Gintaro galerija-muziejus

Šv. Mykolo g. 8
LT-2001 Vilnius
tel. (22) 62 30 92
fax. 623090
info@ambergallery.lt
www.ambergallery.lt


Šešios parodų salės (180 m²)
Įkurta 1998
Privati
Savininkai
– Virginija ir Kazimieras Mizgiriai
Direktorius – Kazimieras Mizgiris

Galerijos menininkai:
Vaidilutė Vidugirytė
Jonas Balčiūnas
Birutė Stulgaitė
Vytautas Matulionis
Sigitas Virpilaitis
Ąžuolas Vaitukaitis
Algis Mikutis
Eimuntas Ludavičius
Solveiga ir Alfredas Krivičiai

Dirba kasdien nuo 10 iki 19 val.

Gintaro galerijos-muziejaus steigėjai pamatiniu savo veiklos principu laiko gintaro populiarinimą bei skatinimą kurti meniškai vertingus kūrinius iš gintaro. Galerijos-muziejaus erdvėse eksponuojami tiek objektai, susiję su gintaro istorija, tiek šiuolaikinės stilistikos darbai. Galerijoje išsaugota pusiausvyra tarp autentiškų senosios Vilniaus architektūros vidaus erdvių ir modernios ekspozicijos reikalavimų. Istorinei praeičiai skirtose salėse rūsyje, kur atidengta unikali XV a. keramikos degimo krosnis, rodomas Juodkrantės gintaro lobis. Pirmasis galerijos aukštas skirtas keičiamoms ekspozicijoms. Čia rengiamos personalinės ir grupinės dailininkų, kuriančių iš gintaro, darbų parodos. Galerijos savininkai propaguoja šiuolaikinį, konceptualų požiūrį į istorinę medžiagą – gintarą.

Reikšmingiausios parodos:
Šiuolaikinių lietuvių dailininkų, kuriančių iš gintaro, darbų paroda
Konkurso „Gintaro kirvis pakeltas“ dalyvių darbų paroda
Solveigos ir Alfredo Krivičių juvelyrikos paroda „Fragmentai“
Vaidilutės Vidugirytės ir Jono Balčiūno kūrinių paroda
Personalinė Birutės Stulgaitės kūrybos paroda
Paroda-konkursas „Vienas gintaro gabalas“