Lietuvos kultūros institucijos
Lithuanian cultural institutions

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija / Ministry of Culture of the Respublic of Lithuania
J.Basanavičiaus g. 5, LT-2683 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 94 86; fax. 262 31 20
www.muza.lt

Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius City Municipality
Kultūros, švietimo ir sporto departamentas / The Departament of Culture, Education and Sport
Kultūros ir meno skyrius / Departament of Cultural and Art
Kultūros informacijos centras / Cultural Information Centre
Gedimino pr. 9, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 00 17, 62 17 93; fax. 212 64 12
kic@vilnius.lt
www.vilnius.lt

Kultūros vertybių apsaugos departamentas / State Departament for the Protection of Cultural Treasures
Šnipiškių g. 3, LT-2005 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 273 42 56; fax. 2724058
centras@heritage.lt

Išvežamų į užsienį kultūros vertybių kontrolės skyrius / Inspection Departament for Cultural Treasures Transported Aborad
tel. +370 5 (8-5) 272 40 05, 272 41 13

Lietuvos architektų sąjunga / Lithuanian Architects’ Association
Kalvarijų g. 1, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 275 64 83; fax. 272 48 35
architektu.sajunga@takas.lt
www.alas-architektai.lt

Lietuvos dailininkų sąjunga / Lithuanian Artists’ Association
Vokiečių g. 4/2, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 265 25 57; fax. 262 19 86
info@artistsassociation.lt
www.artistsassociation.lt

Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras / Art Publishing and Information Centre of the Lithuanian Artists’ Association
Vokiečių g. 4/2, LT-2600 Vilnius
tel./fax.+370 5 (8-5) 262 49 59
ldsleidyba@takas.lt

Vilniaus grafikos meno centras / Vilnius Graphic Art Centre
Latako g. 3, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 61 19 95, 261 18 87
vaidskol@takas.lt

Lietuvos dizainerių sąjunga / Lithuanian Designers’ Union
A.Juozapavičiaus g. 11, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 272 17 23; fax. 272 18 93

Lietuvos fotomenininkų sąjunga / Lithuanian Photoartists’ Union
Gedimino pr. 43, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 16 65

Lietuvos kinematografininkų sąjunga / Lithuanian Cinematographers’ Union
Vasario 16-osios g. 13, Vilnius LT-01002
tel./fax. +370 5 (8-5) 212 07 59
lks@kinosajunga.lt
www.kinosajunga.lt

Lietuvos kompozitorių sąjunga / Lithuanian Composers’ Union
A.Mickevičiaus g. 29, LT-2600 Vilnius
tel./fax. +370 5 (8-5) 212 09 39

Lietuvos rašytojų sąjunga / Lithuanian Writers’ Union
K.Sirvydo g. 6, LT-2600
tel. +370 5 (8-5) 212 39 19; fax. 619696

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga / Lithuanian Interdisciplinary Art Creators‘ Association
Krivių g. 47 - 2, LT-01209 Vilnius
info@letmekoo.lt
www.letmekoo.lt

Lietuvos tautodailininkų sąjunga / Lithuanian Folk Artists’ Union
Stiklių g. 16, LT-2001 Vilnius
tel./fax. +370 5 (8-5) 22 05 64

Lietuvos teatrų sąjunga / Lithuanian Theatres’ Union
Gedimino pr. 1, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 90 84; tel./fax. 261 08 14

Lietuvos žurnalistų sąjunga / Lithuanian Journalists’ Union
Vilniaus g. 35/3, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 17 90; fax. 222 15 71

Lietuvos meno galerininkų asociacija / Lithuanian Art Gallerists’ Association
tel. +370 5 (8-5) 269 50 45, tel./fax.262 37 49
ievakuiziniene@vda.lt

Lietuvos meno kūrėjų asociacija / Lithuanian Art Creators’ Association
tel. +370 5 (8-5) 261 39 75; fax. 262 96 96

Lietuvos muziejų asociacija / Lithuanian Museums’ Association
Didžioji g. 4, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 80 30; fax. 222 60 06

Lietuvos muzikų sąjunga / Musician's Union of Lithuania
Gedimino pr. 32-2, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 623 043, 222 09 28; fax. 222 02 03
muzbar@takas.lt; muzsajunga@takas.lt;

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija / Lithuanian Branch of the International Art Critics’ Association (AICA)
tel. +370 5 (8-5) 260 89 71, 261 34 44

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts
Maironio g. 6, LT-2600, Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 30 04; fax. 261 99 66
vda@vda.lt
www.vda.lt

