Art Review of Lithuanian Artist's Association

 
         LIETUVIŠKAI      HOME


Editorial Board

Lolita Jablonskienė
Ingrida Korsakait
ė
Vaclovas Krutinis
Bronius Leonavi
čius
Viktoras Liutkus


Editor

Danutė Zovienė


Designer
Eugenijus Karpavičius

Computer lay-out
Ramunė Januševičiūtė

Photograph
Kęstutis Stoškus

Stylist
Nijolė Deveikienė

Translator
Irena Jomantienė


CONTENTS

theme: creative industries

4
Daiva Citvarienė Art, Politics, and a New Paradigm
6 Lauras Bielinis
To Produce the Art Fan
8
The Role of a Creator and Culture in the Changing Europe
12 Nijolė Janina Matulevičienė The Protection of Works of Art in the Expanded European Union

process, exhibitions
18 Raminta Jurėnaitė Something New in the West
22 Valentinas Klimašauskas, Linara Dovydaitytė, Ūla Tornau 3rd Berlin Biennial for Contemporary Art
28 Laima Kreivytė The Networks of the Baltic Art
34 Ignas Kazakevičius, Rita Mikučionytė Seven Rules of Painting
40 Viktoras Liutkus Why Are You Smiling, George?
44 Danutė Zovienė Vilnius in Warsaw
48 Krzysztof Stanisławski A Routine Overview: Contemporary Polish Art
58 Milda Žvirblytė Painting in Smoke

portraits
64 Aldona Dapkutė Algimantas Jonas Kuras: To Capture The Unearthly in Earth Tones
72 Renata Ščerbavičiūtė Six Rules of Playing Jurga Barilaitė
78 Virginijus Kinčinaitis Bronislavas Rudys: Controlling Agoraphobia
84 Pillė Veljataga Nora Blaževičiūtė: The Beast of a Perceptive Person
90 Raimonda Kogelytė-Simanaitienė Jaunius Erikas Kaubrys: Transparent Images of Glass
96 Jurgita Ludavičienė Nomeda Marčėnaitė ir Marius Jonutis: To See the Brighter Side of Life

dates
103 Lolita Mulevičiūtė The Anniversaries No Longer Important
107 Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis “I Am Close to Figurative Art”

chronicle
112 Danutė Zovienė The Biggest Gallery in the New Municipality Building