dailė 2004/2
Į TURINĮ
ATGAL

Simpoziumai, plenerai, konkursai, projektai, konferencijos Lietuvoje

2003:
Spalio 1–19 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus surengtame eskizų konkurse „Lietuvos istorija tapyboje“ dalyvavo Antanas Beinaravičius, Valdas Antanas Gurskis, Pranas Griušys (diplomas),  L. Juozonienė, L. Juozonis, Paulius Juška, Giedrius Kazimierėnas, Bronius Leonavičius, Vladas Lisaitis, Janina Malinauskaitė, R. Petrauskas, Eugenija Pilypaitienė, E.P. Stašys, Aloyzas Stasiulevičius (apdovanojimas), Leonardas Tuleikis, Vytautas Valius, J.E. Vilčinskienė, Aleksandras Vozbinas (laureatas). Konkurso kuratorė draugijos „Pilis“ pirmininkė Elena Sakalauskienė.
Spalio 2 d. LR krašto apsaugos ministerijoje, kavinėje „Salvė“, atidaryta Vinco Kisarausko (1934–1988) kūrybos paroda „Brandžiojo laikotarpio tapyba“ iš parodų ciklo „Vinco Kisarausko kūrybinis palikimas“.
Spalio 2–12 d. Druskininkuose tarptautiniame plenere „Raigardas 2003“ (kuratorius Saulius Rudzikas) dalyvavo Arūnas Vaitkūnas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Gintaras Palemonas Janonis, Bronius Gražys, Jovita Aukštikalnytė, Lilija Puipienė, Martinas Jankus, Darius Joneika, Alfredas Jurevičius, Ilzė Griezanė, Ivona Zajone (Latvija).
Spalio 4 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje, konferencijoje „Žemaičių dailininkų kūrybos raida ir perspektyvos“ tapytojas Aloyzas Stasiulevičius skaitytė pranešimą „Pasaulio žemaičių dailės parodos laiko kontekste“.
Spalio 6 d. Plungėje vyko IV žemaičių dailės parodos aptarimas. Buvo įteikti apdovanojimai. Lietuvos dailininkų sąjungos premija paskirta tapytojui Leonardui Tuleikiui, tapytojui Pranui Griušiui, fotografijos – Remigijui Treigiui, Žemaičių dailės muziejaus – grafikei Jolantai Velikaitei, laikraščio „Žemaitis“ – Vladui Simučiui, „Plungės laikraščio“ – Beresnevičiui, „Brasta“ – tapytojai Jūratei Petrulytei. Spalio 10 d. atidengta memorialinė lenta skulptoriui Steponui Šarapovui atminti.
Spalio 9–10 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, skirta  „Ars/Sztuka“ parodos 100-mečiui. Rengė Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos dailės istorikų draugija, rėmė Lenkijos institutas. Lietuvių ir lenkų meno istorikai skaitė pranešimus apie XIX a. pradžios dailės procesus Vilniuje.
Spalio 9–24 d. Kaune, Zoologijos sode, vyko skulptorių simpoziumas. Organizatorius Juozas Šlivinskas, kuratorė M. Banytė, arch. Algis Mikėnas.
Spalio 11 d.  Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultete vykusiame seminare „XV a. Italijos knygų įrišimai“ dalyvavo Dalia Marija Šaulauskaitė.
Spalio 15–17 d. Lietuvos dailės muziejus ir Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Lietuvos sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai“. Tai trečias tokių konferencijų renginys iš Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimo programos, susietas su paroda „Krikščionybė Lietuvos mene“. Konferencijos moderatorės dr. Irena Vaišvilaitė ir dr. Rūta Janonienė.
Spalio mėn. Skemuose (Rokiškio r.) tradiciniame plenere (kuratorius Arvydas Bagdonas) dalyvavo Domas Čepas, Vytautas Kryževičius, Arvydas Bagdonas ir kt.
Lapkričio 28 d. Kaune, Ryšių istorijos muziejuje, Robertas Antinis surengė akciją, skirtą  J. Keidžio knygos “Tyla” pristatymui.
Lapkričio mėn. Gineitiškėse (Vilniaus r.) tapybos, skulptūros, tekstilė ir keramikos plenere (kuratorius Arvydas Bagdonas) dalyvavo Arvydas Pakalka, D. Jablonskienė, M. Balčius, Saulius Indrašius, Arvydas Bagdonas ir kt.
Lapkričio mėn. Vilniuje vyko IV tarptautinis meninės knygrišybos konkursas ir paroda Arkos dailės galerijoje. Kuratorės Aušra Petroškienė, Roma Survilienė.
Gruodžio 19 d. Druskininkų miesto muziejuje vyko Algirdo Petrulio kūrybos paroda.
Gruodžio mėn. šv. Kalėdų proga po remonto atsinaujinusi LDS Panevėžio skyriaus „Galerija XX“ surengė dvi akcijas, kurių metu galerijos lankytojai galėjo matyti, kaip gimsta meno kūriniai. 13 dailininkų visą dieną dekoravo puodelius ir šilko kaklaraiščius. Tapybos klausimais konsultavo dailininkas Tomas Rudokas, o dekoruoti puodelius mokė keramikai Egidijus Radvenskas ir Vilija Balčiūnienė.
2003–2004 m. Vilniuje vyko projektas „Dailė architektūros erdvėje 1990-2004“. Projekto vadovas Algimantas Mačiulis, kuratoriai Vida Zamalytė (1944–2004), Vytautas Švarlys, Edita Utarienė, Jurga Lazdanienė, Dalia Matulaitė, Aušra Petroškienė.

2004:
Sausio 14–15 d. LR kultūros ministerijoje vyko kasmetinis knygos meno konkursas ,,Vilnius 2003“. Iš įvairių leidyklų konkursui pateiktų 64 knygų atrenkančioji komisija antrajam konkurso ratui atrinko 30 knygų. Konkurso atrenkančiąją komisiją sudarė Bronius Leonavičius (pirmininkas), Kazimieras Paškauskas, Jokūbas Jacovskis, Raimundas Savukynas, Aušra Lisauskienė, Laimė Lukošiūnienė, Rita Mikučionytė, vertinančiąją komisiją – Albertas Gurskas (pirmininkas), Juozas Galkus, Audrius Klimas, Rimvydas Kepežinskas ir Albertas Broga.
I premija paskirta Eugenijui Karpavičiui už knygą „Antanas Mončys“ (Lietuvos dailininkų sąjungos Dailės leidybos ir informacijos centras; spaustuvė UAB „Sapnų sala“). II premija – Sigutei Chlebinskaitei už knygą „Mineralinis miestelis“ (VDA leidykla, P. Kalibato PĮ „Petro ofsetas“). III premija – Mildai Kairaitienei už G. Jankevičiūtės knygą „Dailė ir valstybė“ (Lietuvos nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, spaustuvė „Spaudos praktika“).
Paskirta 10 paskatinamųjų premijų. Romui Orantui už R. Černiausko knygą „Pasakėlės vaikams, vanagams ir sliekams“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spaustuvė AB „Vilspa“); Agnes Indrei už A. Vaišnio knygą „Konstitucijos istorija vaikams“ (Seimo leidykla „Valstybės žinios“, UAB „Spaudos kontūrai“); Sigutei Chlebinskaitei už K. Jakubėno knygą „Kas kiemely daros“ (leidykla „Gimtasis žodis“, UAB Adomo Jakšto spaustuvė); Alfonsui Žviliui už R. Janonienės knygą „Kazimieras Jelskis (1782–1867)“ (VDA leidykla, UAB Adomo Jakšto spaustuvė); Sigutei Chlebinskaitei už knygą „Carmina Burana“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, P. Kalibato PĮ „Petro ofsetas“); Elonai Marijai Ložytei už knygą „Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, P. Kalibato PĮ „Petro ofsetas“); Romui Orantui už knygą „Antikos poetės“ (leidykla „Charibdė“; spaustuvė AB „Spindulys“); Romui Orantui už knygą „Moteris su lauko gėlėmis“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spaustuvė AB „Vilspa“); Sigutei Chlebinskaitei už V. Braziūno knygą „Būtasis nebaigtinis/imparfait“ (leidykla „Petro ofsetas“, P. Kalibato PĮ „Petro ofsetas“); Romui Orantui už E. Mieželaičio knygą „Nereikalingas žmogus/akcentai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spaustuvė UAB „Sapnų sala“). Lietuvos dailininkų sąjungos premija paskirta Irenai Žviliuvienei ir Živilei Žviliūtei už M. Vainilaičio knygą „Karaliaus žentas“ (leidykla „Žara“, spaustuvė UAB „Spaudos kontūrai“). Vilniaus dailės akademijos premija jaunajam dailininkui atiteko Sigutei Chlebinskaitei už knygą „Carmina Burana“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, P.  Kalibato PĮ „Petro ofsetas“).
Diplomai laureatams buvo įteikti vasario 19 d. tarptautinės Vilniaus knygų mugės LITEXPO parodų rūmuose metu.
Sausio 15–20 d. Kaune vyko ledo skulptūrų simpoziumas (organizavo „Pizza Jazz“). Dalyvavo Kęstutis Lanauskas („Rezervuota“), Artūras Rimkevičius („Pienės vėjyje“), Algimantas Šlapikas („Atrama“), Marijus Petrauskas („Batai“), Alfonsas Vaura („Gėrybių...“), Aurimas Sakalauskas („Ėjo ir praėjo“), Eimutis Markūnas („Pažaiskim“), Raphael Mognetti („Prancūziškai...“), Girts Burvis („Dieviškasis džiazas“), Gaitis Burvis („Džiazo mūza“), Zigmunds Bielis („XXX“).
Sausio 19 d. Radvilų rūmuose surengtoje spaudos konferencijoje tema „Viktoro Vizgirdos 100 m. jubiliejui skirti renginiai Vilniuje“ dalyvavo Vilniaus dailes akademijos rektorius prof. Arvydas Šaltenis, Lietuvos dailes muziejaus direktorius Romualdas Budrys, menotyrininkas Viktoras Liutkus.
Sausio 20 d. Vilniaus dailės akademijos Didžiajame kieme atidengta memorialinė lenta Viktorui Vizgirdai (1904–1993) ir pradėti dailininko jubiliejui skirti renginiai. Vilniaus dailės akademijos Baltajame koridoriuje surengta Viktoro Vizgirdos premijos laureatų, VDA studentų Solomono Teitelbaumo, Justino Vaitekūno, Kristinos Gudonytės, Aistės Kirvelytės, Manto Kniubo, Dalios Andziulytės, Agnės Kulbytės, Rasos Noreikaitės, Rasos Brazauskaitės, Simo Žaltausko tapybos darbų paroda. Radvilų rūmuose atidaryta dailininko kūrybos paroda, surengtas atminimo vakaras.
Vasario 7 d. išrinkti trys geriausi paminklo Lietuvos himnui ir jo autoriui Vincui Kudirkai projektai. Į II konkurso turą vertinimo komisija išrinko tris projektus: skulptoriaus Dovydo Klimavičiaus ir architekto Viktoro Griciaus, skulptoriaus Stasio Žirgulio ir architektų Adomo Skiezgelo, Leono Adomkaus bei skulptoriaus Arūno Sakalausko ir architekto Ričardo Krištapavičiaus. Konkurse taip pat dalyvavo Vidmantas Gylikis, Arvydas Ališanka ir kt. Lapkričio mėn. konkurso nugalėtoju tapo skulptoriaus Arūno Sakalausko ir architekto Ričardo Krištapavičiaus projektas.
Vasario 16 d. Kauno paveikslų galerijoje jau šeštą kartą buvo apdovanoti geriausių praėjusių meto kūrinių autoriaii. Laureatus rinko žiuri ir žiūrovai. Parodoje „Geriausias 2003 metų kūrinys“ eksponuoti 65 kūriniai, balsavo 1507 žiūrovai. Populiariausiu autoriumi pripažintas tapytojas Pranas Griušys už darbą „Našlės undinės“. Dailininkų sąjungos ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus apdovanojimai atiteko Danieliui Sodeikai už skulptūrą „Kentauras“ bei Aušrai Kleizaitei už objektą „The Art of Being a Girl“. Inga Likšaitė įvertinta už sėkmingą debiutą (už 2003 m. surengtą parodą  Kauno paveikslų galerijoje ir darbą „Simfonija“). Rėmėjų prizai atiteko Violetai Juodzevičienei už darbą „Kelionė lėta“ (Kauno valstybinis akademinis dramos teatras jai paskyrė prizą „Už drąsą ir pasikeitimą“), Irenai Jauniškienei už darbą „Suvenyriniai margučiai“ (UAB „Neolitas“ apdovanojimas), Aušrai Kleizaitei už objektą „The Art of Being a Girl“ (UAB „Humanitas“).
Vasario 16–22 d. naujajame Vilniaus m. savivaldybės pastate (Konstitucijos pr. 3a) buvo įkurta didžiausia meno galerija. Projekte, kurį inicijavo Vilniaus m. savivaldybė, dalyvavo per 250 menininkų, jų kūriniai buvo eksponuojami 2500 kv. m plote. Projekto tikslas – šiuolaikinio meno galimybė egzistuoti visuomeninėje erdvėje. 1-ame aukšte įsikūrė menotyrininkės Ramintos Jurėnaitės kuruojama paroda. 2-5-ame pastato aukštuose savo darbus eksponavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos galerijos bei VDA studentai (kuratorė Diana Stomienė, ekspozicijos autorė Marytė Gurevičienė). LDS galerijos, esančios Vilniuje, pateikė projektą „Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai“. 20-ame aukšte eksponuota Andriaus Surgailio fotografijų paroda „Vilnius nuo stogo (1972–1986)“. Naujojo savivaldybės pastato požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje pristatyta menotyrininkės Mildos Žvirblytės kuruojama meninė akcija „Platforma: aukštas Nr. 0“. Per savaitę šią galeriją aplankė per 150 tūkstančių žmonių.
Vasario 19–22 d. Vilniuje, LITEXPO rūmuose, vyko penktoji Vilniaus knygų mugė. Per keturias dienas ją aplankė per 50 tūkst. žmonių. Savo leidinius pristatė 339 dalyviai iš 9 Europos šalių – leidyklos, knygynai, institutai, leidybos ir mokslo centrai. Tarp dalyvių ir Dailininkų sąjungos leidykla „artseria“, kurios stende buvo 2003 m. gražiausia pripažinta knyga – albumas „Antanas Mončys“ (dail. Eugenijus Karpavičius).
Kovo 5–birželio 3 d. Arvydas Stanislovas Každailis laimėjo konkursus Upytės, Marcinkonių, Salako, Klaipėdos apskrities, Marijampolės apskrities, Kauno rajono ir Alytaus apskrities herbams sukurti.
