Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas

 
         ENGLISH      TITULINIS ŽURNALO PUSLAPIS


Redakcinė kolegija

Lolita Jablonskienė
Ingrida Korsakait
ė
Vaclovas Krutinis
Bronius Leonavi
čius
Viktoras Liutkus

Sudarytoja

Danutė Zovienė


Dailininkas
Eugenijus Karpavičius

Maketuotoja

Ramunė Januševičiūtė

Fotografas
Kęstutis Stoškus

Stilistė
Nijolė Deveikienė

Vertėja

Irena Jomantienė


TURINYS

tema: menininkas, kritikas, institucija

4 
Skaidra Trilupaitytė Meno pasaulio kontūrai
8 Gintautas Mažeikis Nereferuojanti meno kritika
13 Virginijus Kinčinaitis 
Tomo netikinčiojo keblumai

parodos
18 Ieva Pleikienė
Trys požiūriai į mažąją grafiką
26 Eha Komissarov
Nostalgija ir superstruktūrų kosmetika
29 Redas Diržys
Kaip ir kodėl aš kuravau XIII Talino grafikos trienalę
32 Laima Kreivytė
Grafika grįžta iš egzilio
38 Elona Lubytė Rygos skulptūros kvadrienalė
40 Mara Traumanė 
Europos erdvės modernizmas
45 Ūla Tornau
San Paulo bienalė
50 Ramutė Rachlevičiūtė 
Megaparodos
54 Raminta Jurėnaitė
Dešimt naujų
58 Donna McGreevy
Lietuvos paroda Airijoje

personalijos
63 Laima Kanopkienė
Rūta Katiliūtė: pasaulis be riboženklių
70 Lijana Šatavičiūtė
Žydrė Ridulytė: meditacija tyloje
76 Algis Uždavinys 
Solomonas Teitelbaumas: Hamletas  iš prarastos Jeruzalės
80 Virginija Vitkienė 
Vita Gelūnienė: nutylėti žodžiai
86 Jurgita Ludavičienė
Adasa Skliutauskaitė: baltos erdvės link
92 Vaidilutė Brazauskaitė
Audrius V. Plioplys: vaizdas kaip sąmonės metafora
98 Ieva Dilytė
Darius Žiūra: laiko tyrimas

procesas
103 Jolanta Zabulytė
Apie šiuolaikinę lietuvių tekstilę
107 Dailė architektūros erdvėje
110 Audrius Novickas Aikščių ženklinimo pokyčiai
114 Nijolė Tumėnienė Nida – ekspresionizmo lopšys

palikimas, muziejai
121 Radvilė Racėnaitė
Scenos alchemikas
123 Bronius Leonavičius Liudą Truikį prisimenant
125 Vida Mažrimienė Pamirštieji Liudo Truikio amplua
130 Gabrielė Kuizinaitė Janinos Monkutės-Marks muziejus
132 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

kronika
140 Danutė Zovienė
Paryžius–Vilnius
146 Parodos,
Lietuvos dailės reprezentacija užsienyje,
simpoziumai, plenerai, konkursai, projektai, konferencijos Lietuvoje,
nauji dailės kūriniai viešosiose erdvėse,
premijos, apdovanojimai,
LDS veikla,
in memoriam,
2005 metų LDS narių jubiliejai