Šiaulių dailės galerija

Vilniaus g. 245
LT-5400 Šiauliai
tel. (21) 52 43 85, 52 11 61
fax. 521161
d.galerija@siauliai.omnitel.net
www.omnitel.net/galerija


Keturios parodų salės ir balkonas (537 m²)
Įkurta 1992
Steigėja
– Šiaulių miesto savivaldybė
Direktorė – Romualda Atkočiūnienė
Parodų kuratorius – Virginijus Kinčinaitis

Galerijos menininkai:
Romanas Vilkauskas
Bronislovas Rudys
Eduardas Juchnevičius
Marius Strolia
Salomėja Jastrumskytė
Paulius Arlauskas
Algimantas Aleksandravičius
Tomas Andrijauskas
Jonas Gasiūnas
Darius Gerasimavičius

Dirba antradieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val.
Nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais

Galerijoje rengiamos miesto dailininkų, Lietuvos ir užsienio menininkų vaizduojamojo meno parodos (eksponuojama tapyba, skulptūra, grafika, fotografija, instaliacijos, rengiami tarpdisciplininiai projektai). Čia nuolat vyksta įvairūs klasikinės ir eksperimentinės muzikos koncertai, kino, videomeno peržiūros, performansai, alternatyvaus meno ir madų festivaliai, organizuojamos konferencijos, teminės diskusijos, parodų aptarimai, leidinių pristatymai. Rengiant profesionalaus meno parodas ir renginius, siekiama supažindinti miesto visuomenę su naujausiomis šiuolaikinio meno tendencijomis. Bendradarbiaujant su kitų miestų ir šalių menininkais ir institucijomis, sudaromos sąlygos vietiniams menininkams integruotis į platų kūrybos kontekstą. 1996 m. galerijoje įkurtas Atviros informacijos biuras. Čia kaupiami leidiniai apie vaizduojamąjį meną, parodų katalogai, kultūros leidiniai, žinios apie kūrybines stovyklas, studijas, parodas Lietuvoje bei užsienyje.

Reikšmingiausios parodos:
Vizualinio meno ir muzikos projektas „Zuwys“
Fotografijų paroda „Vaizdo perdavimo menas“ (JAV)
Paroda, skirta Šiaulių dailės galerijos 5-mečiui „Dabarties archyvai“
Dalios Kasčiūnaitės tapybos paroda
Paroda „Kita fotografija“