Klaipėdos dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3, 3a
LT-5800 Klaipėda
tel. (26) 31 36 91, 31 44 43
fax. 313691


Šešios parodų salės (983,5 m²)
Įkurta 1990
Steigėja
– Klaipėdos miesto savivaldybė
Direktorius – Juozas Dmuchauskas

Galerijos menininkai:
Isroildžon Baroti
Mindaugas Petrulis
Valdimaras Kalninis
Algis Kliševičius
Marytė Gurevičienė
Renatė Lūšis
Algimantas Jusionis
Irena Kačenauskaitė
Stasys Aukštuolis
Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė

Dirba trečiadieniais–sekmadieniais nuo 11 iki 19 val.
Nedirba pirmadieniais ir antradieniais

Galerija plėtoja profesionalų meną, rengia šiuolaikinės ir senosios dailės parodas, reprezentuoja lietuvių meninę kultūrą, siekia kuo plačiau ir įvairiau parodyti jaunųjų menininkų kūrybą, skatina kūrybinius ieškojimus.
Galerijoje parduodami meno kūriniai, leidžiami įvairūs leidiniai, vyksta pristatymai.

Reikšmingiausios parodos:
Danų dizaino paroda
Lietuvos dailininkų paroda „Pabaigos pradžia“
Paroda „Rašto menas“
Paroda „Molio, medžio, metalo, odos, siūlų menas“
Vytauto Balsio skulptūrų paroda