Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis,
Bronius Leonavicius
Birutė Pankūnaitė

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja
Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Irena Jomantienė


TURINYS

tema: kultūros subjektas

4
Lauras Bielinis Masių kultūra
6 Gintaras Beresnevičius
Snobo auklėjimo problemos. Samprotavimai apie metodą
9
Agnė Narušytė
Kas ką skaito?

problema: nacionalinė XX a. dailės galerija
12
Skaidra Trilupaitytė Istorijos versija ir kolekcijos vizija

diskusija
17
Ieva Dilytė Galerijos: deklaracijos ir praktika
20 Viktoras Liutkus
Menininkas ir galerija

parodos
25
Raminta Jurėnaitė "Maskvos laikas“ neleidžia nurimti ir kitiems
30 Lolita Jablonskienė
"Meno Maskva“ ir Lietuva
32
"Mysterium Magnum“
36 Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė

personalijos
42
Algimantas Patašius Valentinas Antanavičius: tyliai moderniai korifėjiškas
48 Vaidilutė Brazauskaitė Kęstutis Vasiliūnas: grafikas, drabužių "dekoratorius“, knygų kūrėjas
56 Rasa Andriušytė Leonas Strioga: tarp realizmo ir modernizmo
62 Viktoras Liutkus Romanas Vilkauskas: garažo durų melodija
68 Catherine Jacobi Rimas VisGirda: žvilgsnis į ateitį, mintys apie praeitį
75 Jurgita Ludavičienė Gediminas Akstinas: būti čia ir būti kitur

procesas: Lietuvos knygos dešimtmetis
80 Bronius Leonavičius Apie knygos pagrindus...
84 Romas Orantas ... ir apie knygos meną
86 Remigijus Misiūnas Leidyba Lietuvoje
90 Sandra Kuliešienė Gražiausių knygų konkursai
96 Roma Survilienė Odinis knygos rūbas

kronika
100 Kronika