Art Review of Lithuanian Artist's Association

 
         LIETUVIŠKAI      HOME


Editorial Board

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis,
Bronius Leonavicius
Birutė Pankūnaitė

Editor

Danutė Zovienė


Designer
Eugenijus Karpavičius

Computer lay-out
Ramunė Januševičiūtė

Photograph Kęstutis Stoškus

Stylist
Nijolė Deveikienė

Translator
Irena Jomantienė


CONTENTS

theme: object of culture

4
Lauras Bielinis Mass Culture
6 Gintaras Beresnevičius
The Problems of Snob’s Education. Reflections on the Method
9
Agnė Narušytė
Who Reads What?

debated issue: national gallery of the 20th c. Lithuanian Art
12
Skaidra Trilupaitytė A Vision of the Collection and Historical Versions

discussion
17
Ieva Dilytė Galleries: Declarations and Practice
20 Viktoras Liutkus
Artist and Gallery

exhibitions
25
Raminta Jurėnaitė “Moscow Time” Sets Pace
30 Lolita Jablonskienė
“Art Moscow” and Lithuania
32
"Mysterium Magnum“
36 Unknown Lithuanian Art of the Last Decade of the 20th Century

personalities
42
Algimantas Patašius Valentinas Antanavičius: Quietly Modern, Colossal
48 Vaidilutė Brazauskaitė Kęstutis Vasiliūnas: Graphic Artist, “Decorator” of Clothing, Creator of Books
56 Rasa Andriušytė Leonas Strioga: between Realism and Modernism
62 Viktoras Liutkus Romanas Vilkauskas: The Poetry of the Garage Door
68 Catherine Jacobi Rimas VisGirda: Looking toward the Future, Thinking about the Past
75 Jurgita Ludavičienė Gediminas Akstinas: To Be Here and Elsewhere

process: a decade of Lithuanian publishing
80 Bronius Leonavičius On the Basics of the Book...
84 Romas Orantas ... and on the Art of Book
86 Remigijus Misiūnas Book Publishing in Lithuania
90 Sandra Kuliešienė The Contest of the Most Beautiful Book
96 Roma Survilienė Leather Attire of the Book