Art Review of Lithuanian Artist's Association

 
         LIETUVIŠKAI      HOME


Editorial Board

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis,
Bronius Leonavicius
Birutė Pankūnaitė
Vaida Ščiglienė

Editor

Danutė Zovienė


Designer
Eugenijus Karpavičius

Computer lay-out
Ramunė Januševičiūtė

Photograph
Kęstutis Stoškus

Stylist
Nijolė Deveikienė

Translator
Irena JomantienėCONTENTS

theme: ingenuity and uniformity in art

*
Valdas Jaskūnas Reflections on the Forum of Contemporary Art. What Determines the Loss of Ingenuity in Art
* Virginijus Kinčinaitis
Authorship Without Author

theme: the international Frankfurt Book Fair
*
Rima Povilionytė Luck 2002
* Uta Schneider
A Look from Frankfurt

exhibitions
*
Renata Ščerbavičiūtė Catalogue and Display
* Ignas Kazakevičius
Art in the Format of Collection
*
The Unvanquished Citadel of Beauty
* Laima Kreivytė
Between Behind the Wall and the Center
*
Raminta Jurėnaitė Documenta 11 - the Artistic Tower of Babel
* Raimonda Kogelytė-Simanaitienė
Vitrum Balticum II

personalities
*
Sigitas Parulskis Nomeda Saukienė: Aloe Plants in the Loft
* Nijolė Tumėnienė
Lionginas Virbickas: to Be Oneself

*
Saulė Mažeikaitė Šarūnas Leonavičius: Beautiful as a Sail
*
Rūta Pileckaitė Lina Jonikienė: Textile as Feminine Identity
* Violeta Jasevičiūtė
Eimutis Markūnas: non finito - a Way of Expression

* Jurgita Ludavičienė
www.juvelyrai.lt

history
*
Juozas Adomonis Modernism and Postmodernism in Lithuanian Ceramics
* Vaida Ščiglienė
Lithuanian Ceramics: History and Nowadays

process
*
Kristina Inčiūraitė ArtGenda’s Experiments in Hamburg
*
Another Seascape