Marcinas Swietlickis

Eilėraštis be šviesos

Laiško neparašysiu. Šviesa mirė,
trenkia žibalu po mirties. Mirė šviesa. Ją mums
išjungė valdžia. Atėjo ponas viršininkas
su monteriu. Ir išjungė. Nes gyvename 
nuodėmingai,
nieko užtat nemokėdami. Taigi rado kaip
paakinti – išjungė šviesą.
Įdomūs eksperimentai. Negyvas televizorius.
Bet nesigraužiam. Negerai tik,
kad niekas nebeužtrenkia kaimynių amsėjimo.
Bet užtat garsiau mylimės. Ir labiau.

Įdomūs eksperimentai. Panašu, kad ir visos
elektros pasibaigė, ne tik ta:
ir kitų – po truputį – šviesų vyksta valymai:
degtukai nenori degti, sudrėko, ir katino
akys nedaug tešviečia tamsoj, tam
šalty, tuose pusrūsiuose, kur atsidūrėme.

Žodžiu, mirė šviesa. Daug šviesų negyvėlių
tįso prieš mane, šioj tamsoj neapčiuopiamoj.
Iš visko tačiau einas daryt eilėraščius,
iš numirėlės šviesos – irgi. Yra net naudos
iš kaimynių lojinimosi. Ir iš pono viršininko,
kurs pavojingai žaidžia Poną Dievą.


   Iš lenkų kalbos vertė Vytautas P. Bložė| atgal |

 
Ne pagal tvarkaraštį

Naktį, prieš trečią – tuoj po skandalo, po
drabužių draskymo, įdrėskimų,
mėlynių, normalių normaliausiai – kaip visad
viskas per jį, nes per ką daugiau, nieko čia nėr
išskyrus jį, ak, kaltą, kaltą be galo – staiga
pats save atranda eidamas kažkur geležinkelio
bėgiais.

Blogas – klajoklių – kraujas, purvas, 
veidmainiškumas,
neištikimybė, pasibjaurėjimas, neapykanta, aišku, tai visada
buvo jame, nes nemokėjo mylėti, myliu sakė, o
mylėt nemokėjo, su kuprine atėjo prieš metus,
su kuprine ir išeina, nieko neturi, nieko
nepaliks tau, tik tuštumą, kilnojamą tuštumą,
galima ją nugrūst kur į kampą, išnešt, 
palikt ant geležinkelio
bėgių.
Taigi pats save rado ant geležinkelio bėgių, 
visiškai jokios, absoliučiai jokios
užuominos apie savižudybę, naktis, geltonos
šviesos, šią akimirką pasijuto esąs traukinys
su šimtine vagonų, ešelonas, kuris
juda ne pagal tvarkaraštį, lyriškas iškrypėlis,
neištvers be tragedijos, net
jei nėr jos, išprovokuos, prasimanys,
ne pagal tvarkaraštį.


   Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Miliauskaitė

 
PDR '2000 | Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall ' 2000