Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė,
Ingrida Korsakait
ė,
Vaclovas Krutinis, Bronius Leonavicius,
Viktoras Liutkus,
Birutė Pankūnaitė

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja

Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Irena Jomantienė


TURINYS

tema: kintanti meno kritika

4
Egidijus Aleksandravičius Apie šiandieninę meno kritiką ir kritikos meną
8 Alfonsas Andriuškevičius
Šešios mintys apie mūsų dailės kritiką
10 Algis Uždavinys
Dailės istorijos ir kritikos svarba kultūroje

svarstymai meno istorijos tema
16
Viktoras Liutkus Lietuvių kolorizmas: laikas pasirodyti
20 Jolita Mulevičiūtė
Tolyn nuo Antano Samuolio
24 Jurgita Rimkutė
Skvarbus „jautriosios akies“ žvilgsnis

parodos
30
Rita Mikučionytė Grafika 2003: laiko ženklai
42 Rima Povilionytė
Viskas dėl gražiausios knygos
46 Skaidra Trilupaitytė
Akademijai paminėti
58
Jonas Valatkevičius Marijos Teresės Rožanskaitės apžvalginė paroda
64 Danutė Zovienė
Vytauto Ciplijausko kūrybos paroda
68
Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė

projektai
74
Laima Kreivytė Šiuolaikinės skulptūros zonos
78 Rasa Andriušytė
Skulptūrų zona Kaune
80 Ieva Dilytė
Vilnius–Venecija. 2003
84
Raminta Jurėnaitė Estijos menas Vilniuje

personalijos
89
Rasa Andriušytė Robertas Antinis: minties ir atminties erdvės
96 Ingrida Korsakaitė
Arvydas Každailis: įkvėpimo žemė – praeitis
104 Zita Čepaitė
Jūratė Mykolaitytė: atminties pasažai
110
Kristina Civinskienė Egidijus Rudinskas: žemės prakalbinimas
118 Austėja Čepauskaitė
Algis Griškevičius: kalbavaizdžiai

124 Saulė Mažeikaitė Rytas Jakimavičius: indai ir talpos

procesas
131
Raminta Jurėnaitė Bonos patirtis
137 Ignas Kazakevičius
Netradicinės erdvės. Nauja tradicija?