Žurnalo "Dailė'98" tema - "Dailė amžių sandūroje", kurią analizuoja dailėtyrininkai, filosofai, kultūrologai (tema pilnai išversta į anglų k.). Amžių sandūroje ypač aktuali kultūros ir meno vertyvių kaita, poreikis atsigręžti į praeitį. Ši tema atsispindi pokalbyje apie Nacionalinę XX a. Lietuvos vaizduojamosios dailės galeriją (reziumė anglų k.). Skyriuje "Parodos ir simpoziumai" aptariamos įsimintiniausios metų parodos, rašoma apie XI Talino grafikos tienalę, X tarptautinį Panevėžio keramikos simpoziumą (reziumė anglų k.). Žurnale supažindinama su P.Repšio, D.Kasčiūnaitės, Š.Saukos, F.Jakubausko. M.Šalkausko, D.Narkevičiaus kūryba, yra jų personalinių ir svarbiausių grupinių parodų sąšaras, stipendijos, apdovanojimai, reprodukuojami kūriniai (reziumė anglų k.). Skyriuje "Vienas pasaulis" gvildenama skulptūros mieste problema, rašoma apie lietuvių dailininkų pasirodymą pasaulio parodose, apie į Lietuvą atvežamas parodas, lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos sugrįžimą.

Danutė Zovienė
Sudarytoja


Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas


Almanachą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Redakcinė kolegija Lolita Jablonskienė, Algirdas Jusionis, Ingrida Korsakaitė, Virginijus Kinčinaitis, Jolanta Lebednykienę, Bronius Leonavicius, Eugenijus Nelevauika, Gvidas Raudonius, Vytautas Žirgulis, Alfonsas Žvilius
Sudarytoja
Danutė Zovienė
Kuratorius Algimantas Stanislovas Kliuauga
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Maketuotoja Ramunė Januševičiūtė
Stilistė
Eglė Bertašienė
Vertėjai
Aušra Čižikienė, Leonidas Donskis, Almantas Samalavičius, Laimutė Zabulienė


TURINYS

tema
5 Leonidas Donskis Fin de siecle: dvidešimtojo amžiaus kultūros teismas
8 Laima Laučkaitė Dvi amžių sandūros Vilniaus mene
11 Almantas Samalavičius Žlugusio avangardo palikimas
14 Pokalbis. Į XXI amžių be XX amžiaus dailės

parodos ir simpoziumai
22 Skaidra Trilupaitytė Apie pozityvų negatyvumą, arba "naujovės" šiemetinėse parodose
26 Rūta Pileckaitė "Išlaisvinti daiktai" - koncepcija ir siekiai
28 Jurgita Ludavičienė Įsisąmoninta daiktų laisvė
30 Dalia Marija Valančiūtė Laisvos mintys Talino trienalės proga
34 Vaida Ščiglienė Tarptautinių keramikos simpoziumų patirtis
39 Rūta Mikšionienė Medalių lobis Masčio ežero pakrantėje

personalijos
42 Laima Kanopkienė Petras Repšys: menas - tai žiaurus ginčas su savimi
46 Nijolė Adomonytė Dalia Kasčiūnaitė: tarp įvaizdžio ir savęs
50 Jonas Valatkevičius Šarūnas Sauka: sąmonės procesų komentarai
54 Raimonda Kogelytė-Simanaitienė Feliksas Jakubauskas: eksperimentuojantis klasikas
58 Algis Uždavinys Mykolas Šalkauskas: iliuzijų vartai
61 Raimundas Malašauskas Deimantas Narkevičius: kritinio menininko tipas

vienas pasaulis
66 Virginijus Kinčinaitis Periferija kaip centro funkcija, arba prarasto naujumo beieškant
70 Laima Kreivytė Skulptūra mieste. Tarp paminklo ir vitrinos
74 Lolita Jablonskienė Nuo daugybės prie individualybės. Lietuvių dailės sezonai užsienyje
79 Birutė Pankūnaitė Apie atvežamas parodas
82 Morta Ulpienė Tėvynėn sugrįžę turtai
84 Nauji monumentaliosios dailės kūriniai

plenerai, galerijos, kronika
86 Aldona Dapkutė Plenerų ir simpoziumų sklaida

galerijos
90

LDS "Arkos" galerija
LDS Taikomosios dailės galerija
LDS galerija "Kairė-Dešinė"
LDS Medalių galerija
"Lietuvos aidas"
"Akademija"
"Kauno langas"
"Vartai"
Gintaro galerija

kronika
99
Parodos

Lietuvos dailės muziejus
Vilniaus paveikslų galerija
Taikomosios dailės muziejus
Laikrodžių muziejus
Palangos gintaro muziejus
Suvalkijos dailės galerija
Žemaičių dailės muziejus

M.K.Čiurlionio dailės muziejus
Kauno paveikslų galerija
Mykolo Žilinsko dailės galerija
Vilniaus šiuolaikinio meno centras

Keramikos muziejus
A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
Rokiškio krašto muziejus
LDS "Arkos" galerija
LDS Medalių galerija
LDS Taikomosios dailės galerija
LDS galerija “Kairė - dešinė”
LDS Kauno galerija
LDS galerija “XX”
“Lietuvos aido” galerija
Galerija “Vartai”
Galerija “Akademija”
Stasio Juškaus galerija "Vilnius ir dailė"
Galerija "Rotunda"
Rusų meno galerija
Lenkų meno galerija "Znad Wilii"
M.K.Čiurlionio menų gimnazijos galerija "Mūza"
J.Stauskaitės dailės mokyklos galerija "Koridorius"
Galerija "Koridorius plius"
Galerija "Dailės kalba"
Galerija "Kauno langas"
"Eglės" galerija
Irenos Mikulčiūtės galerija
“FUJIFILM fotografijos” galerija
Panevėžio dailės galerija
Panevėžio fotografijos galerija
Šiaulių dailės galerija

Šiaulių "Laiptų" galerija
Druskininkų "Mažoji galerija"
Dusetų dailės galerija
Giedrės Bartelt galerija
Palangos galerija "Namelis"
LDS parodų salė
Lietuvos menininkų rūmai
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Kauno menininkų namai
Klaipėdos dailės parodų rūmai
Kėdainių dailės parodų salė
Telšių parodų salė

 

 

   
 


Parodos

Muziejai

Lietuvos dailės muziejus

Vilniaus paveikslų galerija
Nuolatinė ekspozicija "XVI-XIX a. Lietuvos dailė.
Iki 1998 07 13 - paroda "Baroko dailė Lietuvoje.
1997 12 18 - 1998 05 01 - paroda "Lietuvių dailė
1907-1914 m.", skirta Lietuvos dailės draugijos 90-mečiui.
Nuo 1998 08 01 - paroda "Lietuvos vienuolynų dailė".
Nuo 1998 11 17 - Povilo Puzino kūrybos paroda, skirta Latvijos nepriklausomybės dienai.

Radvilų rūmai
Nuolatinė ekspozicija "Užsienio šalių XVI-XX a. pradž. vaizduojamoji dailė".
1997 07 31 - 11 24 - Lietuvos kolekcininkų asociacijos paroda "Napoleonas Lietuvoje".
1998 04 01 - 06 23 - paroda "Klasikinė Rusijos grafika ir akvarelė".
1998 06 30 - 08 10 - Vaclovo Rataiskio-Rato grafikos paroda.

Taikomosios dailės muziejus
Nuo 1997 12 01 - veikia atnaujinta ir papildyta nuolatinė ekspozicija "XX a. Lietuvos taikomoji dailė". Veikia ilgalaikė paroda "Baroko taikomoji dailė Lietuvoje".
1997 09 19 - 10 19 - fotoparoda "Zalcburgo senamiesčio restauravimas".
1997 10 23 - 1998 01 16 - Valdemaro Manomaičio jubiliejinė paroda.
1997 11 21 - 1998 m. 01 06 - paroda "Sankt Galeno abatijos kultūra".
1998 01 29 - 02 20 - naujai įsigytų kūrinių paroda.
1998 02 24 - 03 15 - Estijos juvelyrinės dailės paroda, skirta Estijos Respublikos nepriklausomybės 80-mečiui.
1998 03 20 d. - 04 05 - Taivanio meno paroda "Tigro metai".
1998 04 08 - 05 10 - Salvinijos Giedrimienės jubiliejinė tekstilės paroda.
1998 05 15 - 06 20 - paroda "Lenkijos sidabras".
1998 06 01 - 10 20 - parkų keramikos paroda muziejaus terasoje.
1998 07 9 - 08 25 - retrospektyvinė Algirdo Lauciaus keramikos paroda.
1998 09 03 - 10 15- Baltijos jūros šalių skiautinių paroda.
1998 10 22 - 11 22 - Aldonos Ličkutės personalinė keramikos paroda.
1998 11 26 - 1999 01 - Sofijos Vasilenkaitės-Vainilaitienės jubiliejinė tekstilės paroda. Nacionalinė dailės galerija Nuolatinė ekspozicija "XIX a. - XX a. pradž. Lietuvių liaudies menas".
Nuolatinė ekspozicija "Vytauto Kašubos Lietuvai dovanoti kūriniai".
Iki 1997 10 21 - Astos Vasiliauskaitės, Juozo Genevičiaus, Jono Šimonio personalinės skulptūrų parodos.
1997 07 08 - 10 26 - Elenos Urbaitis paroda "Iliuminuoti konstruktai".
Nuo 1997 10 09 - veikia paroda "Drabužių ir interjero baltieji siuvinėjimai XIX a. - XX a. pirmoje pusėje".
1997 11 13 - 1998 05 05 - paroda "Jaunoji dailė". Moksleivių kūrybos bienalė, skirta Lietuvos mokyklos 600-mečiui.
1998 02 16 - 03 11 - Lietuvos filatelijos paroda.
1998 03 20 - 06 22 - V tarptautinio vaikų piešinių ir plakatų konkurso paroda "Gamtos pasaka'98. Kelionės".
Nuo 1998 05 18 - veikia Vytauto Kašubos Lietuvai dovanotų kūrinių paroda, papildyta naujai gautais darbais iš dailininko dirbtuvės.
Nuo 1998 07 12 - vekia Jurgio Šapkaus (JAV) kūrybos paroda. Klaipėdos paveikslų galerija Nuolatinė ekspozicija "Mažosios Lietuvos dailininkų išeivių kūrybinis palikimas, šiuolaikinė lietuvių tapyba ir skulptūra".
1997 10 10 - 11 11 - Danutės Žalnieriūtės grafikos ir Virginijos Babušytės skulptūros paroda "Iš Vieno suolo". Kuratorė - K.Jokubavičienė.
1997 11 12 - 11 18 - Klaipėdos Jaunimo centro dailės studijos "Varsa" vaikų kūrybos paroda, skirta studijos 50-mečiui. Rengė - vaikų dailės studija "Varsa".
1997 11 21 - 1998 01 07 - Algimanto Jusionio tapybos paroda "Kur mano namai". Kuratorė - K.Jokubavičienė.
1998 01 15 - 02 24 - Jono Kazimiero Vilčinskio (1806-1885) litografijų iš "Vilniaus albumo" paroda.
1998 02 26 - 04 25 - Miam Meras (Prancūzija) spalvotų litografijų paroda.

Laikrodžių muziejus
Nuolatinė ekspozicija "Saulės, vandens, smėlio, ugnies laikrodžiai. Įvairių epochų mechaniniai laikrodžiai, tikslūs XX a. laiko matavimo prietaisai".

Palangos gintaro muziejus
Nuolatinė ekspozicija "Gintaro susidarymo istorija. Gintaras archeologinėje medžiagoje, šiuolaikinių dailininkų dirbiniai iš gintaro". Jurgio Martinausko gintaro dirbiniai.

Suvalkijos dailės galerija
Nuo 1997 09 15 - veikia Magdalenos Stankūnienės batikos ir Napoleono Ordos (1807-1883) grafikos paroda.

Žemaičių dailės muziejus
1998 04 06 - 05 06 - paroda "Trys", skirta Klaipėdos dailės dienoms'98.
1998 05 06 - 06 10 - M.K.Čiurlionio muzikos rėmimo fondo paroda "Pavasario spalvos". 1998 06 14 - 08 23 - Adalberto Nedzelskio pastelių paroda.
1998 06 - 08 - Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto taikomosios dailės studentų kūrybos paroda.
1998 07 10 - 09 10 - Magdalemos Birutės Stankūnienės batikos ir grafikos paroda "Tolima žemė".
1998 08 07 - 09 15 - Vaidoto Žuko kūrybos paroda "Nuo egzistencializmo iki Krikščionybės".
1998 08 23 - 09 14 - vasaros kūrybinės stovyklos paroda "Septynių tvenkinių parkas".
1998 09 15 - 10 09 - G.Bukienės tapybos pastele paroda.
1998 09 15 - 10 15 - Aldonos ir Antano Minelgų Žemaičių dailės muziejui dovanotų kūrinių paroda.
1998 09 15 - 10 15 - K.Vilčinskio "Vilniaus albumas".

M.K.Čiurlionio dailės muziejus

Kauno paveikslų galerija
1997 10 03 - 10 26 - Vytauto Martišiaus medžio skulptūrų paroda.
1997 10 09 - 11 09 - Albinos Žiupsnytės atvirukų ir miniatiūrų paroda.
1997 10 31 - 12 31 - paroda "Kauno dailės institutui - 75". Studentų kūrinių paroda, skirta Kauno meno mokyklos jubiliejui.
1997 11 07 - 12 31 - jubiliejinė paroda "Kauno meno mokyklai - 75" iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio, Lietuvos dailės muziejaus, Lietuvos valstybinio žydų muziejaus rinkinių. 1997 12 ? - 1998 01 07 - Sigmar Polke (Vokietija) paroda "Neišaiškintos kilmės muzika".
1997 12 12 1998 01 07 - Arūno Vaitkūno tapybos ant popieriaus paroda.
1998 01 15 -02 18 - grupės Kauno dailininkų paroda "Mintis. Informacija. Civilizacija".
1998 01 15 - 02 18 - tapybos plenero "Grįžimas" paroda.
1998 02 13 - 03 15 - tradicinė grupės "Sfinksas" paroda, skirta Nepriklausomybės dienai paminėti.
1998 03 13 - 04 12 - Kęstučio Palioko (1933-1978) retrospektyvinė kūrybos paroda.
1998 03 27 - 04 26 - Rimto Kalpoko tapybos ir piešinių paroda iš muziejaus rinkinių. 1998 03 27 - 04 26 - metinė muziejaus naujai įgytų kūrinių paroda.
1998 04 17 - 05 10 - Tomo Mickonio tapybos paroda.
1998 05 01 - 05 31 - Adelės Velykienės paroda, skirta gimimo 70-mečiui paminėti.
1998 05 01 - 05 31 - Kauno krašto tautodailės paroda "Leiskime tradicijai išlikti".
1998 05 22 - 06 14 - pomirtinė Valerijos ir Broniaus Zalensų kūrybos paroda.
1998 06 04 - 08 20 - Aistės Ramūnaitės mažosios grafikos paroda.
1998 06 05 - 07 12 - paroda "Mokykla, dailininkas, muziejus".
1998 06 19 - 07 12 - Kauno aukštesniosios dailės mokyklos diplominių darbų paroda. 1998 07 02 - 08 23 - Nidos plenero tapybos darbų paroda.
1998 07 10 - 08 23 - Mindaugo Pauliuko, Ramūno Mazarimo tapybos paroda "Alternatyvus projektas".
1998 07 17 - 08 30 - tapybos paroda "Buračui - 100. Kaunas Buračo akimis".
1998 08 31 - 09 13 - Heinz Hermann Jurczeko (Diuseldorfas) tapybos paroda.
1998 07 - 07 31 - Rolf Nickel (Berlynas) skulptūros paroda "Matavimo prietaisas ir paslauga".
1998 08 28 - 10 04 - V tarptautinio tapytojų plenero, skirto A.Samuoliui atminti paroda.
1998 09 09 - 09 27 - Kęstučio Grigaliūno grafikos paroda "100 portretų".
1998 09 13 - 12 13 - keturių Kauno dailininkių tapybos paroda "Tas pats, pats tas".

Mykolo Žilinsko dailės galerija
1997 10 10 - 11 09 - tarptautinė tekstilės paroda.
1997 10 17 - 1998 01 04 - paroda "Šiuolaikinė vokiečių dailė: darbai ant popieriaus".
1997 11 14 - 1998 01 14 d.Vance Kirkland (1904-1981) tapybos paroda (JAV).
1998 01 16 -02 15 - Algimanto Aleksandravičiaus fotografijos paroda "Švytėjimas".
1998 01 16 - 02 15 - Felikso Jakubausko tekstilės paroda "Dedikacija jaunystės miestui".
1998 02 18 - 04 15 - Eduardo Wiiralto (1898-1954) grafikos paroda iš Tartu dailės muziejaus rinkinių.
1998 03 16 - 04 05 - Czaja Bratz (Vokietija) kūrybos paroda "Stix".
1998 04 09 - 04 26 - paroda "Tigro metai" (Taivanas).
1998 05 14 - 06 14 - Paul Rayan (Bidžioji britanija) piešinių paroda "Blow up", Sigrid Szetu (Norvegija) pastelės darbų paroda ir Goran Ohldieck (Norvegija) paroda "Šviesiam Dogu Bankovo atminimui".
1998 06 19 - 07 01 - Izraelio šiuolaikinio meno paroda "Atminties laukai".
1998 07 10 - 08 10 - paroda "Subjektyvi fotografija: vokiečių įnašas 1948-1963" (Vokietija).
1998 08 20 - 09 06 - Norvegijos šiuolaikinio meno paroda iš Bergeno "Hordalando dailininkai".
1998 09 01 - 10 11 - paroda "Kuršių nerija Nidos dailininkų paveiksluose iš Ostpreassische Landesmuseum rinkinių" (Liūneburgas).

Keramikos muziejus

A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus
1997 10 01 - 12 30 - O.Žilinskienės mezginių ir M.Žilinskaitės grafikos paroda "Senoviniai raštai mezginiuose ir grafikoje".
1998 02 24 - 03 25 - liaudies meistro A.Jakšto užgavėnių persirengėlių kostiumų paroda "Kas bočelio sumanyta".
1998 03 31 - 05 01 - respublikinė karikatūrų paroda "Velniava".
1998 05 05 - 06 10 - satyrinių piešinių paroda "Satyrikonas" (Lenkų institutas, Begnicos meno centras).
1998 06 16 - Danielio Dzyma Kozakiewiczio (Lenkija) paroda "Kelionė su demonu. Sugadintos fotografijos".

Rokiškio krašto muziejus
1997 12 17 - 1998 02 17 - jubiliejinė Vlado Žuklio skulptūrų ir Irenos Žuklytės-Bagdonienės tapybos darbų paroda.
1998 02 24 - 03 18 - Raimundo Gailiūno tapinių ir tašinių paroda.
1998 04 02 - 05 01- Virginijaus Valakio tapybos darbų paroda.
1998 05 01- 05 23 - Rokiškio dailininkų klubo "Roda" narių darbų paroda.
1998 05 23 - 06 22 - Gintauto Dainio ir Rimanto Pikūno fotografijų, Svajūno Ūdrio akmens juvelyrikos "3 kūrybos paroda".
1998 06 22 - 07 16 - Reginos Oraitės fotografijų paroda "Portretai ir aktai".
1998 07 16 - 08 26 - Kęstučio Ramono grafikos ir ekslibrisų paroda.
1998 08 02 d. - traptautinio tapytojų pelenero, kurį organizavo
Rokiškio krašto muziejus ir Angelo Frosio labdaros fondas, darbų paroda. Parodos atidaryme dalyvavo menotyrininkas iš Italijos Lucio Cabuti ir dailininkai Carlo Re, Susana Spezzani, Damiana Degaudonai.
1998 09 09 - 10 11 - Kaune gyvenančių, iš Rokiškio kilusių dailininkų, darbų paroda.
1998 10 15 - atidaryta J.Vienožinskio plenero, skirtas Rokiškio miesto 500 metų jubiliejui dalyvių paroda.

Meno centrai

Vilniaus šiuolaikinio meno centras
1997 10 16 -11 16 - studentų paroda, skirta Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedros 200 metų jubiliejui.
1997 10 17 - 11 17 - Algimanto Švėgždos paroda "Retrospektyvos".
1997 11 07-20 - Aidos Čeponytės ir Valdo Ozarinsko videoinstaliacija "Raudona".
1997 11 27 - 12 27 - Vladimiro Tarasovo garso instaliacija "Dvasių muzika".
199711 28 - 12 28 - paroda "Vaizdai, objektai, vietos". Prancūzijos dailė nuo 1978 metų.
1998 01 20 - 02 22 - Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje 5-oji metinė paroda "Sutemos".
1998 03 06 - 04 05 - Tony Cragg (Didžioji Britanija) skulptūrų paroda
1998 03 13 - 04 12 - paroda "Po tapybos" (kuratorė Lolita Jablonskienė).
1998 03 19 - 04 19 - Eugenijaus Antano Cukermano instaliacija "Skrajojantis olandas".
1998 04 17 - 05 24 - Šarūno Saukos retrospektyvinė tapybos paroda.
1998 04 24 - 05 17 - paroda "Laikas būti jaunam ir laikas pasenti' (kuratoriai - Rita Karklytė ir Mindaugas Šimkus; dalyvavo - Kęstutis Andrašiūnas, Aurelijus Andziulis, Šarūnas Arbačiauskas, Žilvinas Balkevičius, Arūnas Gudaitis, Karolis Jankus, Bernadeta Levulytė, Mindaugas Šimkus)
1998 05 10 - 07 05 - paroda "Išlaisvinti daiktai" (kuratoriai - Rūta Pileckaitė, Valdas Ozarinskas).
1998 05 27 - 06 28 - Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda.
1998 05 08 - 06 07 - Gedimino Akstino instaliacija "Virusas". Džiugo Katino, Gintaro Zinkevičiaus videoperformansas.
1998 05 11 - įvyko paskaita-performansas "Dada/Fluxus arba kaip suvystyti angelą". Dalyvavo - Charles Dreyfus, Michel Giroud (Prancūzija), Richard Piegza (Lenkija, Prancūzija).
1998 06 19 - 08 09 - Estijos šiuolaikinė dailės paroda "Padalintos teritorijos" (Marko Laimre, Martin Pedanik, Liin Siib).
1998 06 19 - 07 19 - Paroda "Tolerancijos vėliavos", skirta paminėti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 50-osioms metinėms. Šešios vėliavos, sukurtos Robert Rauchenberg (JAV), Souleymane Keita (Senegalas), Roberto Matta (Čilė), Dan You (Vietnamas), Rachid Koraichi (Alžyra), Friedensreich Hundertwasser (Austrija).
1998 07 06 - 09 06 - Francisco de Goya graviūrų paroda "Kritiškas žvilgsnis".
1998 08 21 - 09 21 - Hans Hammid Rassmusen, Knut Asdam (Norvegija). Instaliacijos.
1998 10 02 - 11 01 - 7-oji Baltijos šalių meno trienalė "Cool Places - Karštos vietos". Kuratorius - Kęstutis Kuizinas. Dalyvavo - Annika Tonts (Estija), Arvids Alksnis, Anita Zabilevska (Latvija), Evaldas Jansas, Dainius Liškevičius, Deimantas Narkevičius, Artūras Raila, Aida Čeponytė & Valdas Ozarinskas (Lietuva), Dominik Lejman (Lenkija), OLO (Suomija), Olafur Eliasson (Islandija), N55, Ingar Dragset & Michael Elmgreen (Danija), Miriam Backstrom, Frederik Wretman (Švedija), Borre Saethre (Norvegija).

Galerijos

LDS "Arkos" galerija
1997 09 24 - 10 15 - Vilniaus skulptorių paroda "Mažoji plastika'97".
1997 10 01 - 10 16 - Šarūno Šimulyno skulptūrų paroda.
1997 10 15 - 10 28 - Saliamono Teitelbaumo tapybos paroda.
1997 10 22 - 11 08 - Lietuvos baltarusių dailininkų darbų paroda.
1997 10 24 - 11 10 - Edvardo Jazgevičiaus grafikos paroda.
1997 10 24 - 11 10 - Raimondo Martinėno tapybos paroda.
1997 10 24 - 11 08 - Artūro Makštučio skulptūrų paroda.
1997 11 12 - 12 01 - Galinos Petrovos Džiaukštienės personalinė tapybos paroda.
1997 11 15 - 12 03 - Ugniaus Ratniko tapybos ir fotokompozicijų paroda.
1997 11 12 - 12 01 - Vilniaus tapytojų paroda.
1997 11 26 - 12 24 - Algirdo Petrulio, Klaudijaus Petrulio ir Jūratės Mykolaitytės darbų paroda "Laikrodžiai".
1997 11 14 - 11 25 - Jolantos Kvašytės keramikos ir V. Kvašio grafikos darbų paroda.
1997 12 04 - 12 24 - Danutės Jazgevičiūtės keramikos paroda.
1997 12 03 - 12 23 - "Kalėdinė paroda tau".
1997 12 15 - 12 29 -Ukrainos menininko Glebo Juchimeco tapybos darbų paroda "Tapybiškas džiazas".
1997 12 29 - 1998 01 19 - žmonių su fizine negalia darbų paroda "Pasaulis pro langą".
1998 01 07 - 01 30 - Danny Shamir (Izraelis) tapybos paroda.
1998 01 08 - 01 28 - šiuolaikinės suomių grafikos paroda.
1998 01 09 - 01 30 - fotografijų paroda "Moteris Lietuvos fotografijoje".
1998 02 04 - 02 22 - Martino Jankaus tapybos ir grafikos paroda.
1998 02 04 - 02 18 - Audriaus Janušonio juodosios keramikos paroda.
1998 02 13 - 02 28 - Jurijaus Baltrūno tapybos paroda "Baltijos jaunystė".
1998 02 25 -03 29 - Sankt Peterburgo vaškinių figūrų muziejaus paroda "Kūno katastrofos".
1998 03 04 - 03 23 - Viačeslavo Sokoleckio jubiliejinė akvarelės paroda.
1998 03 04 - 03 23 - Kazimiero Abromavičiaus jubiliejinė akvarelių ir piešinių paroda.
1998 03 04 - 03 23 - Švedų dailininkės Birgit Eriksson tapybos ir piešinių paroda.
1998 03 10 - 03 24 - fotografijų paroda "Potvynis" (Lenkija).
1998 03 25 - 04 12 - Aušros Čapskytės grafikos paroda "Pabėgę iš namų".
1998 03 26 - 04 12 - Aldonos Šaltenienės keramikos paroda "Puota".
1998 04 17 - 04 30 - paroda "Baldai, interjeras, dizainas'98" (UAB Vifom).
1998 05 03 - 05 30 - Andrzey Strumillo (Lenkija) tapybos ir piešinių paroda.
1998 05 13 - 06 03 - Rolanos Čečkauskaitės-Norkūnienės keramikos ir tapybos paroda. 1998 05 03 - 06 04 - Vilniaus dailės akademijos 1958 metų laidos absolventų darbų paroda.
1998 06 04 - 06 30 - Aleksandro Gerasimovo tapybos paroda.
1998 06 04 - 06 30 - Aldonos Ličkutės keramikos paroda.
1998 07 01 - 07 15 - Katja Lehtonen (Suomija), Jona Hautanen (Suomija), Ramunės Judnaitės (Lietuva) darbų paroda.
1998 06 23 - 07 07 - Arūno Vaitkūno ir jo studentų paroda "Interjerai, laiptinės. Vilnius".
1998 06 18 - 07 16 - Greg Skritic (JAV) tapybos ir piešinių paroda "Aytopsia".
1998 06 30 - 07 15 - Gintauto Šveikausko grafikos paroda "Ilgesiai".
1998 08 12 - 08 31 - Valentino Ajausko paroda "Ratas".
1998 08 12 - 08 31 - Algimanto Vitolio Trušio tapybos paroda "Regionalizmas. Žemė". 1998 09 02 - 09 21 - Rimto Tarabildos reljefinės grafikos, ofortų ir ekslibrisų paroda.
1998 09 02 - 09 21 - Arturo Savicko tapybos ir piešinių paroda.
1998 09 02 - 09 21 - grafikos paroda "Metalas - istorija" (Arūnas Gelūnas, Ramūnas Krupauskas, Rolandas Rimkūnas, Giedrė Verseckienė).
1998 09 23 - 10 12 III tarptautinė mažiosios grafikos bienalė.

