Oskaras Seikstas

* * *

dar akimirką prieš tai kai
apakęs įsnigs į
pomirtinę aklynbaltąją nebūties tyrumą
mirksnį
prieš tai kai pražys
nebeatmintis pakalnėse
tavo po mirties skalpeliu
tuojau išeinančios į vis tiek
sąmonės papėdėse
dar valandėlę prieš tai
tavo paskutinis žinojimas
meteoriškai sublizgės
juodosios skylės atskirtas veidrodžio
fone mirksniui
saulėlydžio švelniose spalvose
prisimink rusų filmus apie karą ten irgi
obuolių pyrago kvepėjimas
kažkokių lūpų šilumos
konspektas
mirtis yra didelė didelė būtinai didesnė
dabar man regis kaip saulė tarp kitko
gal tu išvis nieko neturi išskyrus mirtį
akimirką
brangiausių prisiminimų vaivorykštės tirštoje 
unksmėje
gimsta tęsinio aliuzija
mirksnį
kokia mirtis fejerverkas danguje su-yra
mirtis
fejerverkas
kokia mirtis
kokia (?)
(mirštant tavo veidas
buvo saulės pusėje)

 
* * *

nevilties tavo akys sklidinos tiek kad tai jau 
nebėra neviltis
tarp išskrendančių gervių žiemų žmogus su 
mirtimi rankoj
dabar priplukdo ryto spalvom auštančią nebūtį
kaip pasiekia seniai pajustos moters šilumos 
epicentrą
ir atšviečia saulės šukėse tolimų murzinų langų
krantus nes jis dabar yra pasaulis jis grįžta į savo
pažadėtus vilnius ir marselius laikotarpį kai 
pritvinsta
pilna anos pusės nemanystė kai sužydi be 
neapykantos 
be pavydo be nieko tarp mūsų ir mano pabaiga
reiškia galimybę prisiglausti prie šios dienos 
nakties prie
neparašytų eilėraščių įsisiurbti į marginaliausias 
skyles
kur miršta iki mirties pasaulio prisisiurbę vorai ir 
laikas ūmai atsiskleidžia prieš akis kaip slėnis
tenai tarp rozmarinų pačiame nėščios ateities 
pilve
stovi mano palapinė ir dagda šimtstygėmis 
iškankliuoja
visus mūsų neišgyventus gyvenimus 


   Iš latgalių kalbos vertė autorius

| atgal |
 
PDR '2000 | Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall ' 2000