Almanachas "Dailė" pasiryžo naujam žingsniui - šiemet ketinama išleiti du žurnalo numerius. Pirmasis apžvelia iškilesnius 1999 žiemos ir pavasario dailės gyvenimo įvykius, o antrasis pasirodys prieš Naujuosius metus.
Norėdami parodyti dailės gyvenimo įvairovę, dalį žurnalo "Dailė'99/1" skyrėme parodų panoramai, pristatydami svarbesnes Lietuvoje vykusias parodas. Greta lietuvių dailininkų kūrinių publikuojami ir užsienio autorių darbai, eksponuoti mūsų šalies parodų salėse. Analizuojant dailės procesą labai svarbi vieta tenka analitiniams ir probleminiams straipsniams, todėl skyriuje "tema" klausiame: "kas po postmodernizmo?" Šios problemos akistatoje naujai žvelgiame ir į kūrėjų personalijas - greta tradicinių menų atstovų (skulptorių, grafikų, keramikų, juvelyrų) iškyla menininko veikla plačiąja prasme. Kultūros decentralizacija įpareigoja vertinti periferijoje vykstančius dailės procesus ir priartinti juos įvairioms visuomenės grupėms. Taigi tęsiame pažintį su Lietuvos galerijomis ir kviečiame pasisvečiuoti Kaune, Druskininkuose, Panevėžyje bei Klaipėdoje.
"Dailės" žurnalas skiriamas dailės gyvenimu besidomintiems skaitytojams, meno kūrėjams, jų kūrybos vertintojams. Viliamės, kad gausiai iliustruotą pirmąjį šių metų žurnalo numerį bus malonu ne tik sklaidyti, bet ir skaityti, kad žurnalas turės akivaizdžią naudą kūrybiškai, demokratinei ir atvirai visuomenei.


Danutė Zovienė
Sudarytoja


Lietuvos dailininkų sąjungos almanachasAlmanachą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Resakcinė kolegija Lolita Jablonskienė, Ingrida Korsakaitė, Vaclovas Krūtinis, Virginijus Kinčinaitis, Bronius Leonavicius, Algis Uždavinys
Sudarytoja
Danutė Zovienė
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Fotografas
Vidmantas Ilčiukas
Maketuotoja Ramunė Januševičiūtė
Stilistė
Eglė Bertašienė
Vertėja
Aušra Čižikienė


TURINYS

parodų panorama
4-32

tema: kas po postmodernizmo
34 Vytautas Rubavičius Pelnytas galimybių švytėjimas
36 Virginijus Kinčinaitis Vieno termino erotika ir klimatas

personalijos, sukaktys, palikimas
41 Aleksandra Aleksandravičiūtė Aldona Šaltenienė: keraminiai spektakliai
44 Elona Lubytė Algirdas Bosas: pasaulio "provincialas"
48 Algis Uždavinys Aistė Ramūnaitė: mirties or meilės anatomija
52 Pillė Veljataga Birutė Stulgaitė: erdvė ir kaita
56 Agnė Narušytė lgieji Gintauto Trimako daiktai
59 Alfonsas Andriuškevičius Gyvenimo (ne tik) performansas
62 Viktoras Liutkus Viktoras Vizgirda Paryžiuje

knygos
66

galerijos
68