Art Review of Lithuanian Artist's Association

 
         LIETUVIŠKAI      HOME


Editorial Board

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis, Bronius Leonavicius,
Viktoras Liutkus,
Birutė Pankūnaitė


Editor

Danutė Zovienė


Designer
Eugenijus Karpavičius

Computer lay-out
Ramunė Januševičiūtė

Photograph
Kęstutis Stoškus

Stylist
Nijolė Deveikienė

Translator
Irena Jomantienė


CONTENTS

tema: kintanti meno kritika

4
Egidijus Aleksandravičius On Contemporary Art Criticism and the Art of Criticism
8 Alfonsas Andriuškevičius
Six Thoughts on Lithuanian Art Criticism
10 Algis Uždavinys
The Importance of the History of Art and Criticism in Culture

svarstymai meno istorijos tema
16
Viktoras Liutkus Lithuanian Colourists: Time to Showcase
20 Jolita Mulevičiūtė
Away from Samuolis
24 Jurgita Rimkutė
The Penetrating Glance of “A Responsive Eye”

parodos
30
Rita Mikučionytė Graphic Arts 2003: The Signs of Time
42 Rima Povilionytė
Everything for the Most Beautiful Book
46 Skaidra Trilupaitytė
On the Occasion of the 210th Anniversary of the Vilnius Art Academy
58
Jonas Valatkevičius The Overview Exhibition of the Work of Marija Teresė Rožanskaitė
64 Danutė Zovienė
The Exhibition of the Work of Vytautas Ciplijauskas
68
The Unknown Lithuanian Art of the 1990s

projektai
74
Laima Kreivytė Zones of Contemporary Sculpture
78 Rasa Andriušytė
Sculpture Zone in Kaunas
80 Ieva Dilytė
Vilnius–Venice. 2003
84
Raminta Jurėnaitė Estonian Art in Vilnius

personalijos
89
Rasa Andriušytė Robertas Antinis: Vistas of Reflections and Recollections
96 Ingrida Korsakaitė
Arvydas Každailis: Past as the Land of Inspiration
104 Zita Čepaitė
Jūratė Mykolaitytė: Passages of Memory
110
Kristina Civinskienė Egidijus Rudinskas: The Signs of the Earth
118 Austėja Čepauskaitė
Algis Griškevičius: Verbal Images

124 Saulė Mažeikaitė Rytas Jakimavičius: Vessels and Receptacles

procesas
131
Raminta Jurėnaitė The Experience of Bonn
137 Ignas Kazakevičius
Untraditional Spaces. A New Tradition?