Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė
Ingrida Korsakait
ė
Vaclovas Krutinis
Bronius Leonavi
čius
Viktoras Liutkus

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja

Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Irena Jomantienė


TURINYS

tema: meno industrijos

4
Daiva Citvarienė Menas, politika ir naujoji paradigma
6 Lauras Bielinis
Pagaminti meno mylėtoją
8
Kultūros ir kūrėjo vaidmuo kintančioje Europoje
12 Nijolė Janina Matulevičienė Autorių teisių apsauga išsiplėtusioje Europos Sąjungoje

procesas, parodos
18 Raminta Jurėnaitė Vakaruose šis tas naujo
22 Valentinas Klimašauskas, Linara Dovydaitytė, Ūla Tornau Berlyno šiuolaikinio meno bienalė
28 Laima Kreivytė Baltijos meno tinklai
34 Ignas Kazakevičius, Rita Mikučionytė Septynios tapybos tiesos
40 Viktoras Liutkus Ko šypsaisi, George?
44 Danutė Zovienė Vilnius Varšuvoje
48 Krzysztof Stanisławski Kasdienė apžvalga: šiuolaikinė lenkų dailė
58 Milda Žvirblytė Piešimas dūmais

personalijos
64 Aldona Dapkutė Algimantas Jonas Kuras: nutapyti juodraudoniai mėlyną žemę
72 Renata Ščerbavičiūtė Šešios taisyklės, kaip žaisti Jurgą Barilaitę
78 Virginijus Kinčinaitis Bronislovas Rudys: agorafobijos tramdymas
84 Pillė Veljataga Nora Blaževičiūtė: įžvalgaus žmogaus žvėrys
90 Raimonda Kogelytė-Simanaitienė Jaunius Erikas Kaubrys: skaidrūs stiklo vaizdiniai
96 Jurgita Ludavičienė Nomeda Marčėnaitė ir Marius Jonutis: žiūrėti į šviesiąją gyvenimo pusę?

datos
103 Lolita Mulevičiūtė Abejingos šventės
107 Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis „Esu arti figūrinio meno“

kronika
112 Danutė Zovienė Didžiausia galerija