Tekstilininkų ir dailininkų
gildijos galerija

Naugardo g. 9-1
LT-3000 Kaunas
tel. (27) 20 13 66
galerija@takas.lt

Dvi parodų salės (50, 60 m²)
Įkurta 2000
Viešoji įstaiga
Steigėja ir direktorė
– Jolanta Šmidtienė
Parodų kuratorė – Jolanta Zabulytė-Sapijanskienė

Galerijos menininkai:
Lina Jonikienė
Laima Oržekauskienė
Almyra Bartkevičiūtė
Zinaida Dargienė
Jūratė Petruškevičienė
Vita Gelūnienė
Feliksas Jakubauskas
Violeta Laužonytė

Dirba antradieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val.
Nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais

Galerija yra ne tik parodų vieta, bet ir gildijos veiklą koordinuojantis centras. Tekstilininkų ir dailininkų gildija rengia parodas, projektus, organizuoja seminarus, kūrybines stovyklas, teminius vakarus, skatina jaunųjų tekstilininkų kūrybinę veiklą, bendradarbiauja su įvairių sričių menininkais Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat čia organizuojami dailiosios tekstilės (batika, audimas, veltinis, tapyba ant šilko, siuvinėjimas) kursai plačiajai visuomenei, seminarai pedagogams, teikiama informacija apie vietinius ir tarptautinius renginius. Apie gildijos menininkų kūrybą skelbiama Tekstilininkų ir dailininkų gildijos leidiniuose.

Reikšmingiausios parodos:
Steigiamoji Tekstilininkų ir dailininkų gildijos paroda
Paroda „Rudens aksesuarai“
Paroda „Šviesa“
Gintarės Malinauskienės kūrybos paroda
Violetos Laužonytės paroda „Mano Afrika“