Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė
Ingrida Korsakait
ė
Vaclovas Krutinis
Bronius Leonavicius
Viktoras Liutkus

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja

Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Irena Jomantienė


TURINYS

tema: šiuolaikinės dailės kontekstai

4
Virginijus Savukynas Iššūkis Europai
7 Arvydas Juozaitis
Menas prieš globalizaciją
10 Lolita Jablonskienė
Baltijos šalių bendradarbiavimo strategijos, tinklai ir ekonomika

parodos
16
50-oji Venecijos bienalė
18 Christian Caujolle
Pasaulinis karas. Paulius ir Svajonė Stanikai Venecijos bienalėje
22 Jurgita Ludavičienė
Venecija tinkle
24
Vaclovas Krutinis Pirmoji tarptautinė Pekino bienalė
28 Raminta Jurėnaitė
Kinijos nūdiena ir tradicija šiuolaikiniame mene
34
Julijus Lozoraitis Kaitra ir tvanas Prahos kvadrienalėje
38 Renata Dubinskaitė Kasdienybė visada vyko visą parą
42
Rūta Pileckaitė Geroji ir išvirkščioji pusės
48 Virginija Vitkienė Audinys šiuolaikiniame mene
52 Laima Bialopetravičienė Lietuvos istorija portretuose

procesas
57
Alvydas Nikžentaitis Istorinė praeitis ir dabartis ateities Vilniuje
60 Giedrė Jankevičiūtė
Takoskyra: menas ir paminklai
64 Rūta Mikšionienė
Lietuvos galerininkai šturmuoja Europos meno turgavietes
70
Rolandas Rastauskas Ūmaus albumėjimo sindromas
74 Margarita Matulytė Fotoalbumai: reprodukuotos vizijos ir tikrovė

personalijos
79
Saulius Mikėnas Pranas Griušys: matyti ir žaisti
84 Elona Lubytė
Arvydas Ališanka: išgyvenimo atvirumas ir apsauga
90 Vaidilutė Brazauskaitė
Eglė Gineitytė: skaidrus iliuzijų pasaulis
96
Regimantas Tamošaitis Saulius Vaitiekūnas: materijos misterija
104 Ramutė Rachlevičiūtė
Eglė Ganda Bogdanienė: išmintinga Penelopė ir žaisminga Nausikaja

110 Austėja Čepauskaitė Baltos kandys: transformuoti

kronika
118
Jaan Elken Grafikos bumas Lietuvoje
120 Aloyzas Stasiulevičius
IV pasaulio žemaičių dailės paroda
122 Galerija „Dalia“
123 Parodos
137 Lietuvos dailės reprezentacija užsienyje
139 Simpoziumai, plenerai, konkursai, projektai, konferencijos Lietuvoje
144 Nauji dailės kūriniai viešosiose erdvėse
144 Naujos skulptūros ir paminklai
144 Naujos ekspozicinės erdvės
144 Naujos knygos ir leidiniai apie dailę
145 Stipendijos, premijos, apdovanojimai
146 LDS veikla
147 In memoriam
152 2004 metų jubiliejai