Vytautas P. Bložė

In Memoriam

I
kur girios miega tirštam rūke, kur naktį
gervės girksi, neišskaitomam lyg užversta knyga
pasaulyje, rudeniškai dejuoja

neatsargus, prisimenu vasarą, sraigės namelis
po kojomis
negi
Jis buvo toks laikinas? toks vienišas?

II
netruks ir Vėlinės 
ateit, uždegt
aukštų kalnelių žvakes, kur
kryžiai kryželiai, kiekvienas savaip pakrypęs

III
kur dar prieš pirmąjį pasaulinį
buvo tiltas, nykus keliukas nuo skardžio
tebesileidžia, medžiai ir krūmai
neužželia jo, lyg saugotų
virš upės vagos
nutrūkstantį. Smilgom braukdamas kojas
einu, stabteliu, čia krito kareiviai
gynė gynė tiltą, kol sudegino

kryžius, špižinė tvorelė, čia jie miega

tik valtis iš seno įpročio
žmones perkelia

ranka pasiekiami buvo anoj pusėj gyvenantys. Jaunas jaunas Jis,
grįžęs atostogų
pėsčias per tiltą nueidavo
į kaimą, ne toliau kaip į Ratnyčią –
pas pažįstamus svečiuodavosi, skambių dainų
klausydavosi
IV
saulėj
šildosi gimtų Jo
Namelių stogai, miega nebylios
sienos, visko matę
langai, kojų numinti
slenksčiai, tik kažkas širdį suspaudžia
užima kvapą

 
V
kasnakt kasnakt iš Pustelninkų
bėga šlapdriboje, pustant ir lyjant
po girią klaidžioja
šaldamas, vien
ligoninės pižama
ant lieso kūno
kasnakt kasnakt įsiklausyk
į šnarėjimą mėnesienoje
kur įkrintančiame upelyje
žvilga akmenėliai

VI
laimink, Viešpatie,
žmonių darbus, tėvų namus, mūsų
rytdienos rūpesčius, globok ir sėk
savo pasėlį

laimink 
spanguolių uogas
vėjo pučiama
ūkia kaimo kapelių
drevė liepoje, prie vartelių

laimink, Viešpatie, sodybėlę, naktį šviečiančią
ant pirklių rankų, aplinkui
mirgant žiebtuvėliams, nuo kits kito prisidegančių
asmensargių

VII
sudie sudie, surištas vėjas, laiptinėj prie radiatoriaus
prirakintas, užkimšta burna
švokščia
sudie sudie, į drobę, į klaviatūrą
į popierių, kur galvoj man
tuščia vieta, kur buvo tėvų namelis, kur sudaužytas,
stribų sukūrentas
ūkia pianinas

sudie sudie
statybininkai 
tinkuotojai
poetai verksniai ir cinikai
margomis striukėmis
taškuotos Dievo karvytės| atgal |

 
PDR '2000 | Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall ' 2000