Medalių galerija

Šv. Jono g. 11
LT-2001 Vilnius
tel. (22) 22 41 54
fax. 224154

Trys parodų salės (112 m²)
Įkurta 1991
Visuomeninė organizacija
Steigėja – Lietuvos dailininkų sąjunga
Direktorius ir parodų kuratorius – Antanas Olbutas

Galerijos menininkai:
Tamara Janova
Danielius Sodeika
Erikas Daugulis
Ričardas Filistovičius
Henrikas Natalevičius
Augustinas Savickas
Raimondas Savickas
Romualdas Inčirauskas
Petras Gintalas
Juozas Kalinauskas
Darius Bražiūnas

Dirba antradieniais–penktadieniais nuo 11 iki 18 val.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12 iki 16 val.
Nedirba pirmadieniais

Medalių galerija įkurta Vilniaus senamiestyje, XVI a. pastate. Specializuodamasi eksponuoti medalius galerija yra unikali Baltijos šalyse. Čia tradiciškai vyksta respublikinės ir Baltijos šalių medalių trienalės. Galerijoje eksponuojama ir kamerinė skulptūrinė plastika, rengiamos personalinės ir grupinės parodos. Galerijoje galima įsigyti ne tik medalių, kamerinių skulptūrų, bet ir tapybos bei grafikos darbų. Parodos keičiamos kas dvi savaitės. Greta parodinės veiklos galerija kasmet organizuoja medalininkų simpoziumus Telšiuose, rengia poezijos vakarus.

Reikšmingiausios parodos:
Respublikinė medalių trienalė
Baltijos šalių medalių trienalė
Petro Repšio medalių paroda
Liucijos Šulgaitės keramikos paroda
Respublikinė ekslibrisų paroda