Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141
LT-5400 Šiauliai
tel. (21) 42 73 42
galerija@su.lt

Dvi parodų salės (170 m²)
Įkurta 1999
Viešoji įstaiga
Steigėjas
– Šiaulių universitetas
Direktorė – Daiva Skrupskelytė
Parodų kuratoriai – Aloyzas Toleikis, Ernesta Šimkienė

Galerijos menininkai:
Aloyzas Toleikis
Lyga Cible (Latvija)
Vytenis Rimkus
Vita Zabarauskaitė
Ričardas Garbačiauskas
Vidmantas Zarėka
Romualdas Čarna
Irena Ambrazienė
Linas Cicėnas
Vytautas Žirgulis

Dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 11 iki 18 val.
šeštadieniais nuo 11 iki 15 val.
Nedirba sekmadieniais

Galerija įkurta prof. A.Toleikio iniciatyva. Jos tikslas – būti atvirai įvairių krypčių dailei ir siekti parodų įvairovės. Prioritetas teikiamas jaunimo iniciatyvoms, skatinant jų kūrybingumą. Galerijoje įgyvendinami įvairūs projektai, ji bendradarbiauja ne tik su Šiaulių, bet ir su visos Lietuvos bei užsienio menininkais ir galerijomis. Didelis dėmesys skiriamas švietėjiškai veiklai. Čia vyksta diskusijos, parodų aptarimai. Galerijoje taip pat veikia parduotuvė, kurioje galima įsigyti dailės kūrinių, medžiagų dailininkams, kanceliarinių prekių, rėmų, čia pat teikiamos kopijavimo, laminavimo, rėminimo paslaugos.

Reikšmingiausios parodos:
Lino Cicėno ir Dianos Vyšniauskaitės paroda „Hallo, hallo“
Laimono Noreikos paveikslų kolekcijos pristatymas
Romualdo Čarnos grafikos paroda
Jaunųjų fotomenininkų paroda-konkursas „Posūkis“
Paroda-akcija „Kičas“