Panevėžio dailės galerija

Respublikos g. 3
LT-5319 Panevėžys
tel. (25) 46 36 75
fax. 463675
panedaile@takas.lt


Dvi parodų salės (562 m²)
Įkurta 1990
Steigėja
– Panevėžio miesto taryba
Direktorė – Jolanta Lebednykienė

Galerijos menininkai:
Nerutė Čiukšienė
Juozas Lebednykas
Rimas Visgirda
Eugenijus Čibinskas
Aldona Šaltenienė
Jolanta Kvašytė
Hilbertas Jatkevičius
Rytas Jakimavičius
Kazys Naruševičius

Dirba trečiadieniais–sekmadieniais nuo 11 iki 18 val.
Nedirba pirmadieniais ir antradieniais

Galerijoje kasmet surengiama per 20 įvairių žanrų dailės parodų. Čia eksponuojami Panevėžio, Aukštaitijos regiono, Lietuvos ir užsienio menininkų kūriniai. Siekiama pristatyti ne tik galerijos parengtas kolekcijas, bet ir inicijuoti naujus projektus bei dalyvauti bendruose Lietuvos ir užsienio šalių meniniuose projektuose.
Bendradarbiaudama su AB „Panevėžio stiklas“, galerija organizuoja tarptautinius keramikos simpoziumus (jų surengta dvylika). Šie simpoziumai jau tapo žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Panevėžio dailės galerijos saugyklose sukaupta 110 menininkų per 400 šamotinės keramikos kūrinių kolekcija iš 28 pasaulio valstybių. Greta šios unikalios kolekcijos, kurią kasmet papildo nauji kūriniai, galerijoje sukaupta daugiau nei 1000 knygų, įvairių leidinių bei vizualinės medžiagos apie pasaulio keramiką. Edukacinę keramikos simpoziumo dalį papildo tarptautinės teorinės konferencijos. Galerijoje rengiami profesionaliosios muzikos koncertai, nuolat vyksta paskaitos ir diskusijos kultūros bei menotyros temomis. Panevėžio dailės galerija rengia katalogus, lankstukus, plakatus, informacinius leidinius.

Reikšmingiausios parodos:
Kasmetinės tarptautinių keramikos simpoziumų parodos
Aukštaičių dailininkų kūrybos paroda (tapyba, skulptūra)
„Stasio dienos Panevėžyje“ (Stasio Eidrigevičiaus kūryba)
Juozo Lebednyko skulptūrų ir piešinių paroda
Paroda „Panevėžio dailės galerijos keramikos rinkinys 1989–1999“