LDS Medalių galerija
1997 10 02 - 10 19 - tarptautinė ekslibrisų bienalė.
1997 10 20 - 11 09- Juliaus Jokūbonio tapybos paroda.
1997 10 24 - 12 23 - XIII medalininkų stovyklos Telšiuose dalyvių kūrybos paroda.
1997 11 10 - 30 - Dariaus Vabolio tapybos paroda.
1997 11 01 - 11 30 - Petro Gintalo medalių paroda.
1997 12 05 - 12 27 - Šv.Jono gatvės menininkų kūrybos paroda.
1997 12 15 - 12 31 - paroda "Kalėdinis Vilnius". 1997 12 27 - 1998 02 15- V respublikinė medalių trienalė.
1997 12 27 - 1998 02 28 - Sauliaus Bertulio jubiliejinė paroda.
1998 02 16 - 28 - Lietuvos valstybės atkūrimo 80-ečio paroda (medaliai, heraldikos projektai).
1998 03 05 - 03 22 - Vilniaus menininkų klubo "Plekšnė" paroda.
1998 03 13 - 04 06 - Eriko Varno skulptūros ir medalių paroda.
1998 03 23 - 04 12- Viačeslavo Karmalitos kūrybos paroda.
1998 04 01 - 04 17 - skulptūrų ir medalių paroda "Velykinis Vilnius".
1998 04 07 - 04 12 - G?.Naruševičiūtės grafikos paroda.
1998 04 13 - 04 26 - paroda “Atsisveikinimas su “Mažąja Indija”.
1998 04 27 - 05 15 - Baltarusijos menininkų tapybos ir fotografijos paroda.
1998 05 05- 05 23 - Alfonso Ambraziūno jubiliejinė kūrybos paroda.
1998 05 19 - 05 31 - M?Šilinsko fotografijų paroda.
1998 05 26 - 06 25 - II bronzos liedinio simpoziumo paroda.
1998 06 02 - 06 21- Augio Kepežinsko piešinių paroda.
1998 06 23 - 07 05 - Šv.Jono gatvės menininkų kūrinių paroda.
1998 06 23 - 07 12 - Tamaros Janovos skulptūrų paroda.
1998 07 07 - 07 19 - Edmundo Frėjaus skulptūrų paroda.
1998 07 21 -08 13 - Dios Mažeikytės grafikos paroda.
1998 07 22 - 08 16 - Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės piešinių paroda.
1998 08 18 - 099 05- Sofijos Jurkynienės odos kūrinių paroda.
1998 08 15 - 08 30 - trijų tarptautinių juodosios keramikos simpoziumų apžvalginė paroda.
1998 09 03 - 09 13 - tarptautinė mažosios grafikos paroda-konkursas “Aplinkosauga ir geležinkelis”.
1998 09 15 - 09 30 - Gražinos Didelytės grafikos paroda.
1998 09 21 - 10 18 - XIV medalininkų stovyklos Telšiuose dalyvių kūrybos paroda.

LDS Taikomosios dailės galerija
1997 10 02 - 10 15 - Jolantos Kazarinaitės jubiliejinė keramikos paroda.
1997 10 17 - 10 30 -S.Jančiuko jubiliejinė odos dirbinių paroda.
1997 11 05- 11 19 - metalo palstokos paroda “ERKI’97”.
1997 11 25 - 12 08 - Zinaidos Vogėlienės gobelenų paroda “Čia ir ten”.
1997 11 10 - 11 21 - Z.N.Družinskaitės paroda “Skiautiniai”.
1997 11 26 - 12 31- Kalėdinė keramikos paroda “Šventė”.
1998 01 22 - 02 07 - Jokūbo Zovės paroda “Šriftiniai etiudai”.
1998 02 10 - 02 20 - paroda “SOS visos Lietuvos vaikai. Lėlių paradas”.
1998 02 16 - 03 30 - Lietuvių šiuolaikinės dailės paroda (grafika, medžio skulptūra, gintaras) eksponuota Karakase ir skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai.
1998 03 16 - 03 30 - G.Burbaitės “Paroda-debiutas” (tapyba).
1998 04 01 - 04 12 - tradicinė karikatūrų paroda.
1998 04 16 - 05 15 - B.Lapinskienės-Orlingytės, V.Giliaus, V.Gylikio tekstilės, tapybos, medžio skulptūros pavasarinė paroda
1998 05 20 - 06 01 -Adasos Skliutauskaitės, Eglės Kvintienės, Jolantos Kvašytės, K.Ancutaitės paroda “Pieva-A”, skirta vaikų gynimo dienai.
1998 06 18 - 06 30 - keramikos paroda “Pašnekesiai” (Nora Blaževičiūtė, A.Janušonis, R.Sederavičius, S.Dirsė).
1998 07 03 - 07 14 - tekstilės ir keramikos paroda “Gyvename drauge”.
1998 07 17 - 07 28 - stiklo kūrinių paroda “Ugnies menas”.
1998 07 29 - 08 15 - IX tarptautinio kaulinio porceliano simpoziumo “Idėja” dalyvių darbų paroda.
1998 09 08 - 09 19 - Keramikos meno centro simpoziumo “Figūra” dalyvių darbų paroda.
1998 09 21 - 10 04 - keramikos meno seminaro “XXI amžiaus keramika tradicinio degimo būdu” dalyvių darbų paroda.
1998 09 23 - 10 04 - Marios Wollenberg-Kluza tapybos paroda (pristato Lenkų institutas Vilniuje).
1998 10 05 - Estijos lietuvių dailininkų kūrinių paroda.

LDS galerija “Kairė - dešinė”
1998 01 13 - 02 10 - Birutės Zokaitytės knygų iliustracijų, Kęstučio Savicko fotografijų paroda.
1998 02 13 - 02 27 - Egono Šyl, Gustavo Klimto piešinių faksimilių paroda.
1998 02 03- 02 17 - Margitos ir Helmuto Strohmaierių ? kūrybos paroda
1998 03 24 - 04 11- I tarptautinio Preilos popieriaus plenero paroda.
1998 04 15 - 04 25 - Sauliaus Kruopio paroda “Magiški objektai”.
?1998 04 28 - 05 09 - Evos Labutytės grafikos paroda.
1998 04 28 - 05 09 - Aistės Kisarauskaitės ir Leilos Kasputienės paroda “Apie kūną, kraują ir iliuzijas”, Stasio Aukštuolio darbai iš popieriaus
1998 05 11 - 06 23 - Egmonto Bžesko, Astos Rakauskaitės grafikos paroda.
1998 05 26 - 06 13 - Vytauto Jakšto paroda “Prisiminimai”.
1998 06 16 -07 03 - Monikos Kibartaitės-Jutelienės piešinių ir tapybos paroda.
1998 07 06 - 07 25 - Irenos Daukšaitės-Guobienės knygų iliustracijų paroda
Mariaus Abramavičiaus tapybos, Sigutės Abramavičiūtės piešinių ant šilko paroda.
1998 07 27 - 08 08 - Laiškas. Rūta Jasutienė. Užupio pašonėje.
1998 08 11 - 09 28 - šiuolaikinės Argentinos grafikos paroda.
1998 09 01 - 09 19 - Arvydo Pakalkos tapybos ir asambliažų paroda, Redo Diržio portretų paroda.
1998 09 23 - 10 07 Vilniaus mažosios grafikos bienalių laureatai ir Švedijos grafika (Visby grupė).
1998 10 11 -11 03 - Joanos Danutės Plikionytės ir Dalios Mažeikytės grafikos paroda.
1998 10 06 - 10 17 - Eglės Kuckaitės piešinių paroda.
1998 10 22 - 11 07 - Rolandos Čečkauskaitės-Norkūnienės keramikos ir Vegos Vaičiūnaitės grafikos paroda.
1998 11 07 - 11 20 - Gedimino Piekuro piešinių paroda, Raimonados Bateikaitės paroda “Lietuviai Mauricijuje”.
1998 11 24 - 12 13 - jaunųjų fotografų darbų paroda.
1998 12 15 - paroda “Nuotykis”.

LDS Kauno galerija
1997 12 05 - 12 19 - Ramutės Juršienės, Rūtos Vilmos Milušauskienės porceliano darbų paroda “Nuotaika”.
1997 12 20 d. - 1998 01 11 - Kauno dailininkų “Miniatiūrų paroda”.
1998 01 21 - 02 04 - šiuolaikinio meno iš Prancūzijos paroda “Iris-Food”.
1998 02 12 - 02 26 - Simono Gutausko personalinė tapybos paroda “Baltas natiurmortas”.
1998 03 04- 03 17 Jūračio Zalenso personalinė tapybos paroda.
1998 03 18 - 03 31 - paroda “Kaunas-Pustelnikai” (Lenkija). M.K.Čiurlionio keliais.
1998 04 03 - 04 29- Sankt Peterburgo vaškinių figūrų muziejaus paroda.
1998 04 30 - 05 14 - Antano Rimanto Šakalio grafikos ir meninių vokų jubiliejinė paroda.
19698 05 08 - 06 21- Kauno dailininkų labdaros paroda.
1998 05 15 - 05 28 - tarptautinė dailininkų žvejų paroda “Kitam gale’98”.
1998 05 23 - 06 05 - Solomono Teitelbaumo tapybos ir Juozo Valiušaičio meninės fotografijos paroda “Medžio pieta”.
1998 05 29 - 06 11 - Gintaro Pankevičiaus personalinė paroda “Mano rojus”.
1998 06 05 - 06 19 - Aušrelės Mačiulienės, Ramutės Toliušytės, Relitos Mažuolytės paroda “Spalva ir forma odoje”.
1998 06 12 - 06 25 - paroda “Po dvidešimties metų”.
1998 06 26 - 07 10 - II Kauno dailininkų paroda “Vanduo ir spalva”.
1998 07 15 - 07 29 - Reginos Rinkevičienės gintaro ir metalo plastikos jubiliejinė paroda, Evelinos Rinkevičienės grafikos paroda.
1998 07 15 - 07 29 - Druskininkų “Mažoji galerija” pristato “Grupė 3X”.
1998 07 30 - 08 10 - keturių tarptautinių tapytojų plenerų, skirtų Antanui Samuoliui atminti, dalyvių darbų paroda.
1998 08 11 - 08 25 - Kauno skulptorių aliuminio simpoziumo paroda.
1998 09 05- 09 17 - Valerijos Ostrauskienės jubiliejinė paroda, skirta dailininkės 70-mečiui ir mirimo metinėms paminėti.
1998 09 18 - 10 02 - Gintaro Gesevičiaus tapybos paroda.

LDS galerija “XX”
Iki 1997 10 25 - 11 05 - Milo Marso (Didcioji Britanija) keramikos paroda.
1997 11 06 - 11 24 - Rasos ir Eimio Prišmontų grafikos ir akvarelės paroda.
1997 11 25 - 12 13 - Vieros Olšauskienės tekstilės paroda.
1997 12 14 - 1998 01 05 - Kalėdinė Panevėžio dailininkų darbų paroda.
1998 01 06 - 01 26 - Arvydo Vaisiūno tapybos paroda.
1998 01 27 - 02 11 - Artūro Stančiko grafikos paroda.
1998 02 12 - 03 11 - Gracvydo Kardoko tapybos paroda.
1998 03 12 - 03 23 - Andriaus Kviliūno videoskulptūra “Klausykis”.
1998 03 24 - 04 13 - “Iris Food” (Prancūzija) knygos meno paroda.
1998 04 14 - 04 27 - Valmanto Gutausko ir Arūno Daugėlos meninio stiklo
aroda
1998 04 28 - 05 18 - dailininkų grupės iš Panevėžio aktų paroda.
1998 05 19 - 06 08 - Emilijos ir Ričardo Taločkų kūrybos darbų paroda.
1998 06 09 - 06 19 - vaikų kūrybos konkurso “Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą” piešinių paroda.
1998 06 20 - 06 29 - Panevėžio tapytojų grupės paroda “Studija su molbertu”.
1998 06 30 - 07 25 - Panevėžio menininkų vasaros darbų paroda.
1998 07 26 -08 01 - X tarptautinio keramikų simpoziumo dalyvių atvežtinių ir studijinių darbų paroda.
1998 08 11 - 09 07 - Stasio Kavaliausko tapybos paroda.
1998 09 08 - 09 28 - Medos Dilinskienės ir Kornelijaus Užuoto tapybos paroda.
1998 09 29 - 10 12 - Panevėžio rajono dailės pedagogų kūrybos paroda.
1998 10 13 - 11 02 - Arvydo Baltrūno tapybos paroda.

“Lietuvos aido” galerija
1997 09 30 - 10 15- Birutės Stulgaitės mažoji plastika (ekspozicijos aitorė B.Stulgaitė).
1997 10 17 - 11 01 - Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės, Algimanto Patamsio keramikos, Marijaus Balčiaus tapybos paroda.
1997 11 04 - 11 20 - Klaudijaus Petrulio tapybos paroda (anotacijos autorė - D.Zovienė).
1997 11 05 - Saint John Perse knygos “Anabasis” pristatymas. Dailininkas - V.Kisarauskas.
1997 11 21 - 12 27 - Raimundo Sližio tapybos paroda (kuratorius M.Šukliauskas, anotacijos autorė - D.Zovienė).
1997 12 09 - 12 30 - Emilijos Liobytės-Vilutienės piešinių ir skulptūrų, Jono Vilučio tapybos paroda.
1997 12 15 - Ričardo Gavelio knygos “Prarastų godų kvartetas” pristatymas.
1997 12 30 - 1998 0112 - Editos Suchockytės, Indrės Vaičekauskaitės grafikos paroda.
1998 01 13 - 01 28 - Algirdo Steponavičiaus tapybos paroda (kuratorius - K.Petrulis).
1998 01 27 - 02 15 - akcija “Duok rankU Tibeto laisvei”.
1998 02 27 - Andriaus Poručio poezijos rinkinio “Lietuvos istorija poezijoje” pristatymas.
1998 01 30 - 02 18 - grafikos paroda iš Grenlandijos (rengė Šiaurės kraštų informacijos biuras).
1998 02 20 - 03 04 - tarptautinio lenkų ir lietuvių granito skulptūrų plenero dalyvių darbų paroda (kuratorius - V.Urbanavičius).
1998 03 06 - 03 22 - Arūno Baltėno fotografijų paroda “Prieglobsčiai”.
1998 03 24 - 04 05 - Linos Gudjurgytės-Masliukienės tapybos ir Žygimanto Vilko grafikos paroda.
1998 04 04 - 04 24 - Saulės Kisarauskienės tapybos ir monotipijos (anotacijos autorė - A.Dapkutė).
1998 04 15 - Juozo Matonis ir Vytauto Damaševičius filmo “Menininkų portretai” pristatymas (LNK produkcija).
1998 04 16 - Alfonso Andriuškevičiaus poezijos rinkinio “66 eilėraščiai” pristatymas.
1998 04 28 - 05 07 - Eimanto Liudavičiaus piešinių, Gintauto Vaičio tapybos paroda, Eglės Paulinos Pukytės instaliacija.
1998 05 09 - 05 18 - paroda “Lietuva Europoje”, skirta Europos dienai (dalyvavo -Vladas Urbanavičius, Eugenijus Antanas Cukermanas, Kazė Zimblytė, Gintautas Trimakas, Svajonė ir Paulius Stanikai (kuratorė - B.Patašienė).
1998 05 14 - 05 20 - Vyganto Paukštės tapybos ir piešinių, Sauliaus Paukščio fotografijų paroda (anotacijos autorius - V.Liutkus).
1998 05 22 - 06 10 - Svajonės ir Pauliaus Stanikų skulptūros, tapybos ir fotografijų paroda.
1998 06 02 - 06 17 - Henriko Natalevičiaus tapybos paroda “Piešiantis ant vandens” (kuratorius - M.Šukliauskas, anotacijos autorius - V.Liutkus).
1998 06 18 - 07 05 - paroda “Viskas kas žmogiška ir būtina” (kuratorė - S.Trilupaitytė).
1998 07 07 - 07 25 - paroda “Pasaulio menininkai už Tibetą” (kuratorė - B.Patašienė).

Galerija “Vartai”
1997 09 30 - 10 18 - Aistės Ramūnaitės grafikos, Edmundo Kokanausko tapybos ir grafika, Birutės Stančikaitės grafikos, Dalios Kasčiūnaitės tapybos parodos.
1997 10 21 - 11 08 - Felikso Jakubausko tekstilės, Irmos Balakauskaitės tapybos ir grafikos, Lino Cicėno tapybos parodos.
1997 11 11- 11 29 - Frančeskos Kirkės (Latvija) tapybos, Laisvydės Šalčiūtės piešinių, prancūzų grafikos, Marijos Cvirkienės tapybos parodos.
1997 12 02 - 1998 01 13 Juhan Palmu (Suomija) tapybos paroda, tradicinė Kalėdinių miniatiūrų paroda.
1998 01 13 - 02 07 - Dalios Matulaitės piešinių, Vlado Oržekauskao grafikos, Jūratės Stauskaitės parodos
1998 02 10 - 03 07 - paroda “Vartams-8.Veidrodžiai”.
1998 03 10 - 04 05 - Arūno Žilio, Vytenio Lingios, Jovitos Karoblytės parodos.
1998 04 07 - 04 25 - Audriaus Gražcio, Raimundo Sližcio, Vaidoto Žbuko, Egidijaus Rudinsko parodos.
1998 04 28 - 05 16 - Algio Skačkausko, Aliaus Berdenkovo, Vytauto Pakalnio, Egidijaus Rudinsko parodos.
1998 05 19 - 06 06 - Vilmanto Marcinkevičiaus, H.Kusgeno parodos.
1998 06 09 - 06 27 - pomirtinė Audriaus Puipos kūrybos paroda.
1998 06 30 - 0718 - paroda “Erotika”.
1998 07 21 - 08 15 - Kosto Žardalevičiaus, Agnėa Šemberaiitės, šiuolaikinės čekų juvelyrikos, Sigito Mickevičiaus, J.Norkutės parodos.
1998 08 18 - 09 12 - paroda “Ponios” iš ciklo “Užcmiršti paveikslai”, Arūno Rutkaus paroda.
1998 09 15 - 10 03 - Paul Uwe Dreyer (Vokietija) tapybos paroda.

Galerija “Akademija”
1997 09 29 - 10 11 - Arūno Baltėno fotografijų paroda “Finde siecle”.
1997 09 29 - 10 11 - Gedimino Žilinsko fotografijų paroda.
1997 10 13 - 10 18 - Rasos Janulevičiūtės pastelių paroda.
1997 10 13 - 10 18 - Antano Jokūbaičio grafikos paroda.
1997 10 21 - 11 08 - Studentų meno dienos.
1997 11 10 - 11 22 - Eglės Smalstytės grafikos paroda.
1997 11 10 - 11 22 - Anastazijos Šimulytės-Šapogienės grafikos ir tapybos paroda.
1997 11 25 - 12 06 - Erico Vazzolerio (Prancūzija) fotografijos paroda.
1997 12 08 - 12 20 - Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda.
1997 12 08 - 12 20 - Suomių tekstilės paroda.
1997 12 22 - 1998 03 01 - Dovilės Norkutės tapybos paroda.
1997 12 22 - 1998 03 01 - Artūro Štraudės tapybos paroda.
1998 02 08 - 02 17 - knygų paroda, skirta M.Mažvydo Katekizmo 450-osioms metinėms.
1998 02 08 - 02 17 - Gintaro Stulpino objektų paroda.
1998 01 19-01 31 d.Mindaugo Navako ir Larso Wellejaus (Danija) fotoinstaliacijų ir videoprojekcijų paroda “It takes ten minutes - be in time”.
1998 02 02 - 02 07 - Studentų piešinių paroda (kuratorė Jolanta Dambrauskaitė).
1998 02 09 - 02 14 - paroda “VDA leidyklai - penkeri”.
1998 02 09 - 02 14 - Eglė Gelažiūtės grafikos paroda.
1998 02 17 - 02 28 - VDA dėstytojų - Nacionalinės premijos laureatų - Valentino Antanavičiaus, Algirdo Dovydėno, Gedimino Karaliaus, Antano Kmieliausko, Vytauto Šerio, Ričardo Vaitekūno kūrinių paroda, skirta Lietuvos Respublikos 80-mečiui ir galerijos 5-mečiui.
1998 03 02 - 03 14 - Valmanto Gutausko stiklo paroda.
1998 03 02 - 03 14 - Arūno Daugėlos stiklo paroda.
1998 03 16 -04 28 - Aldonos Keturakienės keramikos paroda.
1998 03 16 -04 28 - Leopoldo Andrijausko tapybos paroda (kuratorė Vaida Ščiglienė).
1998 03 30 - 04 09 - Arvydo Ališankos skulptūrų, Ryčio Jakimavičiaus porceliano ir piešinių, Broniaus Gražio tapybos paroda.
1998 04 10 - 04 18 - Vytauto Vasiliūno tapybos paroda.
1998 04 10 - 04 18 - Kćstučio Vasiliūno grafikos paroda.
1998 04 20 - 05 2 - Vlado Vildžiūno skulptūros “Prisikėlimas” modelių paroda.
1998 05 04 - 05 16 - Rimvydo Kepežinsko grafikos paroda.
1998 05 04 - 05 16 - VDA Tekstilės katedros bakalaurų diplominių darbų paroda.
1998 05 04 - 05 16 - VDA Grafikos katedros magistrų diplominių darbų paroda.
1998 05 18 - 06 30 - Petro Mazūro skulptūrų paroda.
1998 06 01 - 06 13 - Rimos Mačiulytės grafikos paroda.
1998 06 15 - 06 20 - Martyno Meškausko grafikos paroda.
1998 06 15 - 06 20 - Marijos Veronikos Parselis (Argentina) skaitmeninių paveikslų paroda “Vizoplūdis”.
1998 06 15 - 06 20 - Martyno Lukšo tapybos paroda.
1998 06 22 - 07 02 - prof. Eduardo Budreikos kūrybos paroda.
1998 07 03 - 07 23 - paroda “VDA svečiai: Heinz-Hermann Jurczek” (kuratorė -R.Jurėnaitė).
1998 09 01 - 09 19 - tarptautinio simpoizumo “Veltinis’98” dalyvių darbų paroda (kuratorė VDA dėstytoja Eglė Bigdanienė).
1998 09 07- 09 19 - Tigrano Juchaniano (Armėnija) tapybos paroda.
Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių paroda.
1998 09 21 - 10 03 - Ramūno Almino instaliacija.
1998 10 05 - 10 17 - Čekijos fotografijos paroda “Prahos pasikeitimai”.
1998 10 19 - 10 31 - Ramunės Gutauskaitės tekstilės paroda.
1998 10 19 - 10 31 - Laimučio Šiurnos (Latvija) tapybos ir grafikos paroda.
1998 11 02 - 11 07 - Artūro Moisejenkos fotografijų paroda.
1998 11 02 - 11 07 - Jolantos Dambrauskaitės piešinių paroda.
1998 11 09 - 11 14 - Studentų meno dienos.
1998 11 16 - 11 28 - V.Janulionio, J.Kaubrio stiklo darbų paroda.
1998 11 30 - 12 12 - Remigijaus Zolubo fotografijų paroda.

Stasio Juškaus galerija “Vilnius ir Dailė”
1997 10 08 - 11 04 - Romualdo Radzevičiaus tapybos paroda.
1997 11 05 - 12 08 - Eugenijaus Raugo tapybos paroda.
1997 12 09 - 1998 01 06 - Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda.
1998 01 06 - 02 06 - Jolantos Teišerskytės-Staškienės tapybos paroda.
1998 02 10 - 03 10 - Jono Mackonio tapybos paroda.
1998 03 11- 04 07 - Arvydo Kašausko tapybos paroda.
1998 04 08 - 05 ?- Kosto Katkaus akvarelių paroda.
1998 06 -Gracinos Vitartaitės tapybos paroda.
1998 07 - Jono Daniliausko tapybos paroda.
1998 08 - Viktorijos Kubeckienės tapybos paroda.
1998 09 - Vlado Vaitekūno tapybos paroda.
1998 10 - Elenos Zavadskienės tapybos paroda.

Galerija “Rotunda”
1998 07 10 - 07 25 - Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafikos paroda.
1998 07 28 - 08 13 - Danutės Gražienės grafikos paroda.
1998 08 14 -09 03 - Lidos Dobrovolskytės-Dubauskienės grafikos paroda.
1998 09 04 - 09 25 - Elenos Nonos Zavadskienės grafikos paroda.
1998 09 25 - 10 16 - Nijolės Šaltenytės grafikos paroda “Vėl pasaka”.

Rusų meno galerija
1997 10 03 - 10 25 - Vilniaus A.Puškino gimnazijos moksleivių 1938-1939 m. piešinių paroda iš Vlado Drėmos (1910-1995) archyvo.
1997 11 14 - 11 30 - Viačeslavo Sokoleckio personalinė akvarelių paroda “Gėlių portretai”.
1997 12 04 - 12 20 - Marinos Fenchel tapybos ir Ninos Kazimovos grafikos paroda “Peterburgo iliuzijos” iš Sankt Peterburgo galerijos “Art-Petergof”.
1997 12 20 - 1998 01 07 - Jekaterinos Romanovos karnavalinių kaukių paroda “Lėlių teatras”.
1998 01 14 - 01 30 - laikraščio “Echo Litvy” fotokorespondento Viktoro Žarnosekowo fotoparoda “Jo Šventenybės visos Rusijos ir Maskvos Patriarcho Aleksijaus II apsilankymas Lietuvoje 1997 m. liepos 25-27 d.”.
1998 02 05 - 02 26 - Valerijano Dombrovckijo personalinė tapybos paroda “Kitų pasaulių šviesa”.
1998 03 02 - 03 16 - Georgio Malkovskio fotoparoda, skirta Bulgarijos išsilaisvinimo nuo Turkijos 120-mečiui, “Atidengimas”.
1998 03 26 - 04 15- Paroda “Marrovskij kot”, skirta Rusų meno galerijos 6-osioms metinėms.

Lenkų meno galerija “Znad Wilii”
1997 10 01 - 10 15 - fotografo Kšištofo Grabowskio paroda (Suvalkai, Lenkija).
1997 10 07 - 11 01 - Astridos Balinskos paroda “Rankos ir Žemė” (Madridas, Ispanija).
1997 11 01 - 11 15 - Kazio Kęstučio Šimo fotografijos paroda “Bernardinų kapinės”.
1997 11 14 - 11 28 -Stanislovo Dutkevičiaus paroda “Žmogus vienaskaitoje” ir grupės “Cantores Martinenses Senza Battuta” koncertas (Varšuva, Lenkija).
1997 11 28 - 12 28 - Onos Krepštul kūrybos paroda.
1997 12 28 - grupės iš Ukrainos “Svitlica” Kalėdinis koncertas.
1997 12 29 - 1998 01 11 - Kazio Kęstučio Šimo fotografijų paroda “Karnavalas”.
1998 01 12 - 02 10 - Jano Jankovskio fotografijų paroda “Vilniaus sienų mozaika”.
1998 02 10 - lietuvių kultūros veikėjų susitikimas su Lietuvos mėgėjų klubo nariais iš Vroclavo (Lenkija).
1998 02 18 - 02 19 - projektų, iliustruojančių Vilniaus architektūros būseną, ekspozicija.
1998 04 01 - 05 01 - paroda iš Glogovo muziejaus “Lenkų šiuolaikinis menas” (Glogovas, Lenkija).
1998 05 13- 05 16 - poetų ir dailininkų, dalyvavusių plenere “Mes iš Jo visi”, susitikimas “Gegužė prie Neries”.
1998 05 25 - 06 24 - plenero “Mes iš Jo visi” paroda, skirta A.Mickevičiaus 200 gimimo metinėms.
1998 06 24 - 07 20 - Vidmanto Vaitkevičiaus akvarelių paroda (Leicigas, Vokietija).
1998 07 20 - 08 03 - Eduardo Urbonavičiaus ir Saulės Urbonavičiūtės akvarelių paroda.
1998 08 03 - 08 17 - Jano Volkovskio paroda “Scriptorium Benedictine Art” (Prancūzija).
1998 08 17 09 01 - Igorio ir Elenos Barchatkovų tapybos paroda (Minskas, Baltarusija).
1998 09 01- 09 14 - Livijos akvarelių paroda.
1998 09 14 - 09 15 - A.Mickevičiaus paminklų fotografijų paroda (Vroclavas, Lenkija).
1998 09 15- 09 30 - Andželos Malyševos, Ernesto Peškovo grafikos paroda (Minskas, Baltarusija).
1998 09 30 - 12 01 - Ričardo Filistovičiaus tapybos paroda “Vilniaus niuansai”.
1998 12 30 - paroda, skirta A.Mickevičiaus 200-ąsias metines paminėti.

Galerija “Mūza” (M.K.Čiurlionio menų gimnazija)
1997 09 23 - 10 11 - gimnazijos 6 ir 7 klasių moksleivių vasaros praktikos darbų paroda.
1997 10 14 - 11 10 - gimnazijos 11 klasės moksleivių dizaino darbų paroda.
1997 11 11 - 12 02 - gimnazijos 8 klasės moksleivių vasaros praktikos darbų paroda.
1997 11 11 - 12 02 - gimnazijos 12 klasės klasės moksleivės Ievos Paukštytės skulptūros darbų paroda.
1997 12 03 - 1998 01 13 - gimnazijos 11 klasės mokelsivių Editos Babravičiūtės, Lauryno Dalgėdos, Mindaugo Lukošaičio skulptūros darbų paroda.
199712 03 - 1998 01 13 - gimnazijos moksleivių Kalėdinių darbų paroda.
1998 01 14 - 02 03 - gimnazijos dailės skyriaus mokytojų darbų paroda.
1998 02 04 - 02 24 - gimnazijos 12 klasės moksleivių Mindaugo Juodagalvio, iedriaus Paulausko, Nerijaus Kisieliaus darbų paroda.
1998 02 25 - 03 17 - gimnazijos mokytojos Giedrės Gučaitės piešinių ir knygų liustracijų paroda.
1998 03 04 - 03 17 - gimnazijos dailės studijos “Mūza” moksleivių darbų paroda.
1998 03 18 - 04 07 - gimnazijos 12 klasės moksleivio Žilvino Landzbergio darbų paroda.
1998 04 08 - 05 05 - gimnazijos 12 klasės moksleivių grafikos darbų paroda.
1998 05 06 - 05 26 - gimnazijos mokytojo Kęstučio Ramono grafikos ir dizaino darbų paroda.
1998 10 10 - 10 30 - gimnazijos 12 klasės moksleivių Editos Babravičiūtės, Lauryno Dalgėdos, Mindaugo Lukošaičio darbų paroda.

J.Stauskaitės dailės mokyklos galerija “Koridorius”
1997 09 - vaikų piešinių paroda iš mokyklos fondų.
199710 - 11 - Lietuvos čigonų vaikų piešinių paroda.
1997 12 - 1998 01 - Kalėdinė moksleivių darbų paroda.
1998 02 - Jaunimo grupės natiurmortų paroda.
1998 m. 02 -03 - mokyklos senjorų Laimos Juodviršienės ir Sofijos Melnikovos kūryba.
1998 03 - 04 - respublikinis vaikų piešinių konkursas “Kaip aš įsivaizduoju Japoniją”.

Galerija “Koridorius plius”
1997 09 - J.Stauskaitės mokyklos dėstytojų paroda “Vizitinė kortelė”.
199710 - “Lietuvos ryto” žurnalistės Irmos Laužikaitės fotoreportažas iš mokinių kelionės po Kaliningrado sritį.
1998 03 -04 - Rasos Kriščiūnaitės ir Audriaus Gražio projektas “Dangoraiciai”.
1998 02 - 03 - paroda “Menas faksu”, skirta mokyklos septynerių metų jubiliejui.

Galerija “Dailės kalba” (prie Lietuvos nacionalinio muziejaus)
199712 20 - 1998 02 01 - vaikų, paauglių ir jaunimo “Kalėdinė paroda”.
1998 02 18 - 03 18 - paroda “Prisiminimai”. Dalyvavo - Vilniaus dailės akademijos magistrantai Aušra Jasiukevičiūtė, Daumantas Kučas, Asta Kalvinskaitė, Algis Kuzma, Aušrinė Pivoraitė.
1998 03 20 - 04 10 - paauglių ir jaunimo paroda “Medis”.
1998 04 15 - 05 10 - vaikų “Velykinė paroda”.
1998 09 02 - 10 15 - jaunimo paroda “Vasara”.

Galerija “Kauno Langas” Vilniaus 22 (Architektų namai)
1997 12 01 d. - 1998 01 20 - Kalėdinė vaizduojamosios dailės paroda (Laima Drazdauskaitė, Mykolas Šalkauskas, Aušra Andziulytė, Vidmantas Jusionis, Audronė Petrašiūnaitė, Leonas Strioga ir kt.).
1997 12 10 d. - 1998 01 20 - Kalėdinė papuošalų paroda.
1998 01 20 d. - 02 05 - Vytauto Povilaičio tapybos paroda.
1998 02 06 - 02 19 - pirmoji personalinė Mykolo Šalkausko tapybos paroda.
1998 02 14 - 02 28 - tapybos, skulptūros, grafikos ir juvelyrikos paroda, skirta Valentino dienai “Viskas apie meilę”.
1998 03 17 - 04 30 - Arūno Daujoto tapybos paroda.
1998 03 24 - 04 14 - Gedimino Vitkaus ir L?Brinkman juvelyrikos paroda. 1998 03 31 - 04 14 - V?Eigirdo tapybos paroda “Natiurmortas”.
1998 03 31 - 04 21 - Algio Skačkausko tapybos paroda.
1998 04 08 - 04 30 - Vyginto Tvarijonavičiaus paroda “Concept terra”.
1998 05 01 - 05 15 - mažosios tekstilės kūrinių paroda, skirta Motinos dienai paminėti.
1998 05 02 - 06 30 - šiuolaikinių lietuvių dailininkų kūrinių paroda, Lietuvos ambasadoje Maskvoje.
1998 06 02 - 06 15 - Augustino ir Raimondo tapybos ir piešinių paroda.
1998 06 03 - 06 29 - Aušros Andziulytės tapybos ir Vytauto Žaltausko skulptūros paroda.
1998 07 21 - 08 11 - Leono Striogos skulptūros ir Egidijaus Rudinsko grafikos darbų paroda.
1998 08 13 - 08 27- Lino Cicėno tapybos paroda.
1998 04 14 - 08 30 - Agnetos Svenskos (Švedija) kūrybos paroda.
1998 09 11- 09 18 - IV tarptautinis tapybos pleneras, tćsiantis ekspresionistines “Brucke” kartos tradicijas (organizatoriai - S.Kruopis ir “Kauno lango” galerija).
1998 09 15 - 09 28 - Algirdo Petrulio ir Klaudijaus Petrulio tapybos paroda.
1998 09 16 - 10 12 - Sigito Mickevičiaus tapybos paroda.
1998 10 27 - 11 09 - Aistės Ramūnaitės grafikos paroda.
1998 11 10 - 11 23 - Violetos Juodzevičienės tapybos ir Gedimino Amankavičiaus skulptūros paroda.
1998 11 11 - 10 07 - Vidmanto Jusionio tapybos ir Gedimino Akstino skulptūrų paroda.
1998 10 08 - 12 24 - Audronės Petrašiūnaitės tapybos paroda.

Galerija “Kauno Langas” Rotušės a.26
1997 10 10 - 10 24 - Lolitos Stankevičienės tapybos darbų paroda.
1997 10 24 - 11 14 - Valerijos Ostrauskienės (1927-1997) retrospektyvinė tapybos paroda.
1
997 10 24 - 11 30 - A? Musteikio juvelyrikos darbų paroda.
1997 12 10 - 1998 01 20 - Kalėdinė papuošalų paroda (S.Krivičienė, R.Aleknienė, E.Brinkman, E.Paškonis, R.Diržienė).
1998 01 20 - 02 12 - juvelyrikos ir vaizduojamosios dailės paroda “Viskas apie meilę”.
1998 02 13 - 03 13 - Andriaus Miecio grafikos ir Lidijos Skačkauskaitės-Kuklienės kaligrafijos paroda.
1998 03 17 - 03 26 - dailininkų bajorų kūrybos paroda.
1998 03 18 - 07 14 - Gedimino Vitkaus juvelyrikos paroda.
1998 03 19 - 074 20 - V.Eigirdo tapybos paroda “Natiurmortas”.
1998 04 15 - 05 26 - Ligitos Brinkman juvelyrikos paroda.
1998 04 16 - 05 04 - IzabelosAntinienės porceliano paroda.
1998 05 05 - 05 18 - Edvardo Kokanauskio tapybos paroda.
1998 05 06 - 06 01 - Jūratės Kadusauskaitės tapybos paroda.
1998 06 05 - 06 18 - Jūratės Rekevičiūtės grafikos paroda.
1998 0 06 - 07 21 - Nikolajaus boludevo gintaro papuoalai.
1998 06 07 - 07 02 - Eglės ir Dionisijaus Potamičių tapybos paroda.
1998 07 03 - 07 17 - Jurijaus Tarasovo ir Tatjanos Tarasovos tapybos paroda.
1998 08 18 - 09 01 - Nomedos Marčėnaitės ir Mariaus Jonučio kūrybos paroda.
1998 09 02 - 09 14 - tapytojo iš Suomijos Hannu Laktinen kūrybos paroda indijos tema.
1998 09 15 - 09 28 - Arvydo Bagdžiaus tapybos paroda “Blezdingų nuotykiai”.
1998 09 29 - 10 12 - Raimundo Navakausko tapybos, ? Kaubrio stiklo darbų paroda.
1998 09 22 - 10 13 - Egidijaus Stracko papuošalų paroda.
1998 10 13 - 10 26 - Ramutės Juršienės, porcelianas.
1998 10 14- 11 09 - Birutės Stančikaitės grafikos paroda.
1998 11 10 - 11 23 - Eugenijaus Nalevaikos tapybos paroda.
1988 11 11 - 12 14 - Valerijos Zalensienės tapybos paroda “Saulėlydžiai”.
1998 12 01 - 1999 01 11 - kasmetinė Kalėdinė juvelyrikos paroda.

“Eglės” galerija
1997 10 07 - 10 25 - Dianos Radavičiūtės rankų darbo popieriaus paroda “Popieriaus lapai”.
1997 10 28 - 11 11 - Elenos Balsiukaitės darbų ant popieriaus ir koliažų paroda.
1997 11 18 - 12 13 - Henriko Čerapo tapybos ir piešinių paroda.
1997 12 16 - 1998 01 17 - Albinos Žiupsnytės tapybos paroda “Tylos atmintis”.
1998 01 20 - 02 06 - Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės tapybos paroda “Apie daiktus ir debesis”.
1998 02 10 - 02 24 - Rimanto Plungės tapybos ir koliažų paroda “Aliuzijos”.
1998 03 03 - 04 04 - Audriaus Puipos grafikos paroda.
1998 04 07 - 04 25 - Eglės Velaniškytės tapybos paroda.
1998 04 28 - 05 16 - Editos Rakauskaitės tapybos paroda “Tolumos”.
1998 05 19 - 06 06 - Edmundo Saladžiaus grafikos paroda “Septyni meilės vaizdai - septyni mirties vaizdai”.
1998 06 09 - 06 27 - Audronės Petrašiūnaitės pastelių paroda.
1998 06 30 - 07 26 - Alfonso Vilpišausko piešinių paroda.
1998 07 28 - 08 12 - Brigitos Lastauskaitės paroda “Dangaus laiškai”.
1998 09 04 - 09 27 - Antano Obcarsko tapybos paroda.

Irenos Mikuličiūtės galerija
1997 10 24 - 11 07 - Kazimiero Jonyno 90 metų jubiliejui skirta paroda.
1997 11 08 - 11 17 - pomirtinė galeristo, architekto Alberto Stankevičiaus tapybos paroda.
1997 11 18 - 12 18 - Henriko Čerapo tapybos bei piešinių paroda.
1997 12 19 - 1998 01 19 - Kalėdinė vaikų kūrybos paroda.
1998 02 01 - 03 01 - Raimundo Mikšio tapybos paroda.
1998 02 28 - 03 25 - Vyginto Stankaus tapybos paroda.
1998 03 27 - 04 23 - Gražvydo Kardoko akcija bei tapybos darbų paroda.
1998 04 24 - 05 17 - Vytauto Steponavičiaus tapybos bei piešinių paroda.
1998 05 18 - 06 15 - Vytauto Žbirgulio tapybos paroda.
1998 07 01 -08 01 - Jonui Bukavičiui skirto 100 metų jubiliejaus plenero paroda Veliuonos kraštotyros muziejuje (buvusiame Zaleckų dvare).
1998 09 26 - 09 28 - plenero darbų “Vaikas, mokytojas ir atmintis” Kauno perkūno namuose paroda ir Jono Buračo 100 metų plenero paroda, perkelta iš Veliuonos.
1998 09 29 - 10 01 - IV tarptautinio Nidos plenero, pratęsiant ekspresionistinių “Brucke” kartos tradicijas, dalyvio, tapytojo Vytauto Tamoliūno ir jo sūnaus Lauryno (6 m.) darbų paroda.

“FUJIFILM fotografijos” galerija

1997 10 01 - 10 21 - E.Vazzoler personalinė fotoparoda (Prancūzija).
1997 10 22 - 11 09 - A.Ostašenkovo personalinė fotoparoda.
1997 11 10 - 12 09 - fotoparoda apie Lietuvos partizanus “Už tavo laisvć - Lietuva”.
1997 12 10 - 12 26 - fotoparoda “Ties riba”.
1997 12 27 - 1998 01 19 - L.Gelažiūtės fotoparoda “Visos žvaigždės”.
1998 01 20 - 02 15 paroda “Išprotėjusi fotografija”.
1998 02 16 - 03 02 - paroda “Mano Lietuva”, skirta Vasario 16-ajai.
1998 03 02 - 03 19 - paroda “Moteris Lietuvos fotografijoje”.
1998 03 20 - 04 19 - tarptautinis fotokonkursas “Gamta - visų namai’98”.
1998 04 20 - 05 03 - E.Liago ir G.Cikanavičiaus fotografijų parodos.
1998 05 04 - 06 07 - R.Vikšraičio paroda “Beprotiškas pasaulis”.
199806 08 - 06 21 - fotografijos paroda, skirta Sąjūdžio 10-osioms metinėms.
1998 06 22 - 07 19 C.Quaglia (Prancūzija) fotoparoda “Vyndarystė”.
1998 07 20 - 08 09 R.Augūno paroda “Tas didelis-mažas pasaulis”.
1998 08 10 - 08 30 fotoparoda “Pasakojimas apie V.Havelą”.
1998 09 01 - 09 20 - paroda “Žmogaus vaizdas”.
1998 09 21 - 10 04 - C.Fauville (Belgija) paroda “Aktas” .
1998 10 05 - D.Doltnino (Sankt Peterburgas) paroda.

Panevėžio dailės galerija

1997 08 01 - 10 05 - IX tarptautinio keramikos simpoziumo darbų paroda (kuratorė - Jolanta Lebednykienė).
1997 10 10 - 10 26 - Panevėžio dailės mokyklos 30-mečio paroda.
1997 10 29 - 11 16 - Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedros studentų darbų paroda (kuratorė - VDA dėstytoja Eglė Bogdanienė).
1997 11 19 - 12 14 - Dusetų krašto dailės galerijos dailininkų kūrybos paroda (kuratorius - Alvydas Stauskas).
1997 12 17 - 1998 01 11 - Vytauto Kuso kūrybos paroda.
1997 12 17 - 1998 01 11 - Klaipėdos “Baroti” galerijos dailininkų kūrybos paroda.
1998 01 14 - 02 23 - Algimanto Švėgždos kūrybos paroda (kuratorė - Gražina Pajarskaitė).
1998 04 01 - 04 19 - vitražistų grupės “Šviesos stygos” paroda “Paklydę laike” (kuratorė - Asta Žemaitytė).
1998 04 01 - 04 19 - Sigitos Sliekaitės-Populaigienės ir Deimanto Populaigio tapybos bei piešinių paroda.
1998 04 24 - 05 17 - Panevėžio krašto tautodailės paroda.
1998 05 21 - 06 28 - paroda “Panevėžio dailei - 30” (kuratorė - Jolanta Lebednykienė).
1998 07 01 - 07 28 - Dalios Kasčiūnaitės tapybos darbų paroda (kuratorė - Raminta Jurėnaitė).
1998 07 31 - 10 04 - X tarptautinio Panevėžio keramikos simpoziumo darbų paroda (kuratorė - Jolanta Lebednykienė).
1998 10 08 - 11 08 - tarptautinio simpoziumo “Veltinis’98” kūrinių paroda (kuratorė - VDA dėstytoja Eglė Bogdanienė ir grupė “Baltos kandys”).

Paskaitų ciklai

1997 10 31 - “Kultūra ir religija” (paskaitą skaitė habilituotas mokslų daktaras Kęstutis Dubnikas).
1997 11 12 - “Šiuolaikinės lietuvių dailės kontekstas šiaulietiška versija” (paskaitą skaitė dailėtyrininkas Virginijus Kinčinaitis).
1998 01 16 - “Tradicinis islamo menas” (paskaitą skaitė meno istorikas Kazimieras Sabutis).
?1998 01 16- “Indiškojo mentaliteto ypatumai” ( paskaitą skaitė kultūros istorikas Andrius Beinorius).

Panevėžio fotografijos galerija
1997 10 01 - 10 21 - Panevėžio dailės mokyklos 30-mečiui skirta mokytojų kūrybos paroda.
1997 10 22 - 11 18 - KTU fotografijos (vadovas R.Misiukonis) darbų paroda.
1997 11 19 - 12 02 - Fotografijos paroda, skirta Lietuvos alpinistų bendrijos įkūrimo 40-mečiui.
1997 12 03 - 12 22 - Inge Morath (JAV) “1952-1992 m. fotografijos paroda”.
1997 12 23 - 1998 01 20 - Panevėžio fotografų paroda “Tie prabėgę penkeri…..”
1998 01 21 - 02 10 - Jono Ambraškos jubiliejinė fotografijos paroda.
1998 02 11 - 03 03 - Kšištofo Grabovskio (Lenkija) fotografijos paroda.
1998 03 04 - 03 24 - Irenos Giedraitienės meninės fotografijos paroda “Vilties šviesa”.
1998 03 25 - Fotografijos paroda “Moteris Lietuvos fotografijoje”.

 

Šiaulių dailės galerija
1997 09 29 - 10 17 - Šiaulių universiteto dailės fakulteto studentų kūrybos paroda, skirta fakulteto 30-mečiui.
1997 10 01 - 10 17 - Vitos Žabarauskaitės tapybos paroda.
1997 10 20 - 11 19 - LDS moterų dailininkių asociacijos organizuota moterų dailininkių kūrybos paroda
1997 11 24 - 12 05 - Svajūno Udrio kūrybos paroda “Objektai”.
1997 12 06 - 12 25 - Raimondo Daukšos tapybos paroda “Tuščios erdvės”.
1997 12 08 - 1998 01 15 - Kristinos Inčiūraitės instaliacijų paroda “Disfunkcija”.
1997 12 15 - 12 22 - Vytauto Tribandžio tapybos paroda.
1997 12 23 - 1998 01 19 - Dalvyčio Udrio monotipijų paroda “Pochepodiumas”.
1997 12 27 - 1998 01 19 - Jono Gasiūno instaliacija “Darbas išlaisvina”.
1998 01 21 - 02 01 - Šiaulių universiteto dailės fakulteto magistrantų kūryba.
1998 01 21 - 02 09 - tarptautinė ekslibriso paroda-konkursas “In memoriam Gerardas Bagdonavičius 1901-1986” (kuratorius - J.Nekrašius, organizavo Šiaulių miesto savivaldybės kultūros skyrius, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių skyrius, Šiaulių ekslibriso muziejus).
1998 02 02 - 02 22 - Vitolio Trušio personalinė paroda “Studija’36”.
1998 02 09 - 02 27 - Giedriaus Šiukščiaus vizualinio meno paroda “Homo”.
1998 02 27 - 03 30 - Algimanto Švėgždos retrospektyvinė kūrybos paroda (kuratorė -G.Pajarskaitė).
1998 03 21 - 04 13 - LTS Šiaulių krašto tautodailininkų kūrybos paroda.

Šiaulių “Laiptų” galerija
1997 09 26 - 10 16 - Jono Daniliausko pastelių paroda.
1997 10 17 - 11 06 - Romualdo Čarnos grafikos ir piešinių paroda.
1997 11 07 - 11 27 - Vilmanto Dambrausko tapybos paroda “Prisiminimas”.
1997 11 28 - 12 31 - Ričardo Garbačiausko tapybos paroda
1997 12 05 - 12 31 - tarptautinė Kalėdinė miniatiūrų paroda.
1998 01 09 - 01 29 - Rimanto Plungės tapybos ir koliažų paroda.
1998 01 30 - 02 19 - Jono Nariūno metalo plastikos paroda.
1998 02 20 - 03 19 - Arūno Gelūno paroda “Moters judesys”.
1998 03 20 - 04 08 - Vincento Gečo tapybos paroda “Aktai”.

Druskininkų “Mažoji galerija”
1997 09 23 - 10 25 - Svajūno Udrio tekstilės paroda.
1997 10 15 - 10 29 - paroda “Dailininkai-poetai. Poetai-dailininkai” (V.Šerys, L.Gutauskas, R.Šileika, J.Kunčinas, A.A.Jonynas ir kt.), skirta Druskininkų poetiniam rudeniui.
1997 10 03 - 11 19 - Saulius Rudziko tapybos paroda.
1997 11 19 - 12 10 - Remigijaus Bielskio akvarelių paroda.
1997 12 10 - 1998 01 14 - Kalėdinė miesto dailininkų paroda.
1998 01 14 - 02 11 - Silvos Jakavonienės kūrybos paroda.
1998 02 11 - 02 25 - Andriaus Mosiejaus tapybos paroda.
1998 02 25 - 03 18 - Valdo Griniaus tapybos paroda.
1998 03 03 - 04 09 - Gražinos Luckutės-Bukienės pastelių paroda.
1998 04 09 - 04 23 - Embliongo miesto (Lenkija) dailininkų darbų paroda (Zbignievas T.Szmurlo, Zygmuntas Pronczykas, Jerzy Domino).
1998 04 25 - 05 27 - Eduardo Juchnevičiaus akvarelių, Amalijaus Narbuto kompiuterinės grafikos paroda.
1998 05 27 - 06 11 - K.V.Jonyno vaikų dailės mokyklos diplominių darbų paroda.
1998 06 12 - 07 03 - “Mažajai galerijai” - 5-eri. Paroda “Visadatenčia”.
1998 07 03 - 07 17 - Alfonso Čepausko skulptūrų ir ekslibrisų paroda.
1998 0717 - 07 31 - Kauno tapytojų darbų paroda.
1998 07 24 - akcija “Pakavimo menas” festivalyje “Kur” (grupė 3X).
1998 08 01 - 08 19 - Stasio Aukštuolio grafikos paroda “Nakties cenklai”.
1998 08 19 - 09 10 - Valentino Ajausko tapybos ir grafikos paroda.
1998 09 11 - 10 11 - tarptautinio plenero “M.K.Čiurlionio dienos-98” dalybių darbų paroda.

Dusetų dailės galerija
1997 10 03 - 10 22 - grupės “Archyvas” paroda “Saunterers”.
1997 10 25 - 11 16 - Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės tapybos ir grafikos paroda.
1997 11 22 - 12 17 - Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės tapybos ir fotografijos paroda.
1997 12 20 - 1998 02 11 - III tradicinė Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų paroda.
1998 02 14 - 03 08 - Dusetų krašto tautodailininkų darbų paroda.
1998 03 10 - 04 11 - Stasio Aukštuolio grafikos paroda “Nakties ženklai”.
1998 04 15 - 05 17 - Algirdo Petrulio akvarelės paroda.
1998 05 19 -06 07 - Antano Sutkaus fotografijų paroda “Basų kojų nostalgija”.
1998 06 10 - 07 03 - Alvydo Stausko tapybos ir fotografijos paroda “Gamtos metamorfozė”.
1998 07 04 - 09 13 - Dusetų krašto dailininkų Nomedos Saukienės, Eglės Velaniškytės, Ramunės Sladkevičiūtės-Dainienės, Aloyzo Latėno, Petro Stausko, Romualdo Puicko, Eugenijaus Raugo ir Aloyzo Stausko kūrybos paroda “Galerijai - treji”.
1998 09 12 - 10 18 - Lietuvos dailininkų grafikos paroda iš Lietuvos dailininkų sąjungos fondo.

Giedrės Bartelt galerija
1997 08 22 - 10 04 - Laimos Drazdauskaitės tapybos ir darbų ant popieriaus paroda.
1997 10 10 - 11 22 - Svajonė & Paulius Stanikų paroda “Will-o-the-wisp, a Project”.
1997 11 28 - 1998 01 10 - Vyganto Paukštės piešinių ir tapybos paroda “Uber das simple Sein”.
1998 01 16 - 02 28 - Maggy Drolsihagen paroda “Back in the USA, Photographies from 1968-71. Vil.1”
1998 03 06 - 05 02 - paroda “Biteres Spielzeug. Neue Kunst aus Litaunen: Jurga Barilaitė, Gediminas Akstinas, Vytautas Žaltauskas” (kuratorė - Raminta Jurėnaitė).
1998 05 08 - 07 04 - Violetos Bubelytės ir Snieguolės Michelkevičiūtės paroda “About Body Nature - Man and Woman”.
1998 05 21- 05 25 - ekspozicija “Piešiniai ir tapyba ant popieriaus: Laima Drazdauskaitė, Povilas Ričardas Vaitekūnas, Vygantas Paukštė” tarptautinėje meno mugėje “Kunstmarkt Dresden 1998”.
1998 09 11 - 10 31- Arūno Vaitkūno paroda “Paris auf Papier”.

Parodų rūmai ir salės

LDS parodų salė
1997 09 - paroda, skirta Vyriausybės dovanų fondui papildyti.
1997 10 - 12 - Rimto Tarabildos grafikos paroda “Medžiai”, “Moterys”, “Klaidžiojimai”.
1997 12 1998 02 - Kalėdinė dailės kūrinių paroda-mugė.
1998 02 10 - 03 15 - Viktoro Šociko tapybos paroda.
1998 03 16 - 04 03 - Jaroslavo Rokickio tapybos paroda “Pavasario motyvai”.
1998 04 09 - 04 30 d.Martos Stirbytės-Valaikienės tapybos paroda “Šios žemės matymai”.
1998 05 06 - 05 18 - Miglės Datkūnaitės, Eglės Smalstytės-Mieliauskienės, Anastasijos Šimulytės-Šopagienės bakalauro diplominių darbų paroda.
1998 05 18 - 06 20 - Celestino Geručio Krulio jubiliejinė akvarelių ir monotipijų paroda.
1998 06 22 - 07 27 - Ričardo Zdanavičiaus tapybos ir piešinių paroda “Dviese”.
1998 07 28 - 09 17 - Kastyčio Vitkausko tapybos paroda “Atspindciai”.
1998 09 10 - 09 18 - Gražinos Kazakevičiūtės grafikos miniatiūrų paroda.
1998 09 18 - Edwardo Mirowskio (Lenkija) tapybos paroda.

Lietuvos menininkų rūmai
1997 09 16 - 10 03 - paroda “Žvėrys, paukščiai, žmonės”. Dalyvavo - R.Bičiūnas, J.Daniliauskas, S.Džiaukštas, G.P.Janonis, V.Jusionsis, A.Melnikaitė, G.Petrova, M.Rožanskaitė, L.Tuleikis, J.Rudzinskas, R.Zdanavičius.
1997 10 01 - 11 17 - Kazio Šimonio tapybos paroda ir kūrybos vakaras. Vakare dalyvavo - D.Jedzinskienė, V.Tomkus, V.Žukas, K.Abramavičius, ansamblis “Sadauja”, vakarą vedė L.Lukošiūnienė.
199710 07 - 10 25 - tarptautinė ekslibrisų paroda “Lietuvos mokyklai - 600”.
1997 10 07 - 10 25 - Kristinos Kautz ir Hiltrud Schaper (Vokietija) popieriaus meno paroda.
1997 10 29 d. - 11 15 - Petro Rauduvės grafikos paroda ir kūrybos vakaras. Vakare dalyvavo - A.Aleksandravičiūtė, I.Geniušienė, K.Bogdanas, M.Karčiauskas, R.Maciūtė, P.Venslovas, K.Vasiliauskas, vakarą vedė - R.Budrys.
1997 10 20 - 10 27 - Akvilės Zavišaitės tapybos paroda ir knygos “Akvilė” pristatymas. Dalyvavo - P.Vyšniauskas, K.Smoriginas, D.Jakševičiūtė, R.Baltušytė, ?A.Každailis, vakarą vedė - L.Kanopkienė.
1997 11 18 - 12 06 - grafikos paroda “Tradicija ir eksperimentas”.
1997 11 29 - 12 13 - Petronėlės Gerlikienės tapybos, tekstilės paroda ir kūrybos vakaras. Vakare dalyvavo - G.Puodžiukaitytė, A.S.Kliauga, J.Rudzinskas, P.Gerlikas, Žemaičių draugijos liaudies ansamblis.
1997 12 09 - 1998 01 03 - Augustino ir Raimondo Savickų tapybos ir piešinių paroda.
1998 01 06 - 01 24 - Lino Jankaus, Eduardo Juchnevičiaus, Osvaldo Jablonskio tapybos, grafikos ir akvarelės paroda.
1998 01 09 - 01 31 - Rimo Zigmo Bičiūno, Jon Čeponio, Silvestro Džiaukštas, Algimanto Stanislovo Kliaugos, Leonardo Tuleikio kamerinės tapybos paroda.
1998 01 27- 02 14 - tapybos paroda “Tobulas paveikslas”. Dalyvavo - A.Andziulytė, M.Baliukevičius, E.Balsiūnaitė, A.Baltrūnas, R.Bartkevičius, A.Barzdukaitė, G.P.Janonis, V.Jusionis, V.Šocikas, A.Vozbinas, R.Zdanavičius.
1998 02 17 - 02 28 - Moterų dailininkių draugijos paroda, skirta draugijos 60-mečiui. Dalyvavo - G.Arlauskaitė-Vingrienė, S.Drebickaitė, M.Eitmonaitė, V.Gedmantaitė-Galkuvienė, L.Grigaliūnaitė, V.Grušeckaitė, L.Gudjurgytė-Masliukienė, T.Janova, R.Kmieliauskaitė, N.Luščinaitė-Krinickienė, D.Matulaitė, V.Norkutė, L.Stankevičienė, E.Lisauskienė, V.Tarabildienė, J.Teišerskytė-Stoškienė, G.Uogintaitė, G.Vitartaitė, E.Zavadskienė, L.Zdanavičienė, V.Žabarauskaitė. Atidarymo vakare dalyvavo - G.Urbonaitė, O.Baliukonytė, J.Leitaitė, I.Armonaitė, M.Jankauskaitė ir kt.
1998 03 03 - 03 28 - Juzefos Čeičytės tapybos paroda Atidarymo vakare dalyvavo - R.Bagdzevičius, G.Kaukaitė, A.Stasiulevičius.
1998 03 09 - 03 31 - Jono Martinaičio tapybos paroda, skirta 100-ųjų gimimo metinėms Minėjime dlyvavo - R.Budrys, I.Dobrovolskaitė, R.Kalnėnaitė (violončelė), E.Stankevičiūtė (fortepijonas).
1998 03 30 - vyko vakaras, skirtas Zenonui Šteiniui atminti. Dalyvavo G.Lukšas, aktoriai O.Ditkovskis, S.Bareikis, choras “Langas”, styginių kvartetas. Vakarą vedė - J.Pocius.
1998 03 31- 04 18 - grupės “Aqua 12” akvarelių paroda. Dalyvavo - G.Bagdonas, B.Bernotaitis, J.A.Gelguda, O.Jablonskis, B.Jenčius, R.Kmieliauskaitė, Ž.Liugailaitė, E.Nalevaika, L.Pladienė, V.Slavinskas, A.Stokas, V.Tarabildienė, J.Teišerskytė-Stoškienė, E.Urbanavičius, S.Urbanavičiūtė.
1998 04 10 - 05 02 - Kćstučios Ramono grafikos paroda . Atidarymo vakare dalyvavo - A.Krevnevičius (smuikas), G.Ručys (gitara).
1998 04 15 - vyko jubiliejinis architektų Algimanto ir Vytauto Nasvyčių kūrybos vakaras. Vakare dalyvavo - L.Vaitys, U.Nasvytytė, P.Jeraminas (fortepijonas), G.Skėrytė.
1998 04 22 d. - 05 09 - tapybos paroda “Žanras”. Dalyvavo - A.Aliukas, S.Čižikas, S.Michovičius, R.Žebenka.
1998 05 12 - 05 30 - Alfonso Ambraziūno jubiliejinė skulptūrų ir monotipijų paroda.
1998 05 13 - 06 06 - Aušros Tuminaitės-Kučinskienės tekstilės, batikos ir gobelenų paroda.
1998 06 10 - 06 20 -vaikų piešinių paroda “Pasaulio vaikai piešia Janušą Korčaką”.
1998 06 22 - 28 - vokiečių fotografų paroda “Berlyno metropolijos naujasis veidas”.
1998 07 01 - 07 30 - Tautodailininkų sąjungos paroda, skirta Pasaulinei dainų šventei.
1998 08 07 - 07 21 - tarptautinio tapybos plenero “Ch.Soutino dienos” dalyvių darbų paroda. Dalyvauja S.Armonas, R.Bartkevičius, K.Fresenius (Vokietija), G.P.Janonis, V.Jusionis, J.Kikoinas (Prancūzija), A.Ksendzovas (Baltarusija), R.Savickas, M.Skalimowskis (Lenkija), A.Stasiulevičius, S.Teitelbaumas, A.Vozbinas.
1998 10 28 - 11 15 - Reginos Songailaitės-Balčikonienės jubiliejinė paroda ir kūrybos vakaras. Vakare dalyvavo - R.Budrys, P.Budrius, V.Viržonis, J.Mackonis. Vakarą vedė - I.Žemaitytė-Geniušienė.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
1997 10 19 - 11 10 - Peterio Doubravskio (Vokietija) meninės fotografijos paroda “Lietuva, kokia Tu?”.
1997 11 11 - 12 01 - Dalios Dokšaitės paroda “Lietuvos kelias” (japonų tradicinė tapyba tušu - sumi-e).
1997 12 05 - 12 20 - Zino Kazėno fotografijų paroda.“Totoriai Lietuvoje”.
1997 12 25 - 1998 01 30 - Eglės Valiūtės akvarelių paroda.
1997 12 30 - 1998 01 20 - Ramunės Vėliuvienės grafikos paroda.
?1998 - Antano Sutkaus fotografijų paroda“Basų kojų nostalgija”, skirta Lietuvos valstybingumo 80-mečiui. Paroda sukomplektuota iš meno skyriaus rinkinių ir surengta Europos Tarybos būstinėje Strasbūre.
1998 02 02 - 03 01 - Jūratės Vanagaitės batikų paroda “Paukščiai”.
1998 03 04 - 03 24 - Peeterio Toomingo, Eve Linnap, ?Pecterio Linnap (Estija) meninės fotografijos paroda, skirta Estijos nepriklausomybės 80-mečiui.
1998 03 24 - 03 17 - šiuolaikinės Danijos architektūros fotografijų paroda.
1998 03 28 - 04 03 - Danieliaus Šemetulskio fotografijų paroda.
1998 03 30 - 04 30 - Živilės Jasudytės fotomontažų paroda “Pasimatymas bibliotekoje”.
1998 04 03 - 04 23 - Birutės Servienės karpinių paroda.
1998 04 15 -05 01 - fotografijų, projektų, maketų paroda iš Prancūzijos “Didžiųjų pasaulio bibliotekų architektūra”. Naujoji Aleksandrija.
1998 04 17 - 05 10 - Aleksandro Kostkaus tapybos paroda “Kančių stotys”.
1998 04 23 - 05 30 - Vytauto Gocento “Laukais, giedojimais aukštais”.
1998 04 30 - 05 28 - Klotildos Malakauskaitės tapybos paroda.
1998 05 01 - 06 15 - paroda “100 Meksikos plakatų” (Meksika).
1998 05 29 - 06 30 - Algimanto Preikšto tapybos paroda.
1998 06 15 - 07 10 - Bitės Jasinevičius Rabello (Brazilija) meninės fotografijos paroda.
1998 07 12 - 07 31 - Zino Kazėno tapybos paroda “Vynas, moterys, vabalai”.
1998 07 20 - 08 30 - Peterio Doubravskio (Vokietija) meninės fotografijos paroda “Naujosios Zelandijos peizažai”.
1998 07 31 - 08 07 - tarptautiniam plenerui “Chaimo Soutino dienos - Vilnius’98” skirta paroda. (Biblioteka buvo viena iš šio plenero organizatorių ir rėmėjų; dalyvauta TV laidoje “Kūrybos metas” (rež. J.Javaitis), mokslinėje konferencijoje skaitytas pranešimas “Chaimas Soutinas ir Vilnius” (L.Lukošiūnienė).
1998 08 04 - 08 30 - Europos Tarybos tarptautinės “Vienuolynų kelio” programos paroda “Šventieji vienuoliai” (ekspozicija sudaryta iš meno skyriaus rinkinių; XIX a. Turgis litografijų dirbtuvių (Prancūzija) litografijos).
1998 08 15 - 09 30 - Enriquetos Poch Barber (Ispanija) popieriaus plastikos paroda.
1998 09 02 - 09 30 - paroda “Modernus Japonijos plakatas”.
1998 09 18 - 10 04 - paroda “Otto Dix: Kritiška grafika” (1920-1924 raižiniai “Karas”) (Vokietija).

Kauno menininkų namai
1997 10 03 - 10 27 - Anatolijaus Michailovo tapybos paroda.
1997 10 29 - 11 20 - Rūtos Čepinskaitės monotipijų paroda.
1997 11 24 - 11 27 - Tado Dambrausko fotografijos paroda “Lietuvos kariai Islandijoje”.
1997 11 28 - 12 20 - Boleslovo Klovos retrospektyvinė darbų paroda.
1997 12 23 - 1998 01 12 - Šarūno Šarkausko piešinių ir skulptūros darbų paroda.
1998 01 16 - 02 15 - Anatolijaus Michailovo tapybos paroda.
1998 02 17 d. - 03 03 -Alvydo Bulakos tapybos paroda.
1998 03 05 - 03 15 - Vlado Kardelio akvarelių paroda.
1998 03 16 - 03 31 - Rodomo (Lenkija) politechnikos instituto studentų grafikos darbų paroda.
1998 04 05 - 04 25 - Stasio Aukštuolio mini objektų paroda “Plunksnos”.
1998 04 27 - 05 15 - Hanaldos Gravrogaitės ir Inos Mindiuženko darbų paroda “Tapyba ant popieriaus”.
1998 05 21 - 05 26 - Linos Dūdaitės grafikos darbų paroda “Alisa veidrodžio karalystėje ir ką ji ten išvydo” (diplominis darbas).
1998 05 27 - 06 22 - Vytauto Kuso tapybos darbų paroda “Laiškai mamai”.
1998 06 23 - 06 30 - Radomo (Lenkija) K.Pulaskiego politechnikos instituto III kurso dailės katedros studentų kūrybinės praktikos darbų paroda.
1998 06 30 - 08 10 - Algirdo Šakalio tapybos darbų paroda “Fantastika, groteskas, eksperimentai”.
1998 08 19 - 09 07 - Vidos Krištolaitytės (JAV) grafikos ir tapybos darbų paroda.
1998 09 08 - 09 25 - plenero, vykusio Šventojoje, dalyvių darbų paroda (Aistė Ramūnaitė, Violeta Juodzevičienė, Elena Balsiukaitė, Aušra Andziulytė, Rasa Andriušytė, Martinas Jankus, E?.Jankienė).
1998 09 29 - 10 20 - dailininkų kūrybinės grupės “Čiurlionio keliais. Dzūkija” darbų paroda. (Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Ina Budrytė, Viktorija Daniliauskienė, Sofija Rickevičienė, Rita Kišonienė, Vytautas Povilaitis, Vytautas Povilaitis jaun.)

Klaipėdos dailės parodų rūmai
1998 02 21 - 04 20 - Liudos Vyšniauskienės akvarelių paroda.
1998 03 4 - 04 07 - Vinco Norkaus tapybos paroda.
1998 04 22 - 05 21 - Liudviko Natalevičiaus piešinių paroda.
1998 03 12 - 04 05 - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus dailės darbų paroda.
1998 03 04 - 04 27 - Vydūno mokyklos moksleivių dailės darbų paroda, skirta mokyklos 5-mečiui ir Vydūno 130-osiosms gimimo metinėms paminėti.
1998 03 13 - 04 07 - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus “Kurėnas” dailės darbų paroda.
1998 04 08 - 04 28 - Giedrės Riškutės tapybos paroda “Pavasario link”.
1998 04 08 - 04 26 - Algio Kariniausko tapybos paroda “Natiurmortai su vynu”.
1998 04 09 - 04 26 - Sigitos Kišonaitės-Auželienės grafikos paroda “Pradžios pabaiga”.
1998 04 09 - 04 26 - Klaipėdos moksleivių techninės kūrybos centro darbų paroda.
1998 04 29 - 05 10 - VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursinių darbų ir projektų paroda.
1998 05 06 - 05 31 - paroda “Klaipėdos jaunieji dailininkai-98”.
1998 05 13 -06 07 - I tarptautinio tapytojų simpoziumo, skirto Vytautui Kairiūkščiui atminti, paroda.
1998 05 13 - 06 07 - Origami-udži miesto (Japonija) pradinių klasių mokinių japoniškų lankstinių paroda ir Lietuvos moksleivių piešinių konkurso “Kaip aš įsivaizduoju Japoniją?” darbų paroda.
1998 05 14 - 05 31 - Gintaro Kamarausko skulptūros, grafikos ir piešinių paroda “Kelias”.
1998 05 29 - 06 20 - Vandens sporto klubo “Vydūnas” moksleivių erdvinių kompozicijų iš kartono paroda “Kart-98”, skirta Pasaulinei vaikų gynimo dienai.
1998 05 27 - 06 21 - Aliaus Veselio tapybos ir A.Simučio grafikos paroda.
1998 06 03 - 06 28 - Monikos Lukošienės paroda “Biblija, menas, tiesa”.
1998 06 04 - 06 21 - Audriaus Gražio, Tado Gutausko, VytautoPakalnio, Vilmanto Marcinkevičiaus, Lino Cicėno paroda “Penkios kryžkelės”.
1998 06 05 - 06 21 - “Individualistų” grupės, dalyvavusios Palangos plenere, paroda “Menininkas. Moteris. Vynas. Daina”.
1998 06 11 - 06 28 - Stasio Aukštuolio piešinių paroda “Geltona”.
1998 06 11 - 06 28 - Lilijos Puipienės ir Editos Rakauskaitės tapybos paroda.
1998 06 17 - 06 28 - Klaipėdos vaikų darželio-mokyklos “Šaltinėlis” vaikų piešinių paroda.
1998 06 24 - 07 19 - LDS Klaipėdos sk. Taikomosios dailės sekcijos paroda“Molio, medžio, metalo, odos, siūlų menas”.
1998 06 25 - 07 19 - Vytauto Karčiausko juvelyrinių ir metalo dirbinių paroda “Kelias”.
1998 07 01 - 07 19 - tarptautinė ekumeninė sakralinio meno paroda.
1998 07 02 - 07 19 - Valerijono Jucio grafikos paroda.
1998 07 03 - 07 19 - I Lietuvos grafinio dizaino asociacijos paroda.
?1998 07 24 - 08 23 - paroda “Klaipėda-Seimajoki. Dailininkai draugauja” (Suomija, Lietuva).
1998 08 26 - 09 13 - menininkų klubo PINX paroda.
1998 08 26 - 09 13 - Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda “100 veidų”.
1998 08 31 - 09 13 - Algimanto Švėgždos (1941-1996) kūrybos paroda.
1998 09 16 - 10 05 - Donato Valatkos tapybos paroda.
1998 09 16 - 10 05 - Arūno Gelūno paroda “Moters judesys”.
1998 09 16 - 10 05 - Klaipėdos A.Rubliovo mokyklos paroda-prezentacija.
1998 09 16 - 10 05 - Heide Weide paroda “Netikri pinigai ir kitos falsifikacijos”, Kristos Kadel paroda “Tapyba - spalvos ir šviesa”, Dieterio Oehmo paroda “Atgyvenos”, Olafo Rademacherio paroda “Karikatūros nepažeidžia žmogaus orumo” (Vokietija).

Kėdainių dailės parodų salė
1997 09 05 - 10 23 - Lidijos ir Jono Dailidėnų tapybos paroda.
1997 10 25 - 11 27 - Aldonos Tunkūnienės pastelių ir grafikos paroda.
1997 10 31 - 12 27 - Antano Jusevičiaus medžio skulptūrų paroda.
1997 11 29 - 1998 01 17 - Leokadijos Mockienės tapybos paroda.
1998 01 21 - 02 18 - Klausučio Beržanskio tapybos paroda.
1998 02 19 - 03 11 - Aurelijos Maknytės-Vaičienės tapybos, fotografijų ir eskizų paroda.
1998 03 14 - 04 09 - Kėdainių krašto menininkų dailės darbų paroda.

Telšių parodų salė
1997 11 07 - Telšių moksleivių akcija “Fantazijų teritorija”.
1997 12 02 - 12 19 - Telšių bendrijos “Viltis” vaikų kūrybinių darbelių paroda, skirta tarptautinės žmonių su negalia dienai.
1997 12 05 - 12 20 - V.Adomaičio tapybos paroda.
1997 12 10 - 12 20 - III tapybos plenero Nidoje tapybos paroda.
1997 12 23 - 1998 01 08 - Telšių tautodailininkų kūrybos paroda.
1998 01 09 - 02 10 - TATDM studentų rudens semestro kursinių darbų paroda.
1998 02 13- 03 10 - paroda “. Lietuvos istorija 1918-1998 metais”, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui (iš “Alkos” muziejaus fondų).
1998 03 13 - 03 27 - Telšių dailininkų kūrybos paroda.
1998 03 13 - 03 27 - Telšių fotografų darbų paroda.
1998 03 31 - 04 19 - Telšių apskrities liaudies menininkų taikomosios dailės paroda.

Palangos galerija “Namelis”
Viera Olšauskienė (Panevėžys). Gobelenai.
Benas Šarka (Klaipėda). Batika.
Virgilijus Venclovas (Panevėžys). Stiklo plastika.
Liudmila Vyšniauskienė (Klaipėda). Akvarelė.
Raimondas Daukša (Palanga). Tapyba.
Dalia Skridailaitė (Kretinga). Tapyba.
Andrius Miežis (Kretinga). Grafika.
Vincas Norkus (Vilnius). Tapyba.
Vilija Balčiūnienė (Panevėžys). Keramika.
Gražina Oškinytė-Simanavičienė (Palanga). Grafika.
Galerija “Namelis”
Lidija Stačkauskaitė-Kuklienė. Kaligrafijos paroda.
Antanas Adomaitis. Tapybos darbų paroda.
Dalia Česnienė. Floristinių darbų paroda.
Andrius Miežis. Grafikos darbų paroda.
Liudmila Petruškienė. Pastelė.
Regina Oraitė. Fotografijos paroda.