Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas


Almanachą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Resakcinė kolegija
Lolita Jablonskienė, Ingrida Korsakaitė, Vaclovas Krutinis, Virginijus Kinčinaitis, Bronius Leonavicius

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Fotografas

Kęstutis Stoškus

Maketuotoja
Ramunė Januševičiūtė

Stilistė
Eglė Bertašienė

Vertėja

Aušra Simonavičiūtė


TURINYS

tema: menas viešojoje erdvėje

4
Laima Kreivytė Slystant laikinais paviršiais
8
Pokalbis Monumentalioji dailė ir istorinis laikas

parodos
18
Algirdas Petrulis Parodų ciklas, skirtas dailininko 85-mečiui
20
Erika Grigoravičienė 2000-ųjų tapyba: tarp entropijos ir struktūrų
25
Romas Dalinkevičius Paroda „Retrospektyva“
26
Eglė Komkaitė Lūžio karta: mokytojai ir mokiniai
30
Ričardas Povilas Vaitekūnas Paroda „Retrospektyva“
32
Juvelyrikos paroda „1 gr Au“
34
Parodų ciklas „Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė“

personalijos
38
Raminta Jurėnaitė Mindaugas Navakas – tarp pastovumo ir akcionizmo
42
Ingrida Korsakaitė Stasio metamorfozės
46
Viktoras Liutkus Linas Katinas – žvaigždžių užkerėtasis
50
Dalia M. Valančiūtė Danutė Gražienė – amžino džiaugsmo stebuklas
54
Raimonda Kogelytė-Simanaitienė Vygintas Paulauskas – naujosios kartos stiklininkas
58
Laima Laučkaitė Išeivijos dailė: vietoj epilogo
60
Ieva Kuizinienė Kazio Varnelio kolekcija

vienas pasaulis
Skyrių parengė Kristina Inčiūraitė

66
Meno renginių kalendorius
67
Carlo Carra` „Nuo avangardo iki mito“
68
Eve Kosofsky Sedgwick Ekscentriškas Warholo drovumas / Warholo baltumas
70
Kita Europa
72 Lucianas Bernhardas

knygos, galerijos, kronika
74
Gražiausios metų knygos’99
78 UNESCO premija. Nauja knyga
79 Frankfurto meno mugė
80
Galerijos
82 Kronika