Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis, Bronius Leonavicius
Birutė Pankūnaitė

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja
Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Aušra Simanavičiūtė


TURINYS

tema: naujojo amžiaus meno diskursas

4
Vytautas Rubavičius Autentiškos kūrybos? Nebėra poreikio
5 Virginijus Kinčinaitis
Vizualumo transgresijos
9
Jonas Valatkevičius
Meno kūrinys kaip menininko savimonės dokumentacija

problema: nacionalinė XX a. dailės galerija
13
Nacionalinė galerija – kultūros išlikimo viltis
15 Viktoras Liutkus
Kaip pastatyti moderniojo meno muziejų
17
Ramutė Rachlevičiūtė
Londonas, Tate Modern muziejus

projektai
22
Aldona Dapkutė
Lietuvos skulptūros sąjūdis. 1997–2001

parodos
28 Erika Grigoravičienė Nacionaliniai savigarbos ypatumai?
29 Jurgita Ludavičienė
“Neužgautos” sąvokos
35
Rūta Pileckaitė
„Minkštas pasaulis“: moteriškumo dimensija
38 Ieva Pleikienė Vilniaus mažosios grafikos trienalė

pasaulis
42 Saulė Mažeikaitė XII Talino grafikos trienalė
46 Birutė Pankūnaitė
Venecijos plaustas

personalijos
52 Algis Uždavinys Aloyzas Stasiulevičius: amžinojo miesto mitas
58 Ramutė Rachlevičiūtė
Rimvydas Kepežinskas: docento Kepto vaizdaraščiai
64 Lijana Šatavičiūtė Laima Oržekauskienė: rasti save
68 Alfonsas Andriuškevičius
Grupė „Post Ars“
74 Vaida Ščiglienė Ona Grigaitė: daugiakalbiai ženklai
78 Raimonda Širvinskienė
Jonas Arčikauskas: tarp rėmų ir laisvės

palikimas
85 Aldona Dapkutė
Steponas Šrapovas (1936–1981)

procesas
89 Ieva Dilytė Meno mainai: keletas minčių apie rezidencijų programas
92 Lietuvos tapybos parodų ciklas Italijoje
95 „Kurortinis romanas“
95 Alenka Pirman Bandyti išsiaiškinti?
100 Ignas Kazakevičius Klaipėda: meninio gyvenimo realybė ir perspektyvo

kronika
103 Parodos. Muziejai
105 Parodos. Galerijos
111 Parodos. Parodų rūmai ir salės
112 Parodos. Parodos įvairiose ekspozicinėse erdvėse
116 Lietuvos dailės reprezentacija užsienyje
119 Simpoziumai, plenerai, konkursai, projektai, konferencijos Lietuvoje
121 Nauji dailės kūriniai viešosiose erdvėse
121 Knygos, katalogai
126 Lietuvos dailininkų sąjungos veikla
127 In memoriam
128 LDS narių jubiliejai 2002 metais