Peržengėme XXI a. slenkstį, pradėjome naują šimtmetį, tačiau daugelis problemų, aktualių klausimų tebeliko. Šiemet Atviros Lietuvos fondo Kultūrinės periodikos konkurse pelnėme paramą temai „Kultūros rėmimas – Labdaros ir paramos įstatymas ir jo veika Lietuvoje“, tačiau gyvenimas padiktavo būtinybę praplėsti tematiką: numerio tema – įstatymai, reglamentuojantys šiuolaikinės dailės sklaidą, jos kūrėjų ir meno kūrinio statusą. Šią temą pasirinkome todėl, kad vis labiau tampa akivaizdu, jog juridinės bazės stoka stabdo normalų šiuolaikinio meno procesą. Skyrių „Tema“ parengė menotyrininkė Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros programų koordinatorė Ieva Kuizinienė.
Žurnale apžvelgiame 2000-ųjų pabaigos ir 2001 metų pirmojo pusmečio parodas, pristatome naujus monumentaliosios dailės kūrinius, 2000-ųjų Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus. Skyriuje „Vienas pasaulis“ – kelios svarbesnės pasaulinės parodos, kuriose sėkmingai dalyvavo lietuvių dailininkai (Didžioji Diuseldorfo paroda, Talino taikomosios dailės trienalė, II Berlyno bienalė). 2001-aisiais minime kelių iškilių, deja, jau Anapilin išėjusių, Lietuvos menininkų sukaktis: 60-metį būtų pažymėjęs Algimantas Švėgžda, o 80-metį Antanas Mončys. Tradiciškai supažindiname su gražiausiomis 2000-ųjų knygomis, spausdiname nuotraukas iš turiningo Lietuvos dailininkų sąjungos gyvenimo.

Sudarytoja


Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis, Bronius Leonavicius

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Fotografas

Kęstutis Stoškus

Maketuotoja

Ramunė Januševičiūtė


Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Aušra Simanavičiūtė


TURINYS

tema

4
Pokalbis Įstatymai ir šiuolaikinės dailės sklaida
9
Elona Lubytė
Apie įstatymų vienatvę
11
Gabrielė Naprušienė
Įstatymai ir intelektinė nuosavybė
12
Giedrė Jankevičiūtė
Valstybės parama kūrėjams tarpukario Lietuvoje

parodos
18
Dalia Kasčiūnaitė
20 Ieva Pleikienė
Utopinė ar reali XX a. dailės galerijos vizija
25
Nekaltas gyvenimas
26 Margarita Matulytė Vilniaus fotografija
30 NATO sienos
32 Leonas Strioga
33 Zinaida Vogėlienė
34
Algimantas Patašius
Algirdo Dovydėno vitražai
36 Jonas Čeponis
37 Kauno jaunųjų menininkų tapybos paroda
38 Tomas Jurgis Daunora

personalijos
40
Viktoras Liutkus Eugenijus Antanas Cukermanas: „Man abstrakcija yra natūralus kalbėjimo būdas“
44 Austėja Čepauskaitė Intro: Kęstutis Grigaliūnas
49 Rūta Pileckaitė Eimantas Ludavičius: kūryba yra formos analizė
53 Helmutas Šabasevičius Adomas Jacovskis: vaizdiniais kalbantis teatras
59 Kristina Budrytė Virginija Babušytė-Venckūnienė: visuotinumo ilgesys
64 Agnė Narušytė S&P Stanikai: baimėtroška

vienas pasaulis
69
Raminta Jurėnaitė Didžioji Diuseldorfo dailės paroda
75 Pillė Veljataga Daiktai man. Talino taikomosios dailės trienalė „Possession“
79 Kristina Inčiūraitė Meno masažas. II Berlyno bienalė
81 9-osios Kinijos nacionalinės parodos premijuotų kūrinių paroda

palikimas
82
Laima Laučkaitė Algimantas Švėgžda (1941–1996)
86 Viktoras Liutkus Antanas Mončys (1921–1993)

knygos
92

kronika
94