Kairė-Dešinė

Latako g. 3
LT - 01125 Vilnius
tel. (5) 261 19 95
grafcentras---gmail.com

Dvi parodų salės (109 m²)
Įkurta 1995
Visuomeninė organizacija
Steigėja
– Lietuvos dailininkų sąjunga
Savininkas – Vilniaus grafikų meno centras
Direktorė – Jurga Minčinauskienė

Galerijos menininkai:
Birutė Zokaitytė
Nijolė Šaltenytė
Kæstutis Grigaliūnas
Eglė Vertelkaitė
Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė
Irena Daukšaitė-Guobienė
Jūragis Burkšaitis
Lida Dubauskienė
Dalia Mažeikytė
Egidijus Rudinskas

Dirba antradieniais–penktadieniais nuo 12 iki 19 val.
Šeštadieniais nuo 12 iki 16 val.
Nedirba
sekmadieniais ir pirmadieniais

Galerija įkurta Vilniaus grafikų pastangomis. Per jos gyvavimo laiką čia surengta apie 100 skirtingų grafikos ir tarpdisciplininio meno parodų. Kai kurios jų buvo itin poleminės. Nuo 2000 m. vidurio prie galerijos įkūrus Vilniaus grafikos meno centrą, „Kairė-Dešinė“ įsiliejo į šio centro veiklą, stiprindama ryšius su grafikos kūrėjais. Parodų kuratoriai stengiasi žiūrovui pristatyti grafikos meną kaip gyvą procesą. Galerijoje vyksta kūrybos vakarai, rengiamos ekskursijos, lankytojai supažindinami su VGMC dirbtuvėmis, čia dirbančiais menininkais ir įvairiomis grafikos technikomis.