06 25 Senojoje Varėnoje, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, vyko Viktorijos Daniliauskaitės piešinių paroda „M. K. Čiurlionio keliais“.
04 28–05 26 Šakių rotušėje vyko Vytauto Tamoliūno kūrybos paroda.
05 06–07 06 Vilniuje, viešbučio „Europa City“ galerijoje, vyko paroda „Europos šalių kultūros atspindžiai Lietuvos tapytojų darbuose“ (dalyvavo Antanas Beinaravičius,  Pranas Gudaitis, Giedrius Kazimierėnas, Aloyzas Stasiulevičius).
05 11–06 05 Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje vyko Zitos Inčirauskienės tekstilės paroda, skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms.
05 12–06 05 Vilniuje, „Prospekto“ galerijoje, vyko Ramūno Krupausko paroda „Oliveris ir hibridai“.
05 18 Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje, atidaryta Vaidoto Žuko keramikos paroda „79 glazūruoti reljefai“, skirta Tėvo dienai.
05 25–06 25 Raseinių krašto istorijos muziejuje vyko Jūratės Petruškevičienės tekstilės paroda „Dvylika“.
05 28– 06 23 Šakių rotušėje vyko Lolitos Rūgytės kūrybos paroda.
05 29–06 18  Klaipėdoje, galerijoje „Raina galerija“ (Kepėjų g. 17) vyko Jūratės Rekevičiūtės grafikos paroda „Dryžiai“.  
05 11–06 01 Vilniuje, „Jeruzalės“ galerijoje, vyko Minos Levitan-Babenskienės kūrybos paroda.
05 25–06 25 Raseinių krašto istorijos muziejuje vyko Jūratės Petruškevičienės tekstilės paroda „Dvylika“.
06 04–06 18 Kaune, Architektų namų galerijoje (Vilniaus g. 22), vyko Vytauto Eigirdo tapybos paroda, skirta kūrybos 20-mečiui.
06 06–06 28 Ukmergės kultūros namuose vyko Aldonos Keturakienės instaliacijos „Paskutinis sekmadienis“ paroda.
06 09 Vilniuje, „Prospekto“ galerijoje, atidaryta 2003 m. „Henkel“ meno prizo laureato Vidmanto Ilčiuko fotografijų paroda „Diena“.
06 11–08 25 Alytaus kraštotyros muziejuje vyko Broniaus Grušo kūrybos paroda.
06 19–07 15 Druskininkuose, galerijoje „Sofa“, vyko Laisvydės Šalčiūtės grafikos paroda.
07 01–07 30 Vilniuje, „Skalvijos“ kino teatre, vyko animacinių filmų dailininkės ir režisierės Ievos Bunokaitės kūrybos paroda.
07 02–08 02 Raseinių krašto istorijos muziejuje vyko Alfonso Čepausko kūrybos paroda. 
07 04 Jurbarko koncertų ir parodų salėje atidaryta Minos Levitan-Babenskienės tekstilės paroda.
07 23–09 30 Europos geografiniame centre (26 km nuo Vilniaus) vyko skulptorės Dalios Matulaitės kūrybos paroda.
08 05–10 01 Juodkrantėje, Vėtrungių galerijoje, vyko Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko kūrybos paroda.
08 13–09 13 Druskininkuose, restorane-muzikiniame klube „Senoji kolonada“, vyko Arūno Vaitkūno tapybos paroda.
08 15–11 05 Druskininkuose, V. K. Jonyno galerijoje, vyko tarptautinio plenero, skirto V.K. Jonynui, dalyvių kūrybos paroda.
08 30–12 24 Vilniuje, Jaunimo teatre, vyko Vytauto Pakalnio (1972–2004) tapybos, piešinių paroda „Palmės Vytukui“.
09 01–10 01 Neringos istorijos muziejuje vyko Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko paroda „Nostalgiškoji Nerija“.
09 01–10 01 Varėnos kultūros centro parodų salėje vyko Vytauto Švarlio vitražų paroda „M.K. Čiurlioniui atminti“.
09 01–09 30 Birštone vyko animacinių filmų dailininkės ir režisierės Ievos Bunokaitės kūrybos paroda.
09 09–10 29 Skuodo muziejuje vyko Broniaus Grušo kūrybos paroda.
09 09–10 09 Panevėžyje, „Galerija 2-asis aukštas“, vyko jubiliejinė Henriko Mazūro tapybos ir grafikos paroda.
09 15–10 15 Nidoje, „E-galerijoje“, vyko Gražinos Vitartaitės tapybos paroda.
09 17–10 20 Pasvalyje, M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, vyko Nerutės Čiukšienės keramikos paroda.
09 18–10 03 Vilniuje, VU botanikos sode Kairėnuose, vyko žemės meno ir objektų paroda „Invazija“ (dalyvavo Jurgita Jasinskaitė, Jolita Skėrytė).
09 24–11 24  Vilniuje, viešbučio „Europa City“ galerijoje, vyko paroda „Senasis Vilnius“ (dalyvavo Antanas Beinaravičius,  Pranas Gudaitis, Aloyzas Stasiulevičius, Andrius Giedrimas, Mindaugas Skudutis).
09 24–1023 Utenos kraštotyros muziejuje vyko tarptautinio ekslibrisų konkurso „Utenos kašto tapytojai“ dalyvių kūrybos paroda.
09 25–11 01 Klaipėdos muzikiniame teatre vyko paroda „Vakarų Lietuvos akvarelė“ (kuratorė Renatė Lūšis, dalyvavo 23 dailininkai).
09 30–10 14 Kaune, „Kauno gintaro galerijoje“, vyko Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės tapybos paroda „Kelionė laike“.
10 07–11 03 Panevėžyje, „Galerija 2-asis aukštas“, vyko Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės akvarelių ir fotografijų paroda „58 akimirkos“.
10 13–10 30 Panevėžyje, Fotografijos galerijoje, vyko Ramūno Krupausko paroda „Oloveris ir hibridai“.
10 22–11 20 Panevėžio krašto Naujamiesčio dailės galerijoje vyko Vaidoto Žuko paroda „Naujausia glazūruota keramika“.
10 26–11 06 Vilniuje, Stasio Vainiūno namuose, vyko Viktorijos Daniliauskaitės kūrybos paroda „Po bėgančiu dangum Dzūkijos...“.
11 04–11 10 G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės bibliotekai dovanotų darbų paroda.
11 11 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2) atidaryta Lietuvos dailininkų tapyto ir marginto šilko paroda.
11 17–2005 01 06 Vilniuje, Karininkų ramovėje, vyko Vilniaus menininkų klubo „Plekšnės“ narių kūrybos paroda.

Į TURINĮ
ATGAL