-    


Poetinis Druskininkų Ruduo 2003

Kornelijus Platelis

    Kronika Projekto tikslai pasiekti. Festivalyje dalyvavo 144 dalyviai, tame skaičiuje 35 iš užsienio šalių. Kiekvieną renginį stebėjo vidutiniškai 200 žiūrovų. Jį plačiai nušvietė spauda, radijas ir televizija. Išleistas šiam renginius skirtas almanachas.

    Šiais metais tęsėme su stichijomis susijusių keturių festivalių ciklą, antrąjį skirdami vandeniui. Festivalio svečias buvo džiazas. Konferencijos tema: "Poezija ir stichijos: vanduo" Ją koordinavo ir vedė Mindaugas Kvietkauskas. Joje kalbėjo Kornelijus Platelis, Sigitas Geda, Kęstutis Nastopka, Regimantas Tamošaitis, Genovaitė Dručkutė, Dalia Satkauskytė, Marijus Šidlauskas, Tomas Staniulis, Mykolas Katkus ir kiti.

    Festivalį pradėjome amerikiečių poetų Anthony McCann ir Kerry Shawn Keys, bei vokiečių poeto Lutz Seiler kūrybos vakaru Rašytojų klube spalio 1 dieną, trečiadienį Jį koordinavo bei vedė Tomas S.Butkus, Aleksandra Fomina bei Laurynas Katkus. Jaunųjų poetų skaitymai Rašytojų klube, kuriuos koordinavo ir vedė Agnė Žagrakalytė, vyko spalio 2 d., ketvirtadienį. Juos pradėjo Dmitrijaus Prigovo (Rusija) ir Vladimiro Tarasovo muzikinė-poetinė programa "Kantatos".

    Šių metų PDR surengtas bendradarbiaujant su Vladimiru Tarasovu. Be jau minėtos programos "Kantatos", pristatyti dar du jo muzikiniai-poetiniai projektai. Po tradicinių penktadienio poezijos skaitymų vyko poezijos ir džiazo naktis ?ANTA PEI. Ten buvo pakartota Vladimiro Tarasovo "Sonatina keturiems poetų balsams, obojui, kontrabosui ir mušamiesiems", dalyvaujant Gerardo Beltr?nui, Kerry Shawn Keysui, Dmitrijui Prigovui bei Artūrui Valioniui ir pristatytas naujas Gerardo Beltr?no bei Vladimiro Tarasovo projektas "Tango Té". Šio vakaro poezijos skaitymų, kuriuos rengė Laurynas Katkus bei Ričardas Šileika, tema: kelionė. Jį pradėjo prancūzų aktorius Michel de Maulne, perskaitydamas Charles Baudelaire'o "Kelionę".

    Šeštadienio rytą surengti ne visai rimti poezijos skaitymai baseine "Baltija ir kitos jūros", kuriuos koordinavo ir vedė Liudvikas Jakimavičius ir aktorė Olita Dautartaitė. Šeštadienio popietę vyko tradicinis per metus išėjusių knygų pristatymas. Jį koordinavo Antanas A.Jonynas, o vedė Virgis Gasiliūnas. Kameriniai poezijos skaitymai, koordinuojami Ričardo Šileikos, vyko iš karto po to. Juos sudarė trys dalys: "Seniai girdėti", grupė "Įžanga" ir "Jurgis Kunčinas". O vakare vyko premijų laureatų bei konkursų nugalėtojų apdovanojimas Jotvingių premija apdovanotas Vladas Braziūnas už eilėraščių rinkinį "būtasis nebaigtinis/ imparfait" (Vilnius, "Petro ofsetas", 2003), Alicijos Rybalko rinktinės "Eilėraščiai" vertimą į lietuvių kalbą (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla", 2003) ir Raimondo Jonučio eilėraščių rinktinės "Aušra kambary be langų" sudarymą. Premija už geriausią debiutą skirta Agnei Žagrakalytei už eilėraščių rinkinį "Išteku" (Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003). Po to vyko prancūzų aktoriaus Michelio de Maulne'o projektas "Poezija iš vandens" prie Druskonio ežero, kur jis skaitė iš pripučiamos valties, ir kaip visada, baigiamieji naktiniai poezijos skaitymai "Dainavos" restorane bei džiazo grupės iš Druskininkų "Slam" koncertas.

 

    Sekmadienio vakarą surengėme svečių iš užsienio skaitymus Brodvėjaus Pub'e Juos vedė Erika Drungytė ir Kerry Shawn Keys, o skaitė Sebastian Barker (Didžioji Britanija), Dirk Van Bastelaere (Belgija), Andrej Brvar (Slovėnija), Hilary Davies (Didžioji Britanija), Agita Draguna (Latvija), Roy Eales (Prancūzija, Bretanė), Menna Elfyn (Velsas), Dmitry Prigov (Rusija), Willem M. Roggeman (Belgija), Eva Ström (Švedija), Bernez Tangi (Prancūzija, Bretanė), Sigurbjorg Thrastardottir (Islandija), Inese Zandere (Latvija). Skaitymai pasibaigė Julijos Jačėnaitės džiazo grupės Jazz Trio koncertu. Neformalių skaitymų Užupio kavinėje pirmadienį, koordinuojamų Liudviko Jakimavičiaus, taip pat nebuvo atsisakyta. Juose fleita grojo Remigijus Audiejaitis.
    
    Vieno anoniminio eilėraščio konkursas vyko tokia pat tvarka, kaip visada. Jo nugalėtojai: Vladas Braziūnas, Dovilė Zelčiūtė, Laurynas Katkus, Donatas Petrošius, Willem Roggeman (vertė Antanas Gailius). Teminis anoniminio eilėraščio konkursą vandens tema laimėjo Vladas Braziūnas, Marius Abramavičius, Lutz Seiler (vertė Laurynas Katkus). Nerimtojo (anoniminio) konkurso tema: "Undinės ir undinai" (Tarpukariu Druskininkuose buvo leidžiamas žurnalas Ondyna wód Druskienkiskich). Jo nugalėtojai: Kornelijus Platelis, Dovilė Zelčiūtė ir Viktoras Rudžianskas. Konkursuose per savo vertėjus dalyvavo mūsų svečiai.


<-Atgal -  |  - Toliau ->
 
| Nuotraukos |


 
Programa | Istorija | Laureatai | Darbai | Kontaktai

ENGLISH

Poetinis Druskininkų Ruduo / Druskininkai Poetic Fall