Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10
LT-5800 Klaipėda
tel. (26) 41 04 01
fax. 410401
violetaj@takas.lt


Keturios parodų salės (117,89 m²)
Įkurta 1998
Visuomeninė organizacija
Steigėja
– Lietuvos dailininkų sąjunga
Direktorė ir parodų kuratorė – Violeta Jusionienė

Galerijos menininkai:
Augustinas Savickas
Dalia Kasčiūnaitė
Arvydas Každailis
Irena Daukšaitė-Guobienė
Vytautas Kalinauskas
Romas Orantas
Arūnė Tornau
Algimantas Jusionis
Henrikas ir Liudvikas Natalevičiai

Dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 11 iki 18 val.
šeštadieniais nuo 11 iki 16 val.
Nedirba sekmadieniais

Galerija įsikūrusi jaukiame fachverkiniame XVIII a. pastate. Per dvejus metus „Klaipėdos galerija“ surengė 40 personalinių ir grupinių parodų, suformavo vientisą parodų kompleksą, grįstą vaizduojamojo ir taikomojo meno kaita. Galerija siekia pristatyti ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos dailininkų kūrybą. Eksponuojamų darbų pobūdį ir formatą lemia specifinė erdvė. Tad dažniausiai parodas „Klaipėdos galerijoje“ rengia grafikai ir grafinį pradą puoselėjantys tapytojai. Galerija bendradarbiauja su šalia įsikūrusiu Architektų sąjungos Klaipėdos skyriumi, žurnalistais ir menotyrininkais. Čia įsikūrusi LDS Klaipėdos skyriaus būstinė ir leidybos centras, rengiami kūrybos vakarai, diskusijos, pristatomos knygos.

Reikšmingiausios parodos:
Jūros šventei skirtos vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos
Arvydo Každailio grafikos paroda „Fragmentai“
Augustino Savicko jubiliejinė paroda
Romo Oranto kūrybos paroda
Irenos Daukšaitės-Guobienės grafikos paroda
Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda