Mykolo Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12
LT-3000 Kaunas
tel. (27) 20 13 81, 22 28 53
fax. 204612
MKC@takas.lt
www.travel.lt/ciurlionismuseum

Trys salės keičiamoms parodoms (662 m²)
Įkurta 1989
Valstybinė
Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejus padalinys

Dirba antradieniais–sekmadieniais nuo 11 iki 17 val.
Nedirba pirmadieniais ir paskutinį mėnesio antradienį

Galerija pavadinta žymaus kolekcininko Mykolo Žilinsko (1904–1992) vardu, pagerbiant jo įnašą turtinant Lietuvos meno rinkinius. Čia eksponuojami vertingiausi M.K.Čiurlionio muziejaus užsienio dailės rinkiniai: Senovės Egipto dailė, XVII–XX a. Europos taikomoji dailė, XVII–XVIII a. italų tapyba, XIX a. antrosios pusės – XX a. Vakarų Europos tapyba, XX a. pirmosios pusės Baltijos šalių tapyba ir skulptūra. Trys salės skiriamos keičiamoms Lietuvos ir užsienio dailininkų kūrybos parodoms. Prie galerijos įkurtas Šiuolaikinio meno informacijos centras (kuratorė K.Martinkevičienė, tel. 42 36 52), veikia lektoriumas, „Galerijos kinas“, kino teatras „Menapilis“, vaikų estetinio lavinimo studija, kavinė.

Reikšmingiausios parodos:
Tarptautinė tekstilės paroda „Linija“
Grafo Benedikto Tiškevičiaus (1852–1935) fotografijų paroda „Raudonojo dvaro vaiduokliai“ ir Johno Batho (Prancūzija) paroda „Esantys nesantys“
Europos dailės klasikų ir šiuolaikinių menininkų darbų paroda „Tarp barbariškumo ir vilties“
Victoro Vasarely tapybos, grafikos ir gobelenų paroda