Znad Wilii
Lenkų meno galerija

Išganytojo g. 2/4
LT-2001 Vilnius
tel. (22) 22 30 20
fax. 223455
Galeria_ZW@centras.lt


Viena parodų salė (penkios patalpos) (120 m²)
Įkurta 1995
Privati
Steigėja
– UAB „VANROMA“
Savininkai ir parodų kuratoriai – Vanda Miečkovska, Romualdas Miečkovskis
Direktorė – Vanda Miečkovska

Galerijos menininkai:
Ričardas Filistovičius
Henrikas Natalevičius
Liudvikas Natalevičius
Edvardas Kokanauskis
Viktoras Šocikas
Jaroslavas Rokickis
Vladimiras Golubas
Lechas Ablažiejus
Robertas Bliuj
Jolanta Sniežko

Dirba pirmadieniais–šeštadieniais nuo 11 iki 18 val.
sekmadieniais nuo 11 iki 16 val.

Lenkų meno galerijos tikslas – suburti ne vien lenkų tautybės dailininkus. Galerija orientuojasi į vaizduojamąją dailę, kasmet čia surengiama per 20 parodų. Galerijos dailininkai pristatomi ir svetur – Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, o ypač Lenkijoje. Daugelis kūrybinės draugystės ryšių užsimezga pleneruose bei seminaruose. Savo ir autorių lėšomis galerija leidžia parodų katalogėlius, bendradarbiauja su kultūros leidiniu „Znad Wilii“, kur reklamuoja savo autorius. Galerijoje parduodami paveikslai. Čia dažnai vyksta poezijos vakarai, koncertai, susitikimai.