Lietuvos aidas

Universiteto g. 2
LT-2001 Vilnius
tel. (22) 212 47 27
fax. 212 47 27
info@lagalerija.lt
www.lagalerija.lt


Viena parodų salė (90 m²)
Įkurta 1993. 1998 perregistruota į viešąją įstaigą
Privati
Steigėja
- Birutė Patašienė
Direktorė - Birutė Patašienė

Galerijos menininkai:
Valentinas Antanavičius
Eugenijus Antanas Cukermanas
Algirdas Petrulis
Klaudijus Petrulis
Jūratė Mykolaitytė
Vygantas Paukštė
Stefanija Katkevičienė
Ksenija Jaroševaitė
Vladas Urbanavičius
Linas Katinas
Nora Blaževičiūtė
Kazė Zimblytė (1933-1999)

Dirba antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 18 val.
šeštadieniais nuo 11 iki 17 val.
Nedirba sekmadieniais ir pirmadieniais

Iš kitų galerijų "Lietuvos aidas" išsiskiria aiškia ir nuoseklia estetine koncepcija. Galerija orientuojasi į tradicines dailės sritis - pirmiausia tapybą, taip pat grafiką, nedidelėms erdvėms skirtą kamerinę plastiką. Pagrindinis atrankos kriterijus - ryškus ir autentiškas menininko talentas bei tikros, subrandintos kūrybos vertybės. Galerija ieško naujų kūrėjų ir juos pristato visuomenei. Galerijos architektė konsultuoja renkantis kūrinius interjerui, pritaiko juos privačiose ir visuomeninėse erdvėse. Galerija leidžia katalogus, kalendorius, atvirukus.

Reikšmingiausios parodos:
Kazės Zimblytės tapybos paroda
Stefanijos Katkevičienės primityviosios tapybos paroda
Paroda, skirta Europos dienai
Paroda "Vilnius-Paryžius-Vilnius"
Dviejų dalių tarptautinis projektas "Pasaulio menininkai už Tibetą" (paroda-instaliacija galerijoje ir prie Siesarčio ežero)