Kovo 26 d. Atviros Lietuvos fonde vyko Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centro ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos surengtas seminaras-diskusija „Europos erdvė: Naujosios žinios apie genius loci“. Konferencija – Rygos skulptūros kvadrienalės projekto dalis. Kuratorė Elona Lubytė.
Balandžio 1–22 d. LDS Klaipėdos galerija ir Klaipėdos menininkų namai surengė jungtinį projektą „Odė gėlei–gyvas natiurmortas“. Kuratoriai Violeta Jusionienė, Ignas Kazakevičius. Dalyvavo 20 Lietuvos dailininkų (Jūratė Rekevičiūtė, Dalia Kasčiūnaitė, Marius Jonutis, Gintaras Palemonas Janonis, Augustinas Savickas, Kęstutis Grigaliūnas ir kt).
Balandžio 6 d. Vilniuje, viešbutyje „Reval Hotel Lietuva“, vyko labdaros akcijos „Aš nenoriu sirgti“ aukcionas, kurį rengė p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas bei lošimų organizatorius „Olympic Casino Group Baltija“.  17 garsių Lietuvos tapytojų, skulptorių, keramikų, juvelyrų, tekstilininkų pristatė 30 kūrybos darbų. Dalyvavo Ieva Babilaitė-Sitas, Eglė Babilaitė-Ibelhauptas, Romas Vilčiauskas, Laura Kavaliūnaitė, Eglė Čėjauskaitė, Vitalijus Čepkauskas, Alvydas Petrauskas, Rūta Šipalytė, Vilmantas Marcinkevičius ir kt.
Balandžio 7 d. Kaune, KMU vaikų chirurgijos klinikoje, Robertas Antinis surengė akciją, skirtą Pasaulio sveikatos dienai.
Balandžio 7 d. Vilniuje, „Maldžio“ galerijoje, Vilniaus klubas surengė pirmąjį Lietuvoje juvelyrikos kūrinių aukcioną. Kūrinius pristatė Birutė Stulgaitė, Indrė Diržienė, Solveiga Krivičienė, Alfredas Krivičius, Marytė Gurevičienė, Arvydas Gurevičius, Vytautas Karčiauskas, Vaidotas Žukas ir kt.
Balandžio 9 d. Vilniuje, „Rūtos“ galerijoje, minint 1-erių metų veiklos sukaktį, vyko akcija, kurios metu žymių žmonių duetai kartu su dailininkais tapė paveikslus. Alma Adamkienė dirbo su dailininku Algiu Griškevičiumi, Ingrida Gelminauskienė – su Mariumi Abramavičiumi, Rosita Čivilytė – su Giedra Purlyte, Renata Mikailionytė – su Arvydu Bagdžiumi ir visi pageidaujantys su Migle Kosinskaite, kurios paroda „Pažįstami veidai“ buvo atidaryta tą patį vakarą.
Balandžio 19 d. Vilniaus dailės akademijoje vyko konferencija „Senosios keramikos pėdomis“, kurioje skaityti pranešimai apie archainę keramiką, tyrimus ir praktinius darbus, atliktus per penkerius metus, diskutuojama jų išliekamoji, istorinė, meninė vertė, nagrinėjamos projekto tęstinumo galimybės. Pristatytas leidinys „Senosios keramikos pėdomis“, rodyti japonų keramikos meistro Rikio Hakudo Hashimoto vaizdo filmai apie Trakų vasaros seminarus.
Balandžio 29–gegužės 11 d. Nidoje vyko pleneras „Gyvasis ekspresionistų kelias“ (kuratorius Raimondas Savickas). Dalyvavo Simonas Skrabulis, Antanas Obcarskas, Saulius Kruopis, Raimondas Savickas ir kt.
Gegužės 14–15 d. Lietuvos dailės muziejaus konferencijų centre vyko simpoziumas „Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejai – funkcijos, pareigos, konfliktai“. Rengė Vilniaus Goethe’s institutas, Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centras. Simpoziume kalbėta apie 2007 m. Vilniuje duris atversiantį Modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų, aptarta Talino ir Rygos miestų patirtis.
Gegužės mėn. Vievio regioniniame parke  surengtas pleneras, kuriame kartu su dailininkais dirbo vaikai iš nedarnių šeimų (kuratorius Arvydas Bagdonas). Dalyvavo V. Zuoza, A. Juozapaitytė ir kt.
Gegužės–birželio mėn. Druskininkuose, „Lietuvos“ sanatorijoje, tapybos plenere (kuratorius Svajūnas Armonas) dalyvavo Arvydas Bagdžius ir kt.
Birželio 2 d. Vilniuje, Europos, Rotušės, Savivaldybės aikštėse, Vokiečių gatvės fontane bei Katedros aikštėje šalia varpinės, pastatyti angelai, kuriuos sukūrė skulptorius Vaidas Ramoška (meistrai K. Sadauskas, A. Balčiauskas). Tai antrasis akcijos „Vilnius: su šypsena“ projektas.
Birželio 3 d. Sudervėje (Vilniaus r.) baigėsi IV tarptautinis lauko akmens (granito) skulptūrų simpoziumas „Vilnoja“. Simpoziume dirbo 7 Lietuvos ir užsienio šalių skulptoriai, organizatorius verslininkas ir viešbučio „Vilnoja“ savininkas Vidmantas Martikonis. Dalyvavo skulptoriai Valeriu Ciumacu (Vokietija), Jonas Barlow Hudsonas (JAV), Stasys Juraška, Džiugas Jurkūnas, Algirdas Kuzma (Lietuva), Aleksejus Tkačiukas (Baltarusija), Milenas Vasilevas (Bulgarija). Simpoziumo pabaigtuvių dieną tradiciškai lankytojai rinko labiausiai patikusias skulptūras. Šių metų laureatu tapo Džiugas Jurkūnas.
Birželio 5–liepos 18 d. Linkuvoje (Pakruojo r.) vyko skulptūros simpoziumas „Dedikacijos“. Organizatorius Juozas Šlivinskas, kuratorė M. Banytė.
Birželio 8–18 d. Bikuškio dvare (Utenos r.) vyko pleneras „ Tarp Vilniaus ir Kauno. Dipolis 2“ (organizatoriai Dalia ir Gintaras Gruodžiai). Dalyvavo Valentinas Ajauskas, Svajūnas Armonas, Arvydas Bagdžius, Elena Balsiukaitė, Jonas Daniliauskas, Gintaras Gesevičius, Simonas Gutauskas, Gintaras Palemonas Janonis, Sigitas Mickevičius, Antanas Obcarskas, Klaudijus Pūdymas, Simonas Skrabulis, Arūnė Tornau, Gintarė Uogintaitė, Arūnas Vaitkūnas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Jūratis Zalensas, Loreta Zdanavičienė, Klaudijus Pūdymas. Birželio 18 d. surengta plenero dalyvių darbų paroda. Vaidotas Žukas parodė glazūruotos keramikos kolekciją.
Birželio 11–19 d. Šeteniuose vyko jaunųjų menininkų pleneras „Perleistinos temos“, skirtas Č. Milošo 93-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo Jurgita Jasinskaitė.
Birželio 14–24 d. Sudeikiuose (Utenos r.) vyko tapytojų ir fotomenininkų pleneras „Alaušas 2004“ (kuratorius Sudeikių seniūnas Virgilijus Gaižauskas). Dalyvavo Ramūnė Lebedytė, Jolanta Krivickaitė, Aistė Juškevičiūtė, Judita Budriūnaitė, Jurga Sidabrienė, Ramūnas Misiūnas, Valentas Laurinavičius, Audronė Misiukaitė-Driskiuvienė, Adolfas Sinkevičius. Birželio 23–liepos 8 d. plenero dalyvių darbų paroda surengta Sudeikių seniūnijos galerijoje.
