Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis,
Bronius Leonavicius
Birutė Pankūnai

Vaida Ščiglienė

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja
Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Irena Jomantienė


TURINYS

tema: kūrybos autentika ir niveliacija

4
Valdas Jaskūnas Apie šiuolaikinio meno forumą. Kas lemia meninės kūrybos savitumo devalvaciją
7 Virginijus Kinčinaitis
Autorystė be autoriaus

tema: tarptautinė Frankfurto knygų mugė
10
Rima Povilionytė Sėkmė 2002
14 Uta Schneider
Žvilgsnis iš Frankfurto

parodos
20
Renata Ščerbavičiūtė Katalogas ir ekspozicija
24 Ignas Kazakevičius
Meno formatas - kolekcija

30
Nenugalėta grožio citadelė
36 Laima Kreivytė
Tarp užsienio ir centro
40
Raminta Jurėnaitė Documenta 11 - meninis Babelio bokštas
47 Raimonda Kogelytė-Simanaitienė
Vitrum Balticum II

personalijos
53
Sigitas Parulskis Nomeda Saukienė: alijošiai palėpėje
60 Nijolė Tumėnienė
Lionginas Virbickas: būti savimi

64
Saulė Mažeikaitė Šarūnas Leonavičius: graži kaip burė
17
Rūta Pileckaitė Lina Jonikienė: tekstilės moteriškoji savastis
76 Violeta Jasevičiūtė
Eimutis Markūnas: non finito - saviraiškos būdas

82 Jurgita Ludavičienė
www.juvelyrai.lt

istorija
87
Juozas Adomonis Modernizmo ir postmodernizmo sąsajos Lietuvos keramikoje
91 Vaida Ščiglienė
Lietuvos keramika: istorija ir nūdiena

procesas
96
Kristina Inčiūraitė ArtGendos eksperimentai Hamburge
99
Kitoks peizažas

kronika
102
Juozas Adomonis Kauno paveikslų galerija
104 Vaida Ščiglienė
M. Žilinsko dailės galerija

107
Saulė Mažeikaitė Parodos