Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas


Almanachą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Resakcinė kolegija
Lolita Korsakaitė, Vaclovas Krutinis, Virginijus Kinčinaitis, Bronius Leonavicius

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Fotografas

Kęstutis Stoškus

Maketuotoja
Ramunė Januševičiūtė

Stilistė
Eglė Bertašienė

Vertėja

Aušra Simanavičiūtė


TURINYS

tema

4
Eglė Rindzevičiūtė Galia kultūrai?
9
Pokalbis Meno vadyba: taip ar ne

14
Skaidra Trilupaitytė Paraleli meninė veikla

palikimas
18
Rasa Andriušytė M.K. Čiurlionis ir modernizmo procesai

parodos
26
Algimantas Patašius Žaidžiame ateitį
30
Laima Kreivytė Suklupusi tradicija
30
Saulė Mažeikaitė VII Vilniaus knygos meno trienalė
40
Rasa Janulevičiūtė II dailininko knygos trienalė

personalijos
46
Giedrė Jankevičiūtė Rimantas Sakalauskas: nuošalėje nuo sumaišties
50
Danutė Zovienė Danutė Jonkaitytė: juoda ir balta

55 Vaida Ščiglienė Laima Matijošaitytė-Martinkienė: kitokia keramika
58
Lijana Šatavičiūtė Salvinija Giedrimienė: dvasingoji novatorė
62 Algis Uždavinys Laima Drazdauskaitė: sidabrinių svajonių visatoje
66 Birutė Pankūnaitė Artūras Raila: apsisprendimas pasilikti
70 Danutė Zovienė Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius: du baltieji metraštininkai

vienas pasaulis
74 Renata Šarkauskaitė` Manifesta’3. Ribos sindromas. Savisaugos jėgos
78
Raminta Jurėnaitė Ulrichas Rückriemas Vilniuje
81 Ramutė Rachlevičiūtė Krokuvos grafikos trienalė e
86 Linara Dovydaitytė Tarptautinis grafiti simpoziumas
88 Leonarda Jekentaitė-Kuzmickienė Dieve, neleisk išmirti pamišėliams
90 Virginijus Kinčinaitis Sukeistų ženklų miestas
92 XXI amžiaus karta. Vilniaus dailės akademijos magistrai
Alfonsas Andriuškevičius Tapyba
Ramutė Rachlevičiūtė Grafika
Lijana Šatavičiūtė Tekstilė
Gintarė Čečiuolytė Šviesos poveikis dizaino objektams

galerijos, kronika
98
Panevėžio dailės galerija: dešimt metų
100 Klaipėdos galerija
101 Kėdainių rotušės dailės galerija
102
Nidos menininkų namai
103 Kronika