Birželio 15–25 d. Vilkėnų malūne (Švėkšna) vyko IV respublikinė dailininkų stovykla, kurią surengė  Vilkėnų malūno šeimininkai Daiva ir Algis Liandsbergiai kartu su „Baroti“ galerija. Dalyvavo 10 menininkų iš Klaipėdos ir Vilniaus – Romas Klimavičius, Rytis Martinionis, Virginijus Viningas, Isroildžonas Baroti, Ramūnas Čeponis, Miglė Grigonytė, Onutė Juškienė, Ramunė Kmieliauskaitė,  Alius Berdenkovas.
Birželio 15–rugpjūčio 13 d. Kaune vyko keramikų grupės „Mes“ simpoziumas „Tarp dangaus ir žemės 2004“. Projekto vadovės Akvilina Kripaitytė, Daiva Ramoškaitė, simpoziumo kuratorė Rūta Marija Purvinaitė. Dalyvavo D. Kondrotaitė, N. Liatukaitė, N. Arulienė, L. Lengvinaitė, Ž. Bardzilauskaitė, J. Bergins (Latvija), L. Olšauskienė, N. Kuosaitė, B. Purlienė, N. Jankūnienė, I. Kazlauskas, R. Andrijauskas, G. Šibonis, R. Kitavičienė, S. Bogdanskienė, A. Olšauskas, V. Šimkuvienė-Ostrauskaitė, R. Jurelienė, R. Gabdankienė-Klemkaitė, G. Bylienė, A. Kripaitytė. Simpoziumo dalyvių darbų paroda atidaryta rugpjūčio 13 d. Keramikos muziejuje.
Birželio 16–18 d. Druskininkuose, Pramogų aikštėje, vyko pleneras „Druskos metamorfozės“, skirtas Druskininkų kurorto 210-ųjų metų jubiliejui. Dalyvavo Rimvydas Pupelis, Ričardas Šileika, Viktoras Binkis, Svajūnas Ūdrys, Andrius Motiejus. Darbai buvo kuriami iš  smulkintos, presuotos druskos bei natūralios druskos luitų.
Birželio 17 d. Vilniaus rotušėje pristatyta Beatričės Kleizaitės-Vasaris albumas-monografija „Lietuvių dailininkų darbai Šiaurės Amerikos šventovėse“. Knygoje rašoma apie žymių išeivijos menininkų A. Elskaus, V. Kašubos, V. K. Jonyno ir kitų, sovietų okupacijos metais priverstų pasitraukti į Ameriką, sakralinės pakraipos kūrybą.
Birželio 19–29 d. Trakų Vokėje vyko tapybos pleneras „Trakų Vokės istorinis kultūrinis paveldas tapyboje“. Rengė Trakų Vokės kultūros namai (kuratorė Loreta Marcinkevičienė), dalyvavo O. Mašidlauskas, R. Žmuidzinavičius, V. Juškaitė, V. Kunigėlytė, Ž. Valkiūnienė, I. Talmantienė, A. Liaudanskas, I. Gustaitytė, K. Bagdonavičius, R. Karpavičienė, J. Puidokaitė.
Birželio 21–26 d. Kuktiškėse (Utenos r.) vyko tapytojų ir medžio drožėjų pleneras. Rengė Kuktiškių seniūnija ir Kuktiškių kultūros namai. Dalyvavo Ligitas Keraitis, Kazys Kęstutis Šiaulytis, Gintaras Kraujelis, Pranas Kaziūnas, Danius Galiauskas.
Birželio 25–liepos 6 d. Rokiškyje vyko IV respublikinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos L. Šepkos kūrybos temomis“. Rengė Rokiškio krašto muziejus, dalyvavo Ramūnas Gudliauskas, Žilvinas Karkauskas, Kęstutis Krasauskas, Saulius Lampickas, Antanas Lastauskas, Adolfas Teresius, Nauris Valuckas, Gintaras Varnas.
Birželio 26–27 d. Panevėžio krašto Bistrampolio dvaro kultūros festivalyje Vaidotas Žukas demonstravo glazūruotų reljefų kolekciją
Birželio 29–liepos 30 d. Panevėžyje vyko XV tarptautinis keramikos simpoziumas (kuratorė Panevėžio dailės galerijos direktorė Jolanta Lebednykienė). Dalyvavo  Eugenijus Čibinskas, Nerutė Čiukšienė, Toghrul Dadashov (Austrija),  Juozas Lebednykas, Patriciu  Mateescu (JAV), Sanita Mickus (Latvija), Egidijus Radvenskas, Remigijus Sederevičius, Norio Shibata (Japonija), Kostas Urbanavičius (Lietuva).
Birželio mėn. Kaune, Pažaislio vienuolyne vykusiame vienuolyno restauravimui skirtame aukcione dalyvavo Jolanta Teišerskytė-Stoškienė.
Birželio mėn. Nidoje, Virginijos ir Kazimiero Mizgirių menininkų namuose, vykusiame simpoziume ir parodoje „Gintaro beieškant“ dalyvavo Arvydas Ališanka, Kazys Venclovas, Kęstutis Musteikis, Daina Venclovienė.
Birželio mėn. Juodkrantėje, Gintaro įlankoje, surengtame ugnies skulptūrų festivalyje dalyvavo Arvydas Ališanka, Kazys Venclovas, Albertas Danilevičius (kuratorė Kristina Danilevičienė).
Birželio mėn. Uosininkų kaime (Vilniaus r.) vyko VIII bronzos liedinimo simpoziumas, kuriame dalyvavo Rytas Belevičius (kuratorius), Gediminas Piekuras, Valdas Bubelevičius, Tamara Janova, Juozas Kalinauskas, Dalia Matulaitė, Audrius Liaudanskas ir VDA Skulptūros katedros pirmakursiai. Simpoziumo darbų paroda atidaryta spalio 13 d. Šv. Jonų gatvės galerijoje.
Birželio mėn. Žemaitkiemio dvare (Kauno r.) vyko moderniosios skulptūros ir objektų pleneras „Žemaitkiemis 2004“ (kuratorė Miglė Kosinskaitė). Dalyvavo Algimantas Šlapikas, Tomas Vosylius, Marijus Petrauskas, E. Adomkus, Jūratis Zalensas ir kt.
Birželio–liepos mėn. Juodkrantėje surengtas vaikų piešinių pleneras ir paroda (kuratoriai Jūratė Bučmytė ir Albertas Krajinskas).
Birželio–rugpjūčio mėn. Birštone vyko pleneras, skirtas Antano Gudaičio 100-osioms gimimo metinėms. Rengė I. Mikuličiūtės dailės galerija. Dalyvavo Danguolė Dauknytė, Arvydas Martinaitis, R. Miliukas, Raimundas Majauskas, Raimundas Mikšys, M. Pauliukas, Vigintas Stankus, G. Velykis, R. Averincevas, Jolanta Galdikaitė, I. Mikuličiūtė.
Liepos 1–27 d. Bikuškio dvare (Utenos r.) vyko pleneras (rengė Dalia Gruodienė). Dalyvavo Andrius Giedrimas, Kazys Rimtas Tarabilda, Vija Tarabildienė, Gintarė Uogintaitė, Algimantas Stanislovas Kliauga, Rimas Zigmas Bičiūnas, Monika Bičiūnienė, R. Kulikauskienė.