Atviros Lietuvos fondas / The Open Society Fund - Lithuania (OSFL)
Didžioji g. 5, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 268 55 11; fax. 268 55 12
fondas@osf.lt
www.osf.lt

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija / Lithuanian National UNESCO Commission
Šv.Jono g. 11, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 212 32 92; fax. 212 05 20
unesco@taide.lt

Šiaurės kraštų informacijos centras / Nordic Information Office in Vilnius
Išganytojo g. 4, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 212 22 11; fax. 212 24 23
info@nmr.lt
www.nmr.lt

Lietuvos menininkų rūmai / Lithuanian Artists’ Palace
Didžioji g. 31, LT-2001
tel. +370 5 (8-5) 261 68 87, 61 69 68; fax. 212 41 67
lmr@takas.lt

Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) / Lithuanian Agency of the Association for the Protection of Copyright (LATGA-A)
Vilniaus g. 25, LT-2601 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 84 62; fax. 212 52 61
LATGA-A@post.omnitel.net
www.latga.lt

Lietuvos dailės muziejus / Lithuanian Art Museum
Didžioji g. 4 / Bokšto g. 5, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 80 30; fax. 212 60 06
LDM@aiva.lt

Šiuolaikinės dailės informacijos centras / Contemporary Art Information Center
Didžioji g. 4 / Bokšto g. 5, LT-2600
tel. +370 5 (8-5) 212 29 97; fax. 212 28 88
lolita@osf.lt

Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus / National M.K.Čiurlionis Art Museum
V.Putvinskio g. 55, LT-3000 Kaunas
tel. (27) 212 97 38; fax. 220 46 12

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus / Vilnius State Gaon Jewish Museum
Pamėnkalnio g. 12, LT-2040 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 45 90; fax. 261 19 46
jmuzieum@delfi.osf.lt

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus / Lithuanian Theatre, Music and Film Museum
Vilniaus g. 41, LT-2001 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 279 10 51; fax. 262 24 06

Šiaulių "Aušros" muziejus / Šiauliai Aušra Museum
Vytauto g. 89, LT-5419 Šiauliai
tel. (21) 252 43 90; fax. 252 16 38
ausros.muz@takas.lt

Lietuvos liaudies buities muziejus / Lithuanian Open-Air Museum Country Life
S.Neries g. 6, Rumšiškės, LT-4237 Kaišiadorių r.

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka / Lithuanian National M.Mažvydas Library
Gedimino pr. 51, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 90 23; fax. 262 71 29
biblio@lnb.lrs.lt

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka / Library of Lithuanian Academy of Sciences
Žygimantų g. 1/8, LT-2632 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 95 37; fax. 212 13 24
biblioteka@mab.lt

Lietuvos technikos biblioteka / Lithuanian Technical Library
Šv.Ignoto g. 6, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 87 18; fax. 212 58 81
info@tb.lt

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras / Lithuanian National Opera and Ballet Theatre
A.Vienuolio g. 1, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 07 27; tel./fax. 262 05 15
administracija@opera.lt
info@opera.lt
www.opera.lt

Lietuvos nacionalinis dramos teatras / Lithuanian National Drama Theatre
Gedimino pr. 4, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 15 93; fax. 262 00 51
info@teatrast.lt

Lietuvos nacionalinė filharmonija / Lithuanian National Philharmonic
Aušros Vartų g. 5, LT-2024 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 68 02; fax. 262 28 59
info@filharmonija.lt
www.filharmonija.lt

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras / Lithuanian State Symphony Orchestra
Žygimantų g. 6, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 262 81 2; fax. 212 09 66
lvso@iti.lt

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra
Aušros Vartų g. 5, LT-2001 Vilnius
tel./fax. +370 5 (8-5) 261 77 86
info@filharmonija.lt

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras / Lithuanian Centre for the Perfection of Cultural Administrators
Saltoniškių g. 58, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 275 27 77; fax. 279 03 04
lkdtc@takas.lt
www.fmmc.lt/vala/lit/narys3.htm

Lietuvos liaudies kultūros centras / Lithuanian Center for Folk Culture
B.Radvilaitės g. 8, LT-2600 Vilnius
tel. +370 5 (8-5) 261 11 90; fax. 212 40 33, 261 26 07
lfcc@lfcc.lt
http://neris.mii.lt/heritage/lfcc/lfcc.html

EUROPOS PARKAS, Europos centro muziejus / EUROPOS PARKAS, Open-Air Museum of the Centre of Europe
tel. +370 5 (8-5) 237 70 77; fax. +370 5 (8-5) 237 70 77
hq@europosparkas.lt
www.europosparkas.lt

 

© Logium Visi Numeralis