Art Review of Lithuanian Artist's Association

           LIETUVIŠKAI      HOMEEditorial Board
Lolita Jablonskienė
Ingrida Korsakaitė
Vaclovas Krutinis
Bronius Leonavičius
Birutė Pankūnaitė


Editor
Danutė Zovienė

Designer
Eugenijus Karpavičius

Computer lay-out
Ramunė Januševičiūtė

Photograph
Kęstutis Stoškus

Stylist
Nijolė Deveikienė

Translators
Aušra Simanavičiūtė


CONTENTS

theme
4
Vytautas Rubavičius Authentic Creative Work? No Longer in Demand
5 Virginijus Kinčinaitis
Visual Transgressions
9
Jonas Valatkevičius
An Artwork as Documentation of an Artist’s Self-Consciousness

problem
13
The National Gallery – A Hope for the Survival of Culture
15 Viktoras Liutkus
How to Establish a Museum of Modern Art
17
Ramutė Rachlevičiūtė
London, Tate Modern Museum

projektai
22
Aldona Dapkutė
The Movement of Lithuanian Sculpture. 1997–2001

parodos
28 Erika Grigoravičienė National Features of Self-Respect?
29 Jurgita Ludavičienė
“Intact” Concepts
35
Rūta Pileckaitė
“A Soft World”: The Feminine Dimension
38 Ieva Pleikienė Vilnius Triennial of Small Graphic Art

world
42 Saulė Mažeikaitė The 12th Tallinn Triennial of Graphic Art
46 Birutė Pankūnaitė
The Venice Ferry

personalities
52 Algis Uždavinys Aloyzas Stasiulevičius: A Myth of the Eternal City
58 Ramutė Rachlevičiūtė
Rimvydas Kepežinskas: Graphic Scripts of the Associate Professor Keptas
64 Lijana Šatavičiūtė Laima Oržekauskienė: To Find Oneself
68 Alfonsas Andriuškevičius
The Group Post Ars
74 Vaida Ščiglienė Ona Grigaitė: Multilingual Signs
78 Raimonda Širvinskienė
Jonas Arčikauskas: Between Boundaries and Freedom

heritage
85 Aldona Dapkutė
Steponas Šrapovas (1936–1981)

process
89 Ieva Dilytė Artistic Exchange: Several Thoughts about Residence Programmes
92 The exhibition series of contemporary Lithuanian painting in Italy
95 Alenka Pirman Making Sense of it All?