Liepos 3 d. Juodkrantėje T. Mano festivalio „Smėlio takai“ metu Jūratė Bučmytė sukūrė instaliaciją „Briedis, arba Urbanizuota Nerija“. Akcija buvo projekto „Atvirų durų diena dailininkų studijose“ dalis.
Liepos 3 d. Juodkrantėje T. Mano festivalio „Smėlio takai“ metu Albertas Krajinskas surengė akciją „Vėtrungių sodinimas“.
Liepos 4–11 d. Vilniuje, VU botanikos sode, Vingio parke, surengtos jaunųjų menininkų juodosios keramikos dirbtuvės. Dalyvavo Jurgita Jasinskaitė.
Liepos 5 d. LDM Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22) atidaryta tapytojo Antano Gudaičio jubiliejinė apžvalginė paroda „Išsilaisvinimas“ ir vyko minėjimo vakaras. Dvylikoje salių eksponuojami 125 A. Gudaičio paveikslai, 75 grafikos atspaudai ir piešiniai, 14 teatro dekoracijų ir kostiumų projektų. Kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus fondų, A. Gudaičio šeimos kolekcijos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos saugomų dailės rinkinių. Parodos kuratorės menotyrininkės dr. Lolita Jablonskienė ir dr. Jolita Mulevičiūtė.
Liepos 5 d. Panevėžyje Karaliaus Mindaugo karūnavimo progai atminti surengta akcija. Valstybės dienos išvakarėse dailininkas Tomas Rudokas Panevėžio miesto savivaldybei įteikė proginę vėliavą, kurios kūrybos procesą galėjo stebėti ir Panevėžio gyventojai.
Liepos 5–15 d. Plungėje surengtas tradicinis LDS Kauno skyriaus akvarelės sekcijos pleneras „Nemunas 2004“ tema „Žalia–mėlyna“, skirtas M. K. Čiurlionio, M. Oginskio, Plungės parko jubiliejams. Kuratorius Česlovas Banys. Dalyvavo Eugenijus Nalevaika, Rimantė Ropytė, Sofija Rickevičiūtė, Eglė Petraitytė-Talalienė, Josifas Judelevičius, Algimantas Mikėnas, Česlovas Banys, Rita Kišonienė, Dovilė Vainulevičienė, Valerija Medelinskienė, Valentinas Varnas, Genovaitė Motiejūnienė, Emilija Jaudegytė. Plenero dalyvių darbų paroda atidaryta Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje, M. Oginskio rūmuose (09 04–11 04).
Liepos 5–18 d. Videniškėse (Molėtų r.) vyko tapybos pleneras „Baltadvario legendos“. Dalyvavo Ina Budrytė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Vidas Poškus, Jolanta Dambrauskaitė, Mantas Maziliauskas, Monika Maziliauskienė, Robertas Gritėnas, Arvydas Martinaitis, Irma Leščinskaitė (kuratorė Aistė Gabrielė Černiūtė).
Liepos 6–15 d. Panevėžyje vyko tapybos pleneras „Panevėžys’ 2004“ (kuratorė Rasuolė Kerbėdienė). Dalyvavo Jonas Bajarūnas, Inita Vilks (Latvija), Jolanta Dovydaitytė, Raimondas Gailiūnas, Vidmantas Jažauskas, Goda Simona Jurgelionytė, Osvaldas Juška, Andrius Kviliūnas, Tomas Mickonis, Edita Utarienė, Valentina Vaitkuvienė. Po vieną plenere sukurtą drobę dailininkai dovanojo Panevėžio „Galerijai XX“ ir miesto savivaldybei, kuri buvo pagrindinė plenero rėmėja.
Liepos 7 d. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, galerija „Vartai“ pristatė parodą „Staccato“, kurioje dalyvavo dailininkai Jurga Barilaitė, Patricija Jurkšaitytė, Eimantas Ludavičius, S. Maslauskaitė ir Saulius Vaitiekūnas.
Liepos 8–rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje vyko tarptautinis vasaros pleneras „Klaipėda–30“ (kuratorė Renatė Lūšis). Dalyvavo Laima Drazdauskaitė, Paula Holopainen (Suomija), Renatė Lūšis, Jurga Sidabrienė, Eugenija Pilypaitienė, Irina Novokreščionova, Ramūnė Lebedytė, Virga Urbonavičienė, Bronislava Orlingytė-Lapinskienė, Sigita Samuolienė, Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė, Liuda Liaudanskaitė-Vyšniauskienė, Sofija Rickevičiūtė, Vladimiras Sušilovas, Rasa Magdelena Pietaraitytė, Milda Remeikytė, Tatjana Simanaitienė. Liepos 23–rugsėjo 30 d. plenero dalyvių kūrybos paroda vyko I. Simonaitytės bibliotekos Muzikos skyriuje.
Liepos 10–24 d. Plateliuose vyko III tarptautinis dailininkų pleneras „Skambančios formos“, skirta Liudo Truikio 100-osioms gimimo metinėms (kuratorė Algė Dargienė). Rengė Telšių apskritis, VDA Telšių dailės fakultetas, Plungės r. savivaldybė. Dalyvavo Anne de Beaufort, Michelis Volsy (Prancūzija), Violeta Izdebska, Hanna Markovska (Lenkija), Ladislavas Steiningeris (Čekija), Virginijus  Tamošiūnas, Valdas Simutis, Zita Inčirauskienė, Petras Gintalas, Alvydas Mikuta, Vytautas Mockaitis, Egidijus Praspaliauskas, Remigijus Praspaliauskas.
Liepos 12 d. Kauno mariose vyko meno akcija „Išplukdytas menas II“. Dalyvavo Gintautas Vaičys („Laiškai Europiečiui“) ir kt.
Liepos 16 d. Kultūros vertybių apsaugos departamento organizuotą konkursą sukurti paminklą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo tarnybos metu žuvusiam Lietuvos pasieniečiui Gintarui Žaguniui laimėjo autorių kolektyvas – architektai Leonas Ziberko, Kęstutis Lupeikis, Marius Morkūnas ir skulptorius Vidmantas Gylikis. Projekto įgyvendinimo vieta – Krakūnų kaimas. (Šalčininkų r.).
Liepos 20–28 d. Užtenenyje (Švėkšnos r.) surengtas pleneras, kuriame kartu su dailininkais dirbo vaikai ir įmonės „Nustik“ darbuotojai (kuratorius Arvydas Bagdonas).
Liepos 22 d. Lietuvos banko valdyba patvirtino skulptoriaus Ryto Jono Belevičiaus sukurtos 50 litų sidabro proginės monetos, skirtos Kuršių nerijai (pagal tarptautinę programą „UNESCO pasaulio paveldas“), grafinius averso ir reverso projektus.
Liepos 23–rugpjūčio 6 d. Degučių kaime (Šilutės r.) vyko menininkų pleneras. Organizatorius  skulptorius Stasys Šarkauskas, dalyvavo Valdas Jurkšaitis, Eugenijus Lukminas.
Liepos 24–31 d. Bikuškio dvare (Utenos r.) vyko pleneras, skirtas galerijos „Lietuvos aidas“ 10-mečiui. Dalyvavo Valentinas Antanavičius, Antanas Cukermanas, Žygimantas Augustinas ir kt.
Liepos 26–30 d. Kulionių kaime esančioje etnografinėje sodyboje (Molėtų r.) vyko LDS Kauno skyriaus ir Molėtų krašto muziejaus organizuotas simpoziumas „Kitas laikas“. Patronavo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Dalyvavo Molėtų r. Bijutiškio ir Dubingių pagrindinių mokyklų, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos N. Vilnios filialo, Kauno J. Jablonskio gimnazijos moksleiviai, Kauno kolegijos Technologijos ir dizaino katedros absolventai, tautodailininkas R. Gaška,  skulptorius Danielius Sodeika. Renginio metu buvo skaitomos paskaitos liaudies meno tematika, sukurtas stogastulpis, Žemynos skulptūra. Simpoziumo uždarymo metu eksponuotos moksleivių sukurtos liaudies meno kopijos bei individualios kūrybos darbai, kurie vėliau sudarys Molėtų krašto muziejaus etnografinės sodybos ekspoziciją. Liepos 30 d. Molėtų krašto muziejuje atidaryta Ramūno Laukaičio kamerinių medinių kryžių paroda. Moksleivių sekcijai vadovavo grafikė Roberta Vaigeltaitė, projekto vadovė dailėtyrininkė Jolanta Zabulytė.
Liepos 26–rugpjūčio 8 d. Dubingiuose (Molėtų r.) vyko tarptautinis tapybos pleneras „Soutine dienos’04“ (kuratorius Aleksandras Vozbinas). Dalyvavo Ales Mara (Maračkin), Dmitrijus Mochovas (Baltarusija), Česlovas Polonskis, Piotras Dondajewskis (Lenkija), Lina Mišeikienė,  Rita Daunoravičienė, Simonas Skrabulis, Jolanta Snežko, Olegas Ablažiejus, Raimondas Savickas, Aleksandras Vozbinas.
Liepos 29 d. tapytojo Antano Gudaičio (1904–1989) gimimo dieną Vilniuje, Gedimino prospekte, Žemaitės skvere, prie dailininko dirbtuvės, kur numatoma pastatyti A. Gudaičio dailės galeriją, vyko tapytojo jubiliejaus minėjimas. Prie namo Kaštonų g. 5, kur dailininkas gyveno, buvo atidengta memorialinė lenta, sukurta Lietuvos dailininkų sąjungos iniciatyva. Minėjimą rengė Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus m. savivaldybė. Apie A. Gudaičio gyvenimą ir kūrybą kalbėjo LDM direktorius Romualdas Budrys, VDA prorektorius Arvydas Šaltenis, LDS pirmininkas Vaclovas Krutinis, dailininko A. Gudaičio duktė Eglė Kunčiuvienė ir kt. Koncertavo Lietuvos kamerinio orkestro kvartetas, dainavo VU kamerinis choras „Pro musica“. Minėjimo dalyviams buvo įteiktas Lietuvos dailės muziejaus informacinis leidinys apie žymųjį dailininką ir kuriamos A. Gudaičio dailės galerijos projektas.
Liepos 29 d. Palangoje, LDS Klaipėdos galerijoje (Meno ir pramogų centre) atidaryta Antano Gudaičio 100-osioms metinėms skirta paroda „A. Gudaitis – mokiniai ir pasekėjai“. Parodą rengė Lietuvos dailininkų sąjunga, Klaipėdos galerija, kuratoriai – tapytojai Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, galerijos direktorė Violeta Jusionienė.
Liepos mėn. Utenoje vykusiame konkurse skulptūrai miesto centre sukurti dalyvavo Arvydas Ališanka, Juozas Genevičius, Kazys Venclovas, Alfredas Pajuodis, Vladas Urbanavičius, Gediminas Piekuras ir kt. Konkursą rengė Utenos kraštotyros muziejus.
Liepos mėn. Linkuvoje vyko skulptūrų simpoziumas „Dedikacijos“ (kuratorė M. Banytė). Simpoziume sukurtos granito, dolomito ir metalo skulptūros papuošė Linkuvos senelių namų parką. Dalyvavo Sigitas Straigis, Juozas Šlivinskas, Algimantas Šlapikas, Kęstutis Lanauskas, Andrius Siderkevičius.
Rugpjūčio 1–30 d. Kaune, Fredos miestelyje,  vyko I tarptautinis granito skulptūrų simpoziumas. Dalyvavo skulptorius Liuciano Dionisi (Italija), Yannas Lebardas (Prancūzija), Remigio Davila (Ispanija), Vytenis Antanavičius, Virginija Venckūnienė.
Rugpjūčio 1–20 d. Ylakiuose LR krašto apsaugos ministerija kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija organizavo III vaikų dailės stovyklą, kurioje  dalyvavo 50 vaikų iš visos Lietuvos (kuratorius Bronius Grušas).
Rugpjūčio 2–7 d. Kreivakiškio dvarelyje (Pakruojo r.) vyko IV kraštiečių dailininkų pleneras „Žiemgala“.  Rengė Pakruojo r. savivaldybės Kultūros skyrius, „Žiemgalos“ draugija, Pakruojo kultūros centras. Dalyvavo Vitoldas Grušys, Raimundas Triušys, Janina Rimkutė-Budrienė, Romualdas Čarna, Arūnas Vasiliauskas, Marija Teresė Rožanskaitė, Sigitas Laurinavičius, Arvydas Martinaitis, Uldis Zuteris, Asnate Zutere (Latvija), Vytenis Rimkus, Jonas Ivanauskas. Rugpjūčio 4 d. plenero dalyvių kūrybos paroda atidaryta Pakruojo kultūros centre, eksponuotos ir Romo Pučeko instaliacijos.
Rugpjūčio 3–15 d. Gelgaudiškyje (Šakių r.) vyko tarptautinis pleneras „Kalbanti žemė 2004 “. Rengė Šakių r. savivaldybės Kultūros ir turizmo skyrius (A. Papievienė), dalyvavo Valentinas Antanavičius, Jonas Daniliauskas, Eglė Dragūnaitytė, Finn Have, Vytautas Kaunas, Steen Rasmussen, Lolita Rūgytė, Vytautas Tamoliūnas, Lucyna Trojanovska, Audronė Vorevičienė, Algimantas Vorevičius.
Rugpjūčio 4–15 d. Kintų Vydūno kultūros centre (Šilutės r.) vyko tarptautinis emalio miniatiūrų simpoziumas „Pamario ženklai“ (rengė VšĮ Kintų Vydūno kultūros centras, projekto autorius Romas Tarvydas). Dalyvavo Algis Mikutis, Marytė Gurevičienė, Valdas Simutis, Adolfas Šaulys, Mari Relo-Šaulys (Estija), Šarūnė Vaitkutė, Dainius Narkus, Aurimas Liekis, Andris Garokalns (Latvija), Saulius Bertulis, Laima Kėrienė.
Rugpjūčio 5–15 d. Zarasuose tarptautiniame tapybos plenere, skirtame Zarasų 500-ųjų metų jubiliejui,  dalyvavo Arūnas Augutis, Jonas Bajorūnas, Maija Bērziņa (Latvija), Aistė Černiūtė, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Valdas Antanas Gurskis, Oskars Jansons, Živilė Jakutytė, Dalia Kasčiūnaitė, Natalija Marinoha, Jūratė Mitalienė, Vytautas Poška, Eugenijus Raugas, Nijolė Trinkūnienė, Alvydas Stauskas (kuratorius).
Rugpjūčio 6–rugsėjo 4 d. Vilniuje vyko Užupio tapybos pleneras „Upė-anapusybė“. Dalyvavo Gintautas Vaičys ir kt.
Rugpjūčio 6–18 d. Kaune vyko XI tarptautinis tapybos pleneras „Ekologinis peizažas“, skirtas A. Samuoliui atminti. Kuratorius Gintautas Vaičys, dalyvavo Frederikas Norenas, Lisa D. Manner, Helena Gorey, Ira Poleščiuk, Violeta Rudinskaitė-Juodzevičienė, Vytautas Tamoliūnas, Agnė Jonkutė, Neringa Kulokaitė, Airida Rekštytė, Irma Leščinskaitė, Gintautas Vaičys, Arvydas Baltrūnas, Ieva Martinaitytė-Mediodia. Surengta mokslinė konferencijos, kurioje dalyvavo gamtininkas Remigijus Šiegis, Andžej Ekwinskij (Švedija), Irina Poleshchuk (Baltarusija), aplinkosaugos valdybos ir technologijų centro konsultantė Vaiva Ramanauskienė, menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė. Plenero paroda vyko galerijoje „Meno parkas“.
Rugpjūčio 16–26 d. Pivašiūnuose, Einoronių km., vyko pleneras „Dzūkija 2004“. Rengė VšĮ „Vingio galerija“, dalyvavo Krzysztofas Brzuzanas, Kacperas Dudekas (Lenkija), Rasa Juškelytė, Raimondas Navakauskas, Vytautas Poška, Juris Spilners (Latvija), Arvydas Švirmickas, Kostas Žardalevičius.
Rugpjūčio 11–8 d. Meteliuose (Lazdijų r.) vyko pleneras „Langinės“. Dalyvavo Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė (kuratorė), Joana Danutė Plikionytė, Lida Dubauskienė, Eglė Kuckaitė, Nijolė Šaltenytė, Violet Air Ernis Damen (Olandija).
Rugpjūčio 16–27 d. Alantoje vyko tarptautinis pleneras. Kuratorė Sigita Maslauskaitė, dalyvavo Irma Balakauskaitė, Sigita Maslauskaitė, Jurga Barilaitė, Justina Puidokaitė.
Rugpjūčio 22 d. Vilniuje, „Intro“ galerijoje, atidaryta tarptautinė šiuolaikinio meno paroda „Svetimas kūnas“, kurioje 11 menininkų pristatė savo požiūrį į migraciją ir pritapimą naujoje Europoje. Tarp jaunųjų Rytų Europos menininkų – Vokietijoje gyvenančio lietuvio Mindaugo Gapševičiaus interaktyvus darbas. Svečių teisėmis parodoje dalyvavo Alma Skersytė ir Gintaras Daugirdas.
Rugpjūčio 23–rugsėjo 4 d. Ventės kaime (Šilutės r.) vyko Kuršių meno savaitė. Rengė žurnalo „Namas ir aš“ leidėjas Saulius Kocys, dailininkas Tadas Gutauskas, Turizmo ir poilsio centro „Ventainė“ savininkas Šarūnas Laužikas. Dalyvavo Danko Lisse (Peru), Marju Vaher (Estija), Helene Dal (Norvegija), Aigars Zemitis (Latvija), Saulius Širvinskas, Kasperas Sone (Danija), Joachimas Carlssonas (Švedija), Sira Jokinenen (Suomija). Dailininkai sukūrė ir prie vilos „Ventainė“ pastatė skulptūras „Bučinys“ (Aigars Zemitis), „Dialogas“ (Sira Jokinenen), „Refleksas“ (Saulius Širvinskas), „Raktas“ (Marju Vaher), „Kamuolys“ (Joachimas Carlssonas).
Rugpjūčio 25 d. Kauno senamiestyje prancūzų dailininkai ir aktoriai Raphaelis Mognetti ir Vincentas Dezeuze surengė demonstraciją-projektą „Babyl-on Tour“, kuris skirtas atkreipti dėmesį į kalbą, jos reikšmę žmonių bendravimui.
Rugpjūčio 26–rugsėjo 11 d. Telšiuose vyko XX Lietuvos medalių kūrėjų stovykla „Medalio menas“. Kuratorius Petras Gintalas, rengė VDA Telšių dailės fakultetas ir Žemaičių dailės muziejus „Alka“ (Zita Dargaitė), rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Telšių r. savivaldybė. Dalyvavo Antanas Olbutas, Kęstutis Žvegždavičius, Martynas Gintalas, Petras Gintalas, Saulius Bertulis, Romualdas Inčirauskas, Vytautas Mockaitis, Remigija Vaitkutė, Beata Sietinšienė, Eglė Čėjauskaitė, Jurgita Erminaitė, Gvidas Latakas.
Rugpjūčio 27–28 d. šalia Lentvario pilies vyko menų festivalis po atviru dangumi „Kultūros tvartas“. Idėjos autorius Augustinas Beinaravičius.
Rugpjūčio mėn. Darželiuose (Marcinkonių sen.) vyko pleneras. Rengė Dzūkijos nacionalinio parko administracija, dalyvavo Arvydas Bagdonas, V. Vekerotas, Mindaugas Aučyna ir kt.
Rugpjūčio mėn. Širvintose vyko II akmens skulptūrų simpoziumas. Kuratorius Arvydas Ališanka, dalyvavo Arvydas Ališanka, Kazys Venclovas ir kt.
Rugpjūčio mėn. Druskininkuose vyko tarptautinis pleneras, skirtas V. K. Jonynui. Dalyvavo dailininkai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, JAV, Ispanijos, Australijos.
Rugpjūčio–rugsėjo mėn. Druskininkuose vyko Žako Lipšico akmens skulptūrų simpoziumas. Dalyvavo Arvydas Ališanka, Gediminas Mažintas, Vytautas Narutis ir kt.
Rugsėjo 1–10 d. Šilavote (Prienų r.) vyko grupės „Angis“ pleneras „Davatkynas“. Dalyvavo Arūnas Vaitkūnas, Eimutis Markūnas ir kt.
Rugsėjo 3 d. Panevėžyje vyko moterų dailininkių akcija „Menai iš arti“, skirta Panevėžio miesto 501-osioms metinėms. Kuratorė Ilona Žvinakienė, dalyvavo Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė, Savirija Kaziūnaitė, Viera Olšauskienė, Diana Rudokienė, Jolanta Rudokienė.
Rugsėjo 4 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje, atidaryta tarptautinė akvarelių paroda „Spalva, popierius, vanduo“,  skirta dailininko Igno Budrio (1933–1999)  atminimui (projekto vadovė Aldona Dapkutė). Tai bendras Lietuvos dailininkų sąjungos ir Žemaičių dailės muziejaus projektas. Projektą rėmė Plungės m. savivaldybė, informacinis rėmėjas – ,,Lietuvos žinios”. 36 dailininkai iš 9 Baltijos ir Šiaurės šalių valstybių eksponavo apie 100 akvarelių. Tarp jų  ir didžiausias iki šiol Lietuvoje akvarele ant vientiso popieriaus lakšto V. Lisaičio sukurtas paveikslas istorine tema „Žemaičių kunigaikštis Mažeika prie Ventos slėnio“ (155×600). 7 parodos dalyviai apdovanoti diplomais - Kjell Ekström (Suomija), Björg Thorsteinsdottir (Islandija), Irena Lūse (Latvija), Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Benjaminas Jenčius, Vidmantas Zarėka, Antanas Visockis.
Rugsėjo 10–25 d. Nidoje vyko jubiliejinis X tapybos pleneras „Nidos magija“, tęsiantis Brücke kartos tradicijas (kuratorius Saulius Kruopis).
Rugsėjo 14–spalio 4 d. vyko Vilniaus dailės akademijos III tarptautinis keramikos simpoziumas „Glazūros audra. Lietuva–JAV“ (kuratorius Rytas Jakimavičius). 10 dalyvių iš Lietuvos ir JAV kūrė keramikos darbus, dalyvavo konferencijoje, kurioje buvo apžvelgta 2004 m. Nacionalinės keramikos mokymo tarybos (NCECA), posėdžiavusios Indianapolyje (JAV), vaizdinė medžiaga. Simpoziumo metu sukurti darbai eksponuoti spalio 4–17 d. galerijoje „Akademija“.
Rugsėjo 23–spalio 3 d. Druskininkuose vyko tarptautinis pleneras „Raigardas 2004“ tema „Atspindžiai“. Kuratorius Saulius Rudzikas, dalyvavo Stasys Eidrigevičius, Arūnas Vaitkūnas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Gintaras Palemonas Janonis, Jovita Aukštikalnytė, Martinas Jankus, Darius Joneika, Patricija Jurkšaitytė, Raminta Jurėnaitė, Malgorzata Mackowiak (Lenkija).
Rugsėjo 24–25 d. Šiauliuose vyko Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencija „Meno pasaulis: uždaras sociumas ar neribotos galimybės?“ (kuratoriai Elona Lubytė, Skaidra Trilupaitytė, Virginijus Kinčinaitis). Konferenciją surengė AICA Lietuvos sekcija, Šiaulių universitetas ir Šiaulių dailės galerija. Sveikinimo žodį tarė miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Patricija Bielskienė, pranešimus skaitė 11 dailėtyrininkų, vyko diskusijos. Konferencijos programą praplėtė Antano Mončio piešinių paroda „Kūnai“, Bronislovo Rudžio performansas „Processio V. Kasdienybė“, videofilmų programa. Rugsėjo 25 d. konferencijos dalyviai dalyvavo Palangoje vykusiuose „Antano Mončio dienų“ renginiuose. Konferenciją rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Šiaulių m. savivaldybė, „Hansa“ banko Šiaulių skyrius, viešbutis „Šaulys“.
Rugsėjo 29 d. Panevėžyje vyko Giedriaus Mazūro ir Andriaus Kviliūno performansas „Laisvė“.
Rugsėjo 29 d. Kaune, Sąjungos aikštėje, atidarytas  metalo skulptūrų simpoziumas „Jungtis“. Dalyvavo  Danielius Sodeika („Dviratis“), Algimantas Šlapikas („Durys“), Simonas Šidlauskas („Svarstyklės“). Projekto organizatoriai  VšĮ  „Vilijampolės dailės centras“, kuratorė dailėtyrininkė Jolanta Zabulytė.
Rugsėjo 29 d. Kaune minėtos miesto garbės piliečio, kolekcininko, mecenato Mykolo Žilinsko 100-osios gimimo metinės, kuris  Lietuvai padovanojo vertingą lituanistikos biblioteką, Nobelio premijos laureatų veikalų rinkinį ir apie 1700 meno kūrinių kolekciją. M. Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12) buvo atidengta memorialinė lenta (skulptorius Stasys Žirgulis) ir atidaryta paroda „Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai“.
Rugsėjo 30 d. Dailininkų sąjungos galerijoje surengtas keramikos simpoziumo „Harmonija“ parodos „Miesto laikas“ aptarimas. Susirinkusiems keramikams apie Vilniaus miesto kultūrines programas pasakojo Vilniaus m. savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėjas Edmundas Žalpys.
Rugsėjo–spalio mėn. Druskininkuose, „Reginos“ viešbutyje, vyko tapybos pleneras. Kuratorius Aleksandras Vozbinas, dalyvavo Arvydas Bagdžius ir kt.
Rugsėjo mėn. Vilniuje, Kalnų parke, vyko ugnies skulptūrų festivalis. Dalyvavo Arvydas Ališanka, Marius Grušas, Gediminas Piekuras, Rytas Belevičius, Stasys Juraška.
Spalio 1 d. Panevėžyje vyko meninė akcija „Kaklaraištis“ (kuratorius Tomas Rudokas).
Spalio 1–3 d. Kauno paveikslų galerijoje surengtas III multimedia meno ir muzikos festivalis „Sels Centras 4“, rengiamas kiekvienų metų rudenį, minint Kaune įkurto Šiuolaikinio meno informacijos centro (ŠMIC) gimtadienį.
Spalio 8 d. Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, surengta mokslinė konferencija, skirta dailininko Liudo Truikio 100-osioms gimimo metinėms. 
Spalio 8 d. Europos parke pristatyta Pietų Afrikos Respublikoje gyvenančio olandų kilmės dailininko Johanneso Gerharduso Strijdomo van der Merwe‘o skulptūra „Pagauk vėją“, kuri papildė parko ekspoziciją. Skulptorius laimėjo tarptautinį konkursą, kurį 2003 m. Šiuolaikinio meno muziejus po atviru dangumi paskelbė kartu su UAB „PakMarkas“. Dalyvauti konkurse paraiškas pateikė 71 menininkas iš 25 pasaulio šalių.
Spalio 11–26 d. Skemuose (Rokiškio r.) vyko tradicinis pleneras. Kuratorius Arvydas Bagdonas,  dalyvavo Domas Čepas, Mindaugas Aučyna, Vytautas Kryževičius, B. Ašmega, Arvydas Bagdonas ir kt.
Spalio 20 d. LDS Panevėžio skyriaus „Galerijoje XX“ surengta Andriaus Kviliūno vaizdo filmų retrospektyva.
Spalio 21 d. Vilniuje, Bernardinų (šv. Pranciškaus Asyžiečio) bažnyčioje, iškilmingai inauguruotas naujasis Vilniaus dailės akademijos rektorius profesorius dr. Adomas Butrimas.
Lapkričio 4 d. Panevėžio miesto Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė pasirašė dovanojimo aktą, kuriuo 30 savo kūrinių padovanojo Panevėžio meistui. Ši kolekcija bus saugoma bibliotekoje.
Lapkričio 25 d. Vilniuje, LDM Radvilų rūmuose, vyko mokslinė konferencija, skirta Antano Gudaičio 100-osioms gimimo metinėms. Rengė Lietuvos dailės muziejus, kuratorė Lolita Jablonskienė. Dailėtyrininkai Giedrė Jankevičiūtė, Dalia Ramonienė, Viktoras Liutkus, Lijana Natalevičienė, Raimonda Širvinskienė, Margarita Matulytė, Helmutas Šabasevičius, Ramutė Rachlevičiūtė nagrinėjo A. Gudaičio amžininkų, XX a. I pusės dailininkų, kūrybą. Vyko diskusija „Aktualūs XX a. Lietuvos dailės tyrimų ir populiarinimo visuomenėje klausimai (moderatorė dr. Lolita Jablonskienė).
Gruožio 1 d. Vilniuje vyko Valdovų rūmų paramos fondo organizuotas vakaras. Labdaros loterijai savo kūrinius aukojo Rimtas Tarabilda, Arūnas Tarabila (1934–1969), Vija Tarabildienė ir Algimantas Kliauga.
Gruodžio 3 d. Vilniuje, Gintaro galerijoje-muziejuje, vyko seminaras „Gintaras baltų priešistorėje“. Pranešimą skaitė dr. Audronė Bliujienė. Rengė Virginija ir Kazimieras Mizgiriai.
Gruodžio 9 d. Vilniaus rotušėje pristatytas Algio Griškevičiaus reprodukcijų albumas „Tapyba, objektai, fotografijos“.
Gruodžio 10 d. Kauno paveikslų galerijoje vyko diskusijų vakaras „Menotyrininkas ir žiniasklaida“. Rengė Šiuolaikinio meno informacijos centras studija „mėn02“.

Į TURINĮ
ATGAL