Šie metai "Dailės" žurnalo istorijoje yra savotiško persilaužimo laikas - pirmą kartą išleiti du numeriai. Antrasis 1999-ųjų žurnalas yra tęstinio projekto, kurį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, dalis. Šiame numeryje, laikantis anksteniuose žurnaluose nusistovėjusios struktūros, ryškinamos kelios temos. Naujojo amžiaus išvakarėse menas vis dažniau pasitelkia modernias technologijas ir netradicines raiškos formas. Šiai problemai skiriamas žurnalo „Dailė'99/2" temos skyrius. Kita aptariama dailės gyvenimo aktualija - kuruojamų parodų patirtis. Pokalbyje, kuris vyko elektroniniu paštu, apie tokio pobūdžio parodas kalbasi lietuvių ir latvių parodų kuratoriai. Tradiciškai pristatomos kelios kūrėjų personalijos, žvelgiama į svarbiausius 1999 metų pasaulinio meno renginius: 48-ąją Venecijos bienalę ir Frankfurto meno mugę, pristatomi įsimintini tarptautiniai meno simpoziumai, vykę Lietuvoje. Žurnalą "Dailė'99/2" baigiame kronikos skyriumi, kuriame siekiama kuo išsamiau fiksuoti Lietuvos dailės procesą ir jos sklaidą.
Kitas įsimintinas 1999-ųjų įvykis - sukurta "Dailės" žurnalo svetainė „Internete". Nuo šiol mus gaima rati adresu: www.culture.lt/daile_review.htm. Dėkojame Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, žurnalo autoriams, bendradarbiams ir talkininmas.

Danutė Zovienė

Sudarytoja


Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas


Almanachą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Resakcinė kolegija Lolita Jablonskienė, Ingrida Korsakaitė, Vaclovas Krūtinis, Virginijus Kinčinaitis, Bronius Leonavicius, Algis Uždavinys
Sudarytoja
Danutė Zovienė
Dailininkas Eugenijus Karpavičius
Fotografas
Vidmantas Ilčiukas
Maketuotoja Ramunė Januševičiūtė
Stilistė
Eglė Bertašienė
Vertėja
Aušra Čižikienė


TURINYS

tema

4 Pokalbis Kuruojamų parodų patirtis
9 Eglė Jaškūnienė Skaitmeninis menas: perversmas ar tradicijos?
12 Ernestas Parulskis NET menas - tik menas
14 Kristina Inčiūraitė Įgarsintas nuobodulys

parodos ir simpoziumai
18 Lietuvos dailė 1989-1999: dešimt metų
19 Jonas Valatkevičius Kuratoriaus požiūris
20 Aldona Dapkutė „Geroji naujiena" pagal ŠMC
25 Saulė Mažeikaitė Popieriaus paslaptys
28 Laima Kreivytė Modernaus meno muziejus?
32 Raimonda Kogelytė-Simanaitienė „Linija". Tekstilės dienos Kaune
34 Ieva Kuizinienė Faktai ir pranašystės. Lietuvių keramika tūkstantmečio pabaigoje

personalijos
40 Danutė Zovienė Henrikas Natalevičius: tapybos atsiskyrėlis
44 Ramutė Rachlevičiūtė Petras Mazūras: nemirtingas skulptorius ir primityvus inžinierius
48 Irena Kostkevičiūtė Saulius Chlebinskas: knygos meno aristokratas
52 Violeta Jasevičiūtė Neprijaukintasis Edmundas Saladžius
56 Algis Uždavinys Rimantas Dichavičius: žavus amžinosios jaunystės mitas
60 Helmutas Šabasevičius Jūratė Paulėkaitė: estetiškas teatras be sienų
64 Raimundas Malašauskas Donatas Jankauskas: tapimas savimi
68 Raminta Jurėnaitė Dar kartą apie Antaną Martinaitį

vienas pasaulis
71 48-oji tarptautinė Venecijos bienalė
72 Lolita Jablonskienė Venecijos bienalė nesibaigia...
75 Kim Levin Atgimimas Venecijoje
78 Jolanta Sapijanskienė Pasaulio meno mugė Frankfurte

galleries
84